Knowledge Base

Hardwareproblemen oplossen met ePSA of PSA Diagnostics en de handleiding voor foutcodesIn dit artikel vindt u informatie over het starten en uitvoeren van de Enhanced Pre-boot System Assessment (ePSA) Diagnostics en de definities van mogelijke testresultaten. Met andere woorden: de ingebouwde zelfdiagnose van de pc en de foutcodes en hun betekenis worden hier besproken.


Inhoudsopgave:

 1. Wat zijn de PSA Diagnostics?
 2. De PSA Diagnostics gebruiken

1. Wat zijn de PSA Diagnostics?

Dell heeft een serie zelfdiagnosetests ingebouwd in haar mobiele en desktop-pc's. Dit wordt de Dell Enhanced Pre-Boot System Diagnostics (ePSA) genoemd. Als u de pc niet kunt opstarten of geen POST kunt uitvoeren, kunt u het beste eerst deze zelfdiagnose uitvoeren. Wanneer de zelfdiagnose wordt uitgevoerd en er foutcodes worden weergegeven, bent u al een eind op weg om het probleem op te lossen.

 • Wanneer de zelfdiagnose niet kan worden uitgevoerd, is er iets grondig mis met de hardware.
 • Wanneer er een foutcode wordt weergegeven, kunt u gemakkelijker vaststellen waar de fout zit en het hardwareprobleem oplossen.
 • Als de zelfdiagnose slaagt, zijn alle hardwaretests voltooid en moet u het probleem bij de software zoeken.

De PSA Diagnostics hebben een tekstinterface, terwijl de ePSA (voorheen PSA+) Diagnostics een tekstinterface of een grafische interface (GUI) hebben (lijsten met tekst of afbeeldingen/grafieken en tekst op het scherm bij het doorlopen van elk van de tests.)

De tests zijn zeer uitgebreid. De ePSA-testprogramma's omvatten zowel alle tests uit het oudere PSA-pakket als extra ondersteuning voor:

 • MpMemory-algoritmen.
 • Computercontrole-uitzondering.
 • Systeemkaartdiagnostiek, samengevoegd in één categorie.
Opmerking: Afhankelijk van hun productiedatum bevatten laptops PSA of ePSA Diagnostics. En desktops hebben de desktopversie van ePSA Diagnostics.

U kunt de resultaten gebruiken om te bepalen of en waar een hardwarefout is opgetreden.

Opmerking: De diagnose voor laptopsystemen mag niet worden uitgevoerd wanneer het systeem zich in het dockingstation bevindt of het interne LCD-scherm zich in de gesloten positie bevindt. Als u dit toch doet, kan onterecht een fout worden gerapporteerd. Meestal is dit de fout 2000:0326 of 2000:0321.

De fouten 2000-0326 en 2000-0415 kunnen ook onterecht worden gerapporteerd als er bepaalde lcd-kabels zijn geïnstalleerd. Als deze fout wordt weergegeven maar het interne lcd-scherm zonder problemen werkt, moet u uw BIOS bijwerken naar de meest recente versie voor uw systeem, en de diagnose opnieuw uitvoeren. (Als deze fout terecht wordt weergegeven, zou er geen intern lcd-scherm te zien zijn.)

Als u de diagnose uitvoert terwijl het systeem zich in een USB-dock bevindt, kan het gebeuren dat de diagnose abrupt wordt beëindigd tijdens de videotests. Voer de tests dan opnieuw uit nadat u het dock hebt verwijderd.

Afhankelijk van wat er gebeurt, kan de onderstaande informatie u helpen de fout te verhelpen en een oplossing te vinden voor de problemen met uw systeem.

Opmerking: Wanneer u een fout telefonisch of online rapporteert, wordt naast de foutcode mogelijk ook gevraagd naar de validatiecode of statuscode. Deze codes staan op dezelfde regel als de foutcode. Welke code wordt weergegeven, is afhankelijk van de diagnose die u uitvoert. Deze codes heeft Dell nodig om te controleren of het om een echte fout gaat. Als dit zo is, kunnen wij de foutcode gebruiken om het probleem op te lossen.

Terug naar boven


2. De PSA Diagnostics gebruiken

Video over het gebruik van Dell Diagnostics (alleen Engelstalig)

Terug naar boven

Kan ik de DST, PSA en ePSA Diagnostics uitvoeren op reeds versleutelde FDE-stations (Full Drive Encryption)?

Ja, dat kan en dit kan ook helpen bij het identificeren van het probleem.

DST, PSA en ePSA Diagnostics werken op versleutelde harde schijven (FDE)

Door Dell Engineering is bevestigd dat de DST/PSA/ePSA Hard Drive Diagnostics kunnen worden uitgevoerd op versleutelde harde schijven zonder dat een wachtwoord hoeft te worden ingevoerd. Bovendien kunnen deze diagnostische tests ook worden uitgevoerd op alleen via Bitlocker versleutelde stations.

De data zijn weliswaar niet toegankelijk , maar locaties op de harde schijf die wel toegankelijk zijn worden gebruikt om resultaten te testen en op te slaan.

Op de meeste Dell systemen kunt u toegang tot de diagnostische tests krijgen door tijdens het opstarten op de toets F12 te drukken op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt .

Opmerking: Ga naar onze ePSA online tool als er fouten worden weergegeven terwijl u de diagnostische DST-, PSA- of ePSA-tests uitvoert. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Terug naar boven

Desktopsystemen:

 1. Tik tijdens het opstarten op de toets F12 op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt.

 2. Kies Diagnostics in het menu.

Terug naar boven

Laptopsystemen:

 1. U kunt de toets Fn en de aan-uitknop ingedrukt houden om Diagnostics te starten.

 2. U kunt ook op de knop mute (dempen) drukken tijdens het opstarten van een van onze laptops uit de E-serie om Diagnostics te starten.

 3. Of tik tijdens het opstarten op de toets F12 op het moment dat het Dell welkomstscherm verschijnt.

 4. en kies Diagnostics in het menu.

Terug naar boven

Tabletsystemen:

Opmerking: Met de volgende stappen kunt u ePSA Diagnostics uitvoeren in de DOS-modus zonder dat u een extern toetsenbord hoeft te gebruiken.

De pen werkt met de standaardkalibratie of met een aangepaste kalibratie. Het is raadzaam de pen online te gebruiken wanneer deze is gekalibreerd op basis van uw aangepaste instellingen. De kalibratie optimaliseert de prestaties van de pen voor elke gebruiker.

 1. Schakel het systeem in.
 2. Als u het Boot Menu (Opstartmenu) wilt weergeven, drukt u onmiddellijk op de knop Volume omhoog, nog voordat het welkomstscherm met het Dell logo wordt weergegeven.
 3. U kunt Diagnostics op het scherm aanraken of op de knop Volume omhoog drukken om de aanwijzer naar Diagnostics te verplaatsen. Druk vervolgens op de knop Volume omlaag voor toegang.
 4. Het ePSA hulpprogramma wordt dan uitgevoerd.

Terug naar boven

Bedrijfsserversystemen:

Voor 11G en nieuwere systemen:

 1. Tik op de toets F10 voor toegang tot de Lifecycle Controller.

 2. Of tik op F11 voor toegang tot Opstartbeheer.

 3. Kies  Diagnostics in het menu.

Voor 10G en oudere systemen:

 1. Tik op de toets F10 om de optie Utility Mode (diags) te starten.

Terug naar boven

U kunt de PSA Diagnostics ook uitvoeren vanaf de Dell Support website.

Opmerking: Deze Online Diagnostics hebben alleen nut als u het Windows-besturingssysteem kunt opstarten op de defecte pc en verbinding kunt maken met internet.
 1. Ga naar de Dell Support website.

 2. Voer uw servicetag of express-servicecode in.

 3. Navigeer naar de categorie Diagnostics (Diagnostiek).

 4. Voer de Quick test (Snelle test) uit. Afhankelijk van de hardware op uw systeem kan dit 10-15 minuten duren.
Opmerking: Sommige oudere systemen hebben geen toets F12. Druk in dat geval op de toets 0 (nul) wanneer het scherm met het Dell logo verschijnt om toegang te krijgen tot de opstartopties.

Zie voor meer informatie over het uitvoeren van de Online Diagnostics het artikel De Dell Online Diagnostics Tool gebruiken om problemen op uw Dell pc op te lossen.

Terug naar boven

Hebt u al een foutcode van de ePSA-diagnose?

Als u de ePSA Diagnostics al hebt uitgevoerd en de foutcode en de validatiecode hebt genoteerd, kunt u verder omlaag op dezelfde pagina een serviceverzoek indienen met behulp van de volgende koppeling: Enhanced Preboot System Assessment. U moet de fout- en validatiecode zoals weergegeven op het scherm invoeren en u moet ook de servicetag van de defecte computer invoeren. Volg de aanwijzingen om het proces te voltooien.

Opmerkingen:
 • Mogelijk moet u een andere, werkende computer gebruiken om het serviceverzoek in te dienen.
 • Als u meer hulp nodig hebt, neem dan contact op met de Technische Support.

Terug naar boven

Wat betekenen de coderesultaten?

Opmerkingen:
 • Een van de meest gevraagde taken bij het oplossen van problemen met een systeem is het bijwerken van het BIOS (Basic Input/Output System) van het systeem, wat ook wel de systeeminstellingen wordt genoemd.
  Het is sterk aan te raden het BIOS te updaten naar de meest recente versie voordat u diagnostische tests uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Wat is BIOS en hoe download en installeert u het nieuwste BIOS?

 • De basisgarantie op de batterijen van draagbare systemen verloopt 12 maanden na de datum waarop het systeem is gefactureerd door Dell. Tenzij op de batterij van het systeem een garantie-uitbreiding van toepassing is of het gaat om een batterij met een GROEN label die 3 jaar meegaat, worden problemen met de batterij na het eerste gebruiksjaar niet gedekt door de systeemgarantie.

 • De laatste drie cijfers van de code vormen de zogenaamde piepcode. Deze pieptonen worden gegeven als het systeem een bericht niet kan weergeven. In 2000-0141 bijvoorbeeld, is 141 de piepcode, die als volgt kan worden uitgevoerd: 1 pieptoon – pauze - 4 pieptonen – pauze - 1 pieptoon. In dit geval dienen de pieptonen om de operator te melden dat de harde schijf niet is gedetecteerd.

 • Ga naar onze ePSA online tool als er tijdens het uitvoeren van de diagnostische tests een foutcode wordt weergegeven en u meer hulp nodig hebt

De Interactive Search Agent van Dell (alleen Engelstalig) kan u informatie over uw specifieke foutcode verschaffen zonder dat u hoeft te zoeken in de onderstaande tabel.
Om u te kunnen voorzien van de juiste informatie, wordt u mogelijk gevraagd op te geven welke versie van Diagnostische gegevens op uw computer is geïnstalleerd. Welke versie van Diagnostics op uw computer is geïnstalleerd kunt u boven in het scherm zien. Als u Pre Boot System Assessment ziet staan, kiest u PSA of PSA+. Als u ePSA Pre Boot System Assessment ziet staan, kiest u ePSA.

Foutnummer (PSA en ePSA) Foutbericht Wat betekent dit? Volgende stappen
PSA NA

ePSA 2000-0111
CPU - Exception occurred (CPU - uitzondering opgetreden) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0112
CPU - Machine check exception detected (CPU - computercontrole, uitzondering gedetecteerd) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0114
CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - Afwijking bij cache-integriteitstest) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
 • Controleer de temperaturen in de systeemstatus en controleer of de luchtstroom niet wordt geblokkeerd
PSA NA

ePSA 2000-0115
CPU – Stress Thermal condition (CPU – status thermische stress). Limit (d)C. Actual (d)C (Limiet (d)C. Werkelijk (d)C) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
 • Controleer de temperaturen in de systeemstatus en controleer of de luchtstroom niet wordt geblokkeerd
PSA NA

ePSA 2000-0121
Memory - Memory errors were detected and repaired (Geheugen - geheugenfouten zijn gedetecteerd en gerepareerd) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het geheugen van het systeem betrokken is. Het systeem heeft zichzelf echter gerepareerd.
 • Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0122

ePSA 2000-0122
PSA Memory - Test initialization failure (PSA-geheugen - initialisatietest mislukt).

ePSA Memory - Memory errors were detected and excessive errors were detected (ePSA-geheugen - te veel geheugenfouten gedetecteerd)
Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het geheugen van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0123

ePSA 2000-0123 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
Memory - integrity test failed (Geheugen - integriteitstest mislukt). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of het geheugen van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel het systeem uit en plaats het geheugen opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0124
System Log - , (Systeemlogboek - , ) Dit is informatie in het systeemlogboek over tijdstippen en berichten met betrekking tot systeemgebeurtenissen.
 • Maak het logboek leeg.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
PSA NA

ePSA 2000-0125
Event Log (Gebeurtenislogboek). Het gebeurtenislogboek van het IPMI-systeem is om diverse redenen vol of de registratie is gestopt omdat er te veel ECC-fouten zijn opgetreden.
 • Maak het logboek leeg.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
PSA NA

ePSA 2000-0126
Event Log (Gebeurtenislogboek). Een of meer gebeurtenislogboeken moeten leeg worden gemaakt voordat de test kan worden voortgezet.
 • Maak het logboek leeg.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
PSA NA

ePSA 2000-0131
Battery - the battery is not installed (Batterij - de batterij is niet geïnstalleerd). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0132
Battery - The battery is reaching the end of its usable life (Batterij - de batterij is bijna aan het eind van zijn nuttige levensduur). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0133
Battery - The battery cannot supply sufficient power (Batterij - de batterij levert onvoldoende stroom). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0134
Battery - Battery health data indicates the maximum number of charge cycles has been reached (Batterij - De batterijstatus geeft aan dat het maximumaantal oplaadcycli is bereikt). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Schakel het systeem uit en plaats de batterij opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0135
Charger - Charger detection changed state when it was not expected to (Oplader - Status van opladerdetectie is onverwacht gewijzigd). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord of de batterij van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Herhaal de PSA-diagnose met aangesloten oplader, zoals aangegeven door de test.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 2000-0141

ePSA 2000-0141
Hard Drive - no drive detected (Harde schijf - geen harde schijf gedetecteerd). Het BIOS van uw systeem rapporteert dat er geen HDD (Hard Disk Drive) aanwezig is. Probeer in geval van een laptop de harde schijf opnieuw te installeren. Als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van het station weer aan. Herhaal de PSA-diagnose. Als er een goed werkende harde schijf beschikbaar is, kijkt u of het goede station kan worden gedetecteerd in het systeem of probeert u het verdachte station uit in een werkend systeem.
 • Als u niet beschikt over een HDD (Hard Disk Drive), is dit mogelijk een automatisch bericht en hoeft u geen actie te ondernemen.
 • Als u wel over een HDD beschikt, koppelt u de HDD weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0142

ePSA 2000-0142
PSA Hard Drive - drive self test failed (PSA harde schijf - zelftest station mislukt).

ePSA Hard Drive - self test unsuccessful (ePSA harde schijf - zelftest mislukt).
Uw HDD (Hard Disk Drive) geeft aan dat er een fout is opgetreden.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0143

ePSA 2000-0143
Hard Drive - SMART read command unsuccessful (Harde schijf - SMART read-opdracht mislukt). Uw HDD (Hard Disk Drive) geeft aan dat er een fout is opgetreden.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0144

ePSA 2000-0144
Hard Drive - no support for drive self test (Harde schijf - geen ondersteuning voor zelftest station). Uw HDD (Hard Disk Drive) geeft aan dat er een fout is opgetreden.
 • Controleer het oorspronkelijke station van het systeem.
 • Vraag de fabricage-informatie op van de harde schijf.
PSA 1000-0145

ePSA 2000-0145
PSA Hard Drive - timeout waiting for Drive Self Test to complete (PSA harde schijf - time-out tijdens het wachten op voltooiing van de zelftest van het station).

ePSA Hard Drive - self test did not complete (ePSA harde schijf - zelftest is niet voltooid).
De laatste harde-schijftest is niet voltooid. Zie http://www.dell.com/Support/ voor een firmware-update voor de harde schijf. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). Plaats het station opnieuw als het om een draagbaar systeem gaat, sluit beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer aan als het om een desktopsysteem gaat en herhaal de PSA Diagnostics.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en koppel de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0146

ePSA 2000-0146
Hard Drive - self test log contains previous errors (Harde schijf - zelftestlogboek bevat eerdere fouten). Uw harde schijf geeft aan dat er een fout is opgetreden.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Voer een Chkdsk /r uit of formatteer de harde schijf en installeer het besturingssysteem opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0147

ePSA 2000-0147
PSA Optical Drive - IDE status failed (PSA optische schijf - IDE-status mislukt).

ePSA Optical Drive - Self test --(s) (ePSA optische schijf - zelftest --(s))
Uw cd- of dvd-station geeft aan dat er een fout is opgetreden.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0148

ePSA 2000-0148 replaced by 2000-0152 (ePSA 2000-0150 heeft 2000-0141 vervangen)
PSA Optical Drive - BIST --(s) (PSA optische schijf - BIST --(s))

ePSA Optical Drive - incorrect status (ePSA optische schijf - onjuiste status).
Uw cd- of dvd-station geeft aan dat er een fout is opgetreden.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0149
Optical Drive - no drive detected [Optische schijf - geen schijf gedetecteerd]. Uw cd- of dvd-station geeft aan dat er een fout is opgetreden.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en koppel de optische schijf weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0150 replaced 2000-0141 (ePSA 2000-0150 heeft 2000-0141 vervangen)
Hard Drive - no drive detected (Harde schijf - geen harde schijf gedetecteerd). Het BIOS van uw systeem rapporteert dat er geen HDD (Hard Disk Drive) aanwezig is. Als het gaat om een draagbaar systeem, plaatst u de harde schijf terug en als het om een desktopsysteem gaat, sluit u beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer van het station weer aan. Herhaal de PSA-diagnose. Als er een goed werkende harde schijf beschikbaar is, kijkt u of het goede station kan worden gedetecteerd in het systeem of probeert u het verdachte station uit in een werkend systeem.
 • Als u niet beschikt over een HDD (Hard Disk Drive), is dit mogelijk een automatisch bericht en hoeft u geen actie te ondernemen.
 • Als u wel over een HDD beschikt, koppelt u de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0151
Hard Drive - Incorrect status = [x] [s] (Harde schijf - onjuiste status = [x] [s]) SMART Predictive Failure geeft aan dat de harde schijf de SMART-test niet heeft doorstaan. Zie http://www.dell.com/Support/ voor een firmware-update voor de harde schijf. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). Plaats het station opnieuw als het om een draagbaar systeem gaat, sluit beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer aan als het om een desktopsysteem gaat en herhaal de PSA Diagnostics.
 • Als u wel over een HDD beschikt, koppelt u de HDD (Hard Disk Drive) weer aan het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0152
Optical Drive [D] - Incorrect status = [x] [s] (Optisch station [D]: - onjuiste status = [x] [s]) In de diagnose van het cd- of dvd-station wordt een onjuiste status weergegeven. Zie http://www.dell.com/Support/ voor een firmware-update voor de harde schijf. Voer een update uit voor de firmware (indien beschikbaar). Plaats het station opnieuw als het om een draagbaar systeem gaat, sluit beide uiteinden van de datakabel en het netsnoer aan als het om een desktopsysteem gaat en herhaal de PSA Diagnostics.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Verwijder de optische schijf en plaats deze opnieuw (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0153
Hard Drive - Removable Hard Drive [d] - Incorrect status = [x] [s] (Harde schijf - verwisselbare harde schijf [d] - onjuiste status = [x] [s]) Desktops, servers: Controleer de installatie van de verwisselbare schijf, kabels en verbindingen. Alle systemen: Als de fout zich blijft voordoen, controleert u of de firmware en het BIOS van de schijf bijgewerkt zijn.
 • Herstel de verbindingen met de computer.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0154
Tape Drive - Tape Drive [s] - S/N [d], Incorrect status = [d] [d] (Tapestation - tapestation [s] - S/N [d], onjuiste status = [d] [d]) Controleer de installatie van het tapestation, de kabels en de verbindingen. Als de fout zich blijft voordoen, controleert u of de firmware van het station bijgewerkt is.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Verwijder het tapestation en plaats het opnieuw. Zie voor instructies de gebruikershandleiding.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0155
Harde schijf - niet geïnstalleerd. Dit is een fout voor laptops die een harde schijf moeten hebben
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Sluit de HDD (hard disk drive) weer aan op het moederbord (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0156
eMMC DRIVE - Read test error on the eMMC drive (eMMC DRIVE - leestestfout op eMMC station). Er is een fout opgetreden tijdens de tests. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0212

ePSA 2000-0212 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
System board - CMOS, Location = (x), Expected = (x), Found = (x) (Moederbord - CMOS, Locatie = (x), Verwacht = (x), Gevonden = (x). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meeste recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0213

ePSA 2000-0213 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
System board - CMOS battery failure detected (Moederbord - probleem met CMOS-batterij gedetecteerd). Tijdens de tests is een fout opgetreden met de CMOS-batterij (deze onderhoudt alle instellingen van het BIOS wanneer het systeem geen stroom krijgt). Op desktopsystemen is dit een eenvoudig te vervangen batterij met het formaat van een horlogebatterij en ook sommige draagbare systemen hebben een verwisselbare batterij.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Verwijder de CMOS-batterij en plaats deze terug. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0221

ePSA 2000-0221 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA-moederbord - intervaltimer kanaal 0 (modus 0) genereert geen interrupts).

ePSA: Timer - Interval timer not functional (Timer - intervaltimer werkt niet).
Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Plaats de CMOS-batterij opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0222

ePSA 2000-0222 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
PSA System board - Interval timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (PSA-moederbord - intervaltimer kanaal 0 (modus 0) genereert geen interrupts).

ePSA: Timer - Interval timer not functional (Timer - intervaltimer werkt niet).
Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0223

ePSA 2000-0223 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
System board - Timer - Interval timer initial clock output level incorrect (Moederbord - timer - intervaltimer initieel klokuitvoerniveau onjuist). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0224

ePSA 2000-0224 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
System board - Interval timer had wrong time period in mode (Moederbord - intervaltimer ingesteld op onjuiste tijdsperiode in modus). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0231

ePSA 2000-0231 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
System board - Failure in Interval timer in mode (Moederbord - Storing in Intervaltimer in modus). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 2000-0232

ePSA 2000-0232 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
System board - the RTC did not generate periodic ticks (Moederbord - de RTC genereert geen periodieke tikken). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 2000-0233

ePSA 2000-0233 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
PSA System board - RTC 'seconds' count is not updating (PSA-moederbord - RTC 'seconden'-telling wordt niet bijgewerkt).

ePSA RTC - 'seconds' count is not updating (ePSA RTC - 'seconden'-telling wordt niet bijgewerkt).
Tijdens de tests is een fout opgetreden met de realtimeklok (RTC) van het hoofdmoederbord van het systeem. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0234

ePSA 2000-0234 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
PSA System board - timeout waiting for RTC update flag to set (PSA-moederbord - time-out tijdens het wachten op instellen van RTC-updatevlag).

ePSA: System board - HPET [D], incorrect time period (Moederbord - HPET [D], onjuiste tijdsduur). Expected = [d], Found = [d] (Verwacht = [d], Gevonden = [d])
Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0235

ePSA NA
System board - PM timer 1 had wrong time period (Moederbord - PM-timer 1 ingesteld op onjuiste tijdsperiode). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0241

ePSA 2000-0241 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - A20 gate not enabled (BIOS - A20-gate niet ingeschakeld). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0242

ePSA 2000-0242 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
PSA System board - no interrupt detected for IRQ (PSA-moederbord - geen interrupt gedetecteerd voor IRQ).

ePSA: System board - Interrupt controller, IRQ = (d): (s) not detected (Moederbord - interruptcontroller, IRQ = (d): (s) niet gedetecteerd).
Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk het hoofdmoederbord van het systeem betrokken is. Als er een geheugenfout is gedetecteerd, probeert u de geheugenmodules afzonderlijk. Als er geen 2000-0123-geheugenfout is gedetecteerd en de diagnostische tests opnieuw mislukken nadat het BIOS is bijgewerkt naar de meest recente versie, neemt u contact op met de Technische Support om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0243
System board - USB device, IO board, Daughter Card (Moederbord - USB-apparaat, IO-bord, dochterkaart) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten van het hoofdmoederbord van het systeem betrokken zijn. Koppel alle USB-apparaten los en voer de diagnose opnieuw uit. Test de USB-apparaten op een andere poort. Probeer een USB-apparaat waarvan u zeker weet dat deze werkt.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0244
USB device failed with return code 0x[x] (USB-apparaat defect met retourcode 0x[x]) Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten van het hoofdmoederbord van het systeem betrokken zijn. Koppel alle USB-apparaten los en voer de diagnose opnieuw uit. Test de USB-apparaten op een andere poort. Probeer een USB-apparaat waarvan u zeker weet dat deze werkt.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0245
System board - USB device timeout waiting for the device to respond (Moederbord - USB-apparaat time-out tijdens het wachten op een reactie van het apparaat). Tijdens de tests is een fout opgetreden waarbij mogelijk de USB-controller of poorten van het hoofdmoederbord van het systeem betrokken zijn. Koppel alle USB-apparaten los en voer de diagnose opnieuw uit. Test de USB-apparaten op een andere poort. Probeer een USB-apparaat waarvan u zeker weet dat deze werkt.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0251
Event Log - the log contains failing records (Gebeurtenislogboek - het logboek bevat defecte records). Dit heeft UITSLUITEND betrekking op BIOS-gebeurtenissen op SERVERS.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0261
System board – Data errors (Moederbord – datafouten). Diverse geheugen-DIMM's zijn mislukt, waarschijnlijk door problemen met het moederbord.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0313
Touchpad - pointing stick/touchpad not detected (Touchpad - pointing stick/touchpad niet gedetecteerd) De muis, het touchpad of de trackstick wordt niet gedetecteerd door de diagnostische tools. Schakel het systeem uit, sluit eventuele kabels weer aan en controleer in het BIOS of het touchpad of de muis zijn uitgeschakeld.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Als de muis, het touchpad of de pointing stick niet is aangesloten, sluit het apparaat dan aan.
 • Controleer op laptops of het touchpad is actief is.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0314
Thermal - the (s) reading (dc) exceeds the thermal limit (Thermisch - de (s) meting van (dc) overschrijdt de thermische limiet.). Het moederbord, de warmteafvoer, de ventilator of de processor slaagt niet voor de diagnostische tests.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer de logboeken en de ventilator en controleer op andere symptomen van oververhitting.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0315
Sensor - the (s) reading (dc) is lower than expected (Sensor - de (s) meting (dc) is lager dan verwacht) Het moederbord of de sensor slaagt niet voor de diagnostische tests.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer de logboeken van het systeem.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0321

ePSA 2000-0321
PSA LCD EDID - unable to access EDID EEPROM (PSA LCD EDID - kan geen toegang krijgen tot EDID EEPROM)

ePSA Unable to detect LCD (ePSA geen LCD gedetecteerd)
LCD Extended Display Identification Data (EDID) - kan geen toegang krijgen tot EDID Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM) op het LCD-scherm geeft een datafout aan. Als er beeld is op het LCD-scherm, hoeft het scherm niet te worden vervangen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0322

ePSA 2000-0322
PSA LCD Panel - Error accessing the LCD inverter (PSA LCD-scherm - toegangsfout LCD-inverter)

ePSA LCD panel - unable to modify brightness (ePSA LCD-paneel - kan helderheid niet aanpassen)
LCD panel - unable to modify brightness (LCD-paneel - kan helderheid niet aanpassen). Probeer de helderheid in Windows aan te passen met de sneltoetsen. Start het BIOS op en controleer of u op dat moment de helderheid kunt aanpassen buiten Windows om
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0323
LCD panel – Unable to detect inverter lamp status (LCD-scherm – kan status van inverterlamp niet detecteren). Controleer de LCD-stekker en -kabels.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0324
LCD panel - user reported LCD BIST colors were not displayed (LCD-paneel - gebruiker meldt dat LCD BIST-kleuren niet worden weergegeven) Dit foutbericht kan worden weergegeven als u per ongeluk Nee in plaats van Ja hebt geantwoord bij de LCD BIST-test. Als u het rode, blauwe, groene en witte scherm met tekst duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. Als de scherm nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de LCD BIST-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0325
LCD panel - user provided no input for LCD BIST (LCD-paneel - gebruiker heeft geen invoer geleverd voor LCD BIST) Dit foutbericht kan worden weergegeven als u niet hebt geantwoord bij de LCD BIST-test. Als u het rode, blauwe, groene en witte scherm met tekst duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. Als de scherm nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0326

ePSA 2000-0326
LCD panel - unable to turn lamp on or off (LCD-paneel - in-/uitschakelen lamp niet mogelijk) De achtergrondverlichtingslamp kon tijdens de diagnostische tests niet worden in- of uitgeschakeld
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0327
LCD panel - unable to use BIOS interface (LCD-paneel - kan BIOS-interface niet gebruiken) Het BIOS-scherm wordt niet correct weergegeven op het LCD-scherm en het BIOS-scherm is niet zichtbaar op het LCD.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0328
LCD panel - unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-paneel - kan geen afwijking detecteren in sensor voor omgevingslicht) De sensor voor omgevingslicht die het LCD automatisch dimt bij weinig licht reageerde niet tijdens de diagnose.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de LCD-kabel weer aan.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0331
Video controller - no video controller detected (Videocontroller - geen videocontroller gedetecteerd) De grafische adapter wordt niet gedetecteerd door het systeem. Desktopsystemen: als in het systeem geen PCI-E grafische adapter is geïnstalleerd, plaatst u de kaart opnieuw en sluit u eventuele interne stroomverbindingen weer aan op de kaart. Sluit vervolgens de videokabel weer aan en herhaal de PSA-diagnose.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Desktop: schakel de computer uit en plaats de kaart opnieuw als de computer is voorzien van een PCI-E-uitbreidingskaart.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0332
Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Videogeheugen - Afwijking in test van integriteit videogeheugen) Videogeheugenfout gedetecteerd tijdens de PSA-diagnose. Stel het systeemgeheugen opnieuw in en werk het BIOS bij naar de meest recente versie
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Plaats het systeemgeheugen terug
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0333

ePSA 2000-0333
PSA Video - Graphics test timed out waiting for keyboard response (PSA-video - time-out bij grafische test tijdens wachten op respons van toetsenbord)

ePSA Video - User provided no input for graphics test (ePSA-video - gebruiker heeft geen invoer geleverd voor grafische test)
Tijdens de PSA-diagnose is de systeemgebruiker die op Y of N heeft gedrukt na de videotest, niet geregistreerd. Zorg ervoor dat u vragen die tijdens de diagnose worden gesteld correct beantwoordt.
 • Er treedt een fout op wanneer tijdens een grafische test een time-out optreedt terwijl er wordt gewacht tot u een antwoord typt.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA 1000-0334

ePSA 2000-0334
Video - user reported the patterns were not displayed correctly (Video - gebruiker heeft gemeld dat de patronen niet correct werden weergegeven) Dit foutbericht kan zich voordoen, als u per ongeluk Nee in plaats van Ja hebt geantwoord op de kleurentest. Als u zowel de verticale als de horizontale kleurenbalken duidelijk kunt zien zonder vervormingen, lijnen of kleurproblemen, voert u de diagnose opnieuw uit. Als de balken nu normaal worden weergegeven, klikt u op Ja
 • Dit foutbericht kan zich voordoen, als u per ongeluk Nee in plaats van Ja hebt geantwoord op de kleurentest.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0411
Cables - [s] not detected (Kabels - [s] niet gedetecteerd). Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Vervang beschadigde kabels of apparaten.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0412
Cables - [s] not detected (Kabels - [s] niet gedetecteerd). Cables - Auxiliary cable not detected (Kabels - hulpkabel niet gedetecteerd). Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Vervang beschadigde kabels of apparaten.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0413
Cables - [LCD Name] not detected (Kabels - [LCD-naam] niet gedetecteerd). Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Vervang beschadigde kabels of apparaten.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0414
Cables - [s] not detected (Kabels - [s] niet gedetecteerd). Inverter cable not detected (Inverterkabel niet gedetecteerd). Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Vervang beschadigde kabels of apparaten.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0415
Cables - Check the following cables, jumper, connection or sensors: [s] (Kabels - controleer de volgende kabels, jumper, verbinding of sensors: [s]) Normaal gesproken staat in het foutbericht welke kabel betrokken is bij de fout (LCD LVDS-KABEL bijvoorbeeld). Sluit de kabel weer aan en controleer de kabel en de verbindingen op schade.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel de computer uit en sluit de kabel, de jumper, de verbinding of de server die wordt genoemd in het foutbericht, weer aan. (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Vervang beschadigde kabels of apparaten.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0511
Fan - the (s) fan failed to respond correctly (Ventilator - de (s) ventilator reageert niet juist) De ventilator reageert niet op de diagnostische tool. Controleer of de ventilator wordt geblokkeerd.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0512
Fan - the (s) fan is running faster than expected (Ventilator - de (s) ventilator draait sneller dan verwacht). Dit kan op een probleem duiden met het moederbord, de temperatuursensor of de ventilator. Controleer of alles goed is geplaatst.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer op losse aansluitingen.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0620
Network - Network [d] – {Vendor supplied error} (Netwerk - netwerk [d] – {van leverancier afkomstige fout}) Het netwerkapparaat (Ethernet) is mogelijk defect. Afhankelijk van het systeem kan het gaan om het moederbord, een adapter of een dochterkaart. Onder andere de volgende fouten kunnen worden weergegeven: 'Register test failed' (Registratietest mislukt) of 'Packet loopback test failed' (Loopbacktest pakket mislukt).
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer op losse aansluitingen en verbogen pinnen van stekkers.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0621
Network - Network [d] – Driver version [x] outdated (Netwerk - netwerk [d] – driverversie [x] verouderd). Version [x] or newer required for "[s]" (Versie [x] of hoger vereist voor [s]) De firmware van het netwerkapparaat (Ethernet) is mogelijk verouderd.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0711
Thermal - Thermal trip detected (Thermische fout - Thermische fout gedetecteerd). Het systeem heeft herhaalde thermische fouten als gevolg van oververhitting gedetecteerd.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0712
Fan - The fan failed to respond correctly (Ventilator - de ventilator reageert niet juist). Het BIOS heeft herhaaldelijk problemen gedetecteerd bij het instellen van de ventilatorsnelheid.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0713
Sensor - Error accessing thermal sensor (Sensor - geen toegang tot thermosensor). BIOS-fout bij het lezen van de thermosensor van het systeem.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0714
Heat Sink - Heat sink clip not installed (Warmteafvoer - Warmteafvoerclip niet geïnstalleerd). BIOS heeft gedetecteerd dat de warmteafvoerclip niet is geïnstalleerd.
 • Schakel uw computer uit en controleer of de warmteafvoerclip is aangesloten (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0715
Memory - Memory error detected (Geheugen - Geheugenfout gedetecteerd). BIOS heeft een probleem met het configureren van de DIMM-module(s) gedetecteerd.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel uw computer uit en installeer de DIMM-module(s) opnieuw (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0716
ePSA: Cables - Check the following cable, [s] (Kabels- Controleer de volgende kabel, [s]). BIOS heeft gedetecteerd dat een kabel niet is geïinstalleerd.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel uw computer uit en sluit de kabel aan die wordt beschreven in het tekenreeksgedeelte van het bericht (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0721
Battery – battery issue detected (Batterij - Batterijprobleem gedetecteerd). BIOS heeft gedetecteerd dat een batterij niet goed werkt.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel uw computer uit en verwijder en vervang de batterij (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA Diagnostics als de batterij volledg is opgeladen.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0722
Memory - Previous uncorrectable memory error (Geheugen - Onherstelbare geheugenfout bij vorige keer opstarten). BIOS heeft bij de vorige keer opstarten een onherstelbare geheugenfout gedetecteerd.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel uw computer uit en installeer de DIMM-module(s) opnieuw (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-0723
Hard Drive - Drive error detected (Harde schijf - Fout op harde schijf gedetecteerd). BIOS heeft een probleem met een harde schijf gedetecteerd.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Schakel uw computer uit en controleer of de harde schijf goed is aangesloten (raadpleeg de servicehandleiding voor instructies).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
 
Opmerkingen:
 • De onderstaande 2000-8NNN-infoberichten worden waarschijnlijk alleen weergegeven als ze betrekking hebben op verwisselbare apparaten of media.
 • Afhankelijk van de BIOS-versie op uw computer, kunnen de resultaten betreffende het genoemde onderdeel variëren. Noteer niet alleen de fout- en validatiecode, maar ook welk onderdeel wordt genoemd
 
PSA NA

ePSA 2000-8001 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - No BIOS support for software interrupt [x] function[x] [x] (BIOS - geen BIOS-ondersteuning voor software-interrupt [x] functie [x] [x]) De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8002 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - No BIOS support for SMI interface function (x) (BIOS - geen BIOS-ondersteuning voor SMI-interfacefunctie (x)). De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8002
BIOS - Sensor [x] exceeded thermal zone [d] (BIOS - sensor [x] heeft thermische zone [d] overschreden). Peak zone was [d] (Piekzone was [d]). System thermal sensor is indicating a high value (Thermosensor van het systeem geeft een hoge waarde aan). De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8003
BIOS - Fan - Unable to set Manufacturing Mode (BIOS - ventilator - kan fabriekstestmodus niet instellen) De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8004
BIOS - Fan - Unable to determine fan speeds (BIOS - ventilator - kan ventilatorsnelheden niet bepalen) De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8005 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
LCD - LCD BIST not supported (LCD - LCD BIST niet ondersteund). Mogelijk is LCD BIST niet op alle systemen aanwezig.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8005
FAN - Fan - Fan speed failure (FAN - Ventilator - probleem met ventilatorsnelheid). Ten minste %d verwacht, %d geconstateerd. Ventilator werkt niet op de verwachte snelheid.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8006 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - No chipset event timer (BIOS - geen chipset-gebeurtenistimer). Zorg dat het BIOS is bijgewerkt.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8006
Fan - Unable to set fans to ([d], [d], or [d]) speed (Ventilator - kan ventilatoren niet instellen op snelheid ([d], [d] of [d])). Ventilator werkt niet op de verwachte snelheid.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8007 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - Timer expected [d] observed [d] (BIOS - timer verwachtte [d] maar constateerde [d]) Een interne timer telt niet correct.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8007
Fan - Log contains Fan events or Timer expected [d] observed [d] (BIOS - logboek bevat ventilatorgebeurtenissen of timer verwachtte [d] maar constateerde [d]) Dit bericht is alleen bedoeld ter informatie en bevat een overzicht van ventilatorgebeurtenissen.
 • Maak het logboek leeg.
PSA NA

ePSA 2000-8008
Diagnostics
 1. Out of memory! fMalloc() Failed! (Geheugen vol! fMalloc() mislukt!)
 2. Unable to allocate memory for object data (Kan geen geheugen toewijzen voor objectdata). Unable to [s] testable memory (Kan testbaar geheugen niet [s]).
 3. Unable to start application processors (Kan applicatieprocessoren niet starten).
 4. Unable to stop all APs (Kan niet alle AP's stoppen).
The system may be unstable and should be rebooted (Mogelijk is het systeem instabiel en moet het opnieuw worden opgestart).
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8009
Diagnostics - Cannot find memory to free! (Diagnostics - kan geen geheugen vinden om vrij te maken!) Mogelijk is het systeem instabiel en moet het opnieuw worden opgestart.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-800B (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - Retrieve vendor ID function error (BIOS - fout bij ophalen van leveranciers-ID) Mogelijk is het systeem instabiel.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-800C (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - Get/Set inverter mode function error (BIOS - fout bij ophalen/instellen van invertermodus). Vendor: [s] Revision: [d] (Leverancier: [s] versie: [d] ) De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-800D (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - Set lamp off function error (BIOS - fout bij uitschakelen van lamp). Vendor: [s] Revision: [d] (Leverancier: [s] versie: [d] ) De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-800E (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - Set lamp on function error (BIOS - fout bij inschakelen van lamp). Vendor: [s] Revision: [d] (Leverancier: [s] versie: [d] ) De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-800F (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
BIOS - Restore function error (BIOS - fout bij herstellen). Vendor: [s] Revision: [d] (Leverancier: [s] versie: [d]). De BIOS-versie van het moederbord is mogelijk niet up-to-date. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8010
Moederbord High-Precision event timer not found. (Gebeurtenistimer met hoge precisie niet gevonden)
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8011
USB Device Diagnostics - Invalid status returned from the device (USB-apparaatdiagnose - ongeldige status geretourneerd door het apparaat) Het gekoppelde USB-apparaat retourneert een ongeldige status naar het BIOS.
 • Plaats het USB-apparaat opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8012 (niet gebruikt bij UEFI BIOS)
Diagnostics - Unknown test [d] selected (Diagnostics - Onbekende test [d] geselecteerd). Er is een onverwacht testnummer doorgegeven aan een apparaat dat wordt getest.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8012
Diagnostics - Invalid parameter passed to the device (Diagnose - ongeldige parameter doorgegeven aan apparaat). Er is een onverwachte parameter doorgegeven aan een apparaat dat wordt getest.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8013
Diagnostics - LCD [s] doesn't support test commands (Diagnose - LCD [s] ondersteunt geen testopdrachten) Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8014
Diagnostics - ADDF module ([s]) device ([s]) failed with error code [x], number [x] (Diagnose - ADDF-module ([s]) apparaat ([s]) mislukt met foutcode [x], nummer [x]). No EPSA beep code mapped! (Geen EPSA-piepcode toegewezen!) Het diagnostische programma heeft een externe module uitgevoerd die een vreemde fout heeft gerapporteerd.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8016
Diagnostics - Battery - unable to retrieve battery health (Diagnose - batterij - kan batterijstatus niet ophalen) Controleer of de batterij goed is geplaatst en voer de Diagnostics opnieuw uit.
 • Plaats de batterij terug
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8017
BIOS - Battery - BIOS has no support for battery health (BIOS - batterij - BIOS ondersteunt batterijstatus niet) Deze optionele functie wordt mogelijk niet ondersteund.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8018
Diagnostics - Fatal: The module reported multiple test results!! (Diagnose - onherstelbare fout: de module heeft meerdere testresultaten gerapporteerd!!) Mogelijk is het systeem instabiel.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8019
Diagnostics - Unable to log to NVRAM (Diagnose - kan niet aanmelden bij NVRAM) Mogelijk is het systeem instabiel.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8020
Diagnostics - Low memory (Diagnose - onvoldoende geheugen). [d]k bytes free! (Nog [d]k bytes beschikbaar!) Mogelijk is het systeem instabiel.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8021
BIOS - SMBIOS DIMM configuration did not match (BIOS - SMBIOS DIMM configuratie komt niet overeen). Controleer of het BIOS is bijgewerkt, start opnieuw op en voer de Diagnostics opnieuw uit.
 • Werk het BIOS/de firmware bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8022
Fan - The (%s) fan is not a constant speed LCM Fan (Ventilator - de (%s) ventilator is geen LCM-ventilator met constante snelheid. Het systeem verwacht een vloeistofgekoelde ventilator met constante snelheid. Die ventilator wordt niet gedetecteerd.
 • Werk het BIOS/de firmware bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8115
Diagnostics - Unable to stop all APs (Diagnose - kan niet alle AP's stoppen) Mogelijk is het systeem instabiel.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8135
Charger - Unable to detect charger (Oplader - oplader niet gedetecteerd). Test verwacht dat de oplader is aangesloten. Controleer of de oplader is aangesloten en voer de test opnieuw uit.
 • Werk het BIOS/de firmware bij naar de nieuwste versie.
 • Sluit de oplader opnieuw aan op de computer en het stopcontact en controleer of de voedingskabel goed in het stopcontact zit.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8136
Charger - Unexpectedly detected charger (Oplader - oplader onverwacht gedetecteerd). Er is een oplader gedetecteerd nadat de test had verzocht deze los te koppelen. Voer de test opnieuw uit.
 • Werk het BIOS/de firmware bij naar de nieuwste versie.
 • Controleer of de oplader niet is aangesloten op de computer.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8137
Charger - The charger is not supplying power (Oplader - de oplader levert geen stroom). Er is een probleem met de oplader.
Controleer of de oplader is aangesloten. Voer de Diagnostics opnieuw uit.
 • Werk het BIOS/de firmware bij naar de nieuwste versie.
 • Sluit de oplader opnieuw aan op de computer en het stopcontact en controleer of de voedingskabel goed in het stopcontact zit.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8138
Charger - The AC power adapter wattage and type cannot be determined (Oplader - het wattage en type van de netadapter kunnen niet worden vastgesteld). Mogelijk laadt de batterij niet op. De oplader is defect of er wordt een niet-Dell oplader gebruikt op het systeem.
 • Werk het BIOS/de firmware bij naar de nieuwste versie.
 • Sluit de oplader opnieuw aan op de computer en het stopcontact en controleer of de voedingskabel goed in het stopcontact zit.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8154
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], ULTRIUM [d] media found but drive (Tapestation - tapestation [d] - S/N [s], ULTRIUM [d] media wel gevonden maar station niet). Requires ULTRIUM [s] for [s] (ULTRIUM [s] vereist voor [s]) Install the correct tape drive media (Installeer de juiste tapestationmedia).
 • Use correct media (Gebruik de juiste media).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8155
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], data read does not match data written (Tapestation - tapestation [d] - S/N [s], gelezen data komen niet overeen met geschreven data) Try different tape drive media (Probeer andere tapestationmedia).
 • Use different media (Gebruik andere media).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8156
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], no media cannot test drive (Tapestation - tapestation [d] - S/N [s], geen media, kan station niet testen) Insert writable tape drive media (Plaats beschrijfbare tapestationmedia).
 • Insert writable media (Plaats beschrijfbare media).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8157
Tape Drive - Tape Drive [d] - S/N [s], drive is not a supported drive (Tapestation - tapestation [d] - S/N [s], station wordt niet ondersteund) Tapestationsmodel is onbekend en wordt niet ondersteund door de diagnose.
 • Plaats het station opnieuw.
 • Test het indien mogelijk met een station waarvan u zeker weet dat het werkt.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8158
Backplane - [DRIVE] Drive [d] - incorrect status = [x], [s] (Backplane - [DRIVE] schijf [d] - onjuiste status = [x], [s]) Hiermee wordt aangegeven dat de backplane, de expander of de verwisselbare harde schijf een onjuiste status heeft gerapporteerd.
 • Plaats de schijven opnieuw of sluit de kabels/verbindingen opnieuw aan.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8160
PERC - PERC Battery [d] - incorrect status = [x], [s] (PERC - PERC-batterij [d] - onjuiste status = [x], [s]) Alleen servers. De tekenreeks [s] kan voor een van de volgende berichten staan:
 1. Battery missing or disconnected (Batterij ontbreekt of is niet goed geplaatst).
 2. Replace battery pack (Vervang batterij).
 3. Remaining capacity low (Onvoldoende capaciteit).
 • Reseat parts (Plaats onderdelen opnieuw).
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8165
OS - MBR code is unknown, possibly infected by a virus (Besturingssysteem - MBR-code is onbekend, mogelijke infectie met virus) De Master Boot Record van de Hard Disk Drive bevat onbekende code, wat erop duidt dat het systeem is geïnfecteerd met een virus. Het is aan te raden het systeem te scannen met een up-to-date antivirusapplicatie.
 • Werk uw antivirussoftware bij en voer deze uit.
 • Werk uw besturingssysteem bij of installeer het opnieuw.
PSA NA

ePSA 2000-8166
OS - Detected virus (s) (Besturingssysteem - virus gedetecteerd (s)) Het systeem lijkt te zijn geïnfecteerd met een virus. Het is aan te raden het systeem te scannen met een up-to-date antivirusapplicatie.
 • Werk uw antivirussoftware bij en voer deze uit.
PSA NA

ePSA 2000-8170
PCIe - Training error on device PciTag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] Link Degraded, maxLinkWidth = x[d], negotiatedLinkWidth = x[d] (PCIe - trainingsfout op apparaat PciTag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] Link koppeling verslechterd, maxLinkWidth = x[d], negotiatedLinkWidth = x[d]) Het systeem rapporteert een fout op een PCIe-adapter.
 • Plaats de PCIe-adapter opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8171
PCIe - PCI device in physical Slot [x]d, PCI tag [x], is present but not responding (PCIe - PCI-apparaat in fysiek slot [x]d, PCI-tag [x], is aanwezig, maar reageert niet).. Het systeem rapporteert een fout op een PCIe-adapter.
 • Plaats de beschreven PCIe-adapter opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8172
PCIe – Speed slow PCI tag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] [s] [s] (PCIe – lage snelheid PCI-tag [s] VendorID [x] DeviceID [x] SVid [x] SDid [x] [s] [s].). Het systeem rapporteert een fout op een PCIe-adapter.
 • Plaats de beschreven PCIe-adapter opnieuw.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8335
alleen tablets met ARM.
Video - User indicated that one or more full color screens showed pixel errors (Video - gebruiker heeft aangegeven dat een of meer kleurenschermen pixelfouten vertoonde). Een of meer kleurenschermen hebben pixelfouten vertoond
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Controleer visueel of er pixels zijn met de verkeerde kleur en of er pixels ontbreken.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8336
alleen tablets met ARM.
Video - User indicated that the Grey Scale screen is not properly displayed (Video - gebruiker heeft aangegeven dat het monochrome (grijswaarden) scherm niet goed wordt weergegeven). Het monochrome scherm werd niet goed weergegeven.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Controleer visueel of de grijswaarden niet goed worden weergegeven.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8337
alleen tablets met ARM.
Video - User indicated that the Cross Hatch screen is not properly displayed (Video - gebruiker heeft aangegeven dat het Cross Hatch (kruislingse arcering) scherm niet goed wordt weergegeven). Het Cross Hatch scherm werd niet goed weergegeven.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Controleer visueel of de kruislingse arcering verschillen vertoont.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8338
BIOS [s] - DriverBinding - Supported() function, Version [x], changed PCI Command Reg of device [s] (BIOS [s] - DriverBinding - ondersteunde () functie, versie [x], gewijzigde PCI Command Reg van apparaat [s]) De initiële tekenreeks geeft aan dat er een probleem is met de uEFI-driver.
 • Werk het BIOS/de firmware bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8415
Cables - BIOS reports no testable cable/jumper/connector/sensor (Kabels - BIOS rapporteert geen testbare kabel/jumper/connector/sensor) Interne fout van de diagnostische tool, geen hardwarefout. Werk het BIOS bij naar de meest recente versie om het probleem op te lossen.
 • Werk het BIOS bij naar de nieuwste versie.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.
PSA NA

ePSA 2000-8611
Audio - User reported not hearing speaker tones (Audio - Gebruiker meldde dat luidsprekers geen geluid geven) Als u de piep niet hebt gehoord, controleert u of de interne luidsprekers goed zijn aangesloten. Voor sommige systemen zijn interne luidsprekers optioneel verkrijgbaar. Als de luidspreker voor een bepaald systeem optioneel verkrijgbaar is, heeft dat systeem mogelijk geen luidspreker. Als u geen audio hoort, moet u alles wat is aangesloten op een externe hoofdtelefoonaansluiting loskoppelen en de test opnieuw uitvoeren. Externe HP-aansluitingen kunnen de interne luidsprekers dimmen op hardwareniveau.
 • Koppel alle externe audioaansluitingen los.
 • Sluit de stekker van de interne luidspreker weer aan.
 • Herhaal de PSA-diagnose.
 • Als de diagnostische test nog steeds een foutcode oplevert, ga dan naar onze ePSA online tool. U kunt meer informatie krijgen over mogelijke oplossingen voor uw probleem en zo nodig zelfs een onderdeel bestellen.

Terug naar boven

Article ID: SLN115162

Last Date Modified: 16-08-2016 05:05


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.