Knowledge Base

Dell PowerEdge Sunucuları için RAID ve Fiziksel Disk hata mesajlarının listesi ve anlamları


Bu makale RAID (Yedekli Bağımsız Diskler Dizisi) ve Fiziksel Diskler (HDD) ile ilgili hata mesajlarının listesini ve anlamlarını içerir.

 

PowerEdge RAID Denetleyicisi Hatalarını ve arızalarını giderme adımları bu makalede açıklanmıştır.

 

Mesaj Anlamı
Y konektörüne bağlı X muhafaza var, ancak tek bir SAS konektörüne en fazla 4 muhafaza bağlanabilir. Lütfen fazla olan muhafazaları kaldırın ve daha sonra, sisteminizi yeniden başlatın. BIOS, tek bir SAS konektörüne 4'ten fazla muhafazanın bağlandığını algıladığında bu mesajı görüntüler. Tüm ek muhafazaları kaldırmanız ve sisteminizi yeniden başlatmanız gerekir.
Önbellek verileri kaybedildi, ancak denetleyici kurtarıldı. Bunun nedeni, denetleyicinizin beklenmedik bir güç kesintisinden sonra önbelleği koruması ve sisteminize pil yedekleme süresinden daha uzun bir süre güç sağlanmaması olabilir. Devam etmek için herhangi bir tuşa veya yapılandırma yardımcı programını yüklemek için "C" tuşuna basın. Bu mesaj, şu koşullarda görüntülenir:
• Adaptör, denetleyici önbelleğindeki önbelleğin henüz disk altsistemine yazılmadığını algılar.
• Denetleyici, başlatma sırasında önbellek denetleme rutinini gerçekleştirirken bir Hata Düzeltme Kodu (ECC) hatası algılar.
• Veri bütünlüğü garanti edilemediği için denetleyici, önbelleği disk altsistemine göndermek yerine yoksayar. Bu sorunu çözmek için pilin tam olarak şarj edilmesini bekleyin. Sorun devam ederse pil veya adaptör DIMM modülü arızalanmış olabilir.
Şu sanal disklerde bazı diskler eksik: (x). Devam ederseniz (veya yapılandırma yardımcı programını yüklerseniz) bu sanal diskler ÇEVRİMDIŞI olarak işaretlenecek ve erişilemez olacak. Lütfen kablolarınızı kontrol edin ve tüm disklerin mevcut olduğundan emin olun. Devam etmek için herhangi bir tuşa veya yapılandırma yardımcı programını yüklemek için "C" tuşuna basın. Mesaj, yapılandırılan bazı disklerin kaldırıldığını belirtir. Diskler kaldırılmadıysa bu disklere artık erişilememektedir. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın. Bir kablo sorunu yoksa devam etmek için herhangi bir tuşa basın.
Önceki yapılandırmanızdaki tüm diskler kayboldu. Bu beklenmedik bir mesajsa lütfen sisteminizi kapatın ve tüm disklerin var olduğundan emin olmak için kablolarınızı kontrol edin. Devam etmek için herhangi bir tuşa veya yapılandırma yardımcı programını yüklemek için "C" tuşuna basın. Mesaj, yapılandırılan tüm disklerin kaldırıldığını belirtir. Diskler kaldırılmadıysa bu disklere artık erişilememektedir. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın. Kablo sorunu yoksa herhangi bir tuşa veya devam etmek için tuşuna basın.
Şu sanal diskler eksik: (x) Devam ederseniz (veya yapılandırma yardımcı programını yüklerseniz) bu sanal diskler yapılandırmanızdan kaldırılacak. Bunları daha sonra kullanmak isterseniz içe aktarılmaları gerekecek. Bu sanal disklerin var olması gerektiğini düşünüyorsanız lütfen sisteminizi kapatın ve tüm disklerin var olduğundan emin olmak için kablolarınızı kontrol edin. Devam etmek için herhangi bir tuşa veya yapılandırma yardımcı programını yüklemek için "C" tuşuna basın. Mesaj, yapılandırılan bazı disklerin kaldırıldığını belirtir. Diskler kaldırılmadıysa bu disklere artık erişilememektedir. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın. Kablo sorunu yoksa herhangi bir tuşa veya devam etmek için tuşuna basın.
Önbellek kirli veriler içeriyor, ancak bazı sanal diskler eksik veya çevrimdışına alınacak, bu yüzden önbellekteki veriler diske yazılamıyor. Bu beklenmedik bir hataysa lütfen sisteminizi kapatın ve tüm disklerin var olduğundan emin olmak için kablolarınızı kontrol edin. Devam ederseniz önbellekteki veriler kalıcı olarak yoksayılacak. Onaylamak ve önbelleğe alınmış verileri kalıcı olarak silmek için "X" tuşuna basın. Denetleyici, bir sanal disk çevrimdışına alınırsa veya eksik fiziksel diskler nedeniyle silinirse bu diskteki kirli önbelleği korur. Bu mesaj, yapılandırılan bazı disklerin kaldırıldığını belirtir. Diskler kaldırılmadıysa bu disklere artık erişilememektedir. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın. Sanal diski içe aktarmak için Ctrl+R yardımcı programını kullanın veya korunan önbelleği yoksayın.
Bir keşif hatası oluştu, lütfen sistemi ve bu sisteme bağlı tüm muhafazaları kapatıp açın. Bu mesaj, keşfin 120 saniye içinde tamamlanmadığını belirtir. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın.
Bu durumda yapılandırma yardımcı programına girildiğinde sürücü yapılandırması değişir. Yapılandırma yardımcı programını yüklemeye devam etmek için "Y" tuşuna basın veya lütfen sisteminizi kapatın ve tüm disklerin var olduğundan emin olmak için kablolarınızı kontrol edip sistemi yeniden başlatın. Mesaj, önceden yapılandırılan disklerle ilgili sorunların olduğunu ve sizin değişiklikleri kabul edip devam etmeyi seçtiğinizi belirten başka bir BIOS uyarısından sonra görüntülenir. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın. Kablo sorunu yoksa herhangi bir tuşa veya devam etmek için tuşuna basın.
BIOS Devre Dışı. BIOS Hiçbir Mantıksal Sürücüyü İşlemedi. Bu uyarı mesajı, yapılandırma yardımcı programında ROM seçeneğini devre dışı bırakmanızdan sonra görüntülenir. ROM seçeneği devre dışı bırakıldığında, BIOS INT 13h hedefine önyüklenemez ve sanal diskten önyükleme yeteneğini sağlayamaz. Int 13h, BIOS'a gönderilen ve daha sonra, fiziksel diske geçirilen çeşitli komutları destekleyen bir kesinti sinyalidir. Komutlar; okuma, yazma ve biçimlendirme gibi bir fiziksel diskle gerçekleştirebileceğiniz eylemleri içerir.
Temel Bağlantı Noktası xxxx konumundaki adaptör yanıt vermiyor; burada xxxx, denetleyicinin temel bağlantı noktasıdır. Dell Teknik Destek ile İrtibat Kurma.
Korunan önbelleğe sahip çevrimdışı veya eksik sanal sürücüler var. Lütfen kabloları kontrol edin ve tüm sürücülerin var olduğundan emin olun. Yapılandırma yardımcı programına girmek için herhangi bir tuşa basın. Denetleyici, bir sanal disk çevrimdışına alınırsa veya eksik fiziksel diskler nedeniyle silinirse bu diskteki kirli önbelleği korur. Bu korunan kirli önbelleğe sabitlenmiş önbellek adı verilir ve bu önbellek, sanal disk içe aktarılıncaya veya önbellek yoksayılıncaya kadar korunur. Sanal diski içe aktarmak için Ctrl+R yardımcı programını kullanın veya korunan önbelleği yoksayın. Korunan önbelleği yönetmeye ilişkin kullanılan adımlar için.
x Sanal Disk Çevrimdışı; burada x, hatalı sanal disklerin sayısını belirtir. BIOS, sanal disklerin çevrimdışı durumda olduklarını algıladığında bu uyarıyı görüntüler. Sanal disklerde neden hata oluştuğunu belirlemek için gerekli kontrolleri yapmanız ve sorunu düzeltmeniz gerekir. BIOS, herhangi bir işlem yapmaz.
x Sanal Disk İndirgendi; burada x, indirgenen sanal disk sayısını belirtir. BIOS, sanal disklerin indirgenmiş bir durumda olduklarını algıladığında bu uyarıyı görüntüler. Sanal disklerin en iyi durumda olmalarını sağlamak için düzeltme eylemlerini gerçekleştirin. BIOS, herhangi bir işlem yapmaz.
x Sanal Disk Kısmen İndirgendi. BIOS, bir RAID 6 veya RAID 60 yapılandırmasında tek bir disk hatası algılandığında bu uyarıyı görüntüler. Sorunu düzeltmek için üye diskin neden var olmadığını kontrol etmeniz gerekir. BIOS, herhangi bir işlem yapmaz.
Bir keşif hatası oluştu, lütfen sistemi ve bu sisteme bağlı tüm muhafazaları kapatıp açın. Bu mesaj, keşfin 120 saniye içinde tamamlanmadığını belirtir. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın.
Bellek/Pil sorunları algılandı. Adaptör kurtarıldı ancak önbellekteki veriler kayboldu. Devam etmek için herhangi bir tuşa basın. Bu mesaj, şu koşullarda ortaya çıkar:
• Adaptör, denetleyici önbelleğinde henüz disk altsistemine yazılmamış veriler algılar.
• Denetleyici, başlatma sırasında önbellek denetleme rutinini gerçekleştirirken bir Hata Düzeltme Kodu (ECC) hatası algılar.
• Veri bütünlüğü garanti edilemediği için denetleyici, önbelleği disk altsistemine göndermek yerine yoksayar.
• Pil az şarj edilmiş olabilir. Bu sorunu çözmek için pilin tam olarak şarj edilmesini bekleyin. Sorun devam ederse pil veya adaptör DIMM modülü arızalanmış olabilir; Dell Teknik Destek bölümüyle iletişime geçin.
Adaptörde yabancı yapılandırmalar bulundu. Devam etmek için herhangi bir tuşa, yapılandırma yardımcı programını yüklemek için "C" tuşuna veya yabancı yapılandırmaları içe aktarıp devam etmek için "F" tuşuna basın. Bir denetleyici bellenimi, üzerinde yabancı meta verilerin bulunduğu bir fiziksel disk algıladığında fiziksel diski yabancı olarak işaretler ve bir yabancı diskin algılandığını belirten bir uyarı oluşturur. BIOS yapılandırma yardımcı programını yüklemeden yapılandırmayı içe aktarmak için (sanal diskin tüm üye sürücüleri mevcutsa) bu istemde tuşuna basın. İsterseniz BIOS yapılandırma yardımcı programına girmek için tuşuna basın ve yabancı yapılandırmayı içe aktarın veya temizleyin.
POST sırasında yabancı yapılandırma mesajı var ancak CTRL+R tuşlarıyla görüntülenen yabancı görünüm sayfasında yabancı yapılandırma yok. Tüm sanal diskler en iyi durumda. Tüm PD'lerinizin var olduğundan ve tüm VD'lerinizin en iyi durumda olduklarından emin olun. Yabancı yapılandırmayı CTRL+R tuşlarını veya Dell OpenManage™ Sunucu Yöneticisi Depolama Yönetimi'ni kullanarak temizleyin.
DİKKAT:
Önceden sistemdeki bir sanal diskin üyesi olan bir fiziksel diski yerleştirirseniz ve bu diskin önceki konumu, yeniden oluşturma işlemiyle bir yedek disk tarafından alınmışsa yabancı yapılandırma işaretini yeni takılan diskten manuel olarak kaldırmanız gerekir.
Önceki yapılandırmalar temizlendi veya eksik. XX/XX XX.XX tarihinde oluşturulan yapılandırma içe aktarılıyor. Devam etmek için herhangi bir tuşa veya yapılandırma yardımcı programını yüklemek için "C" tuşuna basın. Mesaj, denetleyicinin ve fiziksel disklerin farklı yapılandırmalara sahip olduklarını belirtir. Yabancı yapılandırmayı temizlemek için BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'nı kullanabilirsiniz.
Geçersiz SAS topolojisi algılandı. Lütfen kablo yapılandırmalarınızı kontrol edin, sorunu onarın ve sisteminizi yeniden başlatın. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmıştır. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve varsa sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın.
RAID denetleyicisinde çok bitli ECC hataları algılandı. Devam ederseniz veriler bozulabilir. Bu sorunu çözmek için teknik destek ile iletişime geçin. Devam etmek için "X" tuşuna basın veya sistemi kapatın, denetleyiciyi değiştirin ve sistemi yeniden başlatın. Bu hata PERC H700 denetleyicisine özeldir. Çoklu bit ECC hataları (MBE) bellekte oluşur ve önbellekteki verileri bozarak yoksayılmalarına neden olabilir.
DİKKAT:
MBE hataları, veri bozulmasına ve veri kaybına yol açtıkları için ciddi hatalardır. MBE hatalarının ortaya çıkması durumunda Dell Teknik Destek bölümüyle iletişime geçin.
NOT: 
Önyükleme sırasında denetleyicide birden çok tek bit ECC hatası algılandığında benzer bir mesaj görüntülenir.
RAID denetleyicisinde çok bitli ECC hataları algılandı. Denetleyicideki DIMM modülünün değiştirilmesi gerekiyor. Devam ederseniz veriler bozulabilir. Devam etmek için "X" tuşuna basın veya sistemi kapatın, DIMM modülünü değiştirin ve sistemi yeniden başlatın. DIMM modülünü değiştirdiyseniz devam etmek için "X" tuşuna basın. Çoklu bit ECC hataları (MBE) bellekte oluşur ve önbellekteki verileri bozarak yoksayılmalarına neden olabilir.
DİKKAT:
MBE hataları, veri bozulmasına ve kaybına yol açtıkları için ciddi hatalardır. MBE hatalarının ortaya çıkması durumunda Dell Teknik Destek bölümüyle iletişime geçin.
Yapılandırılan bazı diskler sisteminizden kaldırıldı veya artık erişilemez durumda. Kablolarınızı kontrol edin ve tüm disklerin var olduğundan emin olun. Herhangi bir tuşa veya devam etmek için "C" tuşuna basın. Mesaj, yapılandırılan bazı disklerin kaldırıldığını belirtir. Diskler kaldırılmadıysa bu disklere artık erişilememektedir. Sisteminizin SAS kabloları yanlış bağlanmış olabilir. Kablo bağlantılarını kontrol edin ve sorunları düzeltin. Sistemi yeniden başlatın. Kablo sorunu yoksa herhangi bir tuşa veya devam etmek için tuşuna basın.
Pil tükendi veya bağlantısı kesildi. Bağlantıyı doğrulayın ve şarj işlemi için 30 dakika bekleyin. Pil doğru bir şekilde bağlandıysa ve 30 dakika şarj edildikten sonra çalışır duruma dönmediyse yardım için teknik destek bölümüyle iletişime geçin. NOT:
Bu mesaj, sanal disk politikalarına bağlı olarak pili olmayan denetleyici için görünebilir.
• Denetleyici pili eksiktir ve şu anda erişilemez durumdadır, 30 dakika sonra sorun devam ediyorsa Dell destek bölümüyle iletişime geçin.
• Denetleyici pili tamamıyla boşalmıştır ve etkin hale gelmesi için şarj edilmesi gerekmektedir. Öncelikle pili şarj etmeniz, daha sonra sistemin pili algılaması için birkaç dakika beklemeniz gerekir.
Sorun Önerilen Çözüm
Denetleyici, Cihaz Yöneticisi'nde görünür ancak sarı bir işareti (ünlem işareti) vardır. Sürücüyü yeniden yükleyin. Sürücülerin yeniden yüklenmesiyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Sürücü Yükleme".
Microsoft® Windows Server® 2003 veya Microsoft Windows® XP'nin ortama dayalı yüklemesi sırasında aşağıdaki nedenlerden dolayı Sabit Disk Bulunamadı mesajı görüntülenir:
1. Sürücü, işletim sisteminin yerel sürücüsü değil.
2. Sanal diskler doğru bir şekilde yapılandırılmadı. Denetleyici BIOS'u devre dışı.
Karşılık gelen çözümler şunlardır:
1. Yükleme sırasında RAID aygıt sürücüsünü yüklemek için tuşuna basın.
2. Sanal diskleri yapılandırmak için BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'na girin. BIOS'u etkinleştirmek için BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'na girin. Sanal disklerin yapılandırılmasıyla ilgili bilgi için.
Sorun Önerilen Çözüm
Disk dizisindeki fiziksel disklerden biri hatalı durumdadır. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
1. Sistemin devre kartında zarar olup olmadığını kontrol edin.
2. SAS kablolarını kontrol edin.
3. Fiziksel diski yeniden yerleştirin.
4. Sorun devam ederse Dell Teknik Destek bölümüyle iletişime geçin.
Hataya dayanıklı bir sanal disk yeniden oluşturulamaz. Yedek disk, çok küçüktür veya sanal disk ile uyumlu değildir. Hatalı diski, eşit veya daha büyük kapasiteli uyumlu, iyi durumdaki bir fiziksel diskle değiştirin.
Bir veya daha fazla fiziksel disk Engellendi olarak görüntüleniyor ve yapılandırılamıyor. PERC H700 ve PERC H800 denetleyicileri yalnızca Dell onaylı SAS ve SATA sabit disk sürücülerini (HDD) ve katı hal sürücülerini (SSD) destekler. Dell onaylı bir sürücü kullanıyorsanız ancak bu sorunla karşılaşmaya devam ederseniz aşağıdaki eylemleri gerçekleştirin:
1. Sistemin devre kartında zarar olup olmadığını kontrol edin.
2. SAS kablolarını kontrol edin.
3. Fiziksel diski yeniden yerleştirin.
Sorun Anlamı / Çözüm
Geçici olmayan ayarlar okunurken bir hata oluştu. Bellenimdeki çeşitli ayarlardan biri okunurken bir hata oluşmuştur. Denetleyiciyi yeniden yerleştirin ve sistemi yeniden başlatın.
Geçerli denetleyici ayarları okunurken bir hata oluştu. Denetleyici kurma ve başlatma başarısız olmuştur. Sistemi yeniden başlatın.
Gelişmiş Aygıt Özellikleri ayarları bulunamadı. Bellenimdeki önemli yapılandırma sayfası okunamamıştır. Bellenimi yeniden yükleyin ve sistemi yeniden başlatın.
PHY özellikleri yapılandırma bilgileri alınırken hata oluştu. Bellenimdeki önemli yapılandırma sayfası okunamamıştır. Bellenimi yeniden yükleyin ve sistemi yeniden başlatın.
Yapılandırma Yardımcı Programı Seçenekleri Görüntüsü sağlama toplamı hatası. Yapılandırma Yardımcı Programı seçenekleri flash bölümünden doğru bir şekilde okunamamıştır. Yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse bellenimi denetleyiciye yeniden yükleyin.
Varsayılan Yapılandırma Yardımcı Programı seçenekleri yüklenemiyor. Yapılandırma Yardımcı Programı seçenekleri yapısı ayrılamamıştır.
Geçici olmayan ayarlar yazılırken bir hata oluştu. Bellenime bir veya daha fazla ayar yazılırken bir hata oluşmuştur.
Sorun Önerilen Çözüm
Birden çok diskin eşzamanlı olarak erişilemez hale gelmesinden sonra fiziksel diskler yeniden oluşturuluyor. Tek bir dizideki birden çok fiziksel disk hatası genellikle kablolama veya bağlantıdaki bir hatayı gösterir ve veri kaybına neden olabilir. Birden çok fiziksel disk eşzamanlı olarak erişilemez hale geldikten sonra sanal diski kurtarabilirsiniz. Sanal diski kurtarmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.
DİKKAT:
Elektrostatik boşalmayı önlemek için güvenlik önlemlerini uygulayın.
1. Sistemi kapatın, kablo bağlantılarını kontrol edin ve fiziksel diskleri yeniden yerleştirin.
2. Tüm sürücülerin muhafaza içinde olduğundan emin olun.
3. Sistemi açın ve CTRL+R yardımcı programına girin ve yabancı yapılandırmayı içe aktarın. Yapılandırmayı içe aktarmak için istemdeyken <"F"> tuşuna veya BIOS yapılandırma yardımcı programına girmek için <"C"> tuşuna basın ve yabancı yapılandırmayı içe aktarın veya temizleyin. Sanal disk yedekli ise ve Çevrimdışı'na alınmadan önce İndirgenmiş durumuna geçirildiyse yapılandırma içe aktarıldıktan sonra yeniden derleme işlemi otomatik olarak başlar. Sanal disk, bir kablonun çekilmesi veya güç kaybı nedeniyle doğrudan Çevrimdışı duruma geçtiyse sanal disk, yeniden derleme işlemi gerçekleştirilmeden En İyi durumunda içe aktarılır. Birden çok fiziksel diski el ile yeniden derlemek için BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'nı veya Dell OpenManage depolama yönetim uygulamasını kullanabilirsiniz.
Disklerden biri hatalı durumdayken bir fiziksel disk yeniden oluşturuluyor. Dinamik yedekler yapılandırdıysanız PERC H700 veya PERC H800 denetleyici, otomatik olarak hatalı durumdaki bir fiziksel diski yeniden oluşturmak için bunlardan birini kullanmayı dener. Hatalı fiziksel diskleri yeniden oluşturmak için yeterli kapasiteye sahip herhangi bir dinamik yedek yoksa yeniden oluşturma işleminin el ile yapılması gerekir. Fiziksel diski yeniden oluşturmadan önce, altsisteme yeterli depolama alanına sahip bir fiziksel disk takmanız gerekir. Bağımsız bir fiziksel diski el ile yeniden oluşturmak için BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'nı veya Dell OpenManage depolama yönetimi uygulamasını kullanabilirsiniz.
Bir genel dinamik yedek kullanılırken yeniden oluşturma sırasında bir sanal diskte hata oluşur. Genel dinamik yedek, Dinamik Yedek durumuna, sanal disk de Hatalı durumuna döner.
Bir özel dinamik yedek kullanılırken yeniden oluşturma sırasında bir sanal diskte hata oluşur. Özel dinamik yedek Hazır durumuna, sanal disk de Hatalı durumuna geçer.
Dinamik yedeği olan bir yedek sanal diskte yeniden yapılandırma işlemi sırasında bir fiziksel diskte hata oluşur. Erişilemeyen fiziksel disk için yeniden oluşturma işlemi, yeniden yapılandırma işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak başlar.
Bir fiziksel diskin yeniden oluşturulması beklenenden uzun sürmektedir. Bir fiziksel disk, yüksek stres altındayken yeniden oluşturulması daha uzun sürer. Örneğin, her beş ana sistem G/Ç işlemi için bir yeniden oluşturma G/Ç işlemi gerçekleştirilir.
Bir disk grubundaki sanal disk yeniden oluşturma işleminden geçerken, disk grubuna ikinci bir sanal disk ekleyemezsiniz. Bir sanal disk grubundaki bir fiziksel disk yeniden oluşturma işleminden geçiyorsa bellenim, disk grubundaki kullanılabilir boş alanı kullanarak bir sanal disk oluşturmanıza izin vermez.
Sorun Önerilen Çözüm
Bir yedek sanal diskteki fiziksel diskte bir SMART hatası algılanır. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
1. Fiziksel diski çevrimdışına almaya zorlayın.
NOT: 
Bir dinamik yedek varsa sürücü çevrimdışına alınmaya zorlandıktan sonra dinamik yedekle yeniden oluşturma işlemi başlar.

2. Diski, eşdeğer veya daha yüksek kapasiteli yeni bir fiziksel diskle değiştirin ve Üye Değiştirme işlemini gerçekleştirin. Üye Değiştirme işlemi, verileri sanal diskin bir kaynak fiziksel diskinden, sanal diskin parçası olmayan bir hedef fiziksel diske kopyalamanıza olanak tanır.
Yedeği olmayan bir sanal diskteki fiziksel diskte bir SMART hatası algılanır. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
1. Verilerinizi yedekleyin.
2. Üye Değiştirme özelliğini kullanın veya diski otomatik olarak değiştirmek için global bir dinamik yedek ayarlayın.
3. Etkilenen fiziksel diski, eşit veya daha yüksek kapasiteli yeni bir fiziksel diskle değiştirin.
4. Yedekten geri yükleyin.
Tutarlılık Denetimi (CC) sırasında bir SMART hatası ortaya çıkar CC işleminin bir SMART hatası ile karşılaşıldığında ne yapması gerektiğini belirtin.
İki ayar bulunur: Evet ve HayırHayır varsayılan ayardır ve ilk hatayla karşılaşıldığında CC'nin devam etmesine olanak tanır. Evet ayarı, ilk hatayla karşılaşıldığında CC'yi durdurur. CC sırasında hatalarla karşılaşıldığında Olay Günlüğü'nde olaylar oluşturulur.

 

Not: OMSA kullanarak fiziksel diski çevrimdışı hale getirme işlemibu makalede açıklanmıştır.

 

Sorun Önerilen Çözüm
Üye Değiştirme işlemi sırasında kaynak sürücüde hata oluşur. Kaynak veriler, sanal diskteki diğer sürücülerden alınabiliyorsa diğer sürücülerdeki veriler kullanılarak, hedef sürücüde otomatik olarak yeniden oluşturma işlemi başlar.
Hedef sürücüde hata oluşur. Hedef sürücüde hata oluşursa Üye Değiştirme işlemi iptal edilir.
Diğer sürücülerde hata oluşur. Hedef sürücüde hata oluşur ve Üye Değiştirme işlemi iptal edilirse ancak kaynak veriler hala kullanılabiliyorsa Üye Değiştirme işlemi Üye Değiştirme olarak devam eder.
Hata Mesajı Önerilen Çözüm

kernel: sdb: asking for
cache data failed

kernel: sdb: assuming
drive cache: write
through
Bu hata mesajı, Linux Küçük Bilgisayar Sistemi Arayüzü (SCSI) ara katmanı, fiziksel disk önbellek ayarlarını sorduğunda görüntülenir. Denetleyici bellenimi, sanal disk önbellek ayarlarını denetleyici ve sanal disk temelinde yönettiğinden, bellenim bu komuta yanıt vermez. Linux SCSI ara katmanı, sanal disk önbellek ilkesinin İçe Yazma olduğunu kabul eder. SDB, sanal diskin aygıt düğümüdür. Bu değer, her sanal disk için değişir.

Bu mesaj haricinde, bu davranışın normal çalışma üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. PERC
önbellek politikası ve G/Ç performansı bu mesajdan etkilenmez. PERC
H700 ve PERC H800 SAS RAID sisteminin önbellek politikası ayarları değişmeden kalır.
Müşteri güncelleme yaptıktan sonra sürücü, yeni çekirdekte otomatik oluşturulmaz. Bu hata, Dinamik Çekirdek Modülü Desteği (DKMS) ile ilgili genel bir sorundur ve DKMS özellikli tüm sürücü paketleri için geçerlidir. Bu sorun, aşağıdaki adımları gerçekleştirdiğinizde ortaya çıkar:
1. DKMS özellikli bir sürücü paketi yükleyin.
2. Çekirdeği en son sürüme yükseltmek için up2date veya benzer bir araç çalıştırın.
3. Yeni çekirdekte sistemi yeniden başlatın.
Yeni çekirdekte çalıştırılan sürücü, yeni çekirdeğin yerel sürücüsü olur. Yeni çekirdeğe önceden yüklediğiniz sürücü paketi yeni çekirdekte yürürlüğe girmez. Sürücü yeni çekirdekte otomatik olarak oluşturulmasını sağlamak için aşağıdaki prosedürü gerçekleştirin:
1. Şunu yazın: dkms build -m -v -k
2. Şunu yazın: dkms install -m - v -k
Sürücünün yeni çekirdeğe başarıyla yüklendiğinden emin olmak için şunu yazın: DKMS
Şu ayrıntılar görünür: , , : installed
smartd[smartd[2338] Device: /dev/sda, Bad IEC (SMART) mode page, err=-5, skip device Bu bilinen bir sorundur. Kullanıcı uygulaması üzerinden desteklenmeyen bir komut girilmiştir. Kullanıcı uygulamaları, Komut Açıklayıcı Blokları RAID birimlerine yönlendirmeyi dener.
Hata mesajı, özelliğin işlevselliğini etkilemez.
smartd[2338] Unable to register SCSI device /dev/sda at line 1 of file /etc/smartd.conf Mod Algıla/Seç komutu, denetleyicideki üretici yazılımı tarafından desteklenmez. Ancak,
Linux çekirdeği daemon programı, komutu sürücü IOCTL düğümü yerine sanal diske gönderir. Bu eylem desteklenmez.
Fiziksel disk taşıyıcı üzerindeki LED her fiziksel diskin durumunu gösterir. Muhafazanızdaki her sürücü taşıyıcının iki LED'i vardır: Aşağıda gösterildiği gibi etkinlik LED'i (yeşil) ve durum LED'i (iki renkli, yeşil/sarı). Etkinlik LED'i sürücüye her erişildiğinde yanıp söner.
LED Açıklama
Kapalı Yuva boş, sürücü henüz sistem tarafından keşfedilmedi.
Sabit yeşil Sürücü çevrimiçi.
Yeşil renkte yanıp sönüyor (250 milisaniye [ms]) Sürücü tanımlanıyor veya çıkarılmaya hazırlanıyor.
Yeşil renkte yanıp sönüyor (400 ms Açık, 100 ms Kapalı) Sürücü yeniden oluşturuluyor veya bir Üye Değiştirme işleminden geçiyor.
Sarı renkte yanıp sönüyor (125 ms) Sürücüde hata oluştu.
Yeşil/sarı renkte yanıp sönüyor (500 ms Yeşil Renkte Açık / 500 ms Sarı Renkte Açık, 1000 ms Kapalı) Sürücü tarafından bildirilen tahmini hata.
Yeşil renkte yanıp sönüyor (3000 ms Yeşil Renkte Açık, 3000 ms Kapalı, 3000 ms Sarı Renkte Açık, 3000 ms Kapalı) Sürücü kullanıcı isteğiyle veya hata dışı başka bir koşul nedeniyle kapatılıyor.


Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Article ID: SLN129432

Last Date Modified: 24/04/2018 07:46 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.