Knowledge Base

Het ingebouwde diagnoseprogramma voor uw Dell computer uitvoeren


Samenvatting van het artikel: Instructies voor het uitvoeren van de PSA Diagnostics en een lijst met foutcodes en mogelijke oplossingen.

Inhoudsopgave:

 1. De PSA Diagnostics starten
 2. Lijst met foutcodes
 3. Computerhandleidingen downloaden en weergeven
 4. Standaardwaarden voor System Setup (BIOS-scherm Systeeminstellingen) herstellen

1.


De PSA Diagnostics starten

Opmerking:
Voor meer informatie over "Het starten van Dell PSA Diagnostics" is een video verkrijgbaar.
 1. Schakel de computer uit.

 2. Schakel de computer weer in.

 3. Houd zodra het scherm met het Dell logo wordt weergegeven de toets <F12> een seconde ingedrukt tot het eenmalige opstartmenu verschijnt (als de computer Windows start, zet u de computer uit en start u opnieuw op).
  Opmerking:
  Sommige systemen hebben geen toets F12. Druk in dat geval op de toets <0> (nul) wanneer het scherm met het Dell logo verschijnt om toegang te krijgen tot de opstartopties.

 4. Druk in het eenmalige opstartmenu op <pijl-omlaag> totdat Diagnostics, PSA+ of Enter ePSA is gemarkeerd en druk vervolgens op <Enter> om de PSA-diagnostiek te starten.

 5. Noteer eventuele foutcodes en validatiecodes die worden weergegeven.

 6. Gebruik de lijst in sectie 2 om vast te stellen wat de foutcode(s) betekenen.
Terug naar boven
2.


Lijst met foutcodes

Opmerking:
Om correcte resultaten te verkrijgen dient u hieronder aan te geven welke versie van Diagnostics op uw computer is geïnstalleerd.
Bovenaan het scherm "Pre-Boot System Assessment" of "ePSA Pre-Boot System Assessment" kunt u zien welke versie van Diagnostics op uw computer is geïnstalleerd.
 • Als u "Pre-Boot System Assessment" ziet, selecteert u PSA en PSA+ Codes.
 • Als u "ePSA Pre-Boot System Assessment" ziet, selecteert u ePSA Codes.
 1. PSA en PSA+ Codes
 2. ePSA-codesPSA en PSA+ Codes

PSA en PSA+
Foutcodes

Foutbericht

Koppeling naar mogelijke oplossing

PSA 1000-0111
PSA+ 2000-0111

(Name of Exception) exception occurred at selector XXh offset XXh [(Naam van de uitzondering) uitzondering opgetreden bij selector XXh offset XXh].

Contact opnemen met Dell

PSA+ 2000-0112

CPU (x): Processor machine check exception error [CPU (x): uitzonderingsfout controle processor].

Contact opnemen met Dell

PSA+ 2000-0113

Processor machine check error detected (Fout gedetecteerd tijdens controle processor).

Contact opnemen met Dell

PSA 1000-0122

Memory test initialization failure (Initialisatie geheugentest mislukt).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0123
PSA+ 2000-0123

Memory integrity test failed (Test geheugenintegriteit mislukt).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0141
PSA+ 2000-0141

No drive detected (Geen station gedetecteerd).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0142
PSA+ 2000-0142

Drive Self Test failed (Zelftest station mislukt). Status byte = XXh (Statusbyte = XXh).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0143
PSA+ 2000-0143

Drive Smart read command failed (Drive Smart-leesopdracht mislukt).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0144
PSA+ 2000-0144

No support for Drive Self Test (Zelftest station wordt niet ondersteund).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0145
PSA+ 2000-0145

Timeout waiting for Drive Self Test to complete (Time-out tijdens wachten op beëindigen zelftest station).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0146
PSA+ 2000-0146

DST Log contains previous error(s) [Logboek station zelftest bevat eerdere fout(en)].

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0147
PSA+ 2000-0147

Unit (x): IDE status failed [Eenheid (x): IDE-status mislukt]. Status byte = (x) Control Code = (x) Msg = (s) [Statusbyte = (x) Controlecode = (x) Bericht = (s).

Unit (d): Optical drive BIST � (s) [Eenheid (d): optisch station ingebouwde zelftest].

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0148
PSA+ 2000-0148

IDE ERROR: status (x) (s) [IDE-FOUT: status (x) (s)]

Koppeling naar oplossing

PSA+ 2000-0149

No optical drive detected (Geen optisch station gedetecteerd)

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0212
PSA+ 2000-0212

CMOS failed the pattern test (CMOS-patroontest mislukt).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0213
PSA+ 2000-0213

The CMOS battery failed (Er is een probleem met de CMOS-batterij)

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0214

Failure in DMA %s Port: XXh (Storing in DMA %s poort: XXh).

Contact opnemen met Dell

PSA 1000-0221
PSA+ 2000-0221

Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts [Intervaltimer kanaal 0 (modus 0) genereert geen interrupts]

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0222

Interval Timer Channel 0 (mode 3) is generating the wrong interrupt count per second [Intervaltimer kanaal 0 (modus 3) genereert een onjuist aantal interrupts per seconde].

Koppeling naar oplossing

Foutcode

Foutbericht

Koppeling naar mogelijke oplossing

PSA 1000-0223

Interval Timer initial clock output level in mode XX is incorrect (Intervaltimer initieel klokuitvoerniveau in modus XX is onjuist).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0224

Interval Timer had wrong time period in mode XX (Intervaltimer ingesteld op onjuiste tijdperiode in modus XX)

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0231
PSA+ 2000-0231

Failure in Interval Timer in mode XX (Storing in intervaltimer in modus XX).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0232
PSA+ 2000-0232

The RTC did not generate periodic ticks (De RTC genereert geen periodieke tikken).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0233
PSA+ 2000-0233

The RTC 'Seconds' register is not updating (Het secondenregister van de RTC wordt niet bijgewerkt).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0234
PSA+ 2000-0234

Timeout waiting for RTC update flag to set (Time-out tijdens wachten op instellen van RTC-updatevlag).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0235

PM timer 1 had wrong time period (PM-timer 1 ingesteld op onjuiste tijdsperiode). Expected (d), Actual (d) [Verwacht (d), Werkelijk (d).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0241
PSA+ 2000-0241

Error enabling A20 gate (Fout bij inschakelen A20-gate).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0242
PSA+ 2000-0242

No interrupt detected for IRQ XX - (Name of Interrupt) [Geen interrupt gedetecteerd voor IRQ XX - (Naam van de interrupt)].

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0312

Keyboard test timed out waiting for keyboard response (Time-out bij toetsenbordtest tijdens wachten op respons van toetsenbord).

Koppeling naar oplossing

PSA+ 2000-0313

Error detecting internal touchpad or pointing stick (Fout tijdens detecteren interne touchpad of pointing stick).

Contact opnemen met Dell

PSA 1000-0321
PSA+ 2000-0321

Unable to detect LCD (Geen LCD gedetecteerd).

Contact opnemen met Dell

PSA 1000-0322
PSA+ 2000-0322

Error accessing the LCD inverter (Toegangsfout LCD-inverter).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0326
PSA+ 2000-0326

LCD inverter error, unable to turn lamp ON/OFF (Fout LCD-inverter, in/uitschakelen lamp niet mogelijk).

Contact opnemen met Dell

PSA+ 1000-0331

No video adapter found (Geen videoadapter gevonden).

Contact opnemen met Dell

PSA 1000-0332

Video memory failed (Storing videogeheugen).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0333
PSA+ 2000-0333

Graphics test timed out waiting for keyboard response (Time-out bij grafische test tijdens wachten op respons van toetsenbord).

Koppeling naar oplossing

PSA 1000-0334
PSA+ 2000-0334

User reported that graphics patterns were not displayed correctly (Gebruiker rapporteerde dat grafische patronen niet juist werden weergegeven).

Koppeling naar oplossing

PSA+ 1000-0411

Hardware Detect Error - (s) not detected [Fout detecteren hardware - (s) niet gedetecteerd].

Contact opnemen met Dell

Foutcode

Foutbericht

Koppeling naar mogelijke oplossing

PSA+ 2000-0412

Hardware Detect Error - Auxiliary LCD cable not detected (Fout hardwaredetectie - extra LCD-kabel niet gedetecteerd).

Contact opnemen met Dell

PSA+ 2000-0413

Detect Error - LCD cable not detected (Detectiefout - LCD-kabel niet gedetecteerd).

Contact opnemen met Dell

PSA+ 2000-0414

Hardware Detect Error - Inverter cable not detected (Fout hardwaredetectie - inverterkabel niet gedetecteerd).

Contact opnemen met Dell

PSA+ 2000-0151

Hard Drive (d): - Incorrect status: (x) (s) [Harde schijf (d): - onjuiste status: (x) (s)]

Koppeling naar oplossing

PSA+ 2000-0152

Optical Drive (d): - Incorrect status: (x) (s) [Optisch station (d): - onjuiste status: (x) (s)]

Koppeling naar oplossing

 • Geheugen
  Voorzichtig:
  Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
  Voorzichtig:
  Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

  Verwijder het geheugen en plaats dit terug in geval van de volgende foutcodes:
  • 1000-0122
  • 1000-0123
  • 2000-0121
  • 2000-0122
  • 2000-0123
  Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van het geheugen.
  Voer nadat u het geheugen opnieuw hebt geïnstalleerd de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact met ons op als u dezelfde foutcode krijgt.
 • Harde schijf
  Voorzichtig:
  Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
  Voorzichtig:
  Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

  Verwijder de harde schijf en plaats deze terug in geval van de volgende foutcodes:
  • 1000-0141
  • 2000-0141

  Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) of de Users Guide (Gebruikershandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van de harde schijf. Verwijder de kabels van de harde schijf en breng deze opnieuw aan als u een desktopcomputer hebt. Meer informatie over het verkrijgen van de onderhoudshandleiding of gebruikershandleiding is te vinden in de sectie Printerhandleidingen downloaden en weergeven.

  Voer nadat u de harde schijf opnieuw hebt geïnstalleerd de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact met ons op als u dezelfde foutcode krijgt.
  Opmerking:
  Als de computer Windows kan opstarten, moet u een back-up maken van alle belangrijke data en bestanden. Informatie over hoe u dit moet doen kunt u vinden in het Dell Knowledge Base-artikel Back-ups van belangrijke bestanden en data maken en terugzetten.


  Herstel de standaardinstellingen van het BIOS voor de foutcodes:
  • 1000-0146
  • 2000-0146

  Meer informatie over het herstellen van de standaardinstellingen van het BIOS kunt u vinden in de sectie Standaardinstellingen voor System Setup (BIOS-scherm Systeeminstellingen) herstellen.

  Voer na het herstellen van de BIOS-standaardinstellingen de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.
  Opmerking:
  Als de computer Windows kan opstarten, moet u een back-up maken van alle belangrijke data en bestanden. Informatie over hoe u dit moet doen kunt u vinden in het Dell Knowledge Base-artikel Back-ups van belangrijke bestanden en data maken en terugzetten.


  Neem contact op met de Technische Support als uw systeem nog onder garantie valt. Als u wilt controleren of u nog garantie hebt, raadpleeg dan het Dell Knowledge Base-artikel Controleren wanneer uw garantie verloopt.

  Als uw garantie is afgelopen, kunt u een nieuwe harde schijf aanschaffen op de website Dell Storage, Drives & Media.

  Dit geldt voor de foutcodes:
  • 1000-0142
  • 2000-0142
  • 1000-0143
  • 2000-0143
  • 1000-0144
  • 2000-0144
  • 1000-0145
  • 2000-0145
  • 2000-0151
  Opmerking:
  Als de computer Windows kan opstarten, moet u een back-up maken van alle belangrijke data en bestanden. Informatie over hoe u dit moet doen kunt u vinden in het Dell Knowledge Base-artikel Back-ups van belangrijke bestanden en data maken en terugzetten.
 • Cd/dvd-station
  Voorzichtig:
  Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
  Voorzichtig:
  Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

  Verwijder het cd/dvd-station en plaats dit terug in geval van de volgende foutcodes:
  • 1000-0147
  • 2000-0147
  • 1000-0148
  • 2000-0148
  • 2000-0149
  • 2000-0152
  Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van het cd/dvd-station. Verwijder de kabels van het cd/dvd-station en breng deze opnieuw aan als u een desktopcomputer hebt.
  Voer nadat u het cd/dvd-station opnieuw hebt geïnstalleerd de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.
 • BIOS/Moederbord
  Download en update het BIOS in geval van de volgende foutcodes:
  • 1000-0212
  • 2000-0212
  • 1000-0213
  • 2000-0213
  • 1000-0221
  • 2000-0221
  • 1000-0222
  • 2000-0222
  • 1000-0223
  • 2000-0223
  • 1000-0224
  • 2000-0224
  • 1000-0231
  • 2000-0231
  • 1000-0232
  • 2000-0232
  • 1000-0233
  • 2000-0233
  • 1000-0234
  • 2000-0234
  • 1000-0235
  • 2000-0235
  • 1000-0241
  • 2000-0241
  • 1000-0242
  • 2000-0242

  Een verouderd BIOS kan de oorzaak zijn van elk van deze foutcodes.
  Bezoek de Dell website Drivers en downloads en voer uw servicetag in om specifieke updates voor uw computer op te halen.
  Als u hulp nodig hebt bij het downloaden en installeren van drivers of een BIOS-update. Klik hier voor installatie-instructies
  Klik hier om naar de Dell website Drivers en downloads te gaan
  Voer nadat u de BIOS-update hebt uitgevoerd de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.
 • Gebruikersinteractie
  Tijdens sommige diagnostische tests is gebruikersinteractie vereist. De volgende foutcodes worden weergegeven als er geen sprake is van gebruikersinteractie:
  • 1000-0312
  • 2000-0333
  Voer de Diagnostics opnieuw uit terwijl u bij de computer bent voor de benodigde interactie met de Diagnostics.
 • Videokaart/grafische kaart
  Voorzichtig:
  Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
  Voorzichtig:
  Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.
  Als u een desktopcomputer hebt, verwijder dan de videokaart en installeer deze opnieuw in geval van de volgende foutcodes:
  • 1000-0332
  • 2000-0332
  • 1000-0333
  • 2000-0333
  • 1000-0334
  • 2000-0334
  Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van de videokaart. Zorg dat u de monitorkabels verwijdert en opnieuw aanbrengt.
  Voer nadat u de videokaart opnieuw hebt geïnstalleerd de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.Terug naar boven
ePSA-codes

Blader door de lijst met numeriek gesorteerde codes naar de code die u hebt gekregen om te zien wat deze betekent en, indien aangegeven, op welke manier(en) de fout kan worden verholpen.
Voorzichtig:
Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
Voorzichtig:
Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

Resultaatcode

Subsysteem

Bericht

2000-0111

CPU, MB

CPU (D): (S) exception occurred (CPU (D): (S) uitzondering opgetreden)

Dit probleem ontstaat op het moederbord. Aanbevolen wordt om te updaten naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren en probeer de Diagnostics opnieuw uit te voeren. Neem contact met ons op, als de fout zich blijft voordoen.

2000-0112

CPU, MB

CPU (D) - machine check exception detected (CPU (D) - computercontrole, uitzondering gedetecteerd)

Dit probleem ontstaat op het moederbord. Aanbevolen wordt om te updaten naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren en probeer de Diagnostics opnieuw uit te voeren. Neem contact met ons op, als de fout zich blijft voordoen.

2000-0114

CPU, MB

CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - Afwijking bij cache-integriteitstest)

Dit probleem ontstaat op het moederbord. Aanbevolen wordt om te updaten naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren en probeer de Diagnostics opnieuw uit te voeren. Neem contact met ons op, als de fout zich blijft voordoen.

GEHEUGEN - RMT Basic

Memory issues resolved (Geheugenproblemen opgelost).

RMT Basic ingeschakeld
Melding dat geheugenproblemen zijn geconstateerd en opgelost binnen veilige toleranties.

2000-0121

GEHEUGEN - RMT Basic

Memory errors detected, but successfully resolved (Geheugenfouten gedetecteerd, maar opgelost).

RMT Basic ingeschakeld
RMT Basic heeft alle gedetecteerde geheugenfouten gerepareerd.

2000-0122

GEHEUGEN - RMT Basic
Memory errors detected (Geheugenfouten gedetecteerd). Too many errors, issue can't be resolved (Te veel fouten, probleem kan niet worden opgelost).

RMT Basic ingeschakeld
RMT Basic heeft te veel fouten gedetecteerd voor een veilige oplossing. Verwijder het geheugen en plaats het terug. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van het geheugen.
Voer nadat u het geheugen opnieuw hebt geïnstalleerd de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact met ons op als u dezelfde foutcode krijgt.
Voorzichtig:
Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
Voorzichtig:
Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

Resultaatcode

Subsysteem

Bericht

2000-0123

GEHEUGEN

Memory error detected (Geheugenfout gedetecteerd)

RMT Basic NIET ingeschakeld. Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Schakel de computer uit, verwijder het geheugen en plaats het terug. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van het geheugen. Voer nadat u het geheugen hebt teruggeplaatst de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact met ons op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0131

BATTERIJ

Battery - The battery is not installed (Batterij - de batterij is niet geïnstalleerd)

Schakel de computer uit, verwijder de batterij en controleer deze op vuil en beschadigde contactpunten. Plaats de batterij vervolgens terug. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van de batterij. Voer als de batterij is teruggeplaatst de Diagnostics opnieuw uit. Als u dezelfde foutcode krijgt, bedenk dan dat batterijen één jaar garantie hebben. Als uw computer meer dan een jaar oud is, kunt u een vervangende batterij verkrijgen bij Dell Accessories. Als uw computer nog geen jaar oud is, neem dan contact met ons op.

2000-0132

BATTERIJ

Battery - The battery is reaching the end of its usable life (Batterij - de batterij is bijna aan het eind van zijn nuttige levensduur)

Batterijen hebben één jaar garantie. Als uw computer meer dan een jaar oud is, kunt u een vervangende batterij verkrijgen bij Dell Accessories. Als uw computer nog geen jaar oud is, neem dan contact met ons op.

2000-0133

BATTERIJ

Battery - The battery cannot provide sufficient power (Batterij - de batterij levert onvoldoende stroom)

Schakel de computer uit, verwijder de batterij en controleer deze op vuil en beschadigde contactpunten. Plaats de batterij vervolgens terug. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van de batterij. Sluit de kabels van de voedingsadapter weer aan en controleer of het stopcontact goed werkt. Voer als de batterij is teruggeplaatst de Diagnostics opnieuw uit. Als u dezelfde foutcode krijgt, bedenk dan dat batterijen één jaar garantie hebben. Als uw computer meer dan een jaar oud is, kunt u een vervangende batterij verkrijgen bij Dell Accessories. Als uw computer nog geen jaar oud is, neem dan contact met ons op.

2000-0141

HARDE SCHIJF

Hard Drive - No Hard Drive detected (Harde schijf - geen harde schijf gedetecteerd)

Harde schijven zijn niet op alle systemen vereist, dus is dit bericht meestal een waarschuwing.
Voor desktops en servers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Als een harde schijf is geïnstalleerd, schakel dan de computer uit en controleer de verbindingen tussen de harde schijf/harde schijven en het moederbord. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.
Voor alle computers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0142

HARDE SCHIJF

Hard Drive [D] - S/N[S], [S] self test unsuccessful, terminated (Harde schijf [D] - S/N[S], [S] zelftest mislukt, beëindigd)
Hard Drive [D] - S/N[S], [S] self test unsuccessful (Harde schijf [D] - S/N[S], [S] zelftest mislukt

Het eerste bericht wordt weergegeven, als de controller van de harde schijf de test heeft beëindigd. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.
Het tweede bericht wordt weergegeven, als de test is mislukt. Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Als een harde schijf is geïnstalleerd, schakel dan de computer uit en controleer de verbindingen tussen de harde schijf/harde schijven en het moederbord. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.

2000-0145

HARDE SCHIJF

Hard Drive [D] - S/N [S], self test did not complete (Harde schijf [D] - S/N [S], zelftest niet voltooid)

Voor desktops en servers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Als een harde schijf is geïnstalleerd, schakel dan de computer uit en controleer de verbindingen tussen de harde schijf/harde schijven en het moederbord. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.
Voor alle computers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0147

OPTISCH STATION

Optical Drive [D] - Self test: [S] (Optisch station [D] - zelftest: [S])

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Schakel de computer uit en controleer de verbindingen tussen het optische station/de optische stations en het moederbord. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.
Voorzichtig:
Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
Voorzichtig:
Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

Resultaatcode

Subsysteem

Bericht

2000-0150

HARDE SCHIJF

Hard Drive - No Hard Drive detected (Harde schijf - geen harde schijf gedetecteerd)

Harde schijven zijn niet op alle systemen vereist, dus is dit bericht meestal een waarschuwing.
Voor desktops en servers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Als een harde schijf is geïnstalleerd, schakel dan de computer uit en controleer de verbindingen tussen de harde schijf/harde schijven en het moederbord. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.
Voor alle computers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0151

HARDE SCHIJF

Hard Drive [D] - S/N [S], incorrect status = [X] [S] (Harde schijf [D] - S/N [S], onjuiste status = [X] [S])

�SMART Predictive Failure� geeft aan dat de harde schijf de SMART-test niet heeft doorstaan en mogelijk aan het eind van zijn nuttige levensduur is. Andere foutmeldingen in deze categorie kunnen wijzen op een af en toe optredend probleem of een firmware-probleem. De test moet dan opnieuw worden uitgevoerd.
Voor desktops en servers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Als een harde schijf is geïnstalleerd, schakel dan de computer uit en controleer de verbindingen tussen de harde schijf/harde schijven en het moederbord. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.
Voor alle computers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0152

OPTISCH STATION

Optical Drive [D] - Incorrect status = [X] [S] (Optisch station [D]: - onjuiste status = [X] [S])

Omdat optische stations optioneel zijn, kan het nodig zijn om het station opnieuw aan te sluiten en de Diagnostics opnieuw uit te voeren.
Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Schakel de computer uit en controleer de verbindingen tussen het optische station/de optische stations en het moederbord of de poort. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.

2000-0153

VERWISSELBARE HARDE SCHIJF

Removable Hard Drive [D] - Incorrect status = [X] [S] (Verwisselbare harde schijf [D] - onjuiste status = [X] [S])

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Schakel de computer uit en controleer de verbindingen tussen de verwisselbare harde schijf/schijven en de poort(en). Raadpleeg de handleiding bij de verwisselbare harde schijf/schijven voor instructies over het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.

2000-0212

MOEDERBORD

System board - CMOS, Location = [X], Expected = [X], Found = [X] (Moederbord - CMOS, Locatie = [X], Verwacht = [X], Gevonden = [X]

Niet gebruikt
met UEFI

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0213

MOEDERBORD

System board - CMOS battery failure detected (Moederbord - probleem met CMOS-batterij gedetecteerd)

Niet gebruikt
met UEFI

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Raadpleeg als de garantie is verlopen de Service manual (onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het vervangen van de CMOS-batterij. Het modelnummer van de batterij staat op de batterij geprint. Batterijen zijn verkrijgbaar bij elke lokale elektronicawinkel. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

Als de garantie niet is verlopen, voer dan de Diagnostics opnieuw uit. Als u dezelfde foutcode krijgt, neem contact met ons op.

2000-0221

MOEDERBORD

System board - Interval timer not functional (Moederbord - Intervaltimer werkt niet)

Niet gebruikt
met UEFI

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0233

MOEDERBORD

System board - RTC 'seconds' count is not updating (Moederbord - RTC 'seconden'-telling wordt niet bijgewerkt)

Niet gebruikt
met UEFI

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.
Voorzichtig:
Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
Voorzichtig:
Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

Resultaatcode

Subsysteem

Bericht

2000-0234

MOEDERBORD

System board - HPET [D], incorrect time period. (Moederbord - HPET [D], onjuiste tijdsperiode.) Expected = [D], Found = [D] (Verwacht = [D], Gevonden = [D])

Niet gebruikt
met UEFI

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0241

MOEDERBORD

BIOS - A20 gate not enabled (BIOS - A20-gate niet ingeschakeld)

Niet gebruikt
met UEFI

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0242

MOEDERBORD

System board - Interrupt controller, IRQ = [d] [s] not detected (Moederbord - Interruptcontroller, IRQ = [d] [s] niet gedetecteerd)

Niet gebruikt
met UEFI

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0243

USB-CONTROLLER

USB-controllerfout

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Controleer of de USB-poorten niet beschadigd zijn. Ontkoppel alle onnodige USB-apparaten en voer de Diagnostics opnieuw uit. Als u dezelfde foutcode krijgt, neem contact met ons op.

2000-0244

USB-APPARAAT

USB device failed with return code 0x[X] (USB-apparaat defect met retourcode 0x[X])

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Plaats het USB-apparaat terug en zorg dat het goed is bevestigd of probeer een andere USB-poort of een ander USB-apparaat. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0245

USB-APPARAAT

Timeout waiting for the device to respond (Time-out tijdens het wachten op een reactie van het apparaat)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Plaats het USB-apparaat terug en zorg dat het goed is bevestigd of probeer een andere USB-poort of een ander USB-apparaat. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0251

GEBEURTENISLOGBOEK

Event log - The log contains failing records (Gebeurtenislogboek - Het logboek bevat defecte records)

Dit bericht geeft aan dat het gebeurtenislogboek de laatste tijd niet is gecontroleerd. Het gebeurtenislogboek bevat verschillende BIOS- en Diagnostics-gebeurtenissen en wijst niet noodzakelijkerwijs op een probleem met uw computer.

2000-0313

TOUCHPAD

Touchpad - Pointing stick/touchpad not detected (Touchpad - Pointing stick/touchpad niet gedetecteerd)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Als de muis, het touchpad of de pointing stick niet is aangesloten, sluit het apparaat dan aan.
Voor Laptops: Raadpleeg ook het Dell Knowledge Base-artikel Het touchpad in- of uitschakelen met de sneltoets om te controleren of het touchpad actief is.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0314

THERMISTORS

Thermal: The ([S]) reading ([D]C) exceeds the thermal limit. (Thermisch: De ([S]) meting van ([D]C) overschrijdt de thermische limiet.)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Controleer het gebeurtenislogboek op thermische gebeurtenissen, zoals defecte ventilators en defecte sensors. Klik op het besturingssysteem in de onderstaande lijst voor instructies over het openen van Logboeken.
Dell Support kan uw besturingssysteem niet identificeren.
Voorzichtig:
Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
Voorzichtig:
Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

Resultaatcode

Subsysteem

Bericht

2000-0321

LCD-PANEEL

LCD EDID - Unable to access EDID EEPROM (LCD EDID - Kan geen toegang krijgen tot EDID EEPROM)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0322

LCD-PANEEL

LCD panel - Unable to modify brightness (LCD-paneel - Kan helderheid niet aanpassen)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0324

LCD-PANEEL

LCD panel - User reported LCD BIST colors were not displayed (LCD-paneel - Gebruiker meldt dat LCD BIST-kleuren niet worden weergegeven)

Dit foutbericht kan zich voordoen, als u per ongeluk Nee in plaats van Ja hebt geantwoord op de kleurentest.

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0325

LCD-PANEEL

LCD panel - User provided no input for LCD BIST (LCD-paneel - Gebruiker heeft geen invoer geleverd voor LCD BIST)

Dit foutbericht wordt gegeven als een time-out is opgetreden, terwijl de test wachtte op een reactie van u.

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0326

LCD-PANEEL

LCD panel - Unable to turn lamp on or off (LCD-paneel - In-/uitschakelen lamp niet mogelijk)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0327

LCD-PANEEL

LCD panel - Unable to use BIOS interface (LCD-paneel - Kan BIOS-interface niet gebruiken)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0328

LCD-PANEEL

LCD panel - Unable to detect variance in ambient light sensor (LCD-paneel - Kan geen afwijking detecteren in sensor voor omgevingslicht)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0331

VIDEOCONTROLLER

Video controller - No video controller detected (Videocontroller - Geen videocontroller gedetecteerd)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0332

VIDEO

Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Videogeheugen - Afwijking in test van integriteit videogeheugen)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0333

VIDEO

Video - User provided no input for graphics test (Video - Gebruiker heeft geen invoer geleverd voor grafische test)

Dit foutbericht wordt gegeven als een time-out is opgetreden, terwijl de test wachtte op een reactie van u.

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0334

VIDEO

Video - User reported the patterns were not displayed (Video - Gebruiker heeft gemeld dat de patronen niet werden weergegeven)

Dit foutbericht kan zich voordoen, als u per ongeluk Nee in plaats van Ja hebt geantwoord op de kleurentest.

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.
Voorzichtig:
Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
Voorzichtig:
Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

Resultaatcode

Subsysteem

Bericht

2000-0415

KABELS

Cables - Check the following cable, jumper, connection, or sensors: [S] (Kabels - Controleer de volgende kabel, jumper, verbinding of sensors: [S])

Voor desktops en servers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Schakel de computer uit en herstel de aansluiting van de beschreven kabel, jumper, sensor of verbinding. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt. Als u geen foutmelding krijgt, was het een probleem met een kabel of connector.
Voor alle computers: Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-0511

VENTILATOR

Fan - The ([S]) fan failed to respond correctly (Ventilator - De ([S]) ventilator reageert niet juist)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. Als u dezelfde foutcode krijgt, neem contact met ons op.

2000-0512

VENTILATOR

Fan - The ([S]) fan is running faster than expected (Ventilator - De ([S]) ventilator draait sneller dan verwacht)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Controleer of de ventilatieopeningen in de computer niet zijn verstopt of geblokkeerd. Als u dezelfde foutcode krijgt, neem contact met ons op.

2000-8005

LCD

LCD BIST not supported. (LCD BIST niet ondersteund.)

De LCD BIST wordt op sommige computers en in sommige oudere versies van het BIOS niet ondersteund.
Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Als u dezelfde foutcode krijgt, ondersteunt uw computer deze test niet.

2000-8010

MOEDERBORD

High-Precision event timer not found. (Gebeurtenistimer met hoge precisie niet gevonden)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-8011

USB-APPARAAT

Invalid status return from the device. (Door apparaat geretourneerde status ongeldig.)

Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Plaats het USB-apparaat terug en zorg dat het goed is bevestigd of probeer een andere USB-poort of een ander USB-apparaat. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-8012

DIAGNOSTISCHE MIDDELEN

Invalid parameter passed to the device. (Ongeldige parameter doorgegeven aan apparaat.)

Zorg dat het BIOS is bijgewerkt en voer de Diagnostics opnieuw uit.

2000-8014

DIAGNOSTISCHE MIDDELEN

ADDF module ([S]) device ([S]) failed with error code [X], number [X]. (ADDF module ([S]) apparaat ([S]) mislukt met foutcode [X], nummer [X].) No EPSA beep code mapped! (Geen EPSA-piepcode toegewezen!)

Een diagnoseprogramma heeft een ongebruikelijke fout gerapporteerd.
Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-8016

BATTERIJ

Battery - unable to retrieve battery health (Batterij - kan batterijstatus niet ophalen)

Schakel de computer uit, verwijder de batterij en controleer deze op vuil en beschadigde contactpunten. Plaats de batterij vervolgens terug. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van de batterij. Voer als de batterij is teruggeplaatst de Diagnostics opnieuw uit. Als u dezelfde foutcode krijgt, bedenk dan dat batterijen één jaar garantie hebben. Als uw computer meer dan een jaar oud is, kunt u een vervangende batterij verkrijgen bij Dell Accessories. Als uw computer nog geen jaar oud is, neem dan contact met ons op.

2000-8017

BIOS

Battery - BIOS has no support for battery health (Batterij - BIOS ondersteunt batterijstatus niet)

De batterijstatus wordt op sommige computers en in sommige oudere versies van het BIOS niet ondersteund.
Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Als u dezelfde foutcode krijgt, ondersteunt uw computer deze test niet.

2000-8018

DIAGNOSTISCHE MIDDELEN

Fatal: The module reported multiple test results!! (Onherstelbare fout: De module heeft meerdere testresultaten gerapporteerd!!)

Een diagnoseprogramma rapporteert abusievelijk meerdere resultaten voor één test.
Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.
Voorzichtig:
Lees voordat u een van de procedures in dit gedeelte uitvoert de volgende veiligheidsinstructies in Dell Knowledge Base-artikel: "Precautionary Measures for Personal Safety" (Voorzorgsmaatregelen voor persoonlijke veiligheid), artikel-ID: 339031.
Voorzichtig:
Verwijder alle voedingsbronnen met inbegrip van maar niet beperkt tot: voedingsadapter, batterij, netsnoer van desktopcomputer, voordat u een onderdeel uit uw systeem verwijdert of terugplaatst.

Resultaatcode

Subsysteem

Bericht

2000-8166

PAD VOOR OPSTARTEN

OS - Suspect corrupt MBR, verify MBR with Anti-Virus Application (Besturingssysteem - Mogelijk beschadigde MBR, controleer MBR met antivirusprogramma)

Controleer het systeem met een antivirusprogramma.

2000-8415

KABELS

Cables - BIOS reports no testable cable/jumper/connector/sensor (Kabels - BIOS rapporteert geen testbare kabel/jumper/connector/sensor)

Dit is een waarschuwing die wordt gegeven als het systeem geen testbare kabel, jumper, sensor of verbinding heeft.
Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren.
Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

2000-8611

AUDIO

Audio - User reported not hearing speaker tones (Audio - Gebruiker meldde dat luidsprekers geen geluid geven)

Voor desktops en servers: Controleer of de interne luidspreker(s) goed zijn aangesloten. Voor sommige systemen zijn interne luidsprekers optioneel verkrijgbaar. Als de luidspreker voor een bepaald systeem optioneel verkrijgbaar is, heeft dat systeem mogelijk geen luidspreker. Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Als luidsprekers zijn geïnstalleerd, schakelt u de computer uit en controleert u de verbindingen tussen de luidsprekers en het moederbord. Zie de Service manual (Onderhoudshandleiding) voor instructies over het openen van de computer en het controleren van de verbindingen. Verwijder alle kabels die zijn aangesloten op een externe hoofdtelefoonaansluiting (externe hoofdtelefoonaansluitingen kunnen het geluid van de interne luidsprekers op hardwareniveau uitschakelen). Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.
Voor alle computers: Verwijder alle kabels die zijn aangesloten op een externe hoofdtelefoonaansluiting (externe hoofdtelefoonaansluitingen kunnen het geluid van de interne luidsprekers op hardwareniveau uitschakelen). Update naar het nieuwste BIOS. Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Een driver downloaden en installeren. Voer de Diagnostics opnieuw uit. Neem contact op als u dezelfde foutcode krijgt.

Terug naar boven


3.


Computerhandleidingen downloaden en weergeven


Deze koppeling leidt u naar de Dell Product Support-pagina waar u uw computer kunt selecteren en de handleiding kunt downloaden.

Product Support-pagina
 1. Wanneer uw Dell computer niet wordt weergegeven, klikt u op Wijzig uw product. Ga anders door naar stap 3.

 2. U hebt vier opties:
  • Als u uw servicetag weet, typt u deze in het daarvoor bestemde vak en klikt u op Verzenden.
  • Als u wilt dat uw servicetag automatisch wordt gedetecteerd, klikt u op het keuzerondje links van Mijn servicetag automatisch voor mij detecteren en vervolgens op Doorgaan en volgt u de instructies.
  • Als uw Dell computer is geplaatst in My Products and Services (Mijn Producten en Services), klikt u op het keuzerondje links van Choose from My Products and Services List (Maak een keuze uit de lijst Mijn Producten en Services), vervolgens op Doorgaan en volgt u de instructies.
  • Als u uw Dell computer uit een lijst wil kiezen, klikt u op het keuzerondje links van Maak een keuze uit een lijst van alle Dell producten en op Doorgaan. Vervolgens klikt u op Desktops of Laptops en selecteert u het merk en het model van uw computer.

 3. Klik op het tabblad Handleidingen.Afhankelijk van het computermodel, kunt u de handleiding weergeven en/of downloaden.
De computerhandleiding weergeven
 1. Klik op Weergeven.De computerhandleiding downloaden
 1. Klik op Downloaden.

 2. Klik op Opslaan.

 3. De locatie waarnaar de handleiding wordt gedownload, wordt vermeld in het bovenste gedeelte van het venster Opslaan als.

  (Deze locatie kunt u wijzigen via de vervolgkeuzelijst rechts van de downloadlocatie. Klik op Door mappen bladeren voor meer locaties in Windows Vista en Windows 7.)

 4. Klik op Opslaan.

 5. Als het bestand is gedownload, klikt u op Map openen en pakt u het ZIP-bestand uit.
  • Klik hier om instructies weer te geven voor het uitpakken van ZIP-bestanden.

 6. Bekijk het uitgepakte bestand of de uitgepakte bestanden:
  • Als er meerdere bestanden zijn, dubbelklik dan op het bestand index.htm.
  • Als er een enkel bestand is:
   1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand.
   2. Selecteer Eigenschappen.
   3. Klik op het tabblad Algemeen.
   4. Klik op Blokkering opheffen in de rechterbenedenhoek.
   5. Klik op Toepassen.
   6. Klik op OK.
   7. Dubbelklik op het bestand om de handleiding weer te geven.


Terug naar boven


4. De standaardwaarden van het BIOS (Systeeminstellingen)
herstellen

Optie 1:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Als dit tijdens POST wordt gevraagd, drukt u op de toets <F2> om het scherm Systeeminstellingen te openen.
 3. In het scherm Systeeminstellingen drukt u op de toets <pijl-rechts> om naar het menu Exit (Afsluiten) te gaan.
 4. Druk op <pijl-omlaag> tot Load Optimized Defaults (Optimale standaardwaarden laden?) is gemarkeerd.
 5. Druk op <Enter> om Yes (Ja) te antwoorden bij Load Optimized Defaults (Optimale standaardwaarden laden) en start de computer opnieuw op.


Optie 2:
 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Als dit tijdens POST wordt gevraagd, drukt u op de toets <F2> om het scherm Systeeminstellingen te openen.
 3. Druk in het scherm System Setup (Systeeminstellingen) op <F9>.
 4. Druk op <Enter> om Yes (Ja) te antwoorden bij Load Optimized Defaults (Optimale standaardwaarden laden) en start de computer opnieuw op.


Terug naar boven

Article ID: SLN115162

Last Date Modified: 27-04-2015 08:57


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Did this article solve your problem?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.