Knowledge Base

Dell Chromebook cihazınızda CROSH tanılamasını kullanmaCROSH tanılamaları, bu tanılamaları Dell Chromebook'ta kullanma ve şarj etme sorunlarını gidermekle ilgili rehberlik için bölümlere başvurun.


İçindekiler:

 1. CROSH tanılaması nedir?
 2. CROSH tanılamasını çalıştırma
 3. CROSH Komutları
 4. Pil Durumu Kontrolü

1. CROSH tanılaması nedir?

 

Chrome OS; ePSA, Dell BIOS, F12 önyükleme menüsü veya DellConnect'i desteklemez. Önyükleme tanılaması yoktur. Tüm sorun giderme sürecinin işletim sistemi içinde yapılması gerekir. Chrome Shell (CROSH) ve Chrome URL komutları; bazı sorun giderme araçlarını, bilgilerini ve gelişmiş ayarları içerir.

Chrome Shell (CROSH), Linux BASH veya Windows komut (cmd.exe) terminallerine benzer bir komut satırı arabirimidir. Chrome OS Linux tabanlıdır, ancak CROSH Linux komutlarının çoğunu algılamaz.

En kullanışlı sorun giderme komutları, memtest, storage_test_1 ve storage_test_2, ping ve tracepath komutlarıdır. Ping, Windows'takinden farklı bir şekilde çalışır. Varsayılan olarak Ctrl+C düğmesine basana dek tekrarlanır ve hiçbir istatistik göstermez. Tracepath, Windows traceroute komutuna benzer. Komutların detaylı bir açıklaması aşağıda görülebilir veya CROSH'ta help veya help_advanced yazılarak görüntülenebilir.


Başa Dön


2. CROSH tanılamasını çalıştırma

 

Not: CROSH, testleri ve Windows cmd.exe veya Linux BASH Terminaline benzer diğer komut satırı işlevlerini çalıştırabileceğiniz Chrome kabuğudur.

SHELL uygulamasını açmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

 1. Chrome Tarayıcıyı açın.

 1. Ctrl + Alt + t tuşlarına birlikte basın. Arabirim ekrana gelmelidir.

(Şek.1 Ekranda görüntülenen Terminal Penceresi)

 1. Tanılama için CROSH komutunu yazın. Kullanılabilir komutların bir listesi için "help" yazın. Hata ayıklama amaçlarına yönelik daha karmaşık bir komut listesini görüntülemek için "help_advanced" yazın. Alternatif olarak, aşağıdaki komut listesine de başvurabilirsiniz.

Not: Dell, geliştirici modunda sistemin çalıştırılmasını veya başka bir işletim sisteminin (ör. Chrobuntu ve Crouton) yüklenmesini desteklemez.


Başa Dön


3. CROSH Komutları

 

Aşağıdaki Tablolar, CROSH dahilinde kullanılabilen komutları listelemektedir.

Yardım Komutları
Komut Amaç
exit Crosh Shell'i kapatır
yardım Bu yardımı görüntüler.
help_advanced Genellikle hata ayıklama için kullanılan daha gelişmiş komutlar için yardım bilgilerini görüntüler.
ping

[-c count] [-i interval] [-n] [-s packetsize] [-W waittime] < destination >
ICMP ECHO_REQUEST paketlerini bir ağ ana bilgisayarına gönderin. < destination > "gw" ise varsayılan yol için sonraki atlama ağ geçidi kullanılır.

Tıpkı diğer işletim sistemlerindeki ping komutu gibi çalışır. Ping sürecini veya Crosh'taki diğer herhangi bir komutu durdurmak için Ctrl+C tuşlarına basın.

ssh [optional args...]
Bağımsız değişken olmadan çağrılmışsa ssh alt sistemini başlatır.
"ssh < user > < host >", "ssh < user > < host > < port >", "ssh < user >@< host >". veya "ssh < user >@< host > < port >" alt sisteme girmeden bağlar.
ssh_forget_host Bir ana bilgisayarı, bilinen ssh ana bilgisayarlar listesinden kaldırır. Bu komut, ana bilgisayara unutturulmak üzere bilinen ana bilgisayarların ve komutların bir listesini görüntüler.
top Chapsd günlüğe kaydetme seviyesini ayarlar. Hiçbir bağımsız değişken, ayrıntılı günlüğü başlatmaz.
 
Help_Advanced Commands
Komut Amaç
battery_test [< test length >] Pilin belirtilen saniyedeki deşarj hızını test eder. Hiçbir bağımsız değişken 300 saniyelik teste sıfırlanmaz.
bt_console [< agent capability >] Bir Bluetooth hata ayıklama konsolu girer. Opsiyonel bağımsız değişken, konsolun sağlayacağı eşleştirme aracısı kapasitesini belirtir; geçerli seçenekler için Bluetooth Core teknik özelliklerine bakın.
chaps_debug [start | stop | < log_level >] Chapsd günlüğe kaydetme seviyesini ayarlar. Hiçbir bağımsız değişken, ayrıntılı günlüğü başlatmaz.
bağlantı Bağlantı durumunu gösterir.
experimental_storage < status | enable | disable > Deneysel depolama özelliklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
ff_debug [< tag_expr >] [--help] [--list_valid_tags] [--reset] Flimflam hata ayıklama etiketlerini ekler ve kaldırır.
memory_test Kullanılabilir boş bellekte kapsamlı bellek testi gerçekleştirir.
modem < command > [args...] 3G modemle etkileşim sağlar. Ayrıntılı yardım için "modem yardımını" çalıştırın.
modem_set_carrier carrier-name Belirlenen taşıyıcı için modemi yapılandırır.
network_diag [--date] [--link] [--show-macs] [--wifi] [--help] [--wifi-mon] < host > Ağ tanılama paketi uygulayan bir işlev. Çıktının bir kopyasını indirme dizinine kaydeder.
network_logging < wifi | cellular | ethernet > Tanımlı cihazda hata ayıklama için kullanışlı ve önceden tanımlanmış bir grup etiketi etkinleştiren bir işlev.
p2p_update [enable | disable] Eşler arası ağ (P2P) güncellemelerinin yerel ağ üzerinden paylaşılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu işlev, hem ağdaki diğer eşlerden güncelleme almaya, hem de indirilen güncellemeleri onlarla paylaşmaya çalışır. Geçerli durumu görmek için bu komutu bağımsız değişken olmadan çalıştırın.
rlz < status | enable | disable > RLZ'yi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
rollback Sisteminizde önbelleğe alınan önceki güncellemeye geri dönmeye çalışır. Yalnızca stabil olmayan kanallarda ve çalışmaya dahil edilen kurumsal olmayan cihazlarda kullanılabilir. Bunun cihazınızı fabrika ayarlarına geri döndüreceğini lütfen unutmayın.
route [-n] [-6] Yönlendirme tablolarını gösterir.
set_apn [-n < network-id >] [-u < username >] [-p < password >] < apn > < network-id > ile tanımlanan ağa bağlanırken kullanılacak APN'yi ayarlar. < network-id > tanımlı değilse halihazırda kayıtlı olan ağın ağ kimliğini kullanın.
set_apn - c Kullanılacak APN'yi siler ve böylece onun yerine varsayılan APN kullanılır.
set_arpgw < true | false > Varsayılan ağ geçidinin erişilebilir olduğundan emin olmak için ağ durumu ek kontrolünü açar.
set_cellular_ppp [-u < username >] [-p < password >] Mevcut hücresel bağlantı için PPP kullanıcı adını ve/veya parolasını ayarlar. -u veya -p sağlanmıyorsa hücresel bağlantı için mevcut PPP kullanıcı adını gösterin.
set_cellular_ppp -c Mevcut hücresel bağlantı için PPP kullanıcı adlarını ve PPP parolalarını siler.
sound < command > < argument > Düşük seviyeli ses konfigürasyonu. Ses örnekleri çalmak/kaydetmek ve Pixel üzerinde hüzmelemeyi etkinleştirmek için kullanılabilir.
"sound beamforming < on | off >" özelliği etkinleştirir/devre dışı bırakır.
"sound record [duration]" kaydı başlatır.
"sound play < filename >" kayıtlı ses örneklerini çalar.
storage_status Depolama cihazının SMART uygunluk durumunu, satıcı özniteliklerini ve hata günlüğünü okur.
storage_test_1 Kısa bir çevrimdışı SMART testi gerçekleştirir.
storage_test_2 Kapsamlı bir okunabilirlik testi gerçekleştirir.
syslog < message > Mesajları syslog günlüğüne kaydeder.
tpcontrol {status | taptoclick [on|off] sensitivity [1-5] | set < property > }
tpcontrol {syntp [on|off]}
Gelişmiş dokunmatik yüzey ayarlarını manuel olarak ayarlar.
tracepath [-n] < destination >[/port] Ağ ana bilgisayarına giden yolu izler.
update_over_cellular [enable|disable] Hücresel ağlar üzerinden gerçekleştirilen otomatik güncellemeleri etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Geçerli durumu görmek için bağımsız değişken olmadan çalıştırın.
upload crashes Kullanılabilir çökme raporlarını çökme sunucusuna yükler.
wpa_debug [< debug_level >] [--help] [--list_valid_level] [--reset] wpa_supplicant hata ayıklama seviyesini ayarlar.
xset m [acc_mult[/acc_div] [thr]]
xset m default
Fare hızlandırma oranını ayarlar.
xset r rate [delay [rate]] Otomatik tekrarlama hızlarını ayarlar. Gecikme, otomatik tekrarlama başlamadan önceki milisaniyelik süredir. Hız, saniyedeki tekrar sayısıdır.
xset r [keycode] < on|off > Otomatik tekrarlamayı açar/kapatır. Anahtar kod tanımlıysa sadece anahtarı etkiler. Tanımlı değilse genel davranışı etkiler.


Başa Dön


4. Pil Durumu Kontrolü

Not: Pilinizin şarjını daima %1'in üzerinde tutmanız gerekir. Pilin tamamen boşalması bilgisayarınıza zarar verebilir ve pil tamamen boşalmış durumdayken şarj olmayabilir.
 1. Chrome Tarayıcıyı açın.

 2. Ctrl + Alt + t tuşlarına birlikte basın (Crosh, yeni bir tarayıcı sekmesinde açılır).

 3. A/C adaptörünün Chromebook'a ve bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.

 4. Crosh'a battery_test 1 (boşluk dahil) yazın ve ardından Enter tuşuna basın.

 5. Battery is Charging (percent left) Pil Şarj Oluyor (kalan yüzde) ifadesini arayın.

  Not: Bu, A/C adaptörünün pili şarj ettiğini gösterir.
 6. A/C adaptörünü Chromebook'tan çıkarın.

 7. Crosh'a battery_test 10 (boşluk dahil) yazın ve ardından Enter tuşuna basın.

  Not: Bu, testi 10 saniye çalıştırır.
 8. Battery health: (with a percent showing) Pil durumu: (bir yüzde gösterimi) ifadesini arayın.

  Notlar:
  1. %50'nin üzerinde olan Pil durumu yüzdesi, pilin gereken şekilde çalıştığı anlamına gelir.
  2. Pil şarj olmuyor gibi görünüyorsa ve adımları uygulamadıysanız şu adımları izleyin:
   1. Varsa başka bir A/C Adaptörü kullanın.
   2. Şu makalede belirtilen adımları uygulamayı deneyin: Chrome İşletim Sistemini kurtarma ve sıfırlama (İngilizce)
  3. Önceki adımları izledikten sonra pil hala şarj olmuyorsa Teknik Destek ile İrtibat Kurun.


Başa Dön

Article ID: SLN293879

Last Date Modified: 16/10/2017 03:45 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.