Knowledge Base

Jak zainstalować sterowniki urządzenia za pomocą programu Dell Download Manager


Wykonaj poniższe czynności, aby przy użyciu menedżera pobierania pobrać i zainstalować na komputerze sterowniki, oprogramowanie wewnętrzne i aktualizacje.

Znajdź sterowniki urządzenia

 1. Otwórz stronę wyboru produktu .

 2. Wpisz swój kod serwisowy lub kod usług ekspresowych i kliknij Wyślij lub wybierz opcję po prawej stronie i kliknij Kontynuuj.

 3. Strona Sterowniki i pliki do pobrania oferuje trzy sposoby wyszukiwania sterowników:

  • Kliknij Analyze System for Updates (Sprawdź system pod kątem aktualizacji) i wykonaj polecenia widoczne na ekranie.
  • Zawęź rezultaty za pomocą list rozwijanych.
  • Rozwiń kategorie sterowników za pomocą strzałek.

Pobierz sterowniki urządzenia

 1. Kliknij łącze Download File (Pobierz plik).

 2. Wybierz opcję Use Download Manager (Użyj programu Download Manager) i kliknij Continue (Kontynuuj).

 3. UwagaUwaga: Jeśli wybierzesz pobieranie pojedynczych plików, to będą one pobierane przez przeglądarkę internetową, a nie przez program Download Manager.

 4. Kliknij Agree (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki Umowy licencyjnej użytkownika indywidualnego programu Dell Download Manager.

 5. Zapisz plik w miejscu, które łatwo zapamiętać.

Rozpocznie się pobieranie pliku. W każdej chwili możesz wstrzymać, anulować lub wznowić proces pobierania.

UwagaUwaga: Jeśli po raz pierwszy instalujesz sterownik z witryny Sterowniki i pliki do pobrania, musisz najpierw  zainstalować program Download manager.

Zainstaluj sterowniki urządzenia

 1. Po zakończeniu pobierania kliknij opcję Install (Zainstaluj).

 2. W oknie dialogowym Open File (Otwórz plik) kliknij Open (Otwórz)

 3. Jeśli oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające wyświetli żądanie zezwolenia na zmodyfikowanie zawartości komputera przez program, kliknij Tak.

 4. Potwierdź nazwę sterownika i gdy pojawi się okno aplikacji, kliknij Continue (Dalej).

 5. Wybierz folder, do którego mają być rozpakowane pliki i kliknij OK.
  UwagaUwaga: Najlepiej wybrać folder w łatwo dostępnym miejscu, na przykład na pulpicie. Jeśli wybierzesz folder domyślny, nie zapomnij skopiować lub zapisać adresu.

 6. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć folder, kliknij przycisk Tak. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy zastąpić istniejący folder, kliknij przycisk Tak na wszystkie.
 7. Po udanym rozpakowaniu plików pojawi się okno dialogowe z potwierdzeniem. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.

 8. W pasku adresu Eksploratora Windows wpisz lub wklej adres folderu, do którego zostały rozpakowane pliki i naciśnij  Enter.

 9. Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji instalatora , aby zainstalować sterownik.

 10. Jeśli oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające wyświetli żądanie zezwolenia na zmodyfikowanie zawartości komputera przez program, kliknij Tak.

 11. Wykonaj polecenia wyświetlane w kreatorze instalacji sterownika urządzenia.

 12. Aby zmiany odniosły skutek, uruchom komputer ponownie.
 


Article ID: SLN85570

Last Date Modified: 06.10.2015 08:30


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.