Knowledge Base

Rozwiązywanie problemów ze sprzętem za pomocą diagnostyki ePSA lub PSA i przewodnik po kodach błędów


W tym artykule zawarto informacje dotyczące Dell Enhanced Pre-Boot System Diagnostics (ePSA) — rozwiązań diagnostycznych wbudowanych w podzespoły komputera. Diagnostyka ePSA wykonuje testy umożliwiające sprawdzenie sprzętu spoza systemu operacyjnego Windows®, eliminując oprogramowanie z procesu diagnostycznego.
Poniższa lista kodów pomoże w rozwiązaniu problemu w oparciu o ustalenia diagnostyki.

Film (tylko w języku angielskim) — diagnostyka Dell


Jak uruchomić diagnostykę ePSA?

Aby uruchomić diagnostykę (ePSA) na komputerze stacjonarnym firmy Dell lub systemie wielofunkcyjnym, wykonaj poniższe kroki:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Podczas uruchamiania komputera naciśnij klawisz <F12>, gdy zostanie wyświetlony ekran powitalny firmy Dell.
 3. W menu One Time Boot (Rozruch jednorazowy) naciśnij klawisz strzałki <w dół> , aby podświetlić opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz <Enter>
 4. Zostanie wyświetlone menu z listą wszystkich wykrytych w systemie urządzeń oraz uruchomiona zostanie diagnostyka ekspresowa (która potrwa ok. 4 minuty).

Aby uruchomić diagnostykę (ePSA) na komputerze przenośnym firmy Dell, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zamknij system operacyjny i wyłącz komputer.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz <Fn>, naciskając jednocześnie przycisk zasilania, a następnie zwolnij oba przyciski.
 3. Zostanie wyświetlone menu z listą wszystkich wykrytych w systemie urządzeń oraz uruchomiona zostanie diagnostyka ekspresowa (która potrwa ok. 4 minuty).

Jak uruchomić diagnostykę PSA?

 1. Wyłącz komputer.
 2. Włącz komputer.
 3. Gdy tylko ukaże się ekran z logo firmy Dell, zacznij co sekundę naciskać klawisz <F12> , aż do pojawienia się menu One Time Boot (Rozruch jednorazowy). Jeśli komputer przejdzie do systemu Windows, wyłącz go i spróbuj ponownie.
 4. W menu One Time Boot (Rozruch jednorazowy) naciśnij klawisz strzałki , aby podświetlić opcję Diagnostics (Diagnostyka), PSA+ lub Enter ePSA (Wejdź do ePSA), a następnie naciśnij klawisz , aby rozpocząć diagnostykę PSA.
 5. Zanotuj wszystkie wyświetlone kody błędów i kody weryfikacji.
Uwaga: Niektóre komputery nie mają klawisza F12, z tego względu, aby uzyskać dostęp do opcji rozruchu, należy po wyświetleniu ekranu z logo firmy Dell nacisnąć klawisz <0 (zero).

Analiza kodów błędów przy użyciu interaktywnego agenta wyszukiwania

Interaktywny agent wyszukiwania firmy Dell dostarcza informacji o określonych kodach błędów.
Może pojawić się prośba o wybranie wersji programu diagnostycznego zainstalowanego w posiadanym komputerze. Od tej informacji zależy uzyskanie prawidłowych wyników,

Uwaga: Aby sprawdzić, jaka wersja programu diagnostycznego jest zainstalowana w komputerze, spójrz na górną część ekranu. Jeśli widać tam napis „Pre Boot System Assessment”, wybierz opcję PSA lub PSA+. Jeśli widać tam napis „ePSA Pre Boot System Assessment”, wybierz opcję ePSA

Kliknij tutaj, aby przejść do interaktywnego agenta wyszukiwania


Masz już kod błędu z przeprowadzonej diagnostyki ePSA?

Jeśli diagnostyka przed rozruchem (ePSA) została już przeprowadzona, wprowadź kody błędów i weryfikacji wraz z numerem seryjnym (Service Tag) po wybraniu poniższego linku i wykonaj opisane czynności, aby rozwiązać problem.


Informacje dodatkowe
Article ID: SLN115162

Last Date Modified: 10.07.2015 09:02


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Did this article solve your problem?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.