Knowledge Base

Podpora obrazu systému pro notebooky a stolní počítače Dell pro pevné disky s pokročilým formátováním


Shrnutí článku: Tento článek popisuje podporu obrazu systému pro notebooky a stolní počítače Dell pro pevné disky s pokročilým formátováním.

Obsah:


 1. Popis pevných disků s pokročilým formátováním
 2. Jaký vliv má pevný disk s pokročilým formátováním na tvorbu obrazů operačního systému?
 3. Požadavky na tvorbu nového obrazu podporujícího pevné disky s pokročilým formátováním
 4. Možnosti uspořádání oddílů
 5. Často kladené dotazy
 6. Glosář a reference


Téma 1: Principy pevných disků s pokročilým formátováním
Průmysl výroby pevných disků se posouvá směrem k podpoře vyšších diskových kapacit, aby řešil současná omezení disků se sektory o velikosti 512 B, a směrem k pevným diskům s pokročilým formátováním (AF) se sektory o velikosti 4 kB.

Přechod na pevné disky se sektory o velikosti 4 kB umožní úložištím snadnější přizpůsobení vyšší kapacitě jak u notebooků, tak u stolních počítačů.
Zatímco pevné disky přejdou na sektory o velikosti 4 kB a budou zajišťovat zpětnou kompatibilitu, současné pevné disky s pokročilým formátováním o sektorech 4 kB, známé také jako 512e, budou směrem k hostitelům emulovat sektory 512 B pro komunikaci SATA a fungovat s velikostí 4 kB.

Zpět na začátek

Téma 2: Jaký vliv má pevný disk s pokročilým formátováním na tvorbu obrazů operačního systému?
Přestože je jednotka s emulací 512e navržena tak, aby byla zpětně kompatibilní, většina aktuálních operačních systémů není na technologii pokročilého formátování připravena. Podle operačního systému a příslušné aktualizace Service Pack mohou být zapotřebí další kroky pro optimalizaci výkonu pevných disků s pokročilým formátováním (512e) a pro zachování plné funkčnosti operačního systému a aplikací. K těmto dalším krokům mohou být zapotřebí nástroje pro uspořádání. Slouží pro opravu neuspořádanosti sektorů vlivem použití obrazu nepřipraveného pro pokročilé formátování na pevném disku s pokročilým formátováním, což by jinak mohlo způsobovat potíže s výkonem.

Zpět na začátek

Téma 3: Požadavky na tvorbu nového obrazu podporujícího pevné disky s pokročilým formátováním
Operační systém je na pokročilé formátování připraven tehdy, jestliže splňuje následující kritéria:
 • Dokáže rozlišovat mezi fyzickým a logickým sektorem.
  Maximalizuje zápis pomocí násobků 4 kilobajtů.
 • Oddíl disku začíná na okraji 4kilobajtového sektoru.
Některé současné operační systémy Microsoft nejsou na pokročilé formátování připraveny (Tabulka 1). V systému nakonfigurovaném pomocí disku s pokročilým formátováním a s operačním systémem nepřipraveným na pokročilé formátování mohou vzniknout neuspořádané sektory vedoucí k potížím s výkonem či kompatibilitou.

Dokonce i v operačních systémech Microsoft, které jsou na pokročilé formátování připraveny, může být pro účely obnovení obrazu potřeba podniknout další kroky (podrobné příklady naleznete v tabulkách 2 a 3). Například může být potřeba:
 • provést instalaci nebo upgrade na nejnovější ovladač Intel Storage;
 • použít článek znalostní báze Microsoft KB;
 • uspořádat oddíly.
Operační systém Připravenost na pokročilé formátování
Microsoft Windows 7 SP1 Ano
Microsoft Windows 7 Ano
Microsoft Vista SP1 Ano
Microsoft Vista Ne
Microsoft Windows XP (všechny verze) Ne
Microsoft Windows PE – verze 3.0 nebo vyšší Ano
Microsoft Windows PE – starší verze Ne
Tabulka 1: Operační systémy společnosti Microsoft a jejich připravenost na pokročilé formátování

Provedení čisté instalace operačního systému nebo obrazu na disku s pokročilým formátováním může vyžadovat různé ovladače, upgrady softwaru nebo nástroje (Tabulka 2).
Metoda instalace operačního systému společnosti Microsoft® Windows 7 SP1 Windows 7 Microsoft Vista SP1 Microsoft Vista Microsoft XP
Použití médií operačních systémů od společnosti Dell
Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Použijte článek 982018 znalostní báze Microsoft KB.
 2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Použijte článek 2470478 znalostní báze Microsoft KB.
 2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 2. Pro správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním použijte nástroj pro uspořádání (2).
Použití standardních médií operačních systémů od jiných výrobců než Dell
Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Použijte článek 982018 znalostní báze Microsoft KB.
 2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Použijte článek 2470478 znalostní báze Microsoft KB.
 2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 2. Pro správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním použijte nástroj pro uspořádání (2).
Použití systému Windows PE 3.0 nebo staršího
Poznámka: Při použití verze systému Win PE starší než 3.0 použijte sadu Windows Automated KIT.

Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Použijte článek 982018 znalostní báze Microsoft KB.
 2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Použijte článek 2470478 znalostní báze Microsoft KB.
 2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)

Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
Použití systému Windows PE 3.1 Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
Tabulka 2: Požadavky operačního systému na čistou instalaci na pevné disky s pokročilým formátováním

(1) Ovladač Intel RST verze 9.6 nebo vyšší pro váš systém je na webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu ovladačů SATA.
(2) Informace o nástroji pro uspořádání oddílů naleznete v tématu 4.

Pro použití předinstalovaných obrazů o velikosti sektoru 512 B na disku s pokročilým formátováním platí některé jiné požadavky než při čisté instalaci operačního systému (Tabulka 3).
Metoda instalace operačního systému společnosti Microsoft® Windows 7 SP1 Windows 7 Microsoft Vista SP1 Microsoft Vista Microsoft XP
Použití obrazu společnosti Dell instalovaného při výrobě
Žádné kroky nejsou zapotřebí. Obrazy společnosti Dell instalované při výrobě obsahují potřebné komponenty.
Není k dispozici Není k dispozici
Použití programů pro sektory (Norton Ghost, Altiris atd.)
 1. Pro správné uspořádání oddílů na disku s pokročilým formátováním před obnovením obrazu použijte nástroj pro uspořádání (2).
 2. Upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Pro správné uspořádání oddílů na disku s pokročilým formátováním před obnovením obrazu použijte nástroj pro uspořádání (2).
 2. Použijte článek 982018 znalostní báze Microsoft KB.
 3. Upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Pro správné uspořádání oddílů na disku s pokročilým formátováním před obnovením obrazu použijte nástroj pro uspořádání (2).
 2. Použijte článek 2470478 znalostní báze Microsoft KB.
 3. Upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
 1. Pro správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním použijte nástroj pro uspořádání (2).
 2. Upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
Tabulka 3: Požadavky na instalaci obrazu pro pevné disky s pokročilým formátováním

(1) Ovladač Intel RST verze 9.6 nebo vyšší pro váš systém je na webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu ovladačů SATA.
(2) Informace o nástroji pro uspořádání oddílů naleznete v tématu 4.

K požadavkům na čistou instalaci a instalaci obrazu pro instalaci operačního systému na pevný disk s pokročilým formátováním se mohou přidat další požadavky na prostředí (Tabulka 4).
Prostředí Činnost
Konfigurace IRRT / RAID 0,1 a 5 Pro správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním použijte nástroje pro uspořádání (1).
Ochrana dat / šifrování Před šifrováním disku zajistěte správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním pomocí nástrojů pro uspořádání (1).
Poznámka: Neuspořádané zašifrované disky s pokročilým formátováním je nutné dešifrovat, uspořádat a znovu zašifrovat.
Tabulka 4: Další požadavky na prostředí a úkony pro pevné disky s pokročilým formátováním

(1) Informace o nástroji pro uspořádání oddílů naleznete v tématu 4. Zpět na začátek

Téma 4: Možnosti uspořádání oddílů
Uspořádání oddílů je vyžadováno u starších operačních systémů a je doporučeno pro nové operační systémy za účelem zajištění správného výkonu pevného disku a přenosu obrazu mezi pevnými disky s různou velikostí sektoru. Uspořádaný oddíl je takový oddíl, u něhož je počáteční posun oddílu dělitelný 4096 bajty nebo 8 (pro čísla adresování LBA).

Možnosti uspořádání oddílů operačního systému před instalací:

Použití aplikace Ghost:
 • Aplikace Ghost 11.5 zajistí zachování stavu uspořádání hlavního obrazu. Pokud je diskový obraz vytvořen a uspořádán v jednotce s pokročilým formátováním (512e), zůstane uspořádání klonů tohoto obrazu zachováno. Pokud je obraz vytvořen na jednotce se sektorem 512 B, lze k zajištění uspořádání při nasazení na jinou jednotku použít přepínač příkazového řádku aplikace Ghost {-align=1MB}.
Použití aplikace DISKPART:
 • Aplikaci DISKPART lze použít k vytvoření konfigurace úložiště nebo k vytvoření oddílu v přesně daném posunu na disku pomocí skriptu, vzdálené relace nebo jiného příkazového řádku.Chcete-li vytvořit oddíly pro instalaci systému Windows XP, doporučuje společnost Dell použít aplikaci Diskpart.exe prostředí WinPE (3.0 nebo vyšší) ze systémů Windows Vista nebo Windows 7. Tímto postupem vytvoříte oddíl uspořádaný v pokročilém formátování. Bez prostředí PE vytvoříte správné uspořádání oddílů tím, že k vytvoření oddílu pro systém Windows XP začnete použitím disků DVD se systémem Windows Vista nebo Windows 7. Informace o použití nástroje DISKPART a způsobu dělení hodnoty posunu vybraného oddílu naleznete v článku 300415 znalostní báze Microsoft Knowledge Base nazvaném Popis nástroje příkazového řádku Diskpart .
Možnosti uspořádání oddílů operačního systému po instalaci:

Použití nástroje pro uspořádání oddílů Paragon Alignment Tool:
 • Nástroj Paragon Alignment Tool (PAT) poskytuje možnost uspořádat oddíly operačního systému po instalaci. Nástroj PAT je diagnostický nástroj hardwaru, který lze stáhnout z webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu ovladačů SATA. Tento nástroj lze použít k uspořádání oddílů jednotky s pokročilým formátováním po instalaci operačního systému.

Zpět na začátek

Téma 5: Často kladené dotazy
 1. Vyžadují systémy s továrním obrazem od společnosti Dell aktualizace, aby bylo plně podporováno pokročilé formátování jednotek?
  Ne, systémy Dell jsou z výroby plně připraveny pro nasazení jednotek s pokročilým formátováním.
 2. Bude obraz vytvořený pro podporu pokročilého formátování k dispozici na starších jednotkách se sektorem velikosti 512 B?
  Ano, je-li dodržen výše uvedený postup tvorby obrazu, bude výsledný obraz s pokročilým formátováním se staršími jednotkami se sektorem o velikosti 512 B zpětně kompatibilní.
 3. Bude obraz vytvořený na jednotce s pokročilým formátováním k dispozici na starších jednotkách se sektorem velikosti 512 B?
  Ano, je-li dodržen výše uvedený postup tvorby obrazu, bude výsledný obraz s pokročilým formátováním se staršími jednotkami se sektorem o velikosti 512 B zpětně kompatibilní.
 4. Bude obraz vytvořený na jednotce se sektorem 512 B k dispozici na jednotce s pokročilým formátováním?
  Je-li dodržen výše uvedený postup tvorby obrazu, bude výsledný obraz softwaru podporovat jednotky s pokročilým formátováním.
 5. Bude obraz vytvořený na starší jednotce (se sektorem 512 B) fungovat na jednotce s pokročilým formátováním (512e), u níž byl obraz vytvořen ve výrobě u společnosti Dell?
  Ano, pokud budou splněny všechny ostatní předpoklady z tabulky 2, dokáže výrobní proces Dell uspořádání zpracovat.
 6. Budou obrazy starších generací modelů Dell Latitude, Precision či OptiPlex (včetně ovladače Intel RST) podporovat jednotky s pokročilým formátováním?
  Ano, pokud je na jednotce ovladač Intel RST verze 9.6 nebo novější. Požadavky odpovídajícího článku KB byly splněny a oddíly jednotky jsou uspořádány.
 7. Kterých platforem se tento problém týká?
  • Dell Latitude: E6520, E6420, E6320, E6220, XT3, E6420 ATG, E6420 XFR, E5520, E5420, 2120
  • Pracovní stanice Dell Precision: M4600, M6600, T1600, R5500
  • Dell OptiPlex: 790, 990
  • Notebooky Inspiron: 13R, 14R, 15R, 17R, M501R, M4010, M4040, M5030, M5050, M5040, M411R, M511R, 14, 15, M101z, 13Z, 14Z
  • Notebooky XPS:14, 15, 17, 15z, 14z
  • Notebooky Vostro: 1088, 1015, 1014, 3300, 3400, 3500, 3700, V130, 3350, 3450, 3550, 3750, 1450, 1550, 1555, V131
 8. Jakým způsobem lze pro tvorbu obrazů získat jednotku pevného disku s pokročilým formátováním?
  K dispozici je sada pro zákazníky, která zákazníkům umožňuje objednat jednotku s pokročilým formátováním 512e určenou pro vývoj a tvorbu obrazů (skladová položka 342-3146). Pokud si zákazníci chtějí některou z těchto jednotek objednat, mohou kontaktovat tým prodeje.
 9. Jaké kroky společnost Dell podniká ohledně pomoci při aktualizaci ovladače úložiště Intel a článku QFE/KB, které jsou v některých operačních systémech vyžadovány?
  Ve výrobním procesu Dell bude podle verzí obrazů systému Windows ověřena přítomnost ovladače velkokapacitního paměťového zařízení a článku QFE/KB (Tabulka 2). V případě potřeby vám projektový manažer Dell HCS nabídne aktualizaci chybějících souborů.
 10. Proč dojde k selhání služby Windows Update a proč jsou vyžadovány články QFE/KB?
  Aplikace vytvořené na základě součásti ESENT (jako je právě služba Windows Update) obdrží chybovou zprávu a jsou ukončeny tehdy, pokud se v rámci relací operačního systému změní hlášená velikost fyzického sektoru. Z tohoto důvodu platí, že pokud je obraz vytvořen v jednotce, která nepoužívá 4kilobajtové sektory, a je naklonován do jednotky s pokročilým formátováním (a opačně), zjistí operační systém rozdílnou velikost fyzického sektoru (4 kB oproti 512 bajtům). Dojde k zamrznutí aktualizace systému Windows. Tyto potíže může vyřešit restartování nebo opakovaná instalace.
 11. Co se stane, pokud nenainstaluji ovladač IRST?
  V některých případech se během instalace objeví tato chybová zpráva:
  Instalační program systému Windows nemůže nakonfigurovat systém Windows pro fungování s hardwarem tohoto počítače.
 12. Proč je vyžadováno uspořádání oddílů?
  Uspořádaný oddíl vám poskytne nejlepší výkon. Chcete-li snížit dopad na výkon, je třeba v maximální míře zajistit, aby každý oddíl začínal s posunem v adresování LBA, který je uspořádán s fyzickým 4kilobajtovým sektorem jednotky. U „neuspořádaných" zápisů na disk musí pevný disk nejprve načíst původních 4096 bajtů, sloučit nová zapisovaná data s existujícími 4096 bajty, které jsou nezměněny, a teprve poté zapsat celý 4096bajtový blok zpět na disk. Tím dojde ke snížení výkonu přibližně o 20 až 30 %, a to zejména u výkonu při zápisu.
 13. Kdy je uspořádání oddílů vyžadováno?
  Uspořádání oddílů je doporučeno v situaci, kdy provádíte činnosti měnící stav uspořádání (jako jsou například obnovení obrazu, opakovaná instalace nebo klonování).
 14. Je třeba obraz uspořádat na starší jednotce s 512B formátováním?
  Ne, starší pevné disky s 512B formátováním není třeba uspořádávat. Pokud ale budete obrazy původně vytvořené na starších 512B jednotkách instalovat na 512e jednotku, může být potřeba dodatečné uspořádání. Výrobní proces Dell existující obrazy uspořádá tehdy, pokud zákazníci vytvoří obrazy kompatibilní s pokročilým formátováním.
 15. Jaké metody lze k uspořádání diskového obrazu použít?
  • Přepínač aplikace Ghost (při klonování): Přepínač příkazového řádku aplikace Ghost {-align=1MB}
  • Aplikace Diskpart (před instalací): Chcete-li vytvořit oddíly pro instalaci systému Windows XP, použijte aplikaci Diskpart.exe prostředí WinPE (3.0 nebo vyšší) ze systémů Windows Vista nebo Windows 7. Tímto postupem vytvoříte oddíl uspořádaný v pokročilém formátování. Bez prostředí PE vytvoříte správné uspořádání oddílů tím, že k vytvoření oddílu pro systém Windows XP začnete použitím disků DVD se systémem Windows Vista nebo Windows 7. Další informace od společnosti Microsoft týkající se používání aplikace Diskpart naleznete v článku 300415 znalostní báze Microsoft Knowledge Base nazvaném Popis nástroje příkazového řádku Diskpart.
  • Nástroj Paragon (po instalaci): K uspořádání jednotky po instalaci systému Windows lze použít nástroje třetích stran. Nástroj Paragon pro produkty Dell je k dispozici ke stažení z webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu ovladačů SATA.
 16. Co se stane, když spustím nástroj pro uspořádání oddílů (například nástroj Paragon Alignment Tool) v jednotce, která je již uspořádána?
  Spustíte-li nástroj pro uspořádání jednotky v jednotce, která je již uspořádána, nástroj tuto skutečnost zjistí a bude ukončen bez jakéhokoli dopadu na jednotku nebo obraz.
 17. Co se stane, pokud nespustím nástroj pro uspořádání oddílů?
  U systémů s neuspořádanými oddíly bude pravděpodobně docházet ke snižování výkonu a u některých nástrojů založených na sektorech a pracujících s obrazem systému může docházet k problémům s kompatibilitou. Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu, doporučujeme postupovat podle kroků pro tvorbu obrazů popsaných v tématu 3.
 18. Lze používat aplikaci Ghost a zachovat uspořádání obrazu?
  Ano, aplikace Ghost 11.5 zajistí zachování stavu uspořádání hlavního obrazu. Pokud je diskový obraz vytvořen a uspořádán na jednotce s pokročilým formátováním (512e), zůstane uspořádání klonů tohoto obrazu zachováno. Pokud je obraz vytvořen na starší jednotce se sektorem 512 B, lze k zajištění uspořádání při nasazení na jinou jednotku použít přepínač příkazového řádku aplikace Ghost {-align=1MB}.
 19. Jak dlouho trvá uspořádat jednotku pomocí nástroje Paragon Alignment Tool (PAT)?
  Doba potřebná ke kompletnímu uspořádání závisí na objemu dat ve vybraných oddílech, celkovém výkonu systému a případných možnostech na ochranu proti ztrátě dat povolených v nástroji PAT. Obecně se dá říct (za předpokladu, že nejsou použity žádné ochranné mechanizmy proti ztrátě dat a kontroly systému souborů), že výkon nástroje PAT je gigabajt za minutu.
 20. Je nástroj PAT skriptovatelný?
  Ne, nástroj PAT funguje až po instalaci operačního systému.
 21. Jak lze po instalaci operačního systému ověřit, zda jsou oddíly uspořádány?
  • Pomocí nástroje PAT (Paragon Alignment Tool): K ověření uspořádání oddílů lze použít nástroj PAT. Pokyny týkající se instalace a použití nástroje PAT pro váš systém můžete stáhnout z webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu ovladačů SATA.
  • Pomocí skriptu: Můžete v příkazovém řádku použít příkazy wmic partition list full nebo Wmic partition get startingoffset,name,index. Další možností je zadat v příkazovém řádku příkaz MSINFO32, poté v okně Systémové informace kliknout na položky Součásti, Úložiště a nakonec na položku Disky. Zde můžete najít číslo oddílu počátečního posunu a poté toto číslo vydělit číslem 4096. Pokud je výsledkem celé číslo, je oddíl uspořádán. Další ukázkové skripty (pro prostředí VBScript nebo Powershell) naleznete na webu Dell TechCenter.
 22. Jaké jsou požadavky podpory disků s pokročilým formátováním v systémech Ubuntu Linux?
  Systémy Ubuntu 10.04 a RHEL6.x nebo novější formátování nativně podporují.
 23. Kde lze získat další pomoc s nasazením systémů Dell s jednotkami s pokročilým formátováním?
  Další informace a diskuzi naleznete na webu Dell TechCenter.

Zpět na začátek

Téma 6: Glosář a reference

Slovník:
 • Nativní velikost 512 B: Starší pevné disky (HDD) používají formátování dat se sektory o velikosti 512 B.
 • Sektor velikosti 4 kB: Nové pevné disky mají sektory velikosti 4 kB, tedy 4096 bajtů na sektor.
 • Emulace sektoru velikosti 512 B (512Be či 512e): Pevné disky se sektorem velikosti 4 kB emulují nativní velikost sektoru pevného disku 512 B, aby zajistily kompatibilitu operačního systému a dalšího softwaru. Na médiu je sice sektor velikosti 4096 B, avšak na rozhraní se již jeví jako sektor velikosti 512 B. Všechny klientské jednotky se sektorem velikosti 4 kB používají emulaci 512e.
 • Pokročilé formátování: Odkazuje na jednotky s fyzickou velikostí sektoru 4 kB (s 512B emulací).

Odkazy:

Zpět na začátek


Article ID: SLN146650

Last Date Modified: 07.03.2016 15:29


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.