Knowledge Base

Windows 8 DURMA Hatası (Mavi Ekran) Sorunu Giderme


Makale Özeti: Bu makalede, Windows 8'deki Mavi Ekran hatalarının neler olduğu, neden meydana geldikleri, nasıl tanınacakları ve yaygın hata mesajlarından bazılarının nasıl çözüleceğiyle ilgili açıklamalar verilmektedir.

Bu makale Microsoft Windows 8 ile ilgilidir.
İşletim sistemini değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden birine tıklayın.

 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP

  İçindekiler:

  1. Mavi Ekran Hatası nedir?
  2. Sorunlar ve Çözümler için İşlem Merkezini Kontrol Edin
  3. Yaygın Mavi Ekran Hata Mesajlarıyla ilgili Sorun Giderme
   1. UNMOUNTABLE BOOT VOLUME and INACCESSIBLE BOOT DEVICE (ÇIKARILAMAYAN ÖNYÜKLEME BİRİMİ ve ERİŞİLEMEYEN ÖNYÜKLEME AYGITI)
   2. NTFS FILE SYSTEM (NTFS DOSYA SİSTEMİ)
   3. SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED and KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED (SİSTEM İŞ PARÇACIĞI İSTİSNASI İŞLENMEDİ ve KERNEL MODU İSTİSNASI İŞLENMEDİ)
   4. PAGE FAULT IN NON PAGED AREA (SAYFASIZ ALANDA SAYFA HATASI)
   5. DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TO (SÜRÜCÜ IRQL'Sİ AZ VEYA EŞİT)
   6. THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER (İŞ PARÇACIĞI AYGIT SÜRÜCÜSÜNDE SIKIŞTI)

  Mavi Ekran Hatası nedir?
  Windows bazı durumlarla karşılaştığında durur ve mavi ekran üzerine beyaz metinde ilgili tanılama bilgileri görüntülenir. "Mavi Ekran" kavramı da bu hataların görüntülendiği ekrandan gelmektedir. Windows 8'de mavi ekran önemli ölçüde değişti. Artık ASCII asık suratı ve ardından hata türünün belirtildiği "PC'niz çözemediği bir sorunla karşılaştı ve şimdi yeniden başlatılması gerekiyor." ifadesi görüntülenmektedir. Bilindik "OxXXXXXXXX" hata kodları kaldırıldı.
  Mavi Ekran hataları aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar:
  • Windows, veri kaybetmeden çözemeyeceği bir hata algıladığında
  • Windows, kritik OS verilerinin bozulduğunu algıladığında
  • Windows, donanımın kurtarılamayacak bir hata verdiğini algıladığında
  • Görüntülenen metin yıllar geçtikçe, Windows NT 4.0'da yoğun bir bilgi duvarıyken Windows'un modern sürümlerinde nispeten daha seyrek mesajlar haline gelmiştir. (Şekil 1)


  :(
  PC'niz çözemediği bir sorunla karşılaştı ve şimdi yeniden başlatılması gerekiyor.

  Hatayı çevrimiçi olarak araştırabilirsiniz: KERNEL DATA INPAGE ERROR (KERNEL VERİ SAYFA İÇİ HATASI)


  Şekil 1: Örnek Mavi Ekran Hatası


  1. Adım Sorunlar ve Çözümler için İşlem Merkezini Kontrol Edin
  Windows 8 kilitlenme hataları İşlem Merkezi'nde toplanır ve çevrimiçi olarak mevcut diğer kilitlenme verileriyle karşılaştırılır. İşlem Merkezi'ne erişmek için şu yönergeleri izleyin:
  1. Başlangıç ekranına "Sorun Raporları ve Çözümleri" yazın, ardından bilgisayarınızda oluşan hataların listesini ve bunlar için sürücüleri güncelleme, sistem BIOS'unu sıfırlama veya yazılım güncelleştirmelerini denetleme gibi olası çözümleri görmek için Tüm sorun raporlarını görüntüle öğesini seçin.
  2. Alternatif Yönergeler:
   1. Düğmeler çubuğunuzu açmak için parmağınızı ekranın sağ tarafından kaydırın (fare kullanıyorsanız imlecinizi ekranın sağ üst köşesinde gezdirin ve Düğmeler çubuğunu açmak için işaretçiyi aşağı hareket ettirin), ardından Ayarlar öğesini seçin. Alternatif olarak, Ayarlar Düğmesine doğrudan gitmek için Windows + I tuşlarına basın.
   2. Denetim Masası öğesini seçin.
   3. Sistem ve Bakım öğesini seçin.
   4. Sorun Raporları ve Çözümler öğesini seçin.


  2. Adım: Yaygın Mavi Ekran Hata Mesajlarıyla ilgili Sorun Giderme

  UNMOUNTABLE BOOT VOLUME (ÇIKARILAMAYAN ÖNYÜKLEME BİRİMİ)

  INACCESSIBLE BOOT DEVICE (ERİŞİLEMEYEN ÖNYÜKLEME AYGITI)


  Bu iki hatanın benzer nedenleri vardır ve her ikisi için de aynı sorun giderme adımları uygulanır. Bu durma kodları her zaman başlatma işlemi sırasında oluşur. Bu durma kodlarından biriyle karşılaştığınızda, aşağıdakiler olmuş demektir:

  1 Sistem, Açılış Sırasında Kendi Kendini Sınama (POST) işlemini tamamlamıştır.


  2 Sistem, NTLDR yüklemiştir ve başlatma işleminin denetimini NTOSKRNL'ye aktarmıştır (çekirdek).


  3 NTOSKRNL karıştırılmıştır. Sistem, kendisine ait diğer kısımları bulamamıştır ya da dosya sistemini, depolandığına inanıldığı yerde okuyamamıştır.
  Bu hatayla ilgili sorun giderme yapılırken göreviniz, Windows çekirdeğinin neden karıştırıldığını bulmak ve karışıklığın nedenini ortadan kaldırmaktır.
  Kontrol edilecekler:

  • Sistem BIOS'unda SATA denetleyicisi yapılandırması SATA denetleyicisi AHA modundan AHCI moduna alınırsa (veya tam tersi) farklı modlar için farklı sürücüler gerektiğinden Windows, SATA denetleyicisi ile iletişim kuramayabilir. BIOS'ta SATA denetleyicisinin modunu değiştirmeyi deneyin.
  • RAID ayarları RAID denetleyici ayarları ile deneme yapıyorsanız bu hatayı alabilirsiniz. RAID ayarlarını tekrar Otomatik algılama moduna almaya çalışın (genellikle doğru).
  • Hatalı veya kötü döşenmiş kablolar Sürücüyü ve denetleyicisini iki uçtan bağlayan veri kablolarını yeniden döşemeyi deneyin.
  • Sabit sürücü hatası Sabit sürücüdeki yerleşik tanılamayı çalıştırın. Unutmayın: Kod 7 , disk hatasını değil düzeltilebilir veri bozulmasını ifade eder.
  • Dosya sistemi bozulması Windows yükleme diskinden kurtarma konsolunu başlatın ve chkdsk /f /r öğesini çalıştırın.
  • Yanlış yapılandırılmış BOOT.INI (Windows Vista). boot.ini dosyasını yanlışlıkla sildiyseniz veya değiştirdiyseniz başlatma işlemi sırasında 0x7B durma koduyla karşılaşabilirsiniz. Windows yükleme diskinden kurtarma konsolunu başlatın ve BOOTCFG /REBUILD uygulamasını çalıştırın.


  NTFS_FILE_SYSTEM  Bu durma kodu, NTFS dosya sistemi sürücüsünün baş edemediği bir durumla karşılaştığını gösterir ve bu kodun neredeyse her zaman 3 nedeni vardır:
  • Diskteki verilerin bozulması
  • Bellekteki verilerin bozulması
  • Sistem belleğinin tamamen dolması (bu tipik olarak yalnızca ağır yüklü sunucularda olur)

  Kontrol edilecekler:

  1 Kötü veya hatalı konumlandırılmış donanımdan kaynaklanan veri bozulması sorunlarını ortadan kaldırmak için belleği yeniden konumlandırın ve tüm sürücü veri kablolarını yeniden döşeyin.


  2 Tam bir bellek ve sabit sürücü tanılaması çalıştırın. Hızlı test burada tam olarak yeterli olmayacaktır. Tam sistem tanılamasını çalıştırmanız gerekir.


  3 Bu tanılama başarıyla tamamlanırsa bozulmuş herhangi bir veriyi algılamak ve onarmak için Kurtarma Konsolundan (chkdsk /f /r) tam bir dosya sistemi denetimi başlatın.


  4 Yukarıdakilerden hiç biri sorunu çözmezse Windows'u yeniden yükleyin.


  5 Bu da sorunu çözmezse sabit sürücüyü değiştirin.


  SYSTEM THREAD EXEPTION NOT HANDLED (SİSTEM İŞ PARÇACIĞI İSTİSNASI İŞLENMEDİ)

  KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED (KERNEL MODU İSTİSNASI İŞLENMEDİ)  Bu iki hata, çekirdekte çalışan bir programın kurtarılamayacak beklenmedik bir durum ile karşılaştığını gösterir. Bu iki hata için de aynı sorun giderme ve çözme adımları uygulanır ve hatanın nedenini bulmak için muhtemelen Windows Hata Ayıklayıcısı'nı kullanmanız gerekir.
  Kontrol edilecekler:
  • Mavi Ekran mesajında bir sürücü veya kitaplık dosyası gösteriliyorsa o dosyanın hangi sürücünün veya uygulamanın parçası olduğunu bulun ve dosyayı güncelleştirin veya devre dışı bırakın.
  • Sistem BIOS'unu en son kullanılabilir değişikliğe güncelleştirin.
  • Yakın zamanda yüklenen programları kaldırın ve yakın zamanda yüklenen sürücülere geri dönün.
  • Bilgisayarın belleğinde tanılamayı çalıştırın.

  PAGE FAULT IN NON PAGED AREA (SAYFASIZ ALANDA SAYFA HATASI)  Bu durma kodu, sistemin var olmayan bir bellek parçasına erişmeye çalıştığını gösterir, bunun nedenleri neredeyse her zaman şunlardır:
  • Var olmayan bir bellek sayfasına erişmeye çalışan bir sürücü
  • Bir sistem servisi (örn. virüs tarayıcısı) beklenmedik bir şekilde hata veriyor
  • Arızalı veya yanlış konumlandırılmış bellek
  • Sabit sürücüdeki bozulmuş veriler

  Bu hataların asıl nedenini bulmak için Windows Hata Ayıklayıcısı'nı kullanın.
  Kontrol edilecekler:

  1 Mavi Ekran hatası bir sürücüyü veya kitaplık dosyasını gösteriyorsa dosyanın hangi sürücünün veya programın parçası olduğunu bulun ve en son sürüme güncelleştirme yapın veya sürücüyü ya da programı kaldırın.


  2 Hata, başlatma işlemi sırasında ortaya çıkarsa Bilinen Son İyi Yapılandırmaya önyükleme yapmayı deneyin.


  3 Hata, bir program veya sürücü yüklendikten sonra görüntülenmeye başladıysa o programı veya sürücüyü kaldırın.


  4 Bellek ve sabit sürücü veri kablolarını yeniden konumlandırdıktan sonra tam bir sabit sürücü ve bellek tanılaması çalıştırmayı deneyin.


  DRIVER IRQL NOT LESS THAN OR EQUAL TO (SÜRÜCÜ IRQL'Sİ AZ VEYA EŞİT)  Bu durma kodu, bir sürücünün yapmaması gereken bir anda belli bir bellek alanına erişmeye çalıştığını gösterir bu da, sürücünün kendisinde bir hata olduğu anlamına gelir. Yaptığınız sorun giderme işleminin amacı, o sürücüyü bulup devre dışı bırakmak veya değiştirmektir. Bu hatayla ilgili sorunları gidermek için Windows Hata Ayıklayıcısı'nı kullanın.
  Hata ayıklayıcısı olmadan yalnızca, Mavi Ekranda belirtilen sürücü dosyasının içinde bulunduğu sürücüyü kaldırma/güncelleştirme/geri yükleme şansınız vardır.

  THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER (İŞ PARÇACIĞI AYGIT SÜRÜCÜSÜNDE SIKIŞTI)  Bu Mavi Ekran hatası, bir cihaz sürücüsünün (hemen her zaman bir video kart sürücüsünün) bir şey beklerken (genellikle bir donanım işleminin gerçekleşmesini) takıldığını gösterir. Çoğunuz bu Mavi Ekran ile birlikte nv4_disp.sys kodunu görmüşsünüzdür.
  Kontrol edilecekler:

  1 Video sürücülerinin en son Dell sürümüne güncelleştirilmiş olduğundan emin olun.


  2 Sistem BIOS'u tamamen günceldir.


  3 Hem video sürücüsü hem de sistem BIOS'u tamamen güncel ise en son sürücü güncelleştirmeleri için üreticinize başvurun.


  4 Son bir çözüm olarak, ekran kartını değiştirmeyi deneyin.


  Windows'un yeniden yüklenmesi bu hatanın tekrarlamasını engellemeyebilir.
Article ID: SLN129813

Last Date Modified: 29/07/2015 01:03 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.