Knowledge Base

Düz Ekran Monitörde USB Bağlantı Noktası Çalışmıyor


Makale Özeti: Bu makalede düz ekran bir monitörde USB bağlantı noktalarıyla ilgili sorun giderme işlemi açıklanmaktadır.

İçindekiler:

 1. Yukarı Akış USB Kablosunun Bağlı Olduğundan Emin Olma.
 2. Bilgisayarı ve Monitörü Yeniden Başlatma.
 3. Monitörün Açık Olduğundan Emin Olma.
 4. Monitördeki Farklı bir USB Bağlantı Noktasını Deneme.
 5. USB Aygıtını Bilgisayardaki bir USB Bağlantı Noktasında Deneme.1. Sorun: Yukarı Akış USB Kablosunun Bağlı Olduğundan Emin Olma.

 1. Video kablosunun yanı sıra monitörü bilgisayara bağlayan bir USB kablosu olduğundan emin olun.

 2. USB kablosunun bir ucunun (Şekil 1) monitördeki diğer konektörlerin yanında bulunan USB konektörüne bağlı olduğundan emin olun.

   
  Şekil 1: Monitöre takılı olan ucu gösteren yukarı akış USB kablosu.

 3. USB kablosunun diğer ucunun bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.

Başa Dön

2. Sorun: Bilgisayarı ve Monitörü Yeniden Başlatma.

 1. Bilgisayarı tekrar başlatın.

 2. Monitörü kapatın ve tekrar açın.

 3. USB bağlantısını kontrol etmeden önce monitörün en az 15 saniye açık kaldığından emin olun.

Başa Dön

3. Sorun: Monitörün Açık Olduğundan Emin Olma.

Monitörün güç ışığının yandığını ve bilgisayarınızın ekranının görüntülendiğini teyit edin.

Başa Dön

4. Sorun: Monitördeki Farklı bir USB Bağlantı Noktasını Deneme.

Kullanmaya çalıştığınız USB aygıtını çıkarın ve monitördeki farklı bir USB bağlantı noktasına takın.

Başa Dön

5. Sorun: USB Aygıtını Bilgisayardaki bir USB Bağlantı Noktasında Deneme.

Çalıştığını teyit etmek için aygıtı doğrudan bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Başa Dön
 


Article ID: SLN145032

Last Date Modified: 04/10/2013 12:00 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.