Knowledge Base

Korzystanie z programu Dell Mobile Broadband Manager do celów łączenia, rozwiązywania problemów, obsługi błędów, konfigurowania i diagnostyki wewnętrznej


Podsumowanie artykułu: W tym artykule omówiono proces łączenia się z szerokopasmową siecią bezprzewodową przy użyciu programu Dell Mobile Broadband Manager. Przedstawiono w nim również dodatkowe informacje dotyczące usuwania problemów uniemożliwiających nawiązanie połączenia

Spis treści:



 1. Nawiązywanie połączenia z szerokopasmową siecią bezprzewodową przy użyciu programu Dell Mobile Broadband Manager i sprawdzanie stanu
 2. Dodatkowe informacje z zakresu pomocy i konfiguracji
 3. Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej firmy Dell™
 4. Jak znaleźć numery ICCID, IMEI, ESN lub MEID karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej





Zagadnienie 1: Nawiązywanie połączenia z szerokopasmową siecią bezprzewodową przy użyciu
Oprogramowanie Dell Mobile Broadband Manager i
sprawdzanie stanu
Uwaga:
Oprogramowanie Dell Mobile Broadband Manager nie włączy urządzenia szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, jeśli użytkownik jest zalogowany na komputerze na konto gościa. Uprawnienia konta gościa nie wystarczają do uruchomienia potrzebnej usługi.


 • W systemie Windows 8:
  1. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
  2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
 • W systemach Windows 7 i Vista®:
  1. Kliknij przycisk Start: .
  2. Kliknij Wszystkie programy.
  3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
  4. Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
 • W przypadku systemu Windows XP:
  1. Kliknij przycisk Start.
   Start
   .
  2. Kliknij Wszystkie programy.
  3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
   Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
 1. Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.

 2. Kliknij przycisk Połącz.
Uwaga:
Jeśli oprogramowania Dell Mobile Broadband Manager nie ma na liście, zapoznaj się z sekcją Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej firmy Dell™, która zawiera informacje o sposobie pobierania i instalacji sterowników i oprogramowania.

Aplikacja Mobile Broadband znajduje się w kategorii Aplikacje.

Sterowniki karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej znajdują się w kategorii Komunikacja.

Spójrz na ikonę programu Wireless Manager i kliknij poniżej odpowiadającą jej ikonę.


Rys. 1: Program Dell Mobile Broadband Manager włącza moduł szerokopasmowej sieci bezprzewodowej


Rys. 2: Wykrywanie karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej


Rys. 3: Program Dell Mobile Broadband Manager jest połączony


Rys. 4: Program Dell Mobile Broadband Manager jest rozłączony


Rys. 5: Moduł sieci bezprzewodowej jest wyłączony


Rys. 6: Uaktualnianie


Rys. 7: Wykryta nowa karta SIM


Rys. 8: Karta SIM jest zablokowana


Rys. 9: Brak karty SIM


Rys. 10: Karta SIM jest zablokowana


Rys. 11: Karta SIM nie odpowiada


Rys. 12: Brak dostępu do usługi sieci


Rys. 13: Nie wybrano profilu


Rys. 14: Moduł szerokopasmowej sieci bezprzewodowej nie komunikuje się


Rys. 15: Moduł szerokopasmowej sieci bezprzewodowej nie odpowiada lub nie został podłączony




Rys. 1: Program Dell Mobile Broadband Manager włącza moduł szerokopasmowej sieci bezprzewodowej

Ten komunikat oznacza, że notebook rozpoczyna komunikację z modułem szerokopasmowej sieci bezprzewodowej. Zaczekaj na zakończenie procesu konfiguracji modułu.


Powrót do góry




Rys. 2: Wykrywanie karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej

Ten obraz oznacza, że notebook wyszukuje urządzenie do obsługi szerokopasmowej sieci bezprzewodowej i stara się nawiązać z nim komunikację.


Powrót do góry




Rys. 3: Program Dell Mobile Broadband Manager jest połączony

Komputer jest podłączony do szerokopasmowej sieci bezprzewodowej.


Powrót do góry




Rys. 4: Program Dell Mobile Broadband Manager jest rozłączony

 1. Kliknij przycisk Połącz.

  Jeśli nie można nawiązać połączenia przy użyciu karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, należy sprawdzić, czy komputer znajduje się w zasięgu działania sieci (Tabela 1) lub skontaktować się z operatorem.
Mapy zasięgu szerokopasmowych sieci bezprzewodowych
AT&T Wireless (dawniej Cingular) Mapa zasięgu

Verizon Wireless Mapa zasięgu

Sprint Mapa zasięgu

Vodafone Mapa zasięgu

Telstra Mapa zasięgu

Teliasonera Mapa zasięgu

TELUS Mapa zasięgu

Tabela 1: Mapy zasięgu szerokopasmowych sieci bezprzewodowych
Powrót do góry




Rys. 5: Moduł sieci bezprzewodowej jest wyłączony

Ten komunikat może być wyświetlany w dwóch sytuacjach. Pojawia się taka sama ikona, ale tekst jest inny.

 • Moduł sieci bezprzewodowej jest wyłączany za pomocą przełącznika funkcji łączności bezprzewodowej znajdującego się na zewnątrz obudowy notebooka. Aby włączyć moduł sieci bezprzewodowej, należy włączyć przełącznik na notebooku.
  Będzie to przesuwany przełącznik z lewej lub prawej strony komputera, kombinacja klawiszy lub pojedynczy klawisz; poszukaj ikony łączności bezprzewodowej .
  Uwaga:
  Więcej informacji na temat umiejscowienia przełącznika funkcji łączności bezprzewodowej w danym komputerze znajduje się w Elektronicznym podręczniku użytkownika. Kliknij markę i model komputera oraz preferowany język. Pobierz Instrukcję instalacji lub Podręcznik użytkownika i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przełącznika funkcji łączności bezprzewodowej.
 • Moduł sieci bezprzewodowej jest wyłączony przez oprogramowanie. Aby go włączyć, zmień jego stan w sekcji Settings (Ustawienia):
  1. Na głównym ekranie programu Dell Mobile Broadband Manager kliknij pozycję Settings (Ustawienia).
  2. Kliknij opcję Advanced (Zaawansowane).
  3. Kliknij kartę Radio.
  4. Sprawdź w sekcji Radio State (Status modułu sieci bezprzewodowej), czy dla modułu sieci bezprzewodowej zaznaczono opcję Enabled (Włączony). Jeśli nie, kliknij Enabled (Włączony), a następnie Apply (Zastosuj).

  W pewnych lokalizacjach włączanie modułu sieci bezprzewodowej może być niedozwolone ze względu na możliwość zakłócania pracy innych pobliskich urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji:
  1. Kliknij opcję Help (Pomoc) na głównym ekranie programu Dell Mobile Broadband Manager.
  2. W kolumnie po lewej stronie kliknij dwukrotnie pozycję Operational and Regulatory information (Informacje o eksploatacji i przepisach).
  3. W kolumnie po lewej stronie kliknij dwukrotnie pozycję Operational information (Informacje o eksploatacji).


Powrót do góry




Rys. 6: Uaktualnianie

Ten obraz zostanie wyświetlony, gdy karta szerokopasmowej sieci bezprzewodowej będzie pobierać i instalować aktualizacje (w trakcie tego procesu może wystąpić pogorszenie lub brak dostępu do Internetu).


Powrót do góry




Rys. 7: Wykryta nowa karta SIM

Ten obraz będzie wyświetlany w przypadku zmiany karty SIM, dopóki jej dane nie zostaną załadowane i nie zostanie ona zsynchronizowana z notebookiem.


Powrót do góry




Rys. 8: Karta SIM jest zablokowana

Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku zablokowania karty SIM. Wprowadź żądany kod, aby ją odblokować.

Powrót do góry




Rys. 9: Brak karty SIM

Należy wyjąć kartę SIM i włożyć ją ponownie.

Przestroga:
Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
Ostrzeżenie:
Z podzespołami i kartą SIM należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać podzespołów ani styków na karcie SIM. Kartę należy trzymać za krawędzie.
 1. Aby uchronić obudowę komputera przed zarysowaniami, należy sprawdzić, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta.

 2. Zapisz efekty swojej pracy i zamknij wszystkie programy.

 3. Wyłącz komputer i wszystkie dołączone do niego urządzenia.
  Uwaga:
  Upewnij się, że komputer jest wyłączony i nie znajduje się w stanie wstrzymania w trybie zarządzania energią. Jeśli nie można zamknąć komputera za pomocą odpowiednich funkcji systemu operacyjnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10–15 sekund.

 4. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia dokującego (zadokowany), należy go oddokować.

 5. Odłącz komputer od źródła zasilania.

 6. Aby uniknąć uszkodzenia płyty głównej, poczekaj 10 do 20 sekund, a następnie odłącz wszystkie urządzenia od komputera.

 7. Odłącz od komputera wszystkie kable zewnętrzne.

 8. Usuń wszystkie karty PCMCIA lub ExpressCard z komputera.

 9. Zamknij wyświetlacz i odwróć komputer spodem do góry, układając go na płaskiej powierzchni.
  Ostrzeżenie:
  Aby uniknąć uszkodzenia płyty systemowej, przed rozpoczęciem naprawy komputera należy wyjąć główną baterię.

 10. Przesuń i przytrzymaj zatrzask blokujący baterii znajdujący się u dołu komputera, a następnie wysuń baterię.

 11. Wyjmij kartę SIM i włóż ją ponownie.
  Uwaga:
  Więcej informacji na temat wyjmowania i wkładania karty SIM znajduje się w internetowym podręczniku użytkownika. Kliknij pozycję Systemy, a następnie markę i model komputera. Pobierz Podręcznik właściciela lub Podręcznik użytkownika i zapoznaj się z sekcją Dodawanie i wymiana podzespołów .

 12. Włóż baterię, podłącz zasilacz i inne urządzenia.

 13. Skontaktuj się z operatorem i sprawdź, czy karta SIM jest zgodna z posiadaną kartą szerokopasmowej sieci bezprzewodowej.

Powrót do góry




Rys. 10: Karta SIM jest zablokowana

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy karta SIM jest z jakiegoś powodu zablokowana, np. gdy zbyt wiele razy zostanie wpisany błędny kod PUK (Pin Unlock Key). Aby odblokować kartę SIM lub uzyskać nową, skontaktuj się z operatorem.


Powrót do góry




Rys. 11: Karta SIM nie odpowiada

Ten komunikat jest wyświetlany, gdy karta SIM nie odpowiada. Upewnij się, że karta SIM jest nieuszkodzona i prawidłowo zainstalowana. Jeśli karta SIM nie zacznie reagować, skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy przyczyną tej sytuacji może być blokada karty SIM.

Powrót do góry




Rys. 12: Brak dostępu do usługi sieci

 • Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku braku dostępnej sieci lub gdy sygnał sieci jest bardzo słaby. Sprawdź, czy komputer znajduje się w miejscu, w którym można korzystać z szerokopasmowej sieci bezprzewodowej (Tabela 2) lub skontaktuj się z operatorem.
  Mapy zasięgu szerokopasmowych sieci bezprzewodowych
  AT&T Wireless (dawniej Cingular) Mapa zasięgu

  Verizon Wireless Mapa zasięgu

  Sprint Mapa zasięgu

  Vodafone Mapa zasięgu

  Telstra Mapa zasięgu

  Teliasonera Mapa zasięgu

  TELUS Mapa zasięgu
  Tabela 2: Mapy zasięgu szerokopasmowych sieci bezprzewodowych
 • Być może znajdujesz się w budynku, którego konstrukcja blokuje sygnały sieci.
  1. Spróbuj przejść na wyższe piętro lub do części, która znajduje się bliżej zewnętrznej ściany. Spróbuj przetestować siłę sygnału za pomocą telefonu komórkowego. Jeśli sygnał sieci nie będzie dostępny, skontaktuj się z operatorem.
  1. .
 • Upewnij się, czy dla opcji wyboru sieci nie ustawiono wybierania ręcznego:
  1. Kliknij opcję Settings (Ustawienia) na głównym ekranie programu Dell Mobile Broadband Manager.
  2. Kliknij opcję Adavanced (Zaawansowane).
  3. Kliknij kartę Profiles (Profile).
  4. Upewnij się, czy opcja Automatic Selection (Wybór automatyczny) jest zaznaczona.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj.
  Powrót do góry

  Rys. 13: Nie wybrano profilu

  Trzeba wybrać profil:
  1. Kliknij opcję Settings (Ustawienia) na głównym ekranie programu Dell Mobile Broadband Manager.
  2. Kliknij opcję Adavanced (Zaawansowane).
  3. Kliknij kartę Profiles (Profile).
  4. Upewnij się, czy opcja Automatic Selection (Wybór automatyczny) jest zaznaczona.
  5. Kliknij przycisk Zastosuj.

  Powrót do góry

  Rys. 14: Moduł szerokopasmowej sieci bezprzewodowej nie komunikuje się
  Ten komunikat jest wyświetlany w przypadku problemu z podstawową usługą modułu Mobile Broadband Module.
 • Spróbuj uruchomić ponownie aplikację Dell Mobile Broadband Manager:
  • W systemie Windows 8:
   1. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  • W systemach Windows 7 i Vista®:
   1. Kliknij przycisk Start: .
   2. Kliknij Wszystkie programy.
   3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
    Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
  • W przypadku systemu Windows XP:
   1. Kliknij przycisk Start.
    Start
    .
   2. Kliknij Wszystkie programy.
   3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
    Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
  1. Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
 • Jeśli to nie pomoże, spróbuj zamknąć i ponownie uruchomić notebooka (w tym przypadku restart może nie wystarczyć).
 • Jeśli to także nie pomoże, odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie Dell Mobile Broadband Manager. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej firmy Dell™.

  Powrót do góry

  Rys. 15: Moduł szerokopasmowej sieci bezprzewodowej nie odpowiada lub nie został podłączony

  Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli modułu brak lub jest uszkodzony.

 • Spróbuj uruchomić ponownie aplikację Dell Mobile Broadband Manager:
  • W systemie Windows 8:
   1. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  • W systemach Windows 7 i Vista®:
   1. Kliknij przycisk Start: .
   2. Kliknij Wszystkie programy.
   3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
    Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
  • W przypadku systemu Windows XP:
   1. Kliknij przycisk Start.
    Start
    .
   2. Kliknij Wszystkie programy.
   3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
    Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
  1. Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
 • Jeśli to nie pomoże, spróbuj zamknąć i ponownie uruchomić notebooka (w tym przypadku restart może nie wystarczyć).
 • Jeśli to także nie pomoże, odinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie Dell Mobile Broadband Manager. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak pobrać i zainstalować najnowszy sterownik karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej firmy Dell™.

  Powrót do góry

  Zagadnienie 2. Dodatkowe informacje z zakresu pomocy i konfiguracji

  Plik pomocy w aplikacji Dell Mobile Broadband Manager dostarcza informacji o konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i użytkowaniu, np. o narzędziu SMS.

  Aby skorzystać z pliku Pomocy:
  • W systemie Windows 8:
   1. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  • W systemach Windows 7 i Vista®:
   1. Kliknij przycisk Start: .
   2. Kliknij Wszystkie programy.
   3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
    Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
  • W przypadku systemu Windows XP:
   1. Kliknij przycisk Start.
    Start
    .
   2. Kliknij Wszystkie programy.
   3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
    Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
  1. Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.

  2. Kliknij Pomoc.

  Powrót do góry

  Zagadnienie 3. Jak pobrać i zainstalować najnowszy
  sterownik karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej firmy Dell™

  W tym artykule zawarto wskazówki, jak pobrać sterowniki do karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej zainstalowanej w komputerze.
  Uwaga:
  Sterowniki karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej znajdują się w kategorii Komunikacja, a oprogramowanie w sekcji Applications (Aplikacje).

  Powrót do góry

  Zagadnienie 4. Jak znaleźć numery ICCID, IMEI, ESN lub MEID
  karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej


  • W systemie Windows 8:
   1. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
   2. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  • W systemach Windows 7 i Vista®:
   1. Kliknij przycisk Start: .
   2. Kliknij Wszystkie programy.
   3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
    Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
  • W przypadku systemu Windows XP:
   1. Kliknij przycisk Start.
    Start
    .
   2. Kliknij Wszystkie programy.
   3. Kliknij pozycję Dell Wireless.
    Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.
  1. Kliknij pozycję Dell Mobile Broadband Manager.

  2. Kliknij pozycję About (Informacje)

  3. Kliknij System Info (Informacje o systemie)
  Powrót do góry



Article ID: SLN128231

Last Date Modified: 04.04.2016 13:25


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.