Knowledge Base

Dell V525w ve V725w Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar için Mürekkep Kartuşuyla İlgili Sorunları Giderme


İçindekiler:

 1. Yazıcı Kafası ve Mürekkep Kartuşlarını Takma
 2. Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme
 3. Yazıcı Kafasını Hizalama
 4. Yazıcı Kafası Başlıklarını Temizleme
 5. Mürekkep Kartuşu Hata Mesajları
 6. Yazıcı Kafası Hata Mesajları
 7. Mürekkep Kartuşlarını Takma Videosu
Not: SORUN GİDERME ADIMLARINDAN ÖNCE: Yazıcınızda en son Dell belleniminin yüklü olduğundan emin olun. Başlat, Programlar, Dell Yazıcılar seçeneğine gidin ve yazıcı modelinizi seçin. Ürün Güncelleştirmesi'ne tıklayın ve ardından, Şimdi Denetle'ye tıklayın. Yazılımı, güncelleştirmeleri düzenli olarak denetleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.


Makale Özeti: Bu makalede, Dell V525w ve V725w mürekkep püskürtmeli yazıcılarda yazıcı kafası ve mürekkep kartuşu sisteminin kurulumu, bakımı ve sorunlarının giderilmesi açıklanmaktadır.


Sorun 1: Yazıcı Kafası ve Mürekkep Kartuşlarını Takma

Yazıcı kafası ve mürekkep kartuşlarını yazıcıya takmak için:
 1. Yazıcıyı fişe takın ve açın.
 2. Kapağı (Şekil 1)(tarayıcı kapağının altında) kaldırarak yazıcının içini açın.


  Şekil 1: Yazıcıdaki kapağı açın (V525w gösterilmiştir).
 3. Sıkışma açıklığı kapağının çıkarıldığından emin olun.
 4. Serbest bırakma tırnağına basın ve yazıcı kafası taşıyıcıyı açın.
 5. Mürekkep kartuşlarını paketlerinden çıkarın ve daha sonra, koruyucu kapağı büküp mürekkep kartuşlarından çıkarın (Şekil 2).
  Mürekkep kartuşlarının nasıl takıldığıyla ilgili bir video izlemek için Mürekkep Kartuşlarını Takma Videosu bölümüne bakın.  Şekil 2: Mürekkep kartuşlarını takmadan önce kartuş kapaklarını bükün ve çıkarın.
 6. Üç renkli kartuşla başlayın ve her bir kartuşu yerleştirip kartuş yerine oturuncaya kadar uzak ucu sıkı bir şekilde bastırın (Şekil 3).


  Şekil 3: Mürekkep kartuşunun her bir rengini yazıcı kafasına yerleştirin.

 7. Yazıcı kafası taşıyıcı mandalını kapatın, sıkışma açıklığı kapağını yerine takın ve ardından, yazıcıyı kapatın.

Başa Dön


Sorun 2: Mürekkep Seviyelerini Kontrol Etme

Mürekkep seviyelerini kontrol etmek için:
 1. Yazıcı menüsünde Kurulum, Bakım, ardından Mürekkep Seviyelerini Kontrol Et'i seçin.
  VEYA
 2. Windows işletim sisteminde Başlat, Tüm Programlar veya Programlar'a tıklayıp Yazıcı Ana Sayfası seçeneğine gidin. Yazıcınızı seçin, ardından Bakım sekmesine ve Sarf Malzemeleri Durumu'na tıklayın.
 3. Macintosh işletim sisteminde, Apple menüsünden Sistem tercihleri, Yazdır & Faks seçeneğine gidin ve yazıcıyı seçin. Seçenekler & Sarf Malzemeleri veya Yazdırma Kuyruğu 'na, ardından Sarf malzemesi seviyeleri'ne tıklayın.

Başa Dön


Sorun 3: Yazıcı Kafasını Hizalama

Yazdırılan sayfadaki karakterler veya çizgiler çıkıntılı veya dalgalı görünüyorsa yazıcı kafasını hizalamanız gerekebilir.
 1. Yazıcıya düz kağıt yerleştirin.
 2. Yazıcı kontrol panelinden Kurulum, Bakım, Yazıcıyı Hizala seçeneğine gidin. Yazıcı, bir hizalama sayfası yazdırır.
  Not: Yazdırma bitinceye kadar hizalama sayfasını çıkarmayın. Sayfa, yazdırma işlemi sırasında birkaç kez yazıcının içine girip çıkabilir.
 3. Belgeyi yeniden yazdırın. Sorun düzeltilmemişse yazıcı kafası başlıklarını temizlemeniz gerekebilir.

Başa Dön


Sorun 4: Yazıcı Kafası Başlıklarını Temizleme

Yazıcıyı uzun süre kullanmadıysanız baskı kalitesini iyileştirmek için yazıcı kafası başlıklarını temizlemek gerekebilir. Yazıcının otomatik bakım döngülerini gerçekleştirebilmesi için yazıcıyı doğru olarak topraklanmış, çalışan bir elektrik prizinde takılı tutun.

Not: Yazıcı kafası başlıklarının temizlenmesi sırasında mürekkep kullanılacağından, bu işlemi yalnızca gerektiğinde gerçekleştirin.
Not: Derin temizleme daha fazla mürekkep kullandığından, mürekkepten tasarruf etmek için önce Yazıcı Kafasını Temizle seçeneğini deneyin.
Not: Mürekkep seviyeleri çok düşükse yazıcı kafası başlıklarını temizlemeden önce mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerekir.
 1. Yazıcıya düz kağıt yerleştirin.
 2. Yazıcı kontrol panelinden Kurulum, daha sonra Bakım seçeneğine gidin.
 3. Yukarı ve aşağı ok düğmesine basarak Yazıcı Kafasını Temizle veya Yazıcı Kafasını Derin Temizle seçeneğine gidin, ardından Tamam'a basın.
 4. Yazıcı, bir temizleme sayfası yazdırır.

Başa Dön


Sorun 5: Mürekkep Kartuşu Hata Mesajları

Aşağıdaki hatalar, yazıcıdaki dört mürekkep kartuşuyla ilişkilidir:
 • Mürekkep Kartuşu Hatası: Yazıcı, takılı mürekkep kartuşlarının birini veya birkaçını doğrulayamamıştır.
 1. Geçerli yazdırma işini iptal etmek için düğmesine basın.
 2. Belirtilen mürekkep kartuşunun çıkarıldığından ve doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
 3. Yazıcıyı kapatın, yaklaşık 10 saniye bekleyin ve ardından yazıcıyı tekrar açın.
Not: Yazıcının Uyku modunda olmadığından emin olun. Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesine basın ve düğmeyi üç saniye basılı tutun.
 • Mürekkep Kartuşu Eksik: Yazıcı, mürekkep kartuşlarının birini veya birkaçını algılayamamıştır.
 1. Belirtilen eksik kartuşu veya kartuşları takın.
 2. Belirtilen mürekkep kartuşu veya kartuşları takılıysa çıkarıp yeniden takın.
 3. Mesajı temizlemek için Tamam veya düğmesine basın.Desteklenen mürekkep kartuşlarının listesi için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
 • Mürekkep Kartuşu Desteklenmiyor: Kartuş geçerli, desteklenen bir mürekkep kartuşu olarak tanınmamıştır.
 1. Tanınmayan mürekkep kartuşunu, yazıcınızın desteklediği bir kartuşla değiştirin.
 2. Mesajı temizlemek için Tamam veya düğmesine basın.
 3. Desteklenen mürekkep kartuşlarının listesi için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
 • Mürekkep Azaldı: Bir veya daha fazla mürekkep kartuşu mürekkep seviyelerinin düştüğünü bildirmektedir.
 1. Mesajı temizlemek için Tamam veya düğmesine basın ve yazdırma işlemine devam edin.
Not: Yazıcı ayarlarınıza bağlı olarak, belirtilen kartuşu değiştirinceye kadar yazdırma işlemine devam etmenize izin verilmeyebilir.
 1. Desteklenen mürekkep kartuşlarının listesi için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Başa Dön


Sorun 6: Yazıcı Kafası Hata Mesajları

Aşağıdaki hatalar, yazıcıdaki yazıcı kafasıyla ilişkilidir:

 • Yazıcı Kafası Hatası 1:
Not: Takılıysa mürekkep kartuşlarını çıkarın, daha fazla bilgi için Mürekkep Kartuşlarını Çıkarma ve Yeniden Yerleştirme başlıklı Dell Knowledge Base makalesine bakın.

Başlangıç yüklemesi veya Kişiselleştirilmiş (OOB) yükleme sırasında bu mesaj görüntülenirse:

 1. Yazıcı Kafasını çıkarıp yeniden yerleştirin, daha fazla bilgi için Yazıcı Kafasını Çıkarma ve Yeniden Yerleştirme başlıklı Dell Knowledge Base makalesine bakın.
 2. Sorun devam ederse Teknik Destek ile İrtibata Geçin.


Bu mesaj yazıcı kullanıldıktan sonra görüntülendiğinde:

 1. Yazıcı Kafasını çıkarın ve yazıcı ile Yazıcı Kafasındaki temas noktalarını silin, daha fazla bilgi için Yazıcı Kafasını Çıkarma ve Yeniden Yerleştirme ve Yazıcı Kafasını Temizleyerek Yazıcı Kafası Hatalarını Çözme başlıklı Dell Knowledge Base makalelerine bakın.
 2. Yazıcı Kafasını yeniden yerleştirin.
 3. Sorun devam ederse Teknik Destek ile İrtibata Geçin.


 • Yazıcı Kafası Hatası 2:
Not: Bu hatanın giderilmesi için mürekkep kartuşlarının takılı olması gerekir.

Başlangıç yüklemesi veya Kişiselleştirilmiş (OOB) yükleme sırasında bu mesaj görüntülenirse:

 1. Mürekkep kartuşlarını takılı bırakarak Yazıcı Kafasını çıkarıp yeniden yerleştirin, daha fazla bilgi için Yazıcı Kafasını Çıkarma ve Yeniden Yerleştirme başlıklı Dell Knowledge Base makalesine bakın.
 2. Sorun devam ederse Teknik Destek ile İrtibata Geçin.

Bu mesaj yazıcı kullanıldıktan sonra görüntülendiğinde:

 1. Yazıcı Kafasını çıkarın ve yazıcı ile Yazıcı Kafasındaki temas noktalarını silin, daha fazla bilgi için Yazıcı Kafasını Çıkarma ve Yeniden Yerleştirme ve Yazıcı Kafasını Temizleyerek Yazıcı Kafası Hatalarını Çözme başlıklı Dell Knowledge Base makalelerine bakın.
 2. Yazıcı Kafasını yeniden yerleştirin.
 3. Sorun devam ederse Teknik Destek ile İrtibata Geçin.


 • Yazıcı Kafası Hatası 3 ve 4:
Not: Bu hatanın giderilmesi için mürekkep kartuşlarının takılı olması gerekir.

Başlangıç yüklemesi veya Kişiselleştirilmiş (OOB) yükleme sırasında bu mesaj görüntülenirse:

 1. Mürekkep kartuşlarını takılı bırakarak Yazıcı Kafasını çıkarıp yeniden yerleştirin, daha fazla bilgi için Yazıcı Kafasını Çıkarma ve Yeniden Yerleştirme başlıklı Dell Knowledge Base makalesine bakın.
 2. Sorun devam ederse Teknik Destek ile İrtibata Geçin.

Bu mesaj bir Yazıcı Kafası Kiti veya yedek yazıcı almanızdan sonra görüntülendiğinde:

 1. Yazıcı Kafasını çıkarın ve yazıcı ile Yazıcı Kafasındaki temas noktalarını silin, daha fazla bilgi için Yazıcı Kafasını Çıkarma ve Yeniden Yerleştirme ve Yazıcı Kafasını Temizleyerek Yazıcı Kafası Hatalarını Çözme başlıklı Dell Knowledge Base makalelerine bakın.
 2. Yazıcı Kafasını yeniden yerleştirin.
 3. Sorun devam ederse Teknik Destek ile İrtibata Geçin.

Bu mesaj yazıcı kullanıldıktan sonra görüntülendiğinde:

 1. Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
 2. Güç adaptörünü yazıcıdan çıkarın, daha fazla bilgi için Çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın; yazıcının modeline ve tercih ettiğiniz dile tıklayın, Kullanıcı Kılavuzu'nu indirin.
 3. Yazıcı güç kablosunu güç adaptörüne yeniden yerleştirin.

Sorun devam ederse:

 1. Yazıcı Kafasını çıkarın ve yazıcı ile Yazıcı Kafasındaki temas noktalarını silin, daha fazla bilgi için Yazıcı Kafasını Çıkarma ve Yeniden Yerleştirme ve Yazıcı Kafasını Temizleyerek Yazıcı Kafası Hatalarını Çözme başlıklı Dell Knowledge Base makalelerine bakın.
 2. Yazıcı Kafasını yeniden yerleştirin.
 3. Sorun devam ederse Teknik Destek ile İrtibata Geçin.


 • Yazıcı Kafası Hareket Edemiyor: Yazıcı kafası taşıyıcısı bir şekilde engellenmektedir.
 1. Yazıcıyı açın ve yazıcı kafasının önündeki engelleri giderip yazıcıyı kapatın.
 2. Mesajı temizlemek için Tamam 'a basın.

 • Yazıcı Kafası Hatası: Yazıcı kafası temas noktaları, yazıcı tarafından doğru bir şekilde okunmamaktadır.
 1. Yazıcıyı açın ve daha sonra, yazıcı kafası mandalını kaldırın.
 2. Yazıcı kafasının tamamını taşıyıcıdan çıkarın.
 3. Yazıcı kafası taşıyıcısının içindeki yazıcı kafası temas noktalarını temiz, tüy bırakmayan bir bez kullanarak silin.
 4. Yazıcı kafasını yeniden yerleştirin, daha sonra yerine kilitleninceye kadar mandalı kapatın
 5. Yazıcıyı kapatın.

 • Yazıcı Kafası Eksik: Yazıcı kafası takılı değildir veya yanlış takılmıştır.
 1. Yazıcıyı açın ve taşıyıcı mandalını kaldırın.
 2. Yazıcı kafasını yerleştirin ve daha sonra, yerine kilitleninceye kadar mandalı kapatın.
 3. Yazıcıyı kapatın ve mesajı temizlemek için ana ekran düğmesine basın.
 • Yazıcı Kafası Desteklenmiyor: Yazıcı kafası desteklenmeyen bir modeldir veya yazıcı tarafından doğru algılanmıyordur.
 1. Yazıcıyı kapatın ve tekrar açın.
 2. Yazıcıyı açın.
 3. Serbest bırakma tırnağına basın ve yazıcı kartuşlarını çıkarın.
 4. Taşıyıcı mandalını kaldırın.
 5. Desteklenmeyen yazıcı kafasını çıkarın.
 6. Desteklenen yazıcı kafasını yerleştirin ve daha sonra, yerine kilitleninceye kadar mandalı kapatın.
 7. Mürekkep kartuşlarını yeniden takın.
 8. Yazıcıyı kapatın.

 • Yazıcı Kafası Uyarısı: Bir veya daha fazla kartuş, yazıcının açılmasından bu yana iki saatten uzun süredir eksik. Baskı kalitesini önceki düzeyine getirmek için yazıcı kafasında Temizleme veya Derin Temizleme işlemi gerçekleştirin.

Başa Dön


Mürekkep Kartuşlarını Takma Videosu

 • Windows® 7 ve Vista® için:
 1. Mürekkep Kartuşlarını Takma Videosu (Yalnızca İngilizce) bağlantısına tıklayın.
 2. 'a tıklayın.
 3. Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi görüntülenebilir, bu durumda İzin Ver'e tıklayın.
 4. Videoyu gerektiği kadar izleyin.
 • Windows XP için:
 1. Mürekkep Kartuşlarını Takma Videosu (Yalnızca İngilizce) bağlantısına tıklayın.
 2. Save (Kaydet) öğesine tıklayın.
 3. Farklı Kaydet penceresinde Belgelerim'e tıklayın.
 4. Save (Kaydet) öğesine tıklayın.
Not: Videoyu Windows XP'de izlemek için QuickTime gibi bir MP4 görüntüleyiciye ihtiyacınız olacaktır. Bu görüntüleyiciyi Apple'dan edinebilirsiniz.


Başa Dön

Article ID: SLN129433

Last Date Modified: 09/02/2015 02:12 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.