Knowledge Base

Jak zainstalować sterowniki urządzenia za pomocą programu Dell Download Manager


Wykonaj poniższe czynności, aby przy użyciu menedżera pobierania pobrać i zainstalować na komputerze sterowniki, oprogramowanie wewnętrzne i aktualizacje.

Znajdź sterowniki urządzenia

 1. Otwórz stronę wyboru produktu .

 2. Wpisz swój kod serwisowy lub kod usług ekspresowych i kliknij Wyślij lub wybierz opcję po prawej stronie i kliknij Kontynuuj.

 3. Strona Sterowniki i pliki do pobrania oferuje trzy sposoby wyszukiwania sterowników:

  • Kliknij Analyze System for Updates (Sprawdź system pod kątem aktualizacji) i wykonaj polecenia widoczne na ekranie.
  • Zawęź rezultaty za pomocą list rozwijanych.
  • Rozwiń kategorie sterowników za pomocą strzałek.

Pobierz sterowniki urządzenia

 1. Kliknij łącze Download File (Pobierz plik).

 2. Wybierz opcję Use Download Manager (Użyj programu Download Manager) i kliknij Continue (Kontynuuj).

 3. UwagaUwaga: Jeśli wybierzesz pobieranie pojedynczych plików, to będą one pobierane przez przeglądarkę internetową, a nie przez program Download Manager.

 4. Kliknij Agree (Zgadzam się), aby zaakceptować warunki Umowy licencyjnej użytkownika indywidualnego programu Dell Download Manager.

 5. Zapisz plik w miejscu, które łatwo zapamiętać.

Rozpocznie się pobieranie pliku. W każdej chwili możesz wstrzymać, anulować lub wznowić proces pobierania.

UwagaUwaga: Jeśli po raz pierwszy instalujesz sterownik z witryny Sterowniki i pliki do pobrania, musisz najpierw  zainstalować program Download manager.

Zainstaluj sterowniki urządzenia

 1. Po zakończeniu pobierania kliknij opcję Install (Zainstaluj).

 2. W oknie dialogowym Open File (Otwórz plik) kliknij Open (Otwórz)

 3. Jeśli oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające wyświetli żądanie zezwolenia na zmodyfikowanie zawartości komputera przez program, kliknij Tak.

 4. Potwierdź nazwę sterownika i gdy pojawi się okno aplikacji, kliknij Continue (Dalej).

 5. Wybierz folder, do którego mają być rozpakowane pliki i kliknij OK.
  UwagaUwaga: Najlepiej wybrać folder w łatwo dostępnym miejscu, na przykład na pulpicie. Jeśli wybierzesz folder domyślny, nie zapomnij skopiować lub zapisać adresu.

 6. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy utworzyć folder, kliknij przycisk Tak. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem, czy zastąpić istniejący folder, kliknij przycisk Tak na wszystkie.
 7. Po udanym rozpakowaniu plików pojawi się okno dialogowe z potwierdzeniem. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.

 8. W pasku adresu Eksploratora Windows wpisz lub wklej adres folderu, do którego zostały rozpakowane pliki i naciśnij  Enter.

 9. Kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji instalatora , aby zainstalować sterownik.

 10. Jeśli oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające wyświetli żądanie zezwolenia na zmodyfikowanie zawartości komputera przez program, kliknij Tak.

 11. Wykonaj polecenia wyświetlane w kreatorze instalacji sterownika urządzenia.

 12. Aby zmiany odniosły skutek, uruchom komputer ponownie.
 


Article ID: SLN85570

Last Date Modified: 06.10.2015 08:30


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Did this article solve your problem?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.