Knowledge Base

Microsoft Windows Kilitlenmeleri, Yeniden Başlatma veya Mavi Ekran hatalarını giderme


Makale Özeti: Bu makalede Microsoft Windows Çökmeleri, Yeniden Başlatma ve Mavi Ekran hatalarıyla ilgili sorun giderme bilgilerinin ve bağlantılarının bir listesi verilmiştir.


İçindekiler:
  1. Mavi Ekran Hatası Nedir?
  2. Otomatik Yeniden Başlatmayı devre dışı bırakma
  3. Yaygın Mavi Ekran Hata Mesajlarıyla ilgili Sorun Giderme
  4. BlueScreenView'ı kullanarak Windows Mavi Ekran Durma Hatalarını Analiz Etme
    (Nirsoft)

1. Sorun.


Mavi Ekran Hatası nedir?

Windows bazı durumlarla karşılaştığında durur ve mavi ekran üzerine beyaz metinde ilgili tanılama bilgileri görüntülenir. "Mavi Ekran" (BSOD) kavramı da bu hataların görüntülendiği ekrandan gelmektedir.

Birçok durumda, ekran yeniden başlatılmadan önce yalnızca birkaç saniye yanıp söner. Aşağıda yer alan 2. Bölüm' deki adımları takip ederek bu işlemi devre dışı bırakabilirsiniz ve hatanın detaylı analiz edilmesini sağlayabilirsiniz.


Mavi Ekran hataları aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:

Windows, veri kaybetmeden çözemeyeceği bir hata algıladığında.
Windows, kritik OS verilerinin bozulduğunu algıladığında.
Windows, donanımın kurtarılamayacak bir hata verdiğini algıladığında.
Görüntülenen tam metin, Windows 8'de olduğu gibi metin tabanlı (Şekil 1) veya grafik tabanlı (Şekil 2) olabilir.

Şekil 1
Şekil 22. Sorun.


Otomatik Yeniden Başlatmayı devre dışı bırakmaWindows'ta kritik bir hata algılandığı zaman, bilgisayarınızın daha fazla zarar görmesini önlemek için Windows PC'niz kendini yeniden başlatır. Bu, Windows'taki tümleşik bir güvenlik önlemidir. DURMA veya BSOD hatasını daha ayrıntılı analiz etmek için Hata kodunu ve hatayla ilgili bilgileri bilmemiz gerekir.

Sistem Hatası Durumunda Otomatik Yeniden Başlatma özelliğini kapattığınızda bu bilgiler görüntülenir.

Burada, Windows'ta sistem hatası durumunda Otomatik Yeniden Başlatma özelliğini devre dışı bırakma adımları verilmiştir
(Windows 8, 7, Vista ve XP için geçerlidir)

Başlangıç ekranında (7, Vista, XP'de Başlat menüsü) Sistem yazın.
Görüntülenen Sistem bağlantısına tıklayın.
Sol bölmedeki bağlantılar listesinde, Gelişmiş Sistem Ayarları öğesine tıklayın.Başlangıç ve Kurtarma bölümünde Ayarlar öğesine tıklayın.Otomatik Olarak Yeniden Başlat öğesinin yanındaki onay kutusunun işaretini kaldırın.

Tamam öğesine tıklayın.
Uygula öğesine ve ardından Tamam öğesine tıklayın.


Bir dahaki sistem çökmesinde, yeniden başlatma yerine sisteminiz, bir hata kodunun ve hatayla ilgili bazı bilgilerin bulunduğu bir ekranda durdurulur.
Hatayı giderebilmeniz için bu bilgileri not edin.
3. Sorun.


Windows sürümüne Bağlı Olarak Yaygın Mavi Ekran
Hata Mesajlarıyla ilgili Sorun GidermeWindows XP'de Mavi Ekran ile ilgili Sorun Giderme için Buraya Tıklayın.
Windows Vista'da Mavi Ekran ile ilgili Sorun Giderme için Buraya Tıklayın.
Windows 7'de Mavi Ekran ile ilgili Sorun Giderme için Buraya Tıklayın.
Windows 8'de Mavi Ekran ile ilgili Sorun Giderme için Buraya Tıklayın.

4. Sorun.


BlueScreenView'ı (Nirsoft) kullanarak Windows Mavi Ekran
Durma Hatalarını Analiz EtmeYukarıdaki makalelerde geçen Microsoft'un Windows Hata Ayıklayıcısı aracını kullanabileceğiniz gibi
Windows döküm dosyalarını analiz etmek için BlueScreenView adı verilen ve Nirsoft tarafından geliştirilen bir aracı da kullanabilirsiniz.

BlueScreenView (Nirsoft) ile ilgili bilgi için Buraya tıklayın.

www.nirsoft.net adresinden aracı İndirmek üzere ZIP dosyası için Buraya tıklayın.

Daha fazla bilgi için lütfen Buraya tıklayın.


Yukarıdaki makaleyle ilgili Tweet aracılığıyla geri bildirim göndermek veya yardım istemek için aşağıdaki düğmeye tıklayın.
Article ID: SLN179253

Last Date Modified: 20/10/2016 04:54 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.