Knowledge Base

PowerEdge RAID Denetleyicisi Hatalarını (PERC hataları) Düzeltme (İngilizce)


Bu makalede, PERC (RAID) denetleyiciniz tarafından bildirilen yaygın hatalarla ilgili bilgiler sağlanmaktadır.
Hata mesajları ve anlamlarının yer aldığı liste şu makalede açıklanmaktadır: Dell PowerEdge 12G sunucularda sabit disk ve RAID denetleyicisi hatalarını giderme 

 


İçindekiler:

 1. Sabit Sürücüde Sorun Giderme
 2. Hatalı Bir Fiziksel Diski Yeniden Oluşturma
 3. Smart Hataları
 4. Yabancı Yapılandırma
 5. Pil Öğrenme Döngüsü/Pil veya Bellek Hataları
 6. Sanal Disk Oluşturma
 7. Sanal Disk İndirgendi
 8. Genel Etkin Yedekler
 9. Çalışır Durumda Değiştirilebilir Sabit Sürücüyü Çıkarma ve Takma

 

 

 

Önemli: Çoğu onarım yalnızca yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılabilir. Sorun giderme işlemlerini ve basit onarımları yalnızca ürününüzün belgelerinde izin verildiği gibi ya da çevrimiçi hizmet veya telefon hizmeti ve destek ekibi tarafından belirtildiği gibi yapmalısınız. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında değildir. Ürününüzle birlikte verilen güvenlik yönergelerini okuyun ve izleyin.

 

Sorun 1: Bir Sabit Sürücüde Sorun Giderme


Sisteminizde bir RAID denetleyicisi bulunuyorsa ve sabit sürücüleriniz bir RAID dizisi halinde yapılandırıldıysa, aşağıdaki adımları uygulayın:
 1. Yaşam Döngüsü Denetleyicisi'ni çalıştırmak için sistemi yeniden başlatın ve sistem başlatılırken <F10> tuşuna basın, ardından RAID yapılandırmasını kontrol etmek için Donanım Yapılandırması Sihirbazı'nı çalıştırın.

 2. Sabit sürücülerin RAID dizisi için doğru yapılandırıldığından emin olun.

 3. Sabit sürücüyü çevrimdışı yapın ve sürücüyü yeniden takın.

 4. Yapılandırma programından çıkın ve sistemin işletim sistemine önyükleme yapmasını sağlayın.

 5. Denetleyici kartınız için gerekli olan aygıt sürücülerinin yüklendiğinden ve doğru yapılandırıldığından emin olun.

 6. Daha fazla bilgi için işletim sistemi belgelerine bakın.

 7. Sistemi yeniden başlatın ve Sistem Kurulumu'na girin.

 8. Denetleyicinin etkinleştirildiğini ve sürücülerin Sistem Kurulumu'nda görüntülendiğini doğrulayın.

 

Başa Dön


 

Sorun 2: Hatalı Bir Fiziksel Diski Yeniden Oluşturma


Sorun: 
Disklerden biri hatalı durumdayken bir fiziksel disk yeniden oluşturuluyor.
 
Düzeltme Eylemi: 
Dinamik yedekleri yapılandırdıysanız PERC kartı, hatalı durumdaki bir fiziksel diski yeniden oluşturmak için otomatik olarak bunlardan birini kullanmayı dener. Hatalı fiziksel diskleri yeniden oluşturmak için yeterli kapasiteye sahip herhangi bir dinamik yedek yoksa yeniden oluşturma işleminin el ile yapılması gerekir. Fiziksel diski yeniden oluşturmadan önce, altsisteme yeterli depolama alanına sahip bir fiziksel disk takmanız gerekir.
 
NOT: Bağımsız bir fiziksel diski manuel olarak yeniden oluşturmak için DENETLEYİCİ BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'nı <Ctrl> <R>) veya Dell OpenManage depolama yönetimi uygulamasını kullanabilirsiniz.

 

Başa Dön


 

 

Sorun 3: Smart Hataları


SMART; tüm motorların, başların ve fiziksel disk elektroniklerinin dahili performansını izler ve tahmin edilebilir fiziksel disk hatalarını tespit eder.
 
NOT: Bir donanım hatasını belirtebilecek SMART hataları raporlarını nerede bulacağınızla ilgili bilgi için support.dell.com/manuals adresindeki Dell OpenManage depolama yönetimi belgelerine bakın.
 
Sorun 1: Bir Yedekli Sanal Diskteki Fiziksel Disk üzerinde Hata Algılandı
 
Sorun: Bir yedekli sanal diskteki fiziksel disk üzerinde bir SMART hatası algılandı.
Düzeltme Eylemi:
 1. Verilerinizi yedekleyin.

 2. Fiziksel diski çevrimdışına almaya zorlayın.
  NOT: Bir dinamik yedek varsa disk çevrimdışına alınmaya zorlandıktan sonra dinamik yedekle yeniden oluşturma işlemi başlar.

 3. Diski, eşit veya daha yüksek kapasiteli yeni bir fiziksel diskle değiştirin.

 4. Üye Değiştirme işlemini gerçekleştirin.
  NOT: Üye Değiştirme işlemi, verileri sanal diskin bir kaynak fiziksel diskinden, sanal diskin parçası olmayan bir hedef fiziksel diske kopyalamanıza olanak tanır. Üye Değiştirme özelliği hakkında daha fazla bilgi için Üye Değiştirmeyi ve Eski Haline Döndürülebilir Dinamik Yedekleri Kullanma konusuna bakın.

Sorun 2: Yedekli Olmayan Bir Sanal Diskteki Fiziksel Disk üzerinde Smart Hatası Algılandı
 
Sorun: Bir yedekli sanal diskteki fiziksel disk üzerinde bir SMART hatası algılandı.
 
Düzeltme Eylemi:
 1. Verilerinizi yedekleyin.

 2. Üye Değiştirme özelliğini kullanın veya diski otomatik olarak değiştirmek için global bir dinamik yedek ayarlayın. NOT: Üye Değiştirme özelliği hakkında daha fazla bilgi için Üye Değiştirme ve Eski Haline Döndürülebilir Dinamik Yedekleri Kullanma konusuna bakın.

 3. Etkilenen fiziksel diski, eşit veya daha yüksek kapasiteli yeni bir fiziksel diskle değiştirin.

 4. Yedekten geri yükleyin.

 

Başa Dön


 

 

Sorun 4: Yabancı Yapılandırma


Bir yabancı yapılandırma olduğunda, yapılandırmayı görüntülemek için Yabancı Yapılandırma Görünümü'nü seçebilirsiniz. Yabancı yapılandırma ekranda yapılandırmayı içe aktarıyormuşsunuz gibi gösterilir. Yabancı yapılandırmayı içe aktarmaya veya silmeye karar vermeden önce önizleme gerçekleştirebilirsiniz.
Bazı durumlarda, bir yabancı yapılandırma içe aktarılamaz. Sanal diskteki bir fiziksel disk yeniden oluşturuluyorsa fiziksel diskin durumu Yeniden Oluştur değerine ayarlanır. İçe aktarılamayan sanal diskler için herhangi bir sanal disk hedef kimliği görüntülenmez.
Yabancı Yapılandırma Görünümü Ekranını Kullanarak Yabancı Yapılandırmaları İçe Aktarma veya Silme bölümü, yabancı yapılandırmaları yönetmek için kullanabileceğiniz prosedürleri içerir.
 
NOT: DENETLEYİCİ BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı (<Ctrl> <R>), başarısız yabancı yapılandırma içe aktarmalarına ilişkin hata kodlarını raporlar.
 
Yabancı Yapılandırma Bulundu Hata Mesajı

Adaptörde yabancı yapılandırmalar bulundu. Devam etmek için herhangi bir tuşa, yapılandırma yardımcı programını yüklemek için "C" tuşuna veya yabancı yapılandırmaları içe aktarıp devam etmek için "F" tuşuna basın.

Olası Neden: 
Bir denetleyici bellenimi, üzerinde yabancı meta verilerin bulunduğu bir fiziksel disk algıladığında fiziksel diski yabancı olarak işaretler ve bir yabancı diskin algılandığını belirten bir uyarı oluşturur.

 

Düzeltme Eylemi: 
DENETLEYİCİ BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'nı (<Ctrl> <R>) yüklemeden yapılandırmayı içe aktarmak için (sanal diskin tüm üye sürücüleri mevcutsa) bu istemde <F> tuşuna basın. Alternatif olarak DENETLEYİCİ BIOS Yapılandırma Yardımcı Programı'na (<Ctrl> <R>) girmek için <C> tuşuna basın ve yabancı yapılandırmayı içe aktarın veya temizleyin. 
 

İçinde Yabancı Yapılandırma Bulunamadı Hata Mesajı

POST sırasında yabancı yapılandırma mesajı mevcut ancak tuşlarıyla görüntülenen yabancı görünüm sayfasında herhangi bir yabancı yapılandırma bulunmuyor. Tüm sanal diskler en iyi durumda.

Düzeltme Eylemi: 
Tüm PD'lerinizin var olduğundan ve tüm VD'lerinizin en iyi durumda olduklarından emin olun. Yabancı yapılandırmayı <Ctrl> <R> tuşlarını veya Dell OpenManage Sunucu Yöneticisi Depolama Yönetimi'ni kullanarak temizleyin.

 

DİKKAT: Yabancı yapılandırmayı temizlediğinizde fiziksel disk Hazır durumuna geçer.
Önceden sistemdeki bir sanal diskin üyesi olan bir fiziksel diski yerleştirirseniz ve bu diskin önceki konumu, yeniden oluşturma işlemiyle bir yedek disk tarafından alınmışsa yabancı yapılandırma işaretini yeni takılan diskten manuel olarak kaldırmanız gerekir.

 

Başa Dön


 

 

Sorun 5: Pil Öğrenme Döngüsü/Pil veya Bellek Hataları


Pil Şeffaf Öğrenme Döngüsü
 
NOT: Piller yalnızca PERC H710, H710P ve H810 kartlarında desteklenir.
Şeffaf Öğrenme Döngüsü (TLC), pilde yeterli enerjinin bulunduğundan emin olunması için pilde kalan şarjın hesaplandığı periyodik bir işlemdir. İşlem otomatik olarak çalıştırılır ve sistem veya denetleyici performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmaz.
 
Denetleyici, pili kalibre etmek ve şarj kapasitesini göstermek için TLC'yi otomatik olarak her 90 günde bir gerçekleştirir. İşlem, gerekirse manuel olarak gerçekleştirilebilir.
 
NOT: Şeffaf öğrenme döngüsü sırasında, etkinleştirilen sanal diskler Geri Yazma modunda kalır. TLC tamamlandığında, denetleyici bir sonraki TLC'yi +90 güne ayarlar.
 
Bellek veya Pil Sorunu Hata Mesajı

Bellek/Pil sorunları algılandı. Adaptör kurtarıldı ancak önbellekteki veriler kayboldu. Devam etmek için herhangi bir tuşa basın.

Olası Neden: 
Mesaj aşağıdaki koşullarda görüntülenir:

 • Adaptör, denetleyici önbelleğinde henüz disk alt sistemine yazılmamış veriler algılar.
 • Denetleyici, başlatma sırasında önbellek denetleme rutinini gerçekleştirirken bir Hata Düzeltme Kodu (ECC) hatası algılar.
 • Veri bütünlüğü garanti edilemediği için denetleyici, önbelleği disk alt sistemine göndermek yerine yok sayar.
 • Pil az şarj edilmiş olabilir.

 

Düzeltme Eylemi: 
Bu sorunu çözmek için pilin tam olarak şarj edilmesini bekleyin.
Sorun devam ederse Dell Teknik Destek'e başvurun.

 

Başa Dön


 

 

Sorun 6: Sanal Disk Oluşturma


Sanal disk oluşturmayla ilgili 6:23 dakikalık bir video izlemek için şu Dell TechCenter YouTube videosunu izleyin: OpenManage Storage Services 7.2 - Enhancements in virtual Disk Creation Wizard (OpenManage Depolama Hizmetleri 7.2 - Sanal Disk Oluşturma Sihirbazındaki Geliştirmeler)
 
NOT: Bir sanal disk içinde SAS ve SATA disk sürücülerinin birlikte kullanımı desteklenmemektedir. Bir sanal diskte disk sürücülerinin ve SSD'lerin birlikte kullanımı da desteklenmez.
 
DENETLEYİCİ BIOS'ta sanal disk oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
 1. Ana sistem önyüklemesi sırasında, DENETLEYİCİ BIOS ekranı görüntülendikten sonra <Ctrl><R> tuşlarına basın.

  < >

  Sanal Disk Yönetimi ekranı görüntülenir.

  Birden fazla denetleyici varsa Ana Menü ekranı görüntülenir.

  Bir denetleyici seçin ve <Enter> tuşuna basın. Seçili denetleyiciye için Sanal Disk Yönetimi ekranı görüntülenir.

  Ok tuşlarını kullanarak Denetleyici No. veya Disk Grubu No. öğelerini vurgulayın.

 2. <F2> tuşuna basın. Yapılabilecek eylemlerin listesi görüntülenir.

 3. Yeni Sanal Disk Oluştur seçeneğini belirleyin ve <Enter> tuşuna basın.
  Yeni Sanal Disk Oluştur ekranı görüntülenir.

  < >

  İmleç, RAID Seviyeleri seçeneğinde olur.

  Bir Disk Grubuna sanal disk eklenirken Disk Grubuna Sanal Disk Ekle ekranı görüntülenir.

  Sanal disk temel ayarlarını değiştirmek için 11. adıma atlayın.

  Fiziksel disklerin kullanılabilirliğine bağlı olarak olası RAID seviyelerini görüntülemek için <Enter> tuşuna basın.

 4. Bir RAID seviyesi seçmek için aşağı ok ve ardından <Enter> tuşlarına basın.

 5. Dağıtılmış bir sanal disk (RAID 10, 50 veya 60) oluştururken Dağıtma başına PD alanına yayılma başına fiziksel disk sayısını girin ve <Enter> tuşuna basın.
  NOT: RAID 10'u seçip Dağıtma başına PD alanına 22 değerini girerek 22 fiziksel diskli bir RAID 10 sanal diski oluşturabilirsiniz.

 6. İmleci fiziksel disk listesine taşımak için <Sekme> öğesine basın.

 7. Ok tuşunu kullanarak bir fiziksel diski vurgulayın ve diski seçmek için boşluk, <Alt> veya <Enter> tuşuna basın.

 8. Gerekiyorsa ek diskler seçin.

 9. İmleci Temel Ayarlar kutusuna taşımak için <Sekme> öğesine basın.

 10. Sanal Disk Boyutu alanında sanal disk boyutunu ayarlayın. Sanal disk boyutu GB biçiminde görüntülenir.

 11. Sanal Disk Adı alanına erişmek için <Sekme> tuşuna basın ve bir sanal disk adı yazın.

 12. İmleci Gelişmiş Ayarlar alanına taşımak için <Sekme> tuşuna basın.

 13. Boşluk tuşuna basarak ayarları etkin hale getirin. Böylece, ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz.

  < >

  Gelişmiş Ayarlar alanının yanında bir X simgesi görüntülenir.

  Ayarlar, şerit öğesi boyutu, okuma ilkesi ve yazma ilkesinden oluşur.

  Önbellek ilkesini Geri Yazmaya zorlamak, sanal diski başlatmak ve özel bir dinamik yedek yapılandırmak gibi Gelişmiş Seçenekleri belirleyebilirsiniz.

  Varsayılan parametreler görüntülenir. Kabul Et seçeneğiyle varsayılan değerleri kabul edebilir veya bunları değiştirebilirsiniz.

 

Başa Dön


 

 

Sorun 7: Sanal Disk İndirgendi


Sanal Disk İndirgendi Hata Mesajları ve Düzeltme Eylemleri
 
Sanal Diskler İndirgendi Hata Mesajı

x Sanal Disk İndirgendi (burada x, indirgenen sanal disk sayısını belirtir)

Olası Neden: 
Bu mesaj, DENETLEYİCİ BIOS'u sanal disklerin indirgenmiş durumda olduğunu algıladığında görüntülenir.

 

Düzeltme Eylemi: 
Sanal diskleri en iyi duruma getirmek için aşağıdaki düzeltme eylemlerinden birini gerçekleştirin:

 1. Sanal Diskteki tüm disklerin mevcut ve çevrimiçi olduklarından emin olun.

 2. Dizide olabilecek hatalı diskleri değiştirin.

 3. Dinamik yedek diski düzeltin ve diziyi yeniden oluşturun.

DENETLEYİCİ BIOS, herhangi bir işlem yapmıyor.
 

Başa Dön


 

 

Sorun 8: Genel Dinamik Yedekler


Genel Dinamik Yedekler Oluşturma
 
Yedekli dizideki hatalı bir fiziksel diski değiştirmek için bir genel dinamik yedek kullanabilirsiniz. Bunun için genel dinamik diskin kapasitesinin, hatalı fiziksel diskin zorlanmış kapasitesine eşit veya bu kapasiteden daha yüksek olması gerekir.
 
Global dinamik yedekler oluşturmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
Boş diski seçin, F2 tuşuna basın ve Evrensel Dinamik Yedek Oluştur seçeneğini belirleyin

Global veya Özel Dinamik Yedekleri Kaldırma
 
PD Yönetimi ekranından her defasında bir global veya özel dinamik yedek kaldırabilirsiniz. Bir global veya özel dinamik yedeği kaldırmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

Dinamik yedeği kaldırmak için Kaldır seçeneğini belirleyin

Başa Dön


 

 

Sorun 9: Çalışır Durumda Değiştirilebilir Sabit Sürücüyü Çıkarma ve Takma


Çalışırken Takılabilir Sabit Sürücünün Çıkarılması
 
DİKKAT: Veri kaybını önlemek için işletim sisteminizin değiştirilebilir sürücü takma işlemini desteklediğinden emin olun. İşletim sisteminiz ile birlikte gelen belgelere bakın.

Sabit Sürücünün Sabit Sürücü Taşıyıcısından Çıkarılması

Sabit Sürücüyü Sabit Sürücü Taşıyıcısına Takma
 
DİKKAT: Çoğu onarım yalnızca yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılabilir. Sorun giderme işlemlerini ve basit onarımları yalnızca ürününüzün belgelerinde izin verildiği gibi ya da çevrimiçi hizmet veya telefon hizmeti ve destek ekibi tarafından belirtildiği gibi yapmalısınız. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında değildir. Ürününüzle birlikte verilen güvenlik yönergelerini okuyun ve izleyin.

Çalışırken Takılabilir Sabit Sürücünün Takılması
 
DİKKAT: Çoğu onarım yalnızca yetkili bir servis teknisyeni tarafından yapılabilir. Sorun giderme işlemlerini ve basit onarımları yalnızca ürününüzün belgelerinde izin verildiği gibi ya da çevrimiçi hizmet veya telefon hizmeti ve destek ekibi tarafından belirtildiği gibi yapmalısınız. Dell tarafından yetkilendirilmemiş servislerden kaynaklanan zararlar garantinizin kapsamında değildir.
Ürününüzle birlikte verilen güvenlik yönergelerini okuyun ve izleyin.
 
DİKKAT: Yalnızca sabit sürücü arka paneliyle kullanım için test edilmiş ve onaylanmış sabit sürücüleri kullanın. 
 
DİKKAT: SAS ve SATA sabit sürücülerinin aynı RAID biriminde birlikte kullanımı desteklenmez.
 
DİKKAT: Bir sabit sürücüyü takarken yanındaki sürücülerin sıkıca monte edildiğinden emin olun. Bir sabit sürücü taşıyıcısı takılması ve kilitleme kolunu tam takılmamış bir taşıyıcının yanına kilitlemeye çalışılması, tam takılmamış olan taşıyıcının koruyucu yayına kısmen zarar verebilir ve kullanılamaz hale getirebilir. 
 
DİKKAT: Veri kaybını önlemek için işletim sisteminizin değiştirilebilir sürücü takma işlemini desteklediğinden emin olun. İşletim sisteminiz ile birlikte gelen belgelere bakın.
 
DİKKAT: Çalışır durumda değiştirilebilir bir yedek sabit sürücü takılı ve sistem açıkken, sabit sürücü otomatik olarak yeniden oluşturulmaya başlar. Yedek sabit diskin boş olduğundan veya üstüne yazmayı isteyebileceğiniz bilgiler içerdiğinden emin olun. Yedek sabit diskte bulunan bütün bilgiler sabit disk kurulduktan hemen sonra silinir.
R720'nizde Çalışır Durumda Değiştirilebilir Sabit Sürücü Çıkarma ve Takma (İngilizce) başlıklı 11 saniyelik videoyu izlemek için buraya tıklayın.
 

Başa Dön


 
 1. Sanal Diskteki tüm disklerin mevcut ve çevrimiçi olduklarından emin olun.
 2. Dizide olabilecek hatalı diskleri değiştirin.
 3. Dinamik yedek diski düzeltin ve diziyi yeniden oluşturun.
 4. Global bir dinamik yedeği değiştirmek üzere bir fiziksel diski vurgulamak için aşağı ok tuşuna basın.

 5. Kullanılabilir eylemler menüsünü görüntülemek için <F2> tuşuna basın.

 6. Aşağı ok tuşuna basarak Global Dinamik Yedek Oluştur seçeneğini vurgulayın ve ardından <Enter> tuşuna basın.
  Fiziksel disk, bir global dinamik yedek olarak değiştirilir. Fiziksel diskin global dinamik yedek olarak durumu, Durum başlığı altında görüntülenir.

  NOT: Hatalı bir fiziksel diskin değiştirilmesi için global dinamik yedeklerin aynı disk teknolojisini kullanması ve eşit boyutta veya daha büyük olması gerekir.

 7. Dilerseniz ek fiziksel diskler seçin ve bunları global dinamik yedek olarak değiştirmek için önceki adımları izleyin.

 8. PD Yönetimi ekranına erişmek için <Ctrl> <N> tuşlarına basın.
  Fiziksel disklerin listesi görüntülenir. Her bir diskin durumu, Durum başlığı altında görüntülenir.

 9. Dinamik yedek olan bir fiziksel diski vurgulamak için aşağı ok tuşuna basın.

 10. Kullanılabilir eylemler menüsünü görüntülemek için <F2> tuşuna basın.

 11. Aşağı ok tuşuna basarak eylem listesinden Dinamik Yedeği Kaldır öğesini seçin ve <Enter> tuşuna basın.
  Fiziksel disk, Hazır durumuna geçer. Fiziksel diskin durumu, Durum başlığı altında görüntülenir.

  NOT: Belirli bir sanal disk içinde aynı kapasitede fiziksel diskler kullanmaya çalışın. Bir sanal diskte farklı kapasitelerde fiziksel diskler kullanırsanız sanal diskteki tüm fiziksel diskler, en küçük fiziksel diskin kapasitesine sahipmiş gibi işlem görür.

 12. Dilerseniz ek dinamik yedekler seçin ve bunları kaldırmak için 1. - 4. adımları izleyin.

 13. Yönetim yazılımında sabit sürücüyü çıkarmak için hazırlayın.
  • Sabit disk kutusundaki sabit sürücü göstergeleri sabit sürücünün güvenli şekilde çıkarılabileceğini belirtene kadar bekleyin.
  • Sabit sürücü çevrimiçiyse sürücü kapatılırken yeşil etkinlik/arıza göstergesi yanıp söner.
  • Disk göstergeleri söndüğünde, disk çıkarılmaya hazırdır.
 14. Sabit disk kutusunu serbest bırakma kolunu açmak için Serbest Bırak düğmesine basın (Şekil 1.1 ve 1.3).
 15. Sabit disk kutusunu, sabit sürücü yuvasından tamamen çıkana kadar dışarı doğru kaydırın.

  DİKKAT: Sistem soğutmasının doğru şekilde sağlanması için tüm boş sabit sürücü yuvalarında sabit sürücü dolguları takılı olmalıdır.
   
 16. Boş sabit sürücü yuvasına bir sabit sürücü dolgusu yerleştirin.


  Şekil 1: Çalışır Durumda Takılabilir Bir Sabit Sürücüyü Çıkarma ve Takma
  1. Serbest bırakma düğmesi
  2. Sabit Sürücü
  3. Sabit disk kutusu kolu
 17. Sabit disk kutusunun kızak raylarındaki vidaları çıkarın (Şekil 2.3).
 18. Sabit sürücüyü kaldırarak sabit disk kutusundan çıkarın (Şekil 2.1).


  Şekil 2: Bir Sabit Sürücüyü Sabit Disk Kutusundan Çıkarma ve İçine Yerleştirme
  1. Sabit sürücü taşıyıcısı
  2. Sabit Sürücü
  3. Vidalar (4)
 19. Sabit sürücüyü, sabit sürücünün konektör ucu sabit disk kutusunun arkasına doğru olacak şekilde yerleştirin.
 20. Sabit sürücüdeki vida deliklerini, sabit sürücü taşıyıcısının arkasındaki deliklerle aynı hizaya getirin.
  Doğru hizalandıklarında, sabit sürücünün arkası sabit sürücü taşıyıcısının arkasıyla tam olarak birbirine oturacaktır.
 21. Sabit sürücüyü, sabit sürücü taşıyıcısına sabitlemek için vidaları takın.
 22. Sabit sürücü yuvasında bir sabit sürücü dolgusu takılıysa bunu çıkarın.
 23. Sabit disk kutusuna bir sabit sürücü yerleştirin.
 24. Sabit disk kutusunun önündeki Serbest Bırak düğmesine basın ve sabit disk kutusu kolunu açın.
 25. Sabit disk kutusunu, arka panele bağlanıncaya kadar sabit sürücü yuvasının içine doğru itin.
 26. Sabit sürücüyü yerine kilitlemek için sabit disk taşıyıcı kolunu kapatın.

 

Başa DönNeed more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Article ID: SLN129828

Last Date Modified: 04/04/2018 12:47 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.