Knowledge Base

Windows 7 ile ilgili Yaygın Sorunlar


Makale Özeti: Bu makalede Windows 7 Professional ile ilgili sık sorulan sorulardan ve konu başlıklarından oluşan bir dizine yer verilmiştir

İçindekiler:

  1. Bilgisayar Kilitleniyor
  2. Etkinleştirme Soruları
  3. Parola Sorunlarını Çözme
  4. Sistem Geri Yüklemeyi Kullanma
  5. Video Sorunları
  6. Windows 7 Service Pack 1
  7. İşletmeler için Kablosuz Ağ Bağlantısı


1. Bilgisayar Kilitleniyor

Bu makalede Windows7'deki hataları ve kilitlenmeleri gidermeyle ilgili adımlar yer almaktadır.

"Microsoft Windows Beklenmedik Biçimde Kilitleniyor, Donuyor veya Hata Oluşuyor"


2. Etkinleştirme Soruları

Bu Microsoft makalesinde Windows 7'yi etkinleştirmeyle ilgili sorulara yanıtlar verilmiştir.

"Windows 7'yi Etkinleştirme: Sık Sorulan Sorular"


3. Parola Sorunlarını Çözme

Bu makale Windows 7'deki parola sorunlarını çözmeye yöneliktir.

"Windows 7'de Parola Sorunlarını Çözme"


4. Sistem Geri Yüklemeyi Kullanma

Bu makalede Sistem Geri Yükleme ve Sistem Geri Yüklemenin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

"Sistem Geri Yükleme Nedir?"


5. Video Sorunları

Bu makalede çeşitli türdeki video sorunları ve bu sorunların nasıl giderileceği açıklanmaktadır.

"Masaüstü Bilgisayar Monitörü veya Dizüstü Bilgisayar Ekranı ile ilgili Sorunlar"


6. Windows 7 Service Pack 1

Bu makalede Windows 7 ve Windows Server 2008 Service Pack 1 ile ilgili sorulara yanıtlar verilmiştir.

"Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Sık Sorulan Sorular (SSS)"


7. İşletmeler için Kablosuz Ağ Bağlantısı

Bu makalede Windows 7 için kablosuz ağ kurulumu ve sorun gidermeye ilişkin diğer makalelere bağlantılar verilmektedir.

"Windows 7'de İşletmeler için Kablosuz Ağ Bağlantısı"

Article ID: SLN144877

Last Date Modified: 21/08/2017 07:34 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.