Knowledge Base

Dell Networking PowerConnect Switch'lerinde IP Adresi Yapılandırma


Bu makalede, Dell Networking PowerConnect Switch'te bir IP Adresinin nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
 


 

IP adresi (Bant Dışı) komut satırı yapılandırması

Arabirim Yapılandırma modundaki IP adresi komutunu kullanarak servis bağlantı noktası için bir IP adresi ayarlayın. IP adresini varsayılan değerine geri almak için bu komutun "no" formunu kullanın.

 

Her PowerConnect switch'te özel Bant Dışı bağlantı noktası bulunmaz. Bu modelin uzaktan erişim için bir VLAN arabirimi kullanması gerekir.

 

Bu işlem yalnızca Eski PowerConnect switch aygıtları içindir. Bir N Serisi switch'te IP adresi ayarlamak istiyorsanız ilgili KB makalesine yönlendirilmek için buraya tıklayın.

 

Örnek:

Komut

Amaç

Console#configure

Yapılandırma modu girme.

Console(config)# interface out-of-band

Bant dışı arabirimi girme.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Arabirime atamak istediğiniz IP adresini ve alt ağ maskesini ayarlama.

 


VLAN arabirimi üzerinde IP adresi komut satırı yapılandırması

Örnek:

Komut

Amaç

Console#configure

Yapılandırma modu girme.

Console(config)# interface vlan 15

VLAN arabirimini girin.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

VLAN arabirimine atamak istediğiniz IP adresini ve alt ağ maskesini ayarlayın.

 

 

VLAN arabirimini girmeden ve IP adresini ayarlamadan önce özel VLAN'ın oluşturulması gerekmektedir.

 

 (Bant-Dışı) Web GUI arabirimine IP adresi atama

Bant Dışı Arabirim sayfasını kullanarak Bant Dışı Arabirim IP adresini ve alt ağ maskesini atayın veya adres bilgisi ataması için DHCP istemcisini etkileştirin/devre dışı bırakın. DHCP, OOB arabiriminde varsayılan olarak etkindir.

Bant Dışı Arabirim sayfasını görüntülemek için gezinti panelinde System (Sistem) →IP Addressing (IP Adresleme) →Out of Band Interface (Bant Dışı Arabirimi) öğelerine tıklayın.

DHCP istemcisini etkinleştirmek ve ağınızda bir DHCP sunucusunun ağ bilgilerini OOB arabirimine otomatik olarak atamasını sağlamak için Protocol (Protokol) menüsünden DHCP öğesini seçin. Ağ bilgilerini statik olarak atarsanız

Protocol (Protokol) menüsünün None (Yok) olarak ayarlandığından emin olun. Ardından istenilen IP adresi, Alt Ağ Maskesi ve Varsayılan Ağ Geçidi IP adresini girin.


 

VLAN Web GUI Arabirimine IP Adresi Atama

VLAN IP adresi ve Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi IP adresi atamak için IP Interface Configuration (IP Arabirimi Yapılandırma) sayfasını kullanın.

IP Interface Configuration (IP Arabirimi Yapılandırma) sayfasını görüntülemek için gezinti panelinde Routing (Yönlendirme)→ IP →IP Interface Configuration (IP Arabirimi Yapılandırma) öğelerine tıklayın.

1 Interface (Arabirim) menüsünden istediğiniz VLAN'ı seçin.
2 Routing Mode (Yönlendirme Modu) alanında Enable (Etkinleştir) öğesini seçin.
3 IP Address Configuration Method (IP Adresi Yapılandırma Yöntemi) alanında, statik IP adresi (Manual (Manuel)) atayıp atamayacağınızı ya da bunun yerine otomatik adres ataması için DHCP kullanıp kullanmayacağınızı belirtin.
4 Yapılandırma yöntemi olarak Manual (Manuel) seçeneğini belirlediyseniz uygun alanlarda IP Address (IP Adresi) ve Subnet Mask (Ağ Geçidi Maskesi) öğelerini belirtin.
5 Apply (Uygula) öğesine tıklayın.
 

"Apply" (Uygula) öğesine tıklamak yalnızca çalışan yapılandırmaya kaydeder.  Başlangıç yapılandırmasına kaydetmek için sayfanın sağ üst kısmındaki disket simgesine veya System (Sistem) →File Management (Dosya Yönetimi) →Copy Files (Dosyaları Kopyala) öğelerine tıklayın.  "Copy Configuration" (Yapılandırmayı Kopyala) seçeneğini açın, source = running config (kaynak = çalışan yapılandırma) ve destination = startup config (hedef = başlangıç yapılandırması) öğelerini seçin. Son olarak "Apply" (Uygula) öğesine tıklayın. 

 


Article ID: HOW10389

Last Date Modified: 30/11/2017 04:45 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.