Knowledge Base

Muis, toetsenbord of touchpad werkt niet goed


Samenvatting van het artikel: Dit artikel bevat stapsgewijze oplossingen voor problemen met een muis, toetsenbord of touchpad.


Inhoudsopgave:

Onderwerp 1: Probleemoplossing voor een toetsenbord of touchpad van
een laptopDe cursor beweegt niet gelijkmatig (grillig)
of beweegt helemaal niet
 1. Sommige computers beschikken over een sneltoets om het touchpad uit en in te schakelen. Raadpleegt het Dell Knowledge Base-artikel "Uitschakelen en inschakelen van het touchpad met behulp van de sneltoets" om te zien of uw computer over deze sneltoets beschikt en hoe u die gebruikt.
  (Als uw computer niet over de sneltoets beschikt of als u het probleem niet kunt oplossen met de sneltoets, gaat u verder met de volgende stap.)

 2. Schakel de computer uit (als het touchpad niet reageert, houdt u de aan-uitknop 15 seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen).

 3. Koppel alles los behalve het netsnoer, inclusief:
  • Luidsprekers
  • Printers
  • Scanners
  • USB-apparaten
  • Personal Digital Assistants (PDA's)
  • USB-geheugenstick of andere externe storage-apparaten
  • Externe monitor
  • Extern toetsenbord
  • Externe muis
  • Als uw computer is aangesloten op een dockingstation, dient u de computer uit het station te halen.

 4. Zorg ervoor dat het touchpad of uw vingers geen vuil, vet, vloeistof of voedselresten bevatten (het touchpad moet goed contact maken met uw vingers om goed te kunnen werken).

 5. Zet de computer opnieuw aan en test het touchpad opnieuw.
  • Als het touchpad nog steeds niet correct werkt, gaat u door naar stap 6.
  • Als het touchpad correct werkt, sluit dan één extern apparaat tegelijk aan en test het touchpad om te controleren welk apparaat het probleem veroorzaakt.

 6. Zorg dat de meest recente driver voor het touchpad is geïnstalleerd (u hebt hiervoor mogelijk een externe USB- of Bluetooth-muis nodig). Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel "De website Drivers en downloads gebruiken" (zie sectie 4).
  Opmerking:
  De touchpaddrivers bevinden zich in het gedeelte Invoer onder Dell Touchpad / Pointing Stick, Alps - Driver of Synaptics - Driver.

 7. Voor bepaalde nieuwere computers zijn extra functies voor gebaren toegevoegd aan de drivers en hardware voor het touchpad. Enkele van deze nieuwe functies zijn schuiven met twee of drie vingers, zoomen via knijpen, zoomen via omcirkelen, draaien en vegen. Deze nieuwe functies kunnen de oorzaak zijn van de grillige cursorbewegingen, omdat de meeste van deze functies standaard ingeschakeld zijn. U kunt de functies uitschakelen of de manier waarop ze werken wijzigen in de eigenschappen van de touchpaddrivers.

  Voer de volgende stappen uit voor het wijzigen van de touchpadeigenschappen:
  (Raadpleeg de Inhoudsopgave voor hulp bij het bepalen van het besturingssysteem dat op deze computer is geïnstalleerd.)
  • Voor Windows 7.
   1. Klik op Start.
   2. Klik op Configuratiescherm.
   3. Kies in de vervolgkeuzelijst naast Weergeven op: in de rechterbovenhoek de optie Grote pictogrammen.
   4. Klik op Muis.
   5. Klik op het tabblad Dell Touchpad of Apparaatinstellingen.
    • Als het tabblad Dell Touchpad wordt weergegeven.
     1. Klik op de afbeelding van het touchpad.
     2. Klik op Gestures Settings (Instellingen voor gebaren) (voor bepaalde computers zijn mogelijk geen opties voor gebaren beschikbaar).
     3. Klik op OK nadat u de opties hebt gewijzigd.
    • Als het tabblad Apparaatinstellingen wordt weergegeven.
     1. Klik op de <+> naast de opties die u wilt wijzigen om de weergave uit te breiden.
     2. Klik op OK nadat u de opties hebt gewijzigd.
  • Voor Windows Vista.
   1. Klik op Start.
   2. Klik op Configuratiescherm.
   3. Klik op Muis.
   4. Klik op het tabblad Dell Touchpad of Apparaatinstellingen.
    • Als het tabblad Dell Touchpad wordt weergegeven.
     1. Klik op de afbeelding van het touchpad.
     2. Klik op Gestures Settings (Instellingen voor gebaren) (voor bepaalde computers zijn mogelijk geen opties voor gebaren beschikbaar).
     3. Klik op OK nadat u de opties hebt gewijzigd.
    • Als het tabblad Apparaatinstellingen wordt weergegeven.
     1. Klik op de <+> naast de opties die u wilt wijzigen om de weergave uit te breiden.
     2. Klik op OK nadat u de opties hebt gewijzigd.
  • Voor Windows XP.
   1. Klik op Start.
   2. Klik op Configuratiescherm.
   3. Klik in de linkerbovenhoek op Klassieke weergave, indien beschikbaar.
   4. Klik op Muis.
   5. Klik op het tabblad Dell Touchpad of Apparaatinstellingen.
    • Als het tabblad Dell Touchpad wordt weergegeven.
     1. Klik op de afbeelding van het touchpad.
     2. Klik op Gestures Settings (Instellingen voor gebaren) (voor bepaalde computers zijn mogelijk geen opties voor gebaren beschikbaar).
     3. Klik op OK nadat u de opties hebt gewijzigd.
    • Als het tabblad Apparaatinstellingen wordt weergegeven.
     1. Klik op de <+> naast de opties die u wilt wijzigen om de weergave uit te breiden.
     2. Klik op OK nadat u de opties hebt gewijzigd.
 8. Raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel Problemen met muis, touchpad of toetsenbord in Windows.

Als na het uitvoeren van de voorgaande procedure het touchpad nog steeds niet werkt, kunt u contact opnemen met Technische Support.

Terug naar boven
De cursor beweegt ongelijkmatig tijdens het typen
op het toetsenbord van de laptop
 1. Zorg dat de meest recente driver voor het touchpad is geïnstalleerd (u hebt hiervoor mogelijk een externe USB- of Bluetooth-muis nodig). Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel "De website Drivers en downloads gebruiken" (zie sectie 4).
  Opmerking:
  De touchpaddrivers bevinden zich in het gedeelte Invoer onder Dell Touchpad / Pointing Stick, Alps - Driver of Synaptics - Driver.

 2. Klik op Start.

 3. Klik op Configuratiescherm.

 4. Kies in de vervolgkeuzelijst naast Weergeven op: in de rechterbovenhoek de optie Grote pictogrammen.

 5. Klik op Muis.

 6. Klik op het tabblad Dell Touchpad.
  Opmerking:
  Als het tabblad Dell Touchpad niet wordt weergegeven, is de onderstaande optie niet beschikbaar.

 7. Klik op de afbeelding van het touchpad.

 8. Klik op Touchpad Settings (Touchpadinstellingen).

 9. Controleer of het selectievakje links van TouchCheck is ingeschakeld, verplaats de schuifregelaar helemaal naar rechts (later kunt u deze zo nodig weer naar links schuiven).

 10. Schakel het selectievakje links van Tap to Click (Tikken om te klikken) uit.

 11. Verplaats de schuifregelaar in het gebied Touch Sensitivity (Aanraakgevoeligheid) tot 3/4 in de richting van Heavy Touch (Hard aanraken).

 12. Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op OK.

 13. Klik op de X rechtsboven in het venster om het hulpprogramma Dell Touchpad Utility te sluiten.

Terug naar boven
Het toetsenbord genereert alleen af en toe tekens
of helemaal geen tekens
 1. Zet de computer uit.

 2. Koppel alles los behalve het netsnoer, inclusief:
  • Luidsprekers
  • Printers
  • Scanners
  • USB-apparaten
  • Personal Digital Assistants (PDA's)
  • USB-geheugenstick of andere externe storage-apparaten
  • Externe monitor
  • Extern toetsenbord
  • Externe muis
  • Als uw computer is aangesloten op een dockingstation, dient u de computer uit het station te halen.

 3. Zet de computer opnieuw aan en test het toetsenbord opnieuw.
  • Als het toetsenbord correct werkt, sluit dan één extern apparaat tegelijk aan en test het toetsenbord om te controleren welk apparaat het probleem veroorzaakt.
  • Als een bepaalde toets niet werkt, schakel de computer dan uit en gebruik een spuitbus met samengeperste lucht om het contactvlak rond de probleemtoets te reinigen. Test het toetsenbord daarna opnieuw.
  • Als het probleem zich alleen voordoet met een specifiek applicatieprogramma, probeer dan een ander programma, zoals Kladblok, en test het toetsenbord. Als het probleem zich alleen voordoet bij een bepaald programma voordoet, zoek dan naar het probleem bij dat programma.
  • Verwijder software die van invloed kan zijn op het functioneren van het toetsenbord of schakel deze uit. Dergelijke software kan onder andere bestaan uit:
   • Programma's met toetsenbordmacro's
   • Externe toetsenborddrivers
   • Schakelsoftware voor toetsenbord, monitor of muis

 4. Probeer een extern USB- of Bluetooth-toetsenbord om de reactie te testen.

Terug naar boven
Het toetsenbord genereert onjuiste tekens
Druk op <Num Lock> op uw Dell laptop

Als u de functionaliteit van een toetsenbord met 101 toetsen wilt gebruiken op een laptop met 85 toetsen, activeer dan met de toets <Num Lock> het toetsenblok met 10 toetsen dat zich normaal gesproken rechts van een standaardtoetsenbord bevindt. Druk nog een keer op <Num Lock> om terug te gaan naar de standaardfunctie

Terug naar boven
Wijzig de taalinstelling van het toetsenbord in Windows
 1. Wijzig de taalinstelling van het toetsenbord in Windows.

  (Raadpleeg de Inhoudsopgave voor hulp bij het bepalen van het besturingssysteem dat op deze computer is geïnstalleerd.)
  Raadpleeg voor Windows 7 het Microsoft Knowledge Base-artikel Add or change an input language (Een invoertaal toevoegen of wijzigen)
  Raadpleeg voor Windows Vista het Microsoft Knowledge Base-artikel Add or change an input language (Een invoertaal toevoegen of wijzigen)
  Voor Windows XP:
  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm
  2. Klik in Configuratiescherm, als u in de Categorieweergave bent, op Klassieke weergave (linkerbovenhoek)
  3. Open Landeninstelling.
  4. Klik op het tabblad Talen.
  5. Klik onder Tekstdiensten en invoertalen op de knop Details.
  6. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.
  7. Kies in het dialoogvenster Invoertaal toevoegen de gewenste invoertaal en toetsenbordindeling of Input Method Editor (IME) die u wilt toevoegen.
  8. Klik twee keer op OK. U ziet nu een taalindicator in het systeemvak (standaard in de rechteronderhoek van het bureaublad). U kunt wisselen tussen verschillende invoertalen (= toetsenbordtalen) door op de toetsen Alt + Shift te drukken

Terug naar boven
Onderwerp 2: Probleemoplossing van Dell externe draadloze
of Bluetooth-toetsenborden en muizenDe cursor van de draadloze muis maakt grillige bewegingen
of reageert niet
 1. Plaats de batterijen opnieuw of plaats nieuwe batterijen. Informatie over het plaatsen van de batterijen vindt u in de toetsenbordhandleidingen.
  (Controleer of het rode lampje aan de onderkant van de muis brandt).

 2. Zorg dat de opening aan de onderkant van de muis schoon is.

 3. Zorg dat de muis zich op een afstand van minder dan 3 meter van de computer bevindt.

 4. Controleer of het oppervlak waar u op werkt een geschikt patroon heeft dat de muis kan herkennen, een muismat is het beste. De muis detecteert beweging door middel van reflectie. Een uniform oppervlak maakt het lastiger het verplaatsen van de muis te detecteren.

 5. Sluit de ontvanger opnieuw aan op de USB-poort.

 6. Start de computer opnieuw op.

 7. Druk op de knop Connect (Verbinden) op de ontvanger en op de onderkant van de muis.

 8. Probeer de ontvanger op een andere USB-poort van de computer. Vergeet niet opnieuw op de knop Connect (Verbinden) te drukken op de ontvanger en de muis.

 9. Probeer de ontvanger op een andere computer als die beschikbaar is. Vergeet niet opnieuw op de knop Connect (Verbinden) te drukken op de ontvanger en de muis.

Terug naar boven

Het scrollwiel van de draadloze muis maakt grillige bewegingen
of verschuift de pagina niet
 1. Sluit de kabel van het USB-muis opnieuw aan op de USB-poort en test het scrollwiel.

 2. Zet de computer uit.

 3. Ontkoppel alle andere apparaten, waaronder:
  • Luidsprekers
  • Printers
  • Scanners
  • Andere USB-apparaten behalve het toetsenbord
  • Personal Digital Assistants (PDA's)
  • USB-geheugenstick of andere externe storage-apparaten

 4. Zorg dat het gebied rond het scrollwiel schoon is.

 5. Zet de computer opnieuw aan en test de muis nogmaals.
  • Als het scrollwiel correct werkt, sluit dan één extern apparaat tegelijk aan en test de muis om te controleren welk apparaat het probleem veroorzaakt.

 6. Probeer de USB-muis op een andere USB-poort van de computer.

 7. Probeer de USB-muis op een andere computer als die beschikbaar is.

 8. Probeer een andere USB-muis van een andere computer als die voorhanden is.
Opmerking:
Als de USB-poort geen van de aangesloten apparaten herkent, raadpleeg dan het Dell Knowledge base-artikel Problemen met USB-aansluitingen.

Terug naar boven

Het draadloze toetsenbord genereert alleen af en toe tekens
of helemaal geen tekens
 1. Plaats de batterijen opnieuw of plaats nieuwe batterijen.

 2. Zorg dat het toetsenbord zich op een afstand van minder dan 3 meter van de computer bevindt.

 3. Sluit de ontvanger opnieuw aan op de USB-poort.

 4. Start de computer opnieuw op.

 5. Druk op de knop Connect (Verbinden) op de ontvanger en op de onderkant van het toetsenbord.

 6. Probeer de ontvanger op een andere USB-poort van de computer. Vergeet niet opnieuw op de knop Connect (Verbinden) te drukken op de ontvanger en op de onderkant van het toetsenbord.

 7. Probeer de ontvanger op een andere computer als die beschikbaar is. Vergeet niet opnieuw op de knop Connect (Verbinden) te drukken op de ontvanger en het toetsenbord.

Terug naar boven
De cursor van de Bluetooth®-muis maakt grillige bewegingen
of reageert niet
 1. Plaats de batterijen opnieuw of plaats nieuwe batterijen. Informatie over het plaatsen van de batterijen vindt u in de toetsenbordhandleidingen.
  (Controleer of het rode lampje aan de onderkant van de muis brandt).

 2. Zorg dat de opening aan de onderkant van de muis schoon is.

 3. Zorg dat de muis zich op een afstand van minder dan 3 meter van de computer bevindt.

 4. Controleer of het oppervlak waar u op werkt een geschikt patroon heeft dat de muis kan herkennen, een muismat is het beste. De muis detecteert beweging door middel van reflectie. Een uniform oppervlak maakt het lastiger het verplaatsen van de muis te detecteren.

 5. Start de computer opnieuw op.

 6. Installeer de nieuwste Bluetooth-drivers. Raadpleeg voor meer informatie
  Bluetooth®: informatie, verbinden, herstellen

 7. Koppel de muis opnieuw met de computer. Raadpleeg voor meer informatie
  Bluetooth®: informatie, verbinden, herstellen

Terug naar boven

Het scrollwiel van de Bluetooth-muis maakt grillige bewegingen
of verschuift de pagina niet
 1. Sluit de kabel van het USB-muis opnieuw aan op de USB-poort en test het scrollwiel.

 2. Zet de computer uit.

 3. Ontkoppel alle andere apparaten, waaronder:
  • Luidsprekers
  • Printers
  • Scanners
  • Andere USB-apparaten behalve het toetsenbord
  • Personal Digital Assistants (PDA's)
  • USB-geheugenstick of andere externe storage-apparaten

 4. Zorg dat het gebied rond het scrollwiel schoon is.

 5. Zet de computer opnieuw aan en test de muis nogmaals.
  • Als het scrollwiel correct werkt, sluit dan één extern apparaat tegelijk aan en test de muis om te controleren welk apparaat het probleem veroorzaakt.

 6. Probeer de USB-muis op een andere USB-poort van de computer.

 7. Probeer de USB-muis op een andere computer als die beschikbaar is.

 8. Probeer een andere USB-muis van een andere computer als die voorhanden is.
Opmerking:
Als de USB-poort geen van de aangesloten apparaten herkent, raadpleeg dan het Dell Knowledge base-artikel Problemen met USB-aansluitingen.

Terug naar boven
Het Bluetooth-toetsenbord genereert alleen af en toe tekens
of helemaal geen tekens
 1. Plaats de batterijen opnieuw of plaats nieuwe batterijen.

 2. Zorg dat het toetsenbord zich op een afstand van minder dan 3 meter van de computer bevindt.

 3. Start de computer opnieuw op.

 4. Installeer de nieuwste Bluetooth-drivers. Raadpleeg voor meer informatie
  Bluetooth®: informatie, verbinden, herstellen

 5. Koppel de muis opnieuw met de computer. Raadpleeg voor meer informatie
  Bluetooth®: informatie, verbinden, herstellen

Terug naar boven
Onderwerp 3: Probleemoplossing voor USB-toetsenborden en muizen van Dell

De cursor van de bekabelde muis maakt grillige bewegingen of reageert niet
 1. Steek de USB-muiskabel opnieuw in de USB-poort en probeer de muis, (zoek naar een rood licht onderaan de muis, behalve voor een lasermuis en een muis met een bal).

 2. Zet de computer uit.

 3. Ontkoppel alle andere apparaten, waaronder:
  • Luidsprekers
  • Printers
  • Scanners
  • Andere USB-apparaten behalve het toetsenbord
  • Personal Digital Assistants (PDA's)
  • USB-geheugenstick of andere externe storage-apparaten

 4. Zorg dat de opening aan de onderkant van de muis schoon is.

 5. Zet de computer opnieuw aan en test de muis nogmaals.
  • Als de muis correct werkt, sluit dan één extern apparaat tegelijk aan en test de muis om te controleren welk apparaat het probleem veroorzaakt.

 6. Controleer of het oppervlak waar u op werkt een geschikt patroon heeft dat de muis kan herkennen, een muismat is het beste. De muis detecteert beweging door middel van reflectie. Een uniform oppervlak maakt het lastiger het verplaatsen van de muis te detecteren.

 7. Probeer de USB-muis op een andere USB-poort van de computer.

 8. Probeer de USB-muis op een andere computer als die beschikbaar is.

 9. Probeer een andere USB-muis van een andere computer als die voorhanden is.
  Opmerking:
  Als de USB-poort geen van de aangesloten apparaten herkent, raadpleeg dan het Dell Knowledge base-artikel Problemen met USB-aansluitingen.

 10. Raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel Problemen met muis, touchpad of toetsenbord in Windows.

Terug naar boven

Het bekabelde toetsenbord genereert alleen af en toe tekens
of helemaal geen tekens
Opmerking:
 • Als tijdens het typen op het numerieke toetsenblok rechts op het toetsenbord geen cijfers verschijnen, druk dan op de toets <Num Lock> en probeer het nog eens.
 1. Steek de kabel van het USB-toetsenbord opnieuw in de USB-poort en probeer het toetsenbord.

 2. Zet de computer uit.

 3. Ontkoppel alle andere apparaten, waaronder:
  • Luidsprekers
  • Printers
  • Scanners
  • Andere USB-apparaten behalve de muis
  • Personal Digital Assistants (PDA's)
  • USB-geheugenstick of andere externe storage-apparaten

 4. Zet de computer opnieuw aan en test het toetsenbord opnieuw.
  • Als het toetsenbord correct werkt, sluit dan één extern apparaat tegelijk aan en test het toetsenbord om te controleren welk apparaat het probleem veroorzaakt.
  • Als een bepaalde toets niet werkt, schakel de computer dan uit en gebruik een spuitbus met samengeperste lucht om het contactvlak rond de probleemtoets te reinigen. Test het toetsenbord daarna opnieuw.
  • Als het probleem zich alleen voordoet met een specifiek applicatieprogramma, probeer dan een ander programma, zoals Kladblok, en test het toetsenbord. Als het probleem zich alleen voordoet bij een bepaald programma voordoet, zoek dan naar het probleem bij dat programma.
  • Verwijder software die van invloed kan zijn op het functioneren van het toetsenbord of schakel deze uit. Dergelijke software kan onder andere bestaan uit:
   • Programma's met toetsenbordmacro's
   • Externe toetsenborddrivers
   • Schakelsoftware voor toetsenbord, monitor of muis

 5. Probeer het USB-toetsenbord op een andere USB-poort van de computer.

 6. Probeer het USB-toetsenbord op een andere computer als die beschikbaar is.

 7. Probeer een andere USB-muis van een andere computer als die voorhanden is.
Opmerking:
Als de USB-poort geen van de aangesloten apparaten herkent, raadpleeg dan het Dell Knowledge base-artikel Problemen met USB-aansluitingen.

Terug naar boven
Het scrollwiel maakt grillige bewegingen
of verschuift de pagina niet
 1. Sluit de kabel van het USB-muis opnieuw aan op de USB-poort en test het scrollwiel.

 2. Zet de computer uit.

 3. Ontkoppel alle andere apparaten, waaronder:
  • Luidsprekers
  • Printers
  • Scanners
  • Andere USB-apparaten behalve het toetsenbord
  • Personal Digital Assistants (PDA's)
  • USB-geheugenstick of andere externe storage-apparaten

 4. Zorg dat het gebied rond het scrollwiel schoon is.

 5. Zet de computer opnieuw aan en test de muis nogmaals.
  • Als het scrollwiel correct werkt, sluit dan één extern apparaat tegelijk aan en test de muis om te controleren welk apparaat het probleem veroorzaakt.

 6. Probeer de USB-muis op een andere USB-poort van de computer.

 7. Probeer de USB-muis op een andere computer als die beschikbaar is.

 8. Probeer een andere USB-muis van een andere computer als die voorhanden is.
  Opmerking:
  Als de USB-poort geen van de aangesloten apparaten herkent, raadpleeg dan het Dell Knowledge base-artikel Problemen met USB-aansluitingen.

 9. Raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel Problemen met muis, touchpad of toetsenbord in Windows.

Terug naar boven
Het toetsenbord genereert onjuiste tekens

 1. Wijzig de taalinstelling van het toetsenbord in Windows.

  (Raadpleeg de Inhoudsopgave voor hulp bij het bepalen van het besturingssysteem dat op deze computer is geïnstalleerd.)
  Raadpleeg voor Windows 7 het Microsoft Knowledge Base-artikel Add or change an input language (Een invoertaal toevoegen of wijzigen)
  Raadpleeg voor Windows Vista het Microsoft Knowledge Base-artikel Add or change an input language (Een invoertaal toevoegen of wijzigen)

  Voor Windows XP:
  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm
  2. Klik in Configuratiescherm, als u in de Categorieweergave bent, op Klassieke weergave (linkerbovenhoek)
  3. Open Landeninstelling.
  4. Klik op het tabblad Talen.
  5. Klik onder Tekstdiensten en invoertalen op de knop Details.
  6. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen.
  7. Kies in het dialoogvenster Invoertaal toevoegen de gewenste invoertaal en toetsenbordindeling of Input Method Editor (IME) die u wilt toevoegen.
  8. Klik twee keer op OK. U ziet nu een taalindicator in het systeemvak (standaard in de rechteronderhoek van het bureaublad). U kunt wisselen tussen verschillende invoertalen (= toetsenbordtalen) door op de toetsen Alt + Shift te drukken

Terug naar boven
Onderwerp 4: Probleemoplossing voor een traag bewegende cursor
 1. Wijzig de muisinstellingen in het Configuratiescherm.

  (Raadpleeg de Inhoudsopgave voor hulp bij het bepalen van het besturingssysteem dat op deze computer is geïnstalleerd.)
  Raadpleeg voor Windows 7 het Microsoft Knowledge Base-artikel Muisinstellingen wijzigen
  Raadpleeg voor Windows Vista het Microsoft Knowledge Base-artikel Muisinstellingen wijzigen
  Raadpleeg voor Windows XP het Microsoft Knowledge Base-artikel Customize your mouse settings (alleen Engelstalig)

 2. Installeer de Dell touchpaddrivers (zie sectie 4) of muisdrivers van niet-Dell muizen opnieuw

 3. Wanneer u een externe muis gebruikt, sluit dan het snoer of de ontvanger aan op de USB-poort en test de cursorbeweging.

 4. Zet de computer uit.

 5. Ontkoppel alle andere apparaten, waaronder:
  • Luidsprekers
  • Printers
  • Scanners
  • Andere USB-apparaten behalve het toetsenbord
  • Personal Digital Assistants (PDA's)
  • USB-geheugenstick of andere externe storage-apparaten

 6. Zet de computer opnieuw aan en test de cursorverplaatsing opnieuw.
  • Als de cursor correct werkt, sluit dan één extern apparaat tegelijk aan en test de muis om te controleren welk apparaat het probleem veroorzaakt.

 7. Controleer of de opening aan de onderkant van de muist schoon is en of het interne touchpad schoon is als u dat gebruikt.

 8. Controleer of het oppervlak waarop u werkt een geschikt patroon heeft dat de muis kan herkennen. Een muismat werkt het beste. De muis detecteert beweging door middel van reflectie. Een volkomen glad oppervlak maakt het detecteren van muisbewegingen lastiger.

 9. Wanneer u een externe muis gebruikt, probeer de kabel of ontvanger dan op een andere USB-poort van de computer aan te sluiten en test de cursorverplaatsing opnieuw.

 10. Wanneer u een externe muist gebruikt, probeer de kabel of ontvanger dan op een andere computer aan te sluiten (indien beschikbaar) en test de cursorverplaatsing opnieuw.

 11. Wanneer u een externe muis gebruikt, probeer dan een andere kabel of ontvanger van een andere computer (indien beschikbaar) en test de cursorverplaatsing opnieuw.

 12. Start de computer in de veilige modus en test de cursorverplaatsing. Als de cursor nu normaal werkt, dan wordt de trage cursor veroorzaakt door software. Probeer dan eerst een Systeemherstel uit te voeren naar het moment waarop de cursor nog goed werkte. Als dat het probleem niet verhelpt, verwijder dan alle software die is geïnstalleerd vanaf het moment dat de cursor niet goed meer werkte.
  1. Druk op de aan-uitknop terwijl de computer is uitgeschakeld en wacht tot het Dell logo wordt weergegeven.

  2. Wanneer het Dell logo verschijnt, drukt u op <F8> om het Boot Menu (Opstartmenu) te laden. Als het menu niet verschijnt, start u het systeem opnieuw en drukt u tijdens de weergave van het Dell logo een aantal keren op <F8>.

  3. Druk op <pijl-omhoog> of <pijl-omlaag> om Safe Mode (Veilige modus) te selecteren.

  4. Druk op <Enter> (wellicht moet u nogmaals op <Enter> drukken om het besturingssysteem en uw naam te selecteren of op OK klikken).

 13. Raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel Problemen met muis, touchpad of toetsenbord in Windows.

Terug naar boven
Onderwerp 5: Het touchpad van de laptop in- of uitschakelen

Soms wilt u misschien het touchpad van uw laptop uitschakelen, bijvoorbeeld wanneer de cursor voortdurend wordt verplaatst tijdens het typen of wanneer u altijd een externe muis gebruikt (zorg ervoor dat een externe muis aangesloten is en werkt voordat u het touchpad uitschakelt).

 • Sommige computers beschikken over een sneltoets om het touchpad uit en in te schakelen. Raadpleegt het Dell Knowledge Base-artikel "Uitschakelen en inschakelen van het touchpad met behulp van de sneltoets" om te zien of uw computer over deze sneltoets beschikt en hoe u die gebruikt.

 • Voer de onderstaande stappen uit voor computers die niet over een sneltoets voor het in- of uitschakelen beschikken (zorg ervoor dat een externe muis aangesloten is en werkt voordat u dit proces uitvoert).
  1. Controleer of de nieuwste drivers zijn geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie het volgende artikel in de Dell Knowledge Base: "De website Drivers en downloads gebruiken"
   Opmerking:
   De touchpaddrivers bevinden zich in het gedeelte Invoer onder Dell Touchpad / Pointing Stick, Alps - Driver of Synaptics - Driver.

  2. Klik op Start.

  3. Typ main.cpl in het vak Zoeken en klik op main.cpl in de lijst met programma's.
   • Klik in Windows XP op Uitvoeren, typ main.cpl in het vak naast Openen en klik op OK.

  4. Klik op het tabblad Dell Touchpad.

  5. Klik op de afbeelding van het touchpad.

  6. Klik op Device Select (Apparaat selecteren).

  7. Klik om het selectievakje links van Disable Touchpad / Pointing Stick when external USB mouse is present (Touchpad/Pointing Stick uitschakelen wanneer externe USB-muis aanwezig is) in te schakelen en het touchpad uit te schakelen. Schakel dit selectievakje uit om het touchpad in te schakelen.

  8. Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op OK.

  9. Klik op de X rechtsboven in het venster om het hulpprogramma Dell Touchpad Utility te sluiten.
  Terug naar boven

  Onderwerp 6: Probleemoplossing van een toetsenbordtoets
  die van een laptoptoetsenbord is losgegaan  Het komt soms voor dat een toetskapje van het interne toetsenbord klemt of loslaat tijdens het gebruik van een laptop. Het toetskapje weer vastzetten op de laptop:
  Dell heeft een online zelfstudie samengesteld over het opnieuw vastzetten van een toetskapje van een laptop.
  Klik hier om de zelfstudie weer te geven. - OPMERKING: Alleen Engelstalig
  1. Bepaal hoe het toetskapje met het laptopsysteem is verbonden.
   • Onder het toetskapje bevindt zich een rubberen kegeltje en een scharend plastic veertje (zie Afbeelding 1 en Afbeelding 2).


   Afbeelding 1: Onderzijde van het toetskapje, scharend veertje en kegeltje van het interne laptoptoetsenbord


   Afbeelding 2: Interne laptoptoets met opgetild scharend veertje
   • Bij een bepaald type laptoptoetsenbord is tevens een steunplaatje aanwezig (zie Afbeelding 3).   Afbeelding 3: Optionele ondersteuning in laptoptoetsenbord
 • Leg het toetskapje zorgvuldig uitgelijnd op het scharende veertje en druk het kapje omlaag (zie Afbeelding 4).


  Afbeelding 4: Een toetskapje uitlijnen en vastdrukken
  Opmerking:
  Mogelijk moet u uw vinger naar voren en naar achteren bewegen om het toetskapje vast te laten klikken op het scharende veertje. Er zijn twee "klikpunten", één boven aan de toets en één onder aan de toets.
 • Als het scharende veertje is voorzien van een steunplaatje en dat plaatje is losgegaan, klikt u eerst de onderrand van het plaatje vast onder het scharende beugeltje aan de onderkant en klikt u vervolgens het bovenste deel vast over het scharende beugeltje aan de bovenkant voordat u het toetskapje uitlijnt om het weer vast te klikken (Afbeelding 5).


  Afbeelding 5: Het steunplaatje vastklikken onder het onderste beugeltje


  • Als de toetsen van het toetsenbord kapot, beschadigd of zoekgeraakt zijn en het probleem kan niet worden opgelost aan de hand van de bovenstaande instructies, kunt u contact opnemen met Technische Support

  Terug naar boven

  Onderwerp 7: Sneltoetsen en geluiden op het toetsenbord

 • Internettoetsen
 • Multimediatoetsen
 • Laptoptoetsen
 • Audiocluster
 • Audiobediening
 • Geluidswiel
 • Koppeling naar toetsenbordhandleidingen


  Internettoetsen


  Raadpleeg Tabel 1 voor informatie over de werking van een toets.
  (Niet of alle toetsenborden bevatten alle knoppen)
  Knop Werking
  Ga naar de internetstartpagina
  Start e-mailapplicatie Start e-mail
  Ga naar webpagina of webmenu Ga naar webpagina of webmenu (geconfigureerd door software)
  Zoeken op het web starten Zoeken op het web starten
  Tabel 1: Internettoetsen

  Terug naar boven

  Multimediatoetsen


  Raadpleeg Tabel 2 voor informatie over de werking van een toets.
  (Niet of alle toetsenborden bevatten alle knoppen)
  Knop Werking
  Geluid dempen ofGeluid dempen Geluid dempen
  Volume omlaag ofVolume omlaag Volume omlaag
  Volume omhoog ofVolume omhoog Volume omhoog
  Afspelen / Pauzeren ofAfspelen / Pauzeren Afspelen / Pauzeren
  Geluid dempen ofStoppen Media stoppen
  Vorige of Vorige
  Volgende ofVolgende Volgende
  Audiotoets Audiotoets
  (start Windows Media Player)
  Uitwerptoets voor cd/dvd - Mogelijk moet Quickset worden geïnstalleerd voordat deze toets werkt.
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Tabel 2: Multimediatoetsen

  Terug naar boven

  Laptoptoetsen


  Raadpleeg Tabel 3 voor informatie over de werking van een toets.
  (Niet of alle toetsenborden bevatten alle knoppen)
  Knop Werking
  Num Lock Num Lock
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Scroll Lock Scroll Lock
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Scherm helderder Scherm helderder - druk op deze toets om het scherm helderder te maken.
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Scherm dimmen Scherm dimmen - druk op deze toets om het scherm minder helder te maken.
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Extern scherm Extern scherm - door op deze toets te drukken, schakelt u tussen een externe of een interne monitor, of beide.
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Schijf uitwerpen Uitwerpen van cd/dvd - deze toets werkt alleen als Quickset is geïnstalleerd.
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Stand-by Stand-by - deze toets werkt alleen als Quickset of Dell ContolPoint is geïnstalleerd, afhankelijk van uw model.
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Batterij Batterijstatus - deze toets werkt alleen als Quickset of Dell ContolPoint is geïnstalleerd, afhankelijk van uw model.
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Batterij laadt op Batterij laadt op - hiermee kunt u het opladen van de batterij uitschakelen totdat u de computer opnieuw opstart. Dit heeft geen effect op het batterijgebruik. Deze toets werkt alleen als Dell ContolPoint is geïnstalleerd.
  (Mogelijk moet u eerst de toets <Fn> ingedrukt houden voordat deze toets werkt)
  Fn-toets Fn-toets - Fn staat voor "functie". Als u deze toets ingedrukt houdt, krijgt u toegang tot de alternatieve functie van een toets. Deze toets bevindt zich meestal tussen de CTRL-toets en de Windows-toets linksonder op het toetsenbord.
  (De alternatieve functie is onder de hoofdfunctie van de toets vermeld (soms in blauwe letters). Raadpleeg de afbeeldingen hierboven voor beschrijvingen van de functies van de toetsen.)
  Latitude ON Latitude ON:
  • Start op naar de geïnstalleerde Latitude ON-module of Reader wanneer de computer is uitgeschakeld.
  • Start vanuit Windows op naar de geïnstalleerde Latitude ON-module of Reader (Dell ContolPoint moet zijn geïnstalleerd).
  Het touchpad van bepaalde computers in- en uitschakelen. Houd de toets <Fn> ingedrukt en druk op de toets <F3>.

  Het touchpad van bepaalde computers in- en uitschakelen. Druk op de toets <F6>.
  Het touchpad van bepaalde computers in- en uitschakelen. Druk op de toets voor het in- of uitschakelen van het touchpad
  (deze toets bevindt zich rechts van de toets <F12>).
  Tabel 3: Laptoptoetsen

  Terug naar boven

  Audiocluster


  Als de toetsen en knop op uw toetsenbord er niet zo uitzien als de afbeelding hieronder, raadpleeg dan het gedeelte Audiobediening of Volumewiel.


  Afbeelding 6: Audiobediening
  De nummers hebben betrekking op de afbeelding hierboven:
  Dempen aan/uit
  Media stoppen
  Vorige track
  Volumeknop - Volume omhoog / Volume omlaag (draait naar rechts en links, geen drukknop)
  Volgende track
  Afspelen / Pauzeren
  Audiotoets (start Windows Media Player)

  Terug naar boven

  Audiobediening


  Als de toetsen en knop op uw toetsenbord er niet zo uitzien als de afbeelding hieronder, raadpleeg dan het gedeelte Audiocluster of Volumewiel.


  Afbeelding 7: Audiocluster
  De nummers hebben betrekking op de afbeelding hierboven:
  Volumeknop - Volume omhoog / Volume omlaag (draait naar rechts en links, geen drukknop)
  Audiotoets (start Windows Media Player)
  Media stoppen
  Vorige track
  Afspelen / Pauzeren
  Volgende track
  Dempen aan/uit

  Terug naar boven

  Volumewiel


  Als de toetsen en knop op uw toetsenbord er niet zo uitzien als de afbeelding hieronder, raadpleeg dan het gedeelte Audiocluster of Audiobediening.


  Afbeelding 8: Volumewiel - Volume omhoog / Volume omlaag (draait naar rechts en links, geen drukknop)

  Terug naar boven

  Onderwerp 8: Toetsenbord met achtergrondverlichting gebruiken
  Opmerking:
  Als uw computer niet beschikt over het symbool dat hieronder met de blauwe punt is aangegeven, beschikt uw functie niet over deze functie (de toets kan zich op een andere plek op het toetsenbord bevinden).
  1. Houd de toets <Fn> ingedrukt (meestal bevindt deze toets zich tussen de toetsen CTRL en Windows linksonder op het toetsenbord).

  2. Druk op de toets met het symbool dat is aangegeven met de blauwe punt (Afbeelding 9).
   Afbeelding 9: Schakeltoets voor achtergrondverlichting van het toetsenbord
   (Door op deze toets te drukken schakelt het toetsenbord tussen de standen uit, gedimd en helder.)
  Opmerking:
  Op de Dell Adamo-laptop moet u op de toetsen <6> of <7> drukken om de achtergrondverlichting van het toetsenbord minder helder of helderder te maken.

  Terug naar boven

  Onderwerp 9: Een toetsenbord met snoer of een muis
  met snoer op uw computer aansluiten


  Klik op een van de opties hieronder wanneer u een desktopcomputer of een laptopcomputer hebt.
  Mijn computer is een desktop
  1. Bepaal welk type connector uw toetsenbord of muis heeft. Zie Afbeelding 10 voor meer informatie.
   PS/2-connector USB-connector
   Afbeelding 10: PS/2- en USB-connectors

  2. In Afbeelding 11 ziet u de gebruikelijke plek op de achterkant van de computer waar u uw toetsenbord of muis kunt aansluiten.


   Afbeelding 11: Locaties van PS/2- en USB-poort
   De nummers hebben betrekking op de afbeelding hierboven:
   PS/2-poorten
   USB-poorten
  Opmerking:
  De connectors kunnen maar op één manier worden aangesloten. Als de connector niet lijkt te passen, pas de hoek dan aan of houd de connector ondersteboven.

  Terug naar boven

  Mijn computer is een laptop
  1. Bekijk de connector aan het einde van het snoer van het toetsenbord of de muis.

  2. Zoek een overeenkomende poort en USB-symbool op de laptop. Zie Afbeelding 12 voor meer informatie.


   Afbeelding 12: Locaties van USB-poort
   Opmerking:
   De connectors kunnen maar op één manier worden aangesloten. Als de connector niet lijkt te passen, houd de connector ondersteboven.

  Terug naar boven

  Onderwerp 10: Toetsenbord en muis schoonmaken

  Het toetsenbord reinigen
  • Zet de computer uit en trek de connector van het toetsenbord uit de computer. Houd het toetsenbord ondersteboven en schud er voorzichtig mee. De meeste kruimels en het meeste stof valt eruit. Neem een spuitbus met samengeperste lucht en spuit rond de toetsen. Neem vervolgens een wattenstaafje en bevochtig dit met reinigingsalcohol. Het watje moet vochtig zijn, maar niet nat. Veeg met het wattenstaafje rond buitenrand van de toetsen. Veeg over de bovenkant van de toetsen. Als u een laptop hebt, volg dan dezelfde procedure, maar wees extra voorzichtig met uw apparaat. Voer deze procedure elke maand uit. Sluit wanneer u klaar bent het toetsenbord weer aan en schakel uw computer in.
  • Als u vloeistof op het toetsenbord morst, schakel uw computer dan onmiddellijk uit, koppel het toetsenbord los en houd het ondersteboven. Veeg terwijl u het toetsenbord ondersteboven houdt, de bovenkant met keukenpapier droog, blaas samengeperste lucht tussen de toetsen en laat het toetsenbord een dag drogen.
  • Als u vloeistof op het toetsenbord van een laptop morst, moet u nog voorzichtiger zijn omdat de vloeistof gemakkelijk onder het toetsenbord terecht kan komen en interne onderdelen van de computer kan beschadigen. Als u vloeistof op een laptop morst, houd de computer dan onmiddellijk ondersteboven, schakel de computer uit en verwijder de externe voedingsbron (indien gebruikt) en andere randapparaten. Verwijder ook de batterij. Veeg de laptop met keukenpapier droog en laat de computer een dag ondersteboven drogen. Als de computer na een dag ondersteboven drogen niet meer opstart of niet goed meer werkt, kunt u contact opnemen met Technische Support. (Het morsen van vloeistof wordt alleen door de garantie gedekt als uw garantie de optie Complete Care of Accidental Damage Service bevat).
   Opmerking:
   Als u een andere vloeistof dan gewoon water morst, kan dit ernstige schade veroorzaken. Probeer een toetsenbord of laptop nooit te drogen in een magnetron of gewone oven.

  Terug naar boven

  Uw optische muis reinigen
  • Zet de computer uit en koppel de muis los. Bekijk de lens aan de onderkant van de optische muis. Als u daar vuil ziet, kunt u dat wegblazen met een spuitbus samengeperste lucht. Gebruik anders een wattenstaafje en bevochtig dit met reinigingsalcohol. Het wattenstaafje moet vochtig zijn, niet nat. Maak de lens voorzichtig schoon.

  Terug naar boven

  Uw muis met bal reinigen
  • Zet de computer uit en koppel de muis los. Open de onderkant van de muis en verwijder de bal. Maak de bal schoon met water en laat deze drogen aan de lucht. Als u de binnenkant van de muis wilt reinigen, gebruik dan een met reinigingsalcohol bevochtigd wattenstaafje en veeg de binnenkant schoon. Krab moeilijk verwijderbaar vuil weg met uw vingernagel. Blaas ten slotte lucht in de opening. Plaats de bal weer in de muis en breng het dekseltje weer aan. Voer deze procedure elke maand uit. Sluit wanneer u klaar bent de muis weer aan en schakel uw computer in.

  Terug naar boven


  Onderwerp 11: Toetsenborden en muizen die niet van het merk Dell zijn
  Als u werkt met een toetsenbord of muis waar de naam Dell niet op aanwezig is, neemt u contact op met de leverancier van het toetsenbord of de muis.
  Terug naar bovenArticle ID: SLN115351

Last Date Modified: 15-06-2015 05:05


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Did this article solve your problem?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.