Knowledge Base

Hur installerar jag Windows 7 i en Alienware-dator?


Hur installerar jag Windows 7 i en Alienware-dator?


Artikelsammanfattning:
Den här artikeln hjälper dig genom processen att installera Windows 7 i din Alienware-dator.Obs! Bokmärk den här artikeln eftersom du kan behöva starta om datorn under felsökningsprocessen.

Gäller för:

Stationära Alienware-datorer
Bärbara Alienware-datorer


Objekt som behövs

· Alienware Microsoft Windows 7-skiva
· Alienware resurs-DVD eller Dell Direct USB-nyckel (valfritt)
· Eventuella installationsskivor för program,
· Eventuell programvara och/eller dokumentation för internetanslutningen
· Eventuella installationsskivor för externa enheter (till exempel skrivare) och interna enheter som har lagts till efter att datorn levererades från Alienware.
· En annan dator med internetåtkomst för att följa anvisningarna och hämta drivrutiner
Obs!
 • De senaste Alienware-modellerna har inget återställningsmedium. Använd AlienRespawn för att återställa datorn till fabriksinställningarna. Om du måste installera om Windows från början kan du använda Dell Direct USB-nyckel. Klicka här för att ta reda på hur du installerar Windows med Dell Direct USB-nyckel
 • Om du beställde din bärbara dator utan en optisk enhet kan du köpa en extern optisk enhet för att fortsätta installationen
 • Om datorn levererades med fler än en hårddisk och en RAID-konfiguration installerad läser du i användarhandboken för att få mer information om vilken typ av RAID-konfiguration som datorn har stöd för och hur du konfigurerar den för ominstallation. Viktigt: Om din dator har en RAID-konfiguration, klickar du här för ytterligare information.Innehållsförteckning:
 1. Säkerhetskopiera viktiga filer och data
 2. Ta bort kringutrustning som inte behövs
 3. Förbered datorn för installation.
 4. Installera operativsystemet från skivan för operativsystemsinstallation
 5. Installera drivrutiner och verktyg från Dell
 6. Anslut datorn till internet eller nätverket
 7. Installera viktiga och rekommenderade uppdateringar från Windows Update
 8. Installera program
 9. Installera drivrutiner för maskin- och programvara från tredjepartsleverantörer
 10. Återställ personliga filer och data från säkerhetskopior

Obs! Se videon "How to install Windows 7 on an Alienware Computer?" (Hur installerar jag Windows 7 på en Alienware-dator?)

Obs!
Om du utför en manuell ominstallation kommer du inte längre att kunna utföra en återställning med PC Restore eller återställa fabriksinställningarna med AlienRespawn. Kontrollera om du kan utföra en återställning med PC Restore innan du utför en manuell ominstallation om det skulle kunna spara tid åt dig.Innan du försöker installera om Windows från början bör du kontrollera:
· Om du installerar om till följd av ett problem efter en ändring i operativsystemet kan du alltid använda Microsoft System Restore (Microsofts systemåterställning) i stället.

· De flesta Alienware-datorer levereras med en förinläst återställningsmiljö som heter AlienRespawn och automatiserar processen med att återinstallera Windows och drivrutiner. Om du vill läsa mer om hur du använder AlienRespawn klickar du här

· Om du bestämmer dig för att installera om Windows med Alienware Recovery-skivan, kan du behöva läsa in drivrutiner under Windows-installationen beroende på vilken konfiguration du hade vid inköpstillfället. Det är för att operativsystemet korrekt ska kunna hitta dina hårddiskar och hårddiskstyrenheter. Vanliga konfigurationer som kräver inläsning av drivrutiner är RAID (två eller fler hårddiskar) eller om UEFI-alternativet är aktiverat i BIOS.

· Om du får ett fel när du slutför operativsystemsinstallationen kan det indikera att du behöver läsa in drivrutinerna på partionsskärmen.

· För Alienware X51-serien och Aurora R4

· För M14x, M17x, M18x (alla serier)

· Vi rekommenderar att du använder de senaste drivrutinerna som finns på Dells webbplats. Om du ska installera om via Alienware Recovery-skivan använd bara nätverksdrivrutinen från resurs-DVD:n om du måste, eftersom den kan innehålla gamla drivrutiner och uppdatera när du kan göra det online.
Obs!
Installera aldrig en äldre version av Alienware Command Center eftersom det kan orsaka kommunikationsproblem mellan ljusstyrenheten och AlienFX-programvaran. Använd den senast tillgängliga versionen från Dells webbplats.


Steg 1:

Säkerhetskopiera viktiga filer och data.


Klicka på länken nedan om du vill få anvisningar om hur du säkerhetskopierar viktiga filer och data.
Klicka här om du vill få anvisningar om hur du säkerhetskopierar filer.
* Obs! Att göra en AlienRespawn-fabriksåterställning från avbildning kan spara tid. Klicka här för att kontrollera om det här alternativet är tillgängligt innan du installerar om Windows.


Överst på sidan

Steg 2:

Ta bort kringutrustning som inte behövs

Behåll bildskärm, tangentbord och mus och ta bort all följande extern kringutrustning:
Obs!
Installera aldrig Ett externt tillbehör. Det är en enhet som kan anslutas till en port på framsidan, sidan eller baksidan av datorn, till exempel en skrivare eller ett USB-minne.
 • Skanner
 • Skrivare
 • Modem- eller nätverkskablar
 • Handdator (PDA, Personal Digital Assistant)
 • USB-flash-enhet eller annan extern hårddisk
 • Andra externa enheter (t.ex. USB-anslutna enheter)
 • Ta bort datorn från dockningsstationen, om du använder en sådan.

Överst på sidan

Steg 3:

Förbered datorn för installation.


Kontrollera att du har alla installationsmedier tillgängliga. Du behöver följande:
 • Cd-/dvd-skiva för ominstallation av operativsystemet från Alienware,
 • Cd-/dvd-skiva med resurser från Alienware,
 • Eventuella installationsskivor för program,
 • Eventuell programvara och/eller dokumentation för internetanslutningen,
 • Eventuella installationsskivor för externa enheter (till exempel skrivare) och interna enheter som har lagts till efter att datorn levererades från Alienware.
 • En annan dator med internetåtkomst (ifall du behöver hämta programvara du inte har)
Obs!
 • Om du beställda din bärbara dator utan en optisk enhet kan du köpa en extern optisk enhet för att fortsätta installationen. Klicka här om du vill köpa en extern optisk enhet från Dell.


 • Om datorn levererades med fler än en hårddisk och en RAID-konfiguration installerad läser du i användarhandboken för att få mer information om vilken typ av RAID-konfiguration som datorn har stöd för och hur du konfigurerar den för ominstallation.Överst på sidan

Steg 4:

Installera operativsystemet från skivan för operativsystemsinstallation.


Sätt i Alienware Recovery-DVD:n i den optiska enheten och starta om datorn.

När meddelandet Press any key to boot from the CD or DVD... (tryck på valfri tangent för att starta från cd- eller dvd-enheten) visas trycker du på en tangent så startas datorn från dvd-enheten. Försök igen om du missade det

Om datorn inte startas från dvd-skivan följer du anvisningarna nedan. Om den startas från dvd-skivan kan du ignorera den här kommentaren
a. Starta systemet och vänta på att Dell-logotypen visas.
b. När Dell-logotypen visas trycker du på <F12> för att komma till startmenyn. Om menyn inte visas startar du om systemet och trycker på <F12> flera gånger när skärmbilden med Dell-logotypen visas.
c. När startmenyn visas markerar du cd-/dvd-enheten (visas som "CDROM", "CD/DVD" eller "CD/DVD/CD-RW") i listan och trycker på <Enter>.


2. När meddelandet "Press Any key to boot from CD…" (Tryck på valfri tangent för att starta från CD-skivan) trycker du på en tangent så fort som möjligt. Om du missade det, försök igen. När installationsprogrammet för Windows 7 öppnas kontrollerar du att rätt inställningar för språk, tid, valuta och tangentbordslayout används och klickar sedan på Nästa.


3. På sidan för installation av Windows 7 klickar du på Installera nu.4. Läs villkoren och markera Jag accepterar licensvillkoren när du vill fortsätta.


5. I fönstret Vilken slags installation vill du utföra? klickar du på Anpassad (avancerat).


6. I fönstret Var vill du installera Windows? kontrollerar du att den största primära partitionen är vald och klickar sedan på Nästa. Om den primära partitionen har 0 GB ledigt utrymme bör det finnas en separat rad för Inte allokerat utrymme. Välj det här ej allokerade utrymmet och klicka på Nästa.

Obs!
Datorn startas om flera gånger under installationen.

Om din dator behöver drivrutiner enligt ovan är det på den här skärmen du måste läsa in dem. Välj Läs in drivrutiner och leta efter de medier där du har sparat filerna och när det är gjort väljer du den hårddiskpartition där du vill installera operativsystemet och klickar på Nästa.


7. I de fönster som kommer att visas nu kan du anpassa Windows 7.

8. När skrivbordet visas kan du fortsätta med nästa steg.

Överst på sidan

Steg 5:

Installera drivrutiner och verktyg från Dell.


Drivrutinerna för din Alienware-dator kan installeras från resurs-CD:n/DVD:n eller från sidan Dells drivrutiner och hämtningsbara filer, men vi rekommenderar att du använder de senaste drivrutinerna från Dells webbplats
De faktiska systemkonfigurationerna kan variera. Listan nedan är en översikt av ordningsföljden för installation av drivrutiner i Dells stationära och bärbara system. När du har installerat om operativsystemet installerar du drivrutiner enligt den angivna ordningsföljden. Vi rekommenderar att du skriver ut den här listan och använder den som referens när du installerar drivrutiner.
Obs!
Det kan hända att vissa enheter inte fungerar om de inte installeras i rätt ordningsföljd. Installera drivrutinerna i rätt ordningsföljd med hjälp av listan nedan.
Obs!
Du måste veta vilka komponenter som är installerade i datorn för att kunna välja rätt drivrutiner. Du hittar information om vilka komponenter som är installerade på din dator på din faktura.

Du måste veta vilka komponenter som är installerade i datorn för att kunna välja rätt drivrutiner. Du hittar information om vilka komponenter som är installerade på din dator på din faktura.


Drivrutiner för din Alienware-dator:
Mer information om initial installation av drivrutiner för Alienware-datorer finns här
Du kan hämta de senaste drivrutinerna från artikeln ovan eller från sidan Dells drivrutiner och hämtningsbara filer. Vi rekommenderar att du skriver ut den här listan med ordningsföljd för drivrutiner innan du börjar hämta drivrutiner från Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer.

Överst på sidan


Steg 6:

Anslut datorn till internet eller nätverket.


1. Anslut alla nätverks- eller modemkablar som du kopplade från tidigare. Om datorn använder ett trådlöst nätverkskort markerar du ikonen på aktivitetsfältet och ansluter sedan till det trådlösa nätverket.

2. Om datorn ansluts till internet via en router bör routern innehålla en del av eller all information om din internetanslutning. När du har anslutit datorn till nätverket väntar du ett par minuter på att datorn ansluter. Testa sedan anslutningen genom att starta webbläsaren i datorn.
Om du kan öppna en webbsida betyder det att du är ansluten till internet och kan gå vidare till steg 7. I annat fall fortsätter du med anvisningarna nedan.


3. Installera eventuell anslutningsprogramvara som krävs av din internetleverantör. Det är programvara som du bör ha fått från internetleverantören.

4. Konfigurera nätverksinställningarna enligt anvisningar från internetleverantören.
Mer information om hur du konfigurerar internetanslutningen finns i den dokumentation som internetleverantören förser dig med. Du kan även kontakta internetleverantören direkt.

Överst på sidan


Steg 7:

Installera viktiga och rekommenderade uppdateringar från Windows Update.

1. När du har anslutit till internet klickar du på , markerar Program och klickar sedan på Windows Update.

2. I fönstret Windows Update klickar du på Sök efter uppdateringar.

3. Om det finns rekommenderade eller viktiga uppdateringar tillgängliga följer du anvisningarna som visas och installerar dem.

4. Upprepa de här stegen tills du har installerat alla tillgängliga uppdateringar.

Överst på sidan


Steg 8:

Installera program.


Installera program genom att sätta i skivan för varje program i cd- eller dvd-enheten och följa anvisningarna som visas. (Alienware har skickat med installationsskivor för alla program som du köpte tillsammans med datorn, om du har köpt den digitala utgåvan installerar du Dells digitala leveransdrivrutin för att installera om din köpta programvara.)

Mer information om installation finns i dokumentationen som medföljde installationsskivorna.
Vissa vanliga program ingår inte i Windows 7, till exempel:
 • Windows Mail (Outlook Express)
 • Windows Kalender
 • Windows Messenger
 • Windows Movie Maker
 • Windows Fotogalleri

Du kan hämta de här programmen utan kostnad från Microsoft. Klicka på länken nedan om du vill hämta Windows Live.

Klicka här om du vill hämta Windows Live

Överst på sidan


Steg 9:

Installera drivrutiner för maskin- och programvara från tredjepartsleverantörer


Läs installationsanvisningar för varje enhet som du har lagt till sedan du fick datorn från Dell i dokumentationen som levererades med enheten.
Obs!
För vissa enheter , till exempel skrivare och skannrar, måste du installera programvaran innan du ansluter enheten och för andra behöver du inte göra det.

Överst på sidan


Steg 10:

Återställ personliga filer och data från säkerhetskopior


Klicka på länken nedan om du vill få anvisningar om hur du återställer filer från en säkerhetskopiering.

Klicka här om du vill få anvisningar om hur du återställer filer.

Överst på sidan


Alienwares supportteam
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Article ID: SLN289869

Last Date Modified: 2016-04-21 12:51


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.