Knowledge Base

Korzystanie z kamery internetowej i oprogramowania Dell Webcam oraz rozwiązywanie problemów


Podsumowanie artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat użytkowania i rozwiązywania problemów z kamerą internetową Dell™ oraz oprogramowaniem Dell Webcam Central i Skype.
Uwaga:
Prosimy o dodanie łącza do tego artykułu do ulubionych, ponieważ podczas czynności mających na celu rozwiązywanie problemów zalecane jest ponowne uruchamianie komputera.

Spis treści:

 1. Jeśli na komputerze zainstalowano system Windows™ 8 (8.1), kliknij tutaj
 2. Jeśli na komputerze zainstalowano system Windows XP, Vista lub 7, kliknij tutaj





1.


Zainstalowano system operacyjny Windows 8

Spis treści:




Odpowiedź:


Informacyjne wideo na temat kamery internetowej (tylko w języku angielskim)


Kamery internetowe pozostają podłączone

Powrót do góry




B.


Najczęściej zadawane pytania


 1. Pytanie: Gdzie mogę znaleźć sterowniki do swojej kamery internetowej?
  Reinstalacja sterowników kamery internetowej
   Odpowiedź: W systemie Windows 8 (8.1) sterowniki kamery internetowej wszystkich komputerów są wbudowane. Uwaga: aby uzyskać informacje na temat usuwania i wymuszania reinstalacji sterowników kamery internetowej w systemie Windows 8, należy zapoznać się z treścią artykułu .
 2. Pytanie: Gdzie mogę uzyskać program Skype i jak z niego korzystać? Witryny Skype
   Odpowiedź: Program Skype można pobrać z . Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype. Uwaga: w niektórych przypadkach oprogramowanie Skype jest już instalowane fabrycznie w systemie Windows 8 (8.1).
 3. Pytanie: Jak uruchomić program Skype? Uruchamianie oprogramowania Skype
   Odpowiedź: Szczegółowy opis tego procesu można znaleźć w sekcji .
 4. Pytanie: Gdzie jest mikrofon współpracujący z tą kamerą internetową?
   Odpowiedź: Mikrofon to mały otwór obok obiektywu kamery (może znajdować się po prawej lub po lewej stronie).
 5. Pytanie: Mam problem z mikrofonem kamery internetowej. Mikrofon kamery internetowej nie działa
   Odpowiedź: Sekcja zawiera instrukcję krok po kroku.


Powrót do góry




C.


Reinstalacja sterowników kamery internetowej



Aby przeinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. Ustaw wskaźnik myszy w prawym górnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony pasek paneli.
 3. Kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
 5. Kliknij Właściwości.
 6. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
 7. Kliknij symbol strzałki widoczny po lewej stronie opcji Urządzenia do obrazowania.
  (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
 9. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 10. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
 11. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
  Uwaga: System Windows 8 (8.1) automatycznie wykryje i zainstaluje sterowniki kamery internetowej.
 12. Jeśli kamera internetowa wciąż nie działa, po instalacji sterowników należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie kamery internetowej. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania kamery internetowej.

Powrót do góry




D.


Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego


Witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.
Uwaga: w niektórych przypadkach oprogramowanie Skype jest już instalowane fabrycznie w systemie Windows 8 (8.1).
Powrót do góry



E.


Jak uruchomić oprogramowanie Skype



Uwaga: pusty, czarny lub ciemny ekran może być efektem słabego oświetlenia otoczenia.

Powrót do góry




F.


Ekran jest czarny, pusty lub ciemny


Uwaga:
Model Inspiron One 2330 ma obrotową osłonę kamery internetowej, która znajduje się pośrodku górnej części ekranu. Osłona musi być otwarta.

 1. Pusty, czarny lub ciemny ekran może być spowodowany przez słabe oświetlenie lub ustawienie nieprawidłowego trybu wyświetlania. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.
 2. Dostosuj ustawienie jasności w oprogramowaniu Skype. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Skype.


Powrót do góry




G.


Mikrofon kamery internetowej nie działa


 1. Sprawdź ustawienia dźwięku w używanym programie do obsługi kamery internetowej.
 2. Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Microsoft, „Sound Problems in Microsoft Windows" (Problemy z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows).
 3. Jeżeli w artykule bazy wiedzy Microsoft nie ma rozwiązania problemu, dostępny jest test diagnostyczny dla mikrofonu. Można uzyskać do niego dostęp ze strony Dell PC Diagnostics dla mikrofonów. Upewnij się, że głośność w komputerze jest ustawiona na maksymalny poziom i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić test mikrofonu.

Powrót do góry





H.


Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową


Dell PC Diagnostics for Webcam. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu wykonania testu kamery internetowej.
(Jeśli test diagnostyczny zamyka się bez wyświetlania wyników, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.)

Powrót do góry




2.


Zainstalowano system Windows XP, Vista lub 7

Spis treści:





Odpowiedź:


Informacyjne wideo na temat kamery internetowej (tylko w języku angielskim)


Kamery internetowe pozostają podłączone Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem Dell Webcam Central (tylko Windows 7) Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową Dell (tylko Windows 7)

Powrót do góry




B.


Najczęściej zadawane pytania


 1. Pytanie: Gdzie mogę znaleźć sterowniki do swojej kamery internetowej?
   Odpowiedź:
 2. Pytanie: Gdzie mogę uzyskać oprogramowanie Dell Webcam Central? Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central
   Odpowiedź: Musisz się zalogować do swojego konta. Więcej informacji znajduje się w sekcji .
 3. Pytanie: Jak sprawić, by kamera internetowa działała? Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central
   Odpowiedź: Aby uruchomić kamerę internetową i korzystać z niej, musisz użyć oprogramowania Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji .
 4. Pytanie: Gdzie jest mikrofon współpracujący z tą kamerą internetową?
   Odpowiedź: Mikrofon to mały otwór obok obiektywu kamery (może znajdować się po prawej lub po lewej stronie).
 5. Pytanie: Mam problem z mikrofonem kamery internetowej. Mikrofon kamery internetowej nie działa
   Odpowiedź: Sekcja zawiera instrukcję krok po kroku.
 6. Pytanie: Mam problem z kamerą internetową. Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową
   Odpowiedź: Sekcja zawiera instrukcję krok po kroku.
 7. Pytanie: Gdzie mogę uzyskać program Skype i jak z niego korzystać? Witryny Skype
   Odpowiedź: Program Skype można pobrać z . Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype. Program Skype powinien być fabrycznie dostarczony z systemem Windows 8 (8.1).
 8. Pytanie: Czy oprogramowanie Dell Webcam Central obsługuje zewnętrzne kamery internetowe USB?
   Odpowiedź: Oprogramowanie Dell Webcam Central nie obsługuje zewnętrznych kamer internetowych USB.

Powrót do góry




C.


Rozwiązywanie problemów dotyczących kamery internetowej.


 1. Komunikat lub błąd
 2. Ekran jest czarny, pusty lub ciemny
 3. Mikrofon kamery internetowej nie działa
 4. Oprogramowanie Dell Webcam Central pokazuje poziome lub pionowe linie


Komunikat lub błąd

Komunikaty i błędy, takie jak Nie podłączono obsługiwanej kamery internetowej, Podłącz obsługiwane urządzenie i Zamknij inną aplikację przesyłania strumieniowego wideo, aby uruchomić film można rozwiązać poprzez odinstalowanie, przeinstalowanie lub uaktualnienie sterownika kamery internetowej.
Procedura odinstalowania i ponownej instalacji sterownika kamery internetowej zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

Z poniższej listy wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze.




Windows XP:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. W celu uzyskania najlepszych efektów zalecamy odinstalowanie istniejącego sterownika kamery internetowej przed zainstalowaniem nowego.
  Aby odinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
  4. Kliknij kartę Sprzęt.
  5. Kliknij polecenie Menedżer urządzeń.
  6. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Urządzenia do obrazowania.
   (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zintegrowaną kamerę internetową, a następnie wybierz Odinstaluj.
  8. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  9. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   (Gdy po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się okno Kreatora dodawania sprzętu, kliknij Anuluj, a następnie pobierz i zainstaluj sterowniki kamery internetowej).
 3. Sterownik kamery internetowej można znaleźć w sekcji Sterowniki urządzeń wejściowych pod nazwą Zintegrowana kamera internetowa na stronie Sterowniki i pliki do pobrania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Jak pobrać i zainstalować sterownik".
 4. W celu uzyskania najlepszych efektów, oprogramowanie kamery internetowej należy również odinstalować i zainstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central.


Powrót do góry




Windows Vista

 1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
 2. W celu uzyskania najlepszych efektów zalecamy odinstalowanie istniejącego sterownika kamery internetowej przed zainstalowaniem nowego.
  Aby odinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
  3. Kliknij Właściwości.
  4. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
  5. Kliknij pozycję Urządzenia do obrazowania.
   (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa.
  7. Kliknij przycisk Odinstaluj.
  8. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  9. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   (Gdy po ponownym uruchomieniu komputera pojawi się okno Kreatora dodawania sprzętu, kliknij Anuluj, a następnie pobierz i zainstaluj sterowniki kamery internetowej).
 3. Sterownik kamery internetowej można znaleźć w sekcji Sterowniki urządzeń wejściowych pod nazwą Zintegrowana kamera internetowa na stronie Sterowniki i pliki do pobrania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Jak pobrać i zainstalować sterownik".
 4. W celu uzyskania najlepszych efektów, oprogramowanie kamery internetowej należy również odinstalować i zainstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central.


Powrót do góry




Windows 7

 1. Zmień ustawienia kompatybilność oprogramowania Dell Webcam Central na Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2).

  Aby zmienić ustawienia kompatybilności oprogramowania Dell Webcam Central, wykonaj następujące czynności.
  1. Zamknij oprogramowanie Dell Webcam Central.
  2. Kliknij przycisk Start.
  3. Kliknij polecenie Komputer.
  4. Kliknij dwukrotnie element Dysk lokalny (C:).
  5. Kliknij dwukrotnie folder Program files (x86).
  6. Kliknij dwukrotnie pozycję Dell Webcam.
  7. Kliknij dwukrotnie pozycję Dell Webcam Central.
  8. Przewijaj okno do czasu znalezienia pliku WebcamDell2.
  9. Kliknij plik WebcamDell2 prawym przyciskiem myszy.
  10. Wybierz Właściwości.
  11. Kliknij zakładkę Zgodność.
  12. Kliknij, aby zaznaczyć pole obok opcji Uruchom ten program w trybie zgodności z.
  13. Wybierz z menu rozwijanego system Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 2).
  14. Kliknij przycisk Zastosuj.
  15. Kliknąć przycisk OK.
  16. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central Software. Więcej informacji można znaleźć w części Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.(Jeżeli błąd nadal występuje, przejdź do kroku 2.)

 2. Ponowna instalacja sterownika Kamery internetowej

  Aby przeinstalować istniejący sterownik, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij wszystkie aplikacje korzystające z kamery internetowej (mogą być wśród nich strony internetowe). Zapisz dokumenty, nad którymi pracujesz, i zamknij wszystkie aplikacje, ponieważ wymagane będzie ponowne uruchomienie komputera.
  2. Kliknij przycisk Start.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer.
  4. Kliknij Właściwości.
  5. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń w lewym górnym rogu.
  6. Kliknij pozycję Urządzenia do obrazowania.
   (Jeżeli nie ma listy urządzeń do obrazowania, skontaktuj się z pomocą techniczną)
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zintegrowana kamera internetowa lub Kamera USB.
  8. Kliknij przycisk Odinstaluj.
  9. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
  10. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.
   Uwaga:
   Sterowniki większości kamer internetowych zostały dołączone przez firmę Microsoft do systemu Windows 7 i zostaną one automatycznie przeinstalowane po ponownym uruchomieniu komputera. Ponadto istnieją konkretne sterowniki dla notebooków XPS, które znajdują się w sprzedaży od października 2010 r. (XPS L501X, XPS L502X, XPS L701X, XPS L702X). Są one dostępne na stronie Sterowniki i pliki do pobrania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „ Jak pobrać i zainstalować sterownik". Sterownik kamery internetowej znajduje się w sekcji Sterowniki urządzeń wejściowych pod nazwą Quanta – Sterownik, na stronie Sterowniki i pliki do pobrania
  11. W celu uzyskania najlepszych efektów, oprogramowanie kamery internetowej należy również odinstalować i zainstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central.

Powrót do góry




Ekran jest czarny, pusty lub ciemny

Pusty, czarny lub ciemny ekran może być spowodowany przez słabe oświetlenie lub ustawienie nieprawidłowego trybu wyświetlania. Upewnij się, że korzystasz z kamery internetowej w dobrze oświetlonym miejscu.

Uwaga:
Model Inspiron One 2330 ma obrotową osłonę kamery internetowej, która znajduje się pośrodku górnej części ekranu. Osłona musi być otwarta.

 1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.
 2. Upewnij się, że w prawym dolnym rogu wybrano tryb Przechwytywanie.
 3. Umieść biały przedmiot przed obiektywem kamery internetowej.
  • Jeżeli biały przedmiot będzie wyświetlany poprawnie, zadbaj o dobre oświetlenie miejsca, w którym korzystasz z kamery internetowej.
  • Jeżeli biały przedmiot wcale nie zostanie wyświetlony, zapoznaj się z informacjami w sekcji Rozwiązywanie problemów z kamerą internetową.
  • Jeżeli biały przedmiot jest widoczny, ale ekran jest ciemny, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu.
   2. Przesuń suwaki na paskach Podświetlenie, Jasność i Gamma w prawo, aby zwiększyć widoczność wszystkiego, co znajduje się przed kamerą internetową. Jeżeli zmiana tych ustawień nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Powrót do góry





Mikrofon kamery internetowej nie działa


 1. Uruchom oprogramowanie Dell Webcam Central. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central.
 2. Kliknij znajdującą się w prawym dolnym rogu okna Dell Webcam Central strzałkę rozwijanego menu obok obrazka mikrofonu i wybierz opcję Mikrofon.
 3. Kliknij obrazek mikrofonu i upewnij się, że nie został wyciszony (gdy jest wyciszony, wyświetlany jest pasek przekreślający mikrofon).
 4. Jeżeli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Microsoft, „Sound Problems in Microsoft Windows" (Problemy z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows).
 5. Jeżeli w artykule bazy wiedzy Microsoft nie ma rozwiązania problemu, dostępny jest test diagnostyczny dla mikrofonu. Można uzyskać do niego dostęp ze strony Dell PC Diagnostics dla mikrofonów. Upewnij się, że głośność w komputerze jest ustawiona na maksymalny poziom i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przeprowadzić test mikrofonu.

Powrót do góry





Oprogramowanie Dell Webcam Central pokazuje poziome
lub pionowe linie


Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki wideo dla swojego komputera. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.

Powrót do góry



D.


Odinstalowanie i ponowna instalacja oprogramowania Webcam Central


Procedura odinstalowania i ponownej instalacji sterownika kamery internetowej zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze.

Z poniższej listy wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze.
(Zapoznaj się z sekcją Komunikat lub błąd, aby uzyskać pomoc w ustaleniu, jaki system operacyjny jest zainstalowany na komputerze.)




Windows 7 i Vista

Aby odinstalować oprogramowanie Dell Webcam Central, wykonaj poniższe czynności:


 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Za pomocą rozwijanego menu obok opcji Wyświetl według: w prawym górnym rogu, wybierz Duże ikony.
 4. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 5. Kliknij pozycję Dell Webcam Central.
 6. Kliknij przycisk Odinstaluj.
 7. Potwierdź dezinstalację klikając OK.
 8. Po zakończeniu dezinstalacji uruchom komputer ponownie.

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania Webcam Central dla komputera firmy Dell, należy wykonać następujące czynności:


Uwaga:
Poniższe kroki działają w przypadku przeglądarki Internet Explorer. Nie będą działać w przypadku przeglądarek Firefox i Google Chrome. Również proces rejestracji wymaga pobrania pliku i zeskanowania posiadanego przez Ciebie komputera firmy Dell. Może to potrwać do pięciu minut.
 1. Przejdź do witryny Pomoc techniczna firmy Dell.
 2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Moje konto, a następnie wprowadź dane logowania do konta „Moje konto firmy Dell" w wyskakującym okienku.
 3. W sekcji Moje oprogramowanie po prawej kliknij opcję „Download Factory Installed Software (My Dell Downloads)" (Pobieranie oprogramowania instalowanego fabrycznie (Moje pobierania z witryny Dell).
 4. Zaznacz pole wyboru w celu akceptacji Warunków pobierania ze strony „Moje pobierania z witryny Dell", a następnie kliknij opcję Register System (Zarejestruj komputer) u dołu strony.
 5. Na stronie My Download Locker (Moje pobrane zasoby) kliknij zarejestrowany system, który jest zgodny z typem komputera, dla którego pobierane jest oprogramowanie Webcam Central.
 6. W sekcji Title (Tytuł) poszukaj pozycji Dell Webcam Central. Ta pozycja może wystąpić na liście kilka razy.
 7. W kolumnie Version (Wersja) zaznacz pozycję posiadającą najnowszy numer wersji. Zaznacz pole wyboru znajdujące się pod kolumną Download (Pobierz) dla tego oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Download Now (Pobierz teraz) u dołu strony.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
 9. Po zainstalowaniu oprogramowania kamery internetowej firmy Dell, uruchom komputer ponownie.

Jeżeli te kroki nie rozwiążą problemu, należy wykonać test kamery internetowej. Zapoznaj się z częścią Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową.

Powrót do góry



Windows XP:

Aby odinstalować oprogramowanie Dell Webcam Central, wykonaj poniższe czynności:


 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij przycisk Widok klasyczny w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć Dell Webcam Central.
 5. Kliknij Zmień/Usuń.
 6. Kliknij Usuń.
 7. Kliknij OK i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kreatora deinstalacji.
 8. Kliknij czerwony znak X w prawym górnym rogu okna Dodaj/usuń programy .
 9. Uruchom ponownie komputer.


Aby zainstalować ponownie program Dell Webcam Central, użyj dysku CD dołączonego do Twojego komputera firmy Dell.



 1. Jeżeli nie masz dysku CD z oprogramowaniem Dell Webcam, możesz pobrać program korzystając z łącza Dell Webcam Central. Ta wersja oprogramowania jest obsługiwana na komputerach wyszczególnionych w (Tabeli 1) z systemami operacyjnymi wymienionymi w (Tabeli 2), ale może działać także na innych komputerach.
 2. Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź Forum użytkowników Dell.
  Jeżeli te kroki nie rozwiążą problemu, należy wykonać test kamery internetowej. Zapoznaj się z częścią Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową.

  Obsługiwane komputery
  Inspiron Desktop 535MT
  Inspiron Desktop 535ST
  Inspiron Desktop 537MT
  Inspiron Desktop 537ST
  Inspiron Desktop 545MT
  Inspiron Desktop 545ST
  Inspiron Desktop 546MT
  Inspiron Desktop 546ST
  Inspiron 1440
  Studio Laptop 1440
  Studio Laptop 1555
  Studio Desktop 540
  Studio Desktop Slim 540s
  Studio XPS Laptop 1340
  Studio XPS Laptop 1640
  Studio XPS Desktop 435T/9000
  Vostro Desktop 220
  Vostro Desktop 220s
  Vostro Desktop 420
  Vostro Notebook 1320
  Vostro Notebook 1520
  Vostro Notebook 1720
  Tabela 1: Komputery obsługiwane przez tę wersję programu Dell Webcam Central

  Obsługiwane systemy operacyjne
  Microsoft Windows 7 w wersji 32-bitowej
  Microsoft Windows 7 w wersji 64-bitowej
  Microsoft Windows Vista w wersji 32-bitowej
  Microsoft Windows Vista w wersji 64-bitowej
  Microsoft Windows XP
  Microsoft Windows XP x64
  Microsoft Windows XP Embedded:
  Microsoft Windows 2000
  Tabela 2: Systemy operacyjne obsługiwane przez tę wersję programu Dell Webcam Central

Powrót do góry




E.


Jak uruchomić oprogramowanie Dell Webcam Central


 1. Upewnij się, że otoczenie, w którym uruchomisz program Dell Webcam Central jest dobrze oświetlone (pusty, czarny lub ciemny ekran może być skutkiem słabego oświetlenia).
 2. Kliknij przycisk Start
 3. Kliknij Wszystkie programy.
 4. Kliknij pozycję Kamera internetowa Dell.
 5. Kliknij pozycję Webcam Central, aby uruchomić program.


Powrót do góry




F.


Jak korzystać z funkcji oprogramowania Dell Webcam Central


 1. Kliknij <?> w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij opcję Help (Pomoc).
 3. Otwierając poszczególne sekcje możesz znaleźć informacje o sposobie korzystania z funkcji. Możesz także wyszukać funkcje, o których chcesz się dowiedzieć więcej.


Powrót do góry




G.


Jak uzyskać program Skype i korzystać z niego


Witryny Skype. Znajdują się w niej również filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Skype.
Powrót do góry



H.


Jak uruchomić program Dell PC Diagnostics w przypadku problemów z kamerą internetową


Dell PC Diagnostics for Webcam. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu wykonania testu kamery internetowej.
(Jeśli test diagnostyczny zamyka się bez wyświetlania wyników, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.)

Powrót do góry







Article ID: SLN85507

Last Date Modified:


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Did this article solve your problem?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.