Knowledge Base

Uruchamianie wbudowanej diagnostyki komputera Dell


Podsumowanie artykułu: Wskazówki, jak uruchomić diagnostykę PSA, oraz lista kodów błędów z ewentualnymi rozwiązaniami.

Spis treści:

 1. Uruchamianie diagnostyki PSA
 2. Lista kodów błędów
 3. Pobieranie i wyświetlanie instrukcji do komputerów
 4. Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych


1.


Uruchamianie diagnostyki PSA

Uwaga:
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z filmem „How to Start the Dell PSA Diagnostics„ (Jak uruchomić narzędzie Dell PSA Diagnostics).
 1. Wyłącz komputer.

 2. Włącz komputer.

 3. Gdy tylko ukaże się ekran z logo firmy Dell, zacznij co sekundę naciskać klawisz <F12>, aż do pojawienia się menu One Time Boot (Rozruch jednorazowy). Jeśli komputer przejdzie do systemu Windows, wyłącz go i spróbuj ponownie.
  Uwaga:
  Niektóre komputery nie posiadają klawisza F12, z tego względu, aby uzyskać dostęp do opcji rozruchu, należy po wyświetleniu ekranu z logo firmy Dell nacisnąć klawisz <0> (zero).

 4. W menu One Time Boot (Rozruch jednorazowy) naciśnij klawisz <strzałka w dół>, aby podświetlić opcję Diagnostics (Diagnostyka), PSA+ lub Enter ePSA (Wejdź do ePSA), a następnie naciśnij klawisz <Enter>, aby rozpocząć diagnostykę PSA.

 5. Zanotuj wszystkie wyświetlone kody błędów i kody weryfikacji.

 6. Korzystając z listy zawartej w sekcji 2, odczytaj znaczenie kodów błędów.

Powrót do góry

2.


Lista kodów błędów

Uwaga:
W dalszej części pojawi się prośba o wybranie wersji programu diagnostycznego zainstalowanego w posiadanym komputerze. Od tej informacji zależy uzyskanie prawidłowych wyników,
Aby sprawdzić wersję zainstalowanego na komputerze narzędzia diagnostycznego, poszukaj u góry ekranu opcji „Pre-Boot System Assessment" lub „ePSA Pre-Boot System Assessment".
 • Jeśli zobaczysz opcję „Pre-Boot System Assessment", wybierz PSA i PSA+ Codes (Kody PSA+).
 • Jeśli zobaczysz opcję „ePSA Pre-Boot System Assessment", wybierz ePSA Codes (Kody ePSA).
 1. Kody PSA i PSA+
 2. Kody ePSA
Kody PSA i PSA+

PSA i PSA+
Kody błędów

Komunikat o błędzie

Łącze do ewentualnego rozwiązania

PSA 1000-0111
PSA+ 2000-0111

(nazwa wyjątku) exception occurred at selector XXh offset XXh (Wystąpił wyjątek (nazwa wyjątku) w pozycji selektora).

Skontaktuj się z nami

PSA+ 2000-0112

CPU (x): Processor machine check exception error (CPU (x): Błąd wyjątku sprawdzania komputera zgłoszony przez procesor).

Skontaktuj się z nami

PSA+ 2000-0113

Processor machine check error detected. (Wykryto błąd sprawdzania komputera zgłoszony przez procesor).

Skontaktuj się z nami

PSA 1000-0122

Memory test initialization failure (Błąd podczas inicjowania testu pamięci).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0123
PSA+ 2000-0123

Memory integrity test failed (Test spójności pamięci zakończony niepowodzeniem).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0141
PSA+ 2000-0141

No drive detected (nie wykryto napędu).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0142
PSA+ 2000-0142

Drive Self Test failed (Autodiagnostyka napędu zakończona niepowodzeniem). Status byte = XXh (Bajt stanu = XXh).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0143
PSA+ 2000-0143

Drive Smart read command failed (Błąd polecenia odczytu danych napędu Smart).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0144
PSA+ 2000-0144

No support for Drive Self Test (Nieobsługiwana autodiagnostyka napędu).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0145
PSA+ 2000-0145

Timeout waiting for Drive Self Test to complete (Przekroczenie czasu oczekiwania na zakończenie autodiagnostyki napędu).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0146
PSA+ 2000-0146

DST Log contains previous error(s) (Dziennik testu DST zawiera poprzednie błędy).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0147
PSA+ 2000-0147

Unit (x): IDE status failed (Jednostka (x): Błąd stanu urządzenia IDE). Status byte = (x) Control Code = (x) Msg = (s) (Bajt stanu = (x) Kod sterowania = (x) Wiadomość = (s)).

Unit (d): Optical drive BIST � (s) (Jednostka (d): Test BIST napędu optycznego� (s)).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0148
PSA+ 2000-0148

IDE ERROR: status (x) (s) (BŁĄD IDE: stan (x) (s))

Łącze do rozwiązania

PSA+ 2000-0149

No optical drive detected (Nie wykryto napędu optycznego)

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0212
PSA+ 2000-0212

CMOS failed the pattern test (CMOS nie zaliczył testu wzorca).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0213
PSA+ 2000-0213

The CMOS battery failed (Awaria baterii CMOS).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0214

Failure in DMA %s Port: XXh (Awaria %s portu DMA: XXh).

Skontaktuj się z nami

PSA 1000-0221
PSA+ 2000-0221

Interval Timer Channel 0 (mode 0) is not generating interrupts (Kanał 0 (tryb 0) czasomierza nie generuje przerwań).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0222

Interval Timer Channel 0 (mode 3) is generating the wrong interrupt count per second (Kanał 0 (tryb 3) czasomierza generuje nieprawidłową liczbę przerwań na sekundę).

Łącze do rozwiązania

Kod błędu

Komunikat o błędzie

Łącze do ewentualnego rozwiązania

PSA 1000-0223

Interval Timer initial clock output level in mode XX is incorrect (Wstępny poziom wyjściowy zegara czasomierza w trybie XX jest nieprawidłowy).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0224

Interval Timer had wrong time period in mode XX (Nieprawidłowy okres czasomierza w trybie XX).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0231
PSA+ 2000-0231

Failure in Interval Timer in mode XX (Błąd czasomierza w trybie XX).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0232
PSA+ 2000-0232

The RTC did not generate periodic ticks (Brak okresowego taktowania przez zegar RTC).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0233
PSA+ 2000-0233

The RTC 'Seconds' register is not updating (Rejestr sekund zegara RTC nie jest aktualizowany.

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0234
PSA+ 2000-0234

Timeout waiting for RTC update flag to set (Przekroczenie czasu oczekiwania na ustawienie flagi aktualizacji zegara RTC).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0235

PM timer 1 had wrong time period. Expected (d), Actual (d) (Licznik czasu PM 1 wykazał błędny okres. Oczekiwany (d), Rzeczywisty (d).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0241
PSA+ 2000-0241

Error enabling A20 gate (Błąd włączenia bramy A20).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0242
PSA+ 2000-0242

No interrupt detected for IRQ XX (Nie wykryto przerwania dla IRQ XX (nazwa przerwania)).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0312

Keyboard test timed out waiting for keyboard response (Przekroczenie czasu testu klawiatury podczas oczekiwania na odpowiedź klawiatury).

Łącze do rozwiązania

PSA+ 2000-0313

Error detecting internal touchpad or pointing stick (Błąd wykrywania panelu dotykowego lub wskaźnika).

Skontaktuj się z nami

PSA 1000-0321
PSA+ 2000-0321

Unable to detect LCD (Nie można wykryć wyświetlacza LCD).

Skontaktuj się z nami

PSA 1000-0322
PSA+ 2000-0322

Error accessing the LCD inverter (Błąd dostępu do inwertera LCD).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0326
PSA+ 2000-0326

LCD inverter error, unable to turn lamp ON/OFF (Błąd inwertera LCD; nie można włączyć/wyłączyć lampy).

Skontaktuj się z nami

PSA+ 1000-0331

No video adapter found (Nie znaleziono karty graficznej).

Skontaktuj się z nami

PSA 1000-0332

Video memory failed (Awaria pamięci wideo).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0333
PSA+ 2000-0333

Graphics test timed out waiting for keyboard response (Przekroczenie czasu testu karty graficznej podczas oczekiwania na odpowiedź klawiatury).

Łącze do rozwiązania

PSA 1000-0334
PSA+ 2000-0334

User reported that graphics patterns were not displayed correctly (Użytkownik zgłasza, że elementy graficzne nie są wyświetlane prawidłowo).

Łącze do rozwiązania

PSA+ 1000-0411

Hardware Detect Error - (s) not detected (Błąd wykrywania sprzętu – nie wykryto (s)).

Skontaktuj się z nami

Kod błędu

Komunikat o błędzie

Łącze do ewentualnego rozwiązania

PSA+ 2000-0412

Hardware Detect Error - Auxiliary LCD cable not detected (Błąd wykrywania sprzętu – nie wykryto kabla dodatkowego wyświetlacza LCD).

Skontaktuj się z nami

PSA+ 2000-0413

Detect Error - LCD cable not detected (Błąd wykrywania – nie wykryto kabla wyświetlacza LCD) .

Skontaktuj się z nami

PSA+ 2000-0414

Hardware Detect Error - Auxiliary LCD cable not detected (Błąd wykrywania sprzętu – nie wykryto kabla inwertera).

Skontaktuj się z nami

PSA+ 2000-0151

Hard Drive (d): - Incorrect status: (x) (s) (Dysk twardy (d): – Nieprawidłowy stan: (x) (s)).

Łącze do rozwiązania

PSA+ 2000-0152

Optical Drive (d): - Incorrect status: (x) (s) (Napęd optyczny (d): – Nieprawidłowy stan: (x) (s)).

Łącze do rozwiązania

 • Pamięć
  Przestroga:
  Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
  Przestroga:
  Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

  Usuń i ponownie zainstaluj pamięć w przypadku wystąpienia kodów błędów:
  • 1000-0122
  • 1000-0123
  • 2000-0121
  • 2000-0122
  • 2000-0123
  Aby uzyskać informacje, jak usunąć i ponownie zainstalować pamięć, zapoznaj się z Instrukcją serwisową.
  Jeśli po ponownym zainstalowaniu pamięci i uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu skontaktuj się z nami.
 • Dysk twardy
  Przestroga:
  Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
  Przestroga:
  Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

  Usuń i ponownie zainstaluj dysk twardy w przypadku wystąpienia kodów błędów:
  • 1000-0141
  • 2000-0141

  Aby uzyskać informacje, jak usunąć i ponownie zainstalować dysk twardy, zapoznaj się z Instrukcją serwisową lub podręcznikiem użytkownika. W przypadku komputera stacjonarnego upewnij się, że po odłączeniu i ponownym zainstalowaniu dysku twardego podłączone do niego zostały wszystkie kable. Dodatkowe informacje dotyczące dostępu do instrukcji serwisowej lub podręcznika użytkownika znajdują się w sekcji Pobieranie i wyświetlanie instrukcji do drukarek.

  Jeśli po ponownym zainstalowaniu dysku twardego i uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu skontaktuj się z nami.
  Uwaga:
  Jeśli na komputerze daje się uruchomić system Windows, zrób kopię zapasową ważnych informacji i plików. Informacje o sposobie jej zrobienia znajdziesz w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych ważnych plików i danych.


  Zresetuj system BIOS w celu przywrócenia domyślnych ustawień kodów błędów:
  • 1000-0146
  • 2000-0146

  Więcej informacji na temat przywracania ustawień domyślnych systemu BIOS znajduje się w sekcji Resetowanie programu konfiguracji systemu (BIOS) w celu przywrócenia ustawień domyślnych.

  Jeśli po zresetowaniu systemu BIOS do ustawień domyślnych i ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.
  Uwaga:
  Jeśli na komputerze daje się uruchomić system Windows, zrób kopię zapasową ważnych informacji i plików. Informacje o sposobie jej zrobienia znajdziesz w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych ważnych plików i danych.


  Skontaktuj się z Pomocą techniczną, jeśli komputer wciąż jest w okresie gwarancji. Aby sprawdzić, czy gwarancja nadal obowiązuje, zapoznaj się z artykułem Bazy wiedzy firmy Dell How to Check When Your Warranty Expires (Jak sprawdzić, kiedy wygasa gwarancja).

  Jeżeli gwarancja wygasła, można nabyć nowy dysk twardy na stronie internetowej z pamięciami, dyskami i nośnikami firmy Dell.

  Dotyczy to następujących kodów błędów:
  • 1000-0142
  • 2000-0142
  • 1000-0143
  • 2000-0143
  • 1000-0144
  • 2000-0144
  • 1000-0145
  • 2000-0145
  • 2000-0151
  Uwaga:
  Jeśli na komputerze daje się uruchomić system Windows, zrób kopię zapasową ważnych informacji i plików. Informacje o sposobie jej zrobienia znajdziesz w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych ważnych plików i danych.
 • Napęd CD/DVD
  Przestroga:
  Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
  Przestroga:
  Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

  Usuń i ponownie zainstaluj napęd CD/DVD w przypadku wystąpienia kodów błędów:
  • 1000-0147
  • 2000-0147
  • 1000-0148
  • 2000-0148
  • 2000-0149
  • 2000-0152
  Aby uzyskać informacje, jak usunąć i ponownie zainstalować napęd CD/DVD, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. W przypadku komputera stacjonarnego upewnij się, że po odłączeniu i ponownym zainstalowaniu napędu CD/DVD podłączone do niego zostały wszystkie kable.
  Jeśli po ponownym zainstalowaniu napędu CD/DVD i uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu skontaktuj się z nami.
 • BIOS/Płyta główna
  Pobierz i zaktualizuj system BIOS w przypadku wystąpienia kodów błędów:
  • 1000-0212
  • 2000-0212
  • 1000-0213
  • 2000-0213
  • 1000-0221
  • 2000-0221
  • 1000-0222
  • 2000-0222
  • 1000-0223
  • 2000-0223
  • 1000-0224
  • 2000-0224
  • 1000-0231
  • 2000-0231
  • 1000-0232
  • 2000-0232
  • 1000-0233
  • 2000-0233
  • 1000-0234
  • 2000-0234
  • 1000-0235
  • 2000-0235
  • 1000-0241
  • 2000-0241
  • 1000-0242
  • 2000-0242

  Przyczyną występowania powyższych kodów błędów może być nieaktualna wersja systemu BIOS.
  Przejdź do witryny firmy Dell ze sterownikami i plikami do pobrania, a następnie wprowadź numer seryjny komputera, aby uzyskać odpowiednie uaktualnienia.
  Chcesz uzyskać dodatkową pomoc w pobieraniu i instalacji sterowników lub systemu BIOS? Kliknij tutaj, aby uzyskać wskazówki dotyczące instalacji
  Kliknij tutaj, aby przejść do witryny firmy Dell ze sterownikami i plikami do pobrania
  Jeśli po zaktualizowaniu systemu BIOS i ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu skontaktuj się z nami.
 • Interakcja z użytkownikiem
  Diagnostyka przeprowadza testy, które wymagają interakcji z użytkownikiem. Poniższe kody błędów są spowodowane brakiem reakcji ze strony użytkownika:
  • 1000-0312
  • 2000-0333
  Uruchom ponownie diagnostykę i pozostań przy komputerze, aby wykonywać czynności niezbędne do zakończenia testów diagnostycznych.
 • Karta graficzna
  Przestroga:
  Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
  Przestroga:
  Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.
  Usuń i ponownie zainstaluj kartę graficzną w przypadku wystąpienia kodów błędów:
  • 1000-0332
  • 2000-0332
  • 1000-0333
  • 2000-0333
  • 1000-0334
  • 2000-0334
  Aby uzyskać informacje, jak usunąć i ponownie zainstalować kartę graficzną, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Upewnij się, że kable monitora zostały odłączone i prawidłowo podłączone ponownie.
  Jeśli po ponownym zainstalowaniu karty graficznej i uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu skontaktuj się z nami.
Powrót do góry

Kody ePSA

Lista kodów jest uporządkowana według numerów. Przewiń w dół w celu odnalezienia otrzymanego kodu, aby sprawdzić jego znaczenie i zapoznać się z działaniami naprawczymi, o ile są dostępne.
Przestroga:
Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
Przestroga:
Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

Kod wyniku

Podsystem

Komunikat

2000-0111

CPU, MB (Procesor, płyta systemowa)

CPU (D): (S) exception occurred (Procesor (D): wystąpił wyjątek (S))

Źródłem problemu jest płyta systemowa. Zaleć zaktualizowanie systemu BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Powtórz diagnozowanie, a jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z nami.

2000-0112

CPU, MB (Procesor, płyta systemowa)

CPU (D) - machine check exception detected (CPU (D) - wykryto wyjątek sprawdzania komputera)

Źródłem problemu jest płyta systemowa. Zaleć zaktualizowanie systemu BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Powtórz diagnozowanie, a jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z nami.

2000-0114

CPU, MB (Procesor, płyta systemowa)

CPU - Cache integrity test discrepancy (CPU - rozbieżność w testach spójności pamięci podręcznej)

Źródłem problemu jest płyta systemowa. Zaleć zaktualizowanie systemu BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Powtórz diagnozowanie, a jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktuj się z nami.

MEMORY - RMT Basic (PAMIĘĆ - RMT Basic)

Memory issues resolved (Rozwiązano problemy z pamięcią)

Włączono RMT Basic
Komunikat informujący o napotkaniu problemów z pamięcią, które zostały rozwiązane z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa.

2000-0121

MEMORY - RMT Basic (PAMIĘĆ - RMT Basic)

Memory errors detected, but successfully resolved (Wykryto i pomyślnie usunięto błędy pamięci)

Włączono RMT Basic
Wszystkie wykryte błędy pamięci zostały naprawione przez RMT Basic

2000-0122

MEMORY - RMT Basic (PAMIĘĆ - RMT Basic)
Memory errors detected (Wykryto błędy pamięci) Too many errors, issue can't be resolved (Zbyt wiele błędów, nie można rozwiązać problemu)

Włączono RMT Basic
Liczba błędów wykrytych przez RMT Basic jest zbyt duża, aby je bezpiecznie usunąć. Usuń i ponownie zainstaluj pamięć. Odpowiednie instrukcje dotyczące tej czynności znajdziesz w Instrukcji serwisowej.
Jeśli po ponownym zainstalowaniu pamięci i uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu skontaktuj się z nami.
Przestroga:
Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
Przestroga:
Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

Kod wyniku

Podsystem

Komunikat

2000-0123

PAMIĘĆ

Memory error detected (Wykryto błąd pamięci)

NIE włączono RMT Basic Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Wyłącz komputer, a następnie usuń i ponownie zainstaluj pamięć. Odpowiednie instrukcje dotyczące jej wyjmowania i wymiany znajdziesz w Instrukcji serwisowej. Jeśli po ponownym zainstalowaniu pamięci i uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0131

BATERIA

Battery - The battery is not installed (Bateria - bateria niezainstalowana)

Wyłącz komputer, a następnie usuń i ponownie zainstaluj baterię, ale sprawdź, czy nie jest zanieczyszczona i czy styki nie są uszkodzone. Aby uzyskać informacje, jak usunąć i ponownie zainstalować baterię, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Po ponownej instalacji baterii uruchom na nowo narzędzie diagnostyczne. Jeśli wystąpi ten sam kod błędu, pamiętaj, że baterie są objęte roczną gwarancją. Jeśli twój komputer ma ponad rok, możesz zamówić nową pamięć w witrynie Dell Accessories. Jeśli twój komputer ma mniej niż rok, skontaktuj się z nami.

2000-0132

BATERIA

Battery - The battery is reaching the end of its usable life (Bateria - okres użyteczności baterii zbliża się do końca)

Baterie są objęte roczną gwarancją. Jeśli twój komputer ma ponad rok, możesz zamówić nową pamięć w witrynie Dell Accessories. Jeśli twój komputer ma mniej niż rok, skontaktuj się z nami.

2000-0133

BATERIA

Battery - The battery cannot provide sufficient power (Bateria - bateria nie dostarcza wystarczającej energii)

Wyłącz komputer, a następnie usuń i ponownie zainstaluj baterię, ale sprawdź, czy nie jest zanieczyszczona i czy styki nie są uszkodzone. Aby uzyskać informacje, jak usunąć i ponownie zainstalować baterię, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Sprawdź podłączenie przewodów zasilacza sieciowego i upewnij się, że używane gniazdko elektryczne działa. Po ponownej instalacji baterii uruchom na nowo narzędzie diagnostyczne. Jeśli wystąpi ten sam kod błędu, pamiętaj, że baterie są objęte roczną gwarancją. Jeśli twój komputer ma ponad rok, możesz zamówić nową pamięć w witrynie Dell Accessories. Jeśli twój komputer ma mniej niż rok, skontaktuj się z nami.

2000-0141

HARD DISK DRIVE (DYSK TWARDY)

Hard Drive - No Hard Drive detected (Dysk twardy - nie wykryto dysku twardego)

Nie wszystkie systemy wymagają dysków twardych, więc ten komunikat jest zazwyczaj ostrzeżeniem.
Komputery stacjonarne i serwery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli w komputerze zainstalowano dysk twardy, wyłącz komputer i sprawdź połączenia między dyskiem (dyskami) a płytą systemową. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.
Wszystkie komputery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0142

HARD DISK DRIVE (DYSK TWARDY)

Hard Drive [D] - S/N[S], [S] self test unsuccessful, terminated (Dysk twardy [D] - S/N[S], autotest [S] zakończony niepowodzeniem, przerwano)
Hard Drive [D] - S/N[S], [S] self test unsuccessful (Dysk twardy [D] - S/N[S], autotest [S] zakończony niepowodzeniem)

Pierwszy komunikat pojawia się w sytuacji, gdy kontroler dysku twardego przerywa test. Uruchom ponownie diagnostykę, a jeśli zostanie wyświetlony ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.
Drugi komunikat jest wyświetlany w przypadku, gdy test zakończy się niepowodzeniem. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli w komputerze zainstalowano dysk twardy, wyłącz komputer i sprawdź połączenia między dyskiem (dyskami) a płytą systemową. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.

2000-0145

HARD DISK DRIVE (DYSK TWARDY)

Hard Drive [D] - S/N [S], self test did not complete (Dysk twardy [D] - S/N[S], autotest nie został ukończony)

Komputery stacjonarne i serwery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli w komputerze zainstalowano dysk twardy, wyłącz komputer i sprawdź połączenia między dyskiem (dyskami) a płytą systemową. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.
Wszystkie komputery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0147

OPTICAL DRIVE (Napęd dysków optycznych)

Optical Drive [D] - Self test: [S] (Napęd dysków optycznych [D] - autotest: [S])

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Wyłącz komputer i sprawdź połączenia między napędem/napędami dysków optycznych a płytą systemową. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.
Przestroga:
Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
Przestroga:
Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

Kod wyniku

Podsystem

Komunikat

2000-0150

HARD DISK DRIVE (DYSK TWARDY)

Hard Drive - No Hard Drive detected (Dysk twardy - nie wykryto dysku twardego)

Nie wszystkie systemy wymagają dysków twardych, więc ten komunikat jest zazwyczaj ostrzeżeniem.
Komputery stacjonarne i serwery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli w komputerze zainstalowano dysk twardy, wyłącz komputer i sprawdź połączenia między dyskiem (dyskami) a płytą systemową. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.
Wszystkie komputery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0151

HARD DISK DRIVE (DYSK TWARDY)

Hard Drive [D] - S/N [S], incorrect status = [X] [S] (Dysk twardy [D] - S/N [S], nieprawidłowy stan = [X] [S])

�Awaria prognozowana przez system SMART� oznacza, że dysk twardy nie przeszedł testu SMART i jego okres eksploatacji może dobiegać końca. Inne rodzaje błędów w tej kategorii mogą oznaczać problemy o charakterze sporadycznym lub związane z oprogramowaniem wewnętrznym, więc należy ponownie uruchomić testy.
Komputery stacjonarne i serwery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli w komputerze zainstalowano dysk twardy, wyłącz komputer i sprawdź połączenia między dyskiem (dyskami) a płytą systemową. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.
Wszystkie komputery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0152

OPTICAL DRIVE (Napęd dysków optycznych)

Optical Drive [D] - Incorrect status = [X] [S] (Napęd optyczny [D] - nieprawidłowy stan = [X] [S])

Napędy optyczne są wyposażeniem opcjonalnym, więc może być potrzebne ich ponowne podłączenie i ponowne uruchomienie narzędzia diagnostycznego.
Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Wyłącz komputer i sprawdź połączenia między napędem/napędami dysków optycznych a płytą systemową lub złączem. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.

2000-0153

REMOVABLE HARD DRIVE (Wymienny dysk twardy)

Removable hard Drive [D] - Incorrect status = [X] [S] (Wymienny dysk twardy [D] - nieprawidłowy stan = [X] [S])

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Wyłącz komputer i sprawdź połączenia między wymiennym dyskiem/dyskami twardymi a portami. Informacje o sposobie sprawdzenia połączeń można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z wymiennym dyskiem twardym. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.

2000-0212

SYSTEM BOARD (Płyta systemowa)

System board - CMOS, Location = [X], Expected = [X], Found = [X] (Płyta systemowa - CMOS, lokalizacja = [X], oczekiwano = [X], znaleziono = [X])

Nieużywane
z UEFI

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0213

SYSTEM BOARD (Płyta systemowa)

System board - CMOS battery failure detected (Płyta systemowa - wykryto awarię baterii CMOS)

Nieużywane
z UEFI

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli gwarancja na komputer wygasła, zapoznaj się z instrukcją serwisową, w której znajdziesz informacje o otwieraniu obudowy komputera i wymianie baterii CMOS. Numer modelu baterii jest wybity na jej obudowie. Bateria powinna być dostępna w twoim lokalnym sklepie z artykułami elektronicznymi. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

Jeśli gwarancja jest nadal ważna, uruchom ponownie diagnostykę. W przypadku otrzymania tego samego kodu błędu skontaktuj się z nami.

2000-0221

SYSTEM BOARD (Płyta systemowa)

System board - Interval timer not functional (Płyta systemowa - czasomierz nie działa)

Nieużywane
z UEFI

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0233

SYSTEM BOARD (Płyta systemowa)

System board - RTC 'seconds' count is not updating (Płyta systemowa - licznik sekund RTC nie jest aktualizowany)

Nieużywane
z UEFI

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.
Przestroga:
Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
Przestroga:
Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

Kod wyniku

Podsystem

Komunikat

2000-0234

SYSTEM BOARD (Płyta systemowa)

System board - HPET [D], incorrect time period. Expected = [D], Found = [D] (Płyta systemowa - HPET [D], nieprawidłowy okres czasu. Oczekiwane = [D], znalezione = [D] )

Nieużywane
z UEFI

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0241

SYSTEM BOARD (Płyta systemowa)

BIOS - A20 gate not enabled (BIOS - bramka A20 niewłączona)

Nieużywane
z UEFI

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0242

SYSTEM BOARD (Płyta systemowa)

System board - Interrupt controller, IRQ = [d] [s] not detected (Płyta systemowa - kontroler przerwań, IRQ = nie wykryto [d] [s])

Nieużywane
z UEFI

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0243

USB CONTROLLER (Kontroler USB)

USB controller error (Błąd kontrolera USB)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Upewnij się, że porty USB nie są uszkodzone, odłącz od komputera wszystkie zbędne urządzenia USB i uruchom ponownie diagnostykę. Jeśli zostanie wyświetlony ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0244

USB DEVICE (Urządzenie USB)

USB device failed with return code 0x[X] (Nastąpiła awaria urządzenia USB o kodzie 0x[X])

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Podłącz ponownie urządzenie USB w celu upewnienia się, że jest dobrze włożone lub spróbuj użyć innego portu/urządzenia USB. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0245

USB DEVICE (Urządzenie USB)

Timeout waiting for the device to respond (Przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź urządzenia)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Podłącz ponownie urządzenie USB w celu upewnienia się, że jest dobrze włożone lub spróbuj użyć innego portu/urządzenia USB. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0251

EVENT LOG (Rejestr zdarzeń)

Event log - The log contains failing records (Rejestr zdarzeń - rejestr zawiera zapisy awarii)

Ten komunikat wskazuje, że ostatnio nie sprawdzano rejestru zdarzeń. W rejestrze zdarzeń znajdują się różnego rodzaju informacje o zdarzeniach systemu BIOS i narzędzia diagnostycznego, które nie muszą oznaczać problemu z komputerem.

2000-0313

PANEL DOTYKOWY

Touchpad - Pointing stick/touchpad not detected (Panel dotykowy - nie wykryto wskaźnika/panelu dotykowego)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli mysz, panel dotykowy lub wskaźnik są odłączone, podłącz je ponownie.
Laptopy: Zapoznaj się także z artykułem Bazy wiedzy firmy Dell Disabling or Enabling the Touchpad Using the Hot Key (Wyłączanie lub włączanie panelu dotykowego za pomocą klawisza skrótu) w celu upewnienia się, że panel dotykowy jest aktywny.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0314

THERMISTORS (Termistory)

Thermal: The ([S]) reading ([D]C) exceeds the thermal limit (Temperatura: odczyt ([D]C) z ([S]) przekracza limit termiczny)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Sprawdź, czy w rejestrze zdarzeń nie zostały zapisane zdarzenia związane z temperaturą, na przykład dotyczące niesprawnych wentylatorów lub czujników. Kliknij system operacyjny na poniższej liście, aby dowiedzieć się, jak przejść do podglądu zdarzeń.
Pomoc techniczna firmy Dell nie może zidentyfikować systemu operacyjnego komputera.
Przestroga:
Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
Przestroga:
Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

Kod wyniku

Podsystem

Komunikat

2000-0321

LCD PANEL (Wyświetlacz LCD)

LCD EDID - Unable to access EDID EEPROM (Dane EDID wyświetlacza LCD - nie można uzyskać dostępu do pamięci EEPROM danych EDID)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0322

LCD PANEL (Wyświetlacz LCD)

LCD panel - Unable to modify brightness (Wyświetlacz LCD - nie można zmienić jasności)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0324

LCD PANEL (Wyświetlacz LCD)

LCD panel - User reported LCD BIST colors were not displayed (Wyświetlacz LCD - użytkownik zgłosił niewyświetlanie kolorów LCD BIST)

Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście kolorów, a prawidłowa odpowiedź to Tak.

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0325

LCD PANEL (Wyświetlacz LCD)

LCD panel - User provided no input for LCD BIST (Wyświetlacz LCD - brak danych dla LCD BIST od użytkownika)

Ten błąd jest wyświetlany, jeśli w teście podczas oczekiwania na odpowiedź użytkownika upłynie limit czasu testu.

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0326

LCD PANEL (Wyświetlacz LCD)

LCD panel - Unable to turn lamp on or off (Wyświetlacz LCD - nie można włączyć lub wyłączyć lampy)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0327

LCD PANEL (Wyświetlacz LCD)

LCD panel - Unable to use BIOS interface (Wyświetlacz LCD - nie można użyć interfejsu systemu BIOS)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0328

LCD PANEL (Wyświetlacz LCD)

LCD panel - Unable to detect variance in ambient light sensor (Wyświetlacz LCD - nie można wykryć wariancji w czujniku ALS)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0331

VIDEO CONTROLLER (Kontroler wideo)

Video controller - No video controller detected (Kontroler wideo - nie wykryto kontrolera wideo)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0332

WIDEO

Video memory - Video memory integrity test discrepancy (Pamięć wideo - rozbieżność w testach spójności pamięci wideo)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0333

WIDEO

Video - User provided no input for graphics test (Wideo - użytkownik nie podał danych w teście grafiki)

Ten błąd jest wyświetlany, jeśli w teście podczas oczekiwania na odpowiedź użytkownika upłynie limit czasu testu.

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0334

WIDEO

Video - User reported the patterns were not displayed (Wideo - użytkownik zgłosił, że wzory nie zostały wyświetlone)

Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli użytkownik odpowie Nie w teście kolorów, a prawidłowa odpowiedź to Tak.

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.
Przestroga:
Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
Przestroga:
Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

Kod wyniku

Podsystem

Komunikat

2000-0415

KABLE

Cables - Check the following cable, jumper, connection, or sensors: [S] (Kable - sprawdź następujące kable, zworki, połączenia lub czujniki: [S])

Komputery stacjonarne i serwery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Wyłącz komputer i odłącz, a następnie podłącz ponownie opisany kabel, zworkę, czujnik lub połączenie. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami. Brak błędu będzie oznaczać, że źródłem problemu był kabel lub złącze.
Wszystkie komputery: Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-0511

Wentylator

Fan - The ([S]) fan failed to respond correctly (Wentylator- wentylator ([S]) nie odpowiedział prawidłowo)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Sprawdź, czy otwory wentylacyjne komputera nie są zatkane lub przysłonięte, a następnie uruchom ponownie diagnostykę. W przypadku otrzymania tego samego kodu błędu skontaktuj się z nami.

2000-0512

Wentylator

Fan - The ([S]) fan is running faster than expected (Wentylator - prędkość obrotowa wentylatora ([S]) jest wyższa od oczekiwanej)

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Sprawdź, czy otwory wentylacyjne komputera nie są zatkane lub przysłonięte, a następnie uruchom ponownie diagnostykę. W przypadku otrzymania tego samego kodu błędu skontaktuj się z nami.

2000-8005

LCD

LCD BIST not supported (Brak obsługi BIST dla wyświetlacza LCD).

Część komputerów i starszych wersji systemu BIOS nie obsługuje BIST dla wyświetlacza LCD.
Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Uruchom ponownie diagnostykę. Otrzymanie tego samego kodu błędu będzie oznaczać, że komputer nie obsługuje tego testu.

2000-8010

SYSTEM BOARD (Płyta systemowa)

High-Precision event timer not found (Nie znaleziono czasomierza zdarzeń wysokiej precyzji).

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-8011

USB DEVICE (Urządzenie USB)

Invalid status return from the device (Urządzenie zwróciło nieprawidłowy stan).

Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Podłącz ponownie urządzenie USB w celu upewnienia się, że jest dobrze włożone lub spróbuj użyć innego portu/urządzenia USB. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-8012

Diagnostyka

Invalid parameter passed to the device (Do urządzenia przekazano nieprawidłowy parametr).

Upewnij się, że system BIOS jest aktualny i uruchom ponownie diagnostykę.

2000-8014

Diagnostyka

ADDF module ([S]) device ([S]) failed with error code [X], number [X]. No EPSA beep code mapped! (Moduł ADDF ([S]) urządzenie ([S]): wystąpiła awaria z kodem błędu [X], numer [X]. Nie zmapowano kodu dźwiękowego EPSA).

Program diagnostyczny zgłosił nietypowy błąd.
Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-8016

BATERIA

Battery - unable to retrieve battery health (Bateria - nie można pobrać informacji o kondycji baterii)

Wyłącz komputer, a następnie usuń i ponownie zainstaluj baterię, ale sprawdź, czy nie jest zanieczyszczona i czy styki nie są uszkodzone. Aby uzyskać informacje, jak usunąć i ponownie zainstalować baterię, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Po ponownej instalacji baterii uruchom na nowo narzędzie diagnostyczne. Jeśli wystąpi ten sam kod błędu, pamiętaj, że baterie są objęte roczną gwarancją. Jeśli twój komputer ma ponad rok, możesz zamówić nową pamięć w witrynie Dell Accessories. Jeśli twój komputer ma mniej niż rok, skontaktuj się z nami.

2000-8017

BIOS

Battery - BIOS has no support for battery health (Bateria - system BIOS nie obsługuje funkcji kondycji baterii)

Część komputerów i starszych wersji systemu BIOS nie obsługuje funkcji kondycji baterii.
Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Uruchom ponownie diagnostykę. Otrzymanie tego samego kodu błędu będzie oznaczać, że komputer nie obsługuje tego testu.

2000-8018

Diagnostyka

Fatal: The module reported multiple test results!! (Błąd krytyczny: moduł zgłosił wiele wyników testu)

Program diagnostyczny błędnie zgłasza wiele wyników pojedynczego testu.
Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.
Przestroga:
Przed przeprowadzeniem procedur opisanych w tej części należy wykonać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w artykule 339031 bazy wiedzy firmy Dell: „Precautionary Measures for Personal Safety" (j. ang.).
Przestroga:
Przed usunięciem lub ponownym zainstalowaniem jakiegokolwiek podzespołu komputera należy odłączyć wszystkie możliwe źródła zasilania, w tym m.in.: zasilacz sieciowy, baterię lub przewód zasilający.

Kod wyniku

Podsystem

Komunikat

2000-8166

BOOTPATH (Ścieżka uruchamiania)

OS - Suspect corrupt MBR, verify MBR with Anti-Virus Application (System operacyjny - podejrzenie uszkodzenia sektora MBR, sprawdź MBR za pomocą programu antywirusowego)

Uruchom w systemie program antywirusowy.

2000-8415

KABLE

Cables - BIOS reports no testable cable/jumper/connector/sensor (Kable - system BIOS zgłasza brak kabli/zworek/połączeń/czujników możliwych do przetestowania)

Jest to ostrzeżenie wyświetlane w sytuacji, gdy system nie ma kabli, zworek, połączeń lub czujników możliwych do przetestowania.
Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik.
Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

2000-8611

Dźwięk

Audio - User reported not hearing speaker tones (Audio - użytkownik zgłosił, że nie słychać dźwięku z głośnika)

Komputery stacjonarne i serwery: Upewnij się, że wewnętrzne głośniki są podłączone prawidłowo. W niektórych komputerach wewnętrzne głośniki są dostępne do nabycia jako opcja. Jeśli dotyczy to omawianego systemu, głośnik może nie być zamontowany. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli w komputerze zainstalowano głośnik, wyłącz komputer i sprawdź połączenia między głośnikiem a płytą systemową. Aby uzyskać informacje, jak otworzyć obudowę i sprawdzić połączenia, zapoznaj się z Instrukcją serwisową. Pamiętaj, że trzeba wyłączyć wszelkie urządzenia podłączone do gniazda słuchawek (podłączenie słuchawek może powodować wyciszenie wewnętrznych głośników na poziomie sprzętowym). Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.
Wszystkie komputery: Pamiętaj, że trzeba wyłączyć wszelkie urządzenia podłączone do gniazda słuchawek (podłączenie słuchawek może powodować wyciszenie wewnętrznych głośników na poziomie sprzętowym). Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik. Jeśli po ponownym uruchomieniu diagnostyki wyświetlany jest ten sam kod błędu, skontaktuj się z nami.

Powrót do góry3.


Pobieranie i wyświetlanie instrukcji do komputerów


To łącze prowadzi do strony pomocy technicznej dotyczącej produktu firmy Dell, na której można wybrać komputer i wyświetlić lub pobrać instrukcję do niego.

Strona pomocy technicznej dotyczącej produktu firmy Dell
 1. Jeżeli wyświetlany model nie odpowiada posiadanemu komputerowi, kliknij polecenie Zmień produkt, w przeciwnym razie przejdź do kroku 3.

 2. Masz cztery możliwości:
  • Jeśli znasz numer seryjny swojego urządzenia, wpisz go w wyświetlonym polu i kliknij przycisk Submit (Prześlij).
  • Jeśli chcesz, aby numer seryjny posiadanego sprzętu został automatycznie wykryty, kliknij przycisk typu radio na lewo od napisu Automatically detect my Service Tag for me (Automatycznie wykryj mój numer seryjny), a następnie kliknij przycisk Continue (Dalej) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami.
  • Jeśli twój komputer Dell jest zapisany na liście My Products and Services (Moje produkty i usługi), kliknij przycisk typu radio na lewo od napisu Choose from My Products and Services List (Wybierz z mojej listy produktów i usług), a następnie kliknij przycisk Continue (Dalej) i postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami.
  • Jeśli chcesz wybrać swój komputer Dell z listy, kliknij przycisk typu radio na lewo od napisu Choose from a list of all Dell products (Wybierz z listy wszystkich produktów Dell) i kliknij polecenie Continue (Dalej), następnie kliknij pozycję Desktops (Komputery stacjonarne) or Laptops (Laptopy), a potem markę i model swojego komputera.

 3. Kliknij zakładkę Manuals & Documentation (Instrukcje i dokumentacja).
W zależności od modelu posiadanego komputera dostępna będzie opcja wyświetlenia lub pobrania instrukcji, bądź też obie te opcje.
Wyświetlanie instrukcji obsługi komputera
 1. Kliknij przycisk Wyświetl.


Pobieranie instrukcji obsługi komputera
 1. Kliknij przycisk Pobierz.

 2. Wybierz przycisk Zapisz.

 3. Zanotuj lokalizację, do której zostanie pobrana instrukcja obsługi — jest ona podana w górnej części okna Zapisz jako.

  (na prawo od lokalizacji podanej w tym oknie znajduje się menu rozwijane pozwalające zmienić miejsce zapisywania pliku; w systemach Windows Vista i Windows 7 do innych lokalizacji można przejść, klikając opcję Przeglądaj foldery)

 4. Wybierz przycisk Zapisz.

 5. Po zakończeniu pobierania pliku kliknij polecenie Otwórz folder i wypakuj zawartość pliku .zip.
  • Aby uzyskać wskazówki dotyczące wypakowywania zawartości plików .zip, kliknij tutaj

 6. Po rozpakowaniu archiwum .zip, sprawdź jego zawartość:
  • Jeżeli jest wiele plików, kliknij dwukrotnie plik o nazwie index.htm.
  • Jeżeli jest jeden plik:
   1. Kliknij go prawym przyciskiem myszy.
   2. Wybierz Właściwości.
   3. Kliknij kartę Ogólne.
   4. Kliknij polecenie Odblokuj w lewym dolnym rogu
   5. Kliknij przycisk Zastosuj.
   6. Kliknąć przycisk OK.
   7. Kliknij dwukrotnie plik, aby wyświetlić instrukcję.Powrót do góry4. Resetowanie systemu BIOS
do ustawień domyślnych

Opcja 1:
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz <F2>, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie konfiguracji systemu naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby przejść do menu Exit (Zakończ).
 4. Naciskając klawisz <strzałka w dół>, podświetl pozycję Load Optimized Defaults (Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych).
 5. Naciśnij klawisz <Enter> w odpowiedzi Tak w opcji Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych i uruchom komputer ponownie.Opcja 2:
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy w fazie POST ukaże się monit, naciśnij klawisz <F2>, aby przejść do ekranu konfiguracji.
 3. Na ekranie konfiguracji systemu naciśnij klawisz <F9>.
 4. Naciśnij klawisz <Enter> w odpowiedzi Tak w opcji Ładowanie optymalnych ustawień domyślnych i uruchom komputer ponownie.Powrót do góry


Article ID: SLN115162

Last Date Modified: 27.04.2015 09:00


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Did this article solve your problem?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.