Knowledge Base

Återställning eller ominstallation av Microsoft Windows på en Dell-dator


Innehållsförteckning:

  1. Hämta återställningsmedie
  2. Systemåterställning
  3. Återställning av operativsystem
  4. Manuell ominstallation
  5. Konfigurera din återställda dator

Hämta återställningsmedie

Om du behöver media för att reparera eller återställa operativsystemet till originalavbildningen från fabriken ska du besöka sidan Media Backup (Media för säkerhetskopiering) för att få information om hur du skapar återställningsskivor från Dell-datorn eller hur du hämtar en avbildning online.

 

Systemåterställning

Systemåterställningen är ett inbyggt Windows-verktyg som skyddar och reparerar operativsystemet. Om det uppstår ett fel på datorn ska du först använda systemåterställningen innan du återställer datorn till fabriksinställningarna.

Välj operativsystem och fortsätt därefter med systemåterställningen:

Tidsåtgång: 20–30 minuter.

Video (endast på engelska) – How to use System Restore within Windows 7 (Använda systemåterställning i Windows 7)

Video (endast på engelska) – How to use System Restore outside Windows 7 (Använda systemåterställning utanför Windows 7)


Återställning av operativsystem

På hårddiskarna på Dell-datorer finns utrymme avsatt för ominstallation av operativsystemet. Den här metoden är den enklaste för att återställa datorn till fabriksinställningarna. Se till att säkerhetskopiera alla filer innan återställningen eftersom alla användardata raderas från datorn i processen.

Om du har uppgraderat operativsystemet (till exempel uppgraderat till Windows 10 från Windows 7 SP1/Windows 8.1) måste du installera om uppgraderingen för operativsystemet efter att det fabriksinstallerade operativsystemet har installerats på ditt system. Om du vill komma igång med att uppgradera din dator till Windows 10 igen kan du besöka Microsoft-sidan Ladda ned Windows 10 för att få anvisningar.

Välj operativsystem och datormodell nedan så kan du ta reda på hur du återställer din dator till fabriksinställningarna.

Tidsåtgång: 30–60 minuter.

Video (endast på engelska) – How to reinstall Windows without losing data (Installera om Windows utan dataförlust)

Video (endast på engelska) – Restoring to factory settings with Dell Backup and Recovery 1.5 (Återställa till fabriksinställningar med Dells säkerhetskopiering och återställning 1.5)


Manuell ominstallation

En manuell ominstallation är det svåraste och mest tidskrävande sättet att återställa datorn till fabriksinställningarna. Du installerar om operativsystemet direkt från cd- eller dvd-skivan, installerar drivrutinerna, konfigurerar operativsystemet, installerar viktiga och rekommenderade uppdateringar samt programmen.

Välj operativsystem så får du stegvisa instruktioner för en manuell ominstallation:

Tidsåtgång: 120+ minuter.

Video (endast på engelska) – Restoring Windows 8 after a crash with Dell Backup and Recovery 1.5 (Återställa Windows 8 efter en krasch med Dells säkerhetskopiering och återställning 1.5)

Video (endast på engelska) – How to Install Windows 7 from a disk? (Installera Windows 7 från en skiva)


Konfigurera din återställda dator

När du har installerat om Windows måste du göra den ursprungliga Windows-konfigurationen. Mer information om hur du konfigurerar din dator finns i våra steg-för-steg-artiklar:

Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Article ID: SLN130027

Last Date Modified: 2016-09-19 08:19


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.