Knowledge Base

Ręczna ponowna instalacja systemu operacyjnego Windows XP


Spis treści:

 1. Krok 1: Tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i danych.
 2. Krok 2: Odłączanie wszystkich drugorzędnych urządzeń peryferyjnych.
 3. Krok 3: Przygotowanie komputera do ponownej instalacji systemu.
 4. Krok 4: Ponowna instalacja systemu operacyjnego z użyciem dysku instalacyjnego.
 5. Krok 5: Instalowanie sterowników i narzędzi firmy Dell.
 6. Krok 6: Podłączanie komputera do Internetu lub sieci.
 7. Krok 7: Instalowanie krytycznych i zalecanych aktualizacji Windows Updates.
 8. Krok 8: Instalowanie aplikacji.
 9. Krok 9: Instalowanie sprzętu i sterowników innych producentów.
 10. Krok 10: Przywracanie plików osobistych i danych z kopii zapasowych.


  Ostrzeżenie:  
    Po ręcznym dokonaniu ponownej instalacji nie będzie już możliwe skorzystanie z programu PC Restore ani funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych. Przed przystąpieniem do ręcznego wykonania ponownej instalacji sprawdź, czy możliwe jest skorzystanie z programu PC Restore, można w ten sposób zaoszczędzić czas. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje programu PC Restore.  

  Krok 1: Tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i danych.


  Użycie kreatora transferu plików i ustawień systemu Windows XP w celu utworzenia kopii zapasowej plików i danych
  Kreator transferu plików i ustawień automatycznie zgromadzi pliki z folderów Moje dokumenty, łącznie z folderami Muzyka, Obrazy i Wideo. Dodatkowo kreator zbierze i zapisze pliki z pulpitu i folderów Dokumenty udostępnione i Udostępniony pulpit (jeśli więcej niż jedna osoba udostępnia pliki na różnych kontach użytkownika na tym komputerze).

  1      Kliknij przycisk

   Start   
  , wskaż kolejno pozycje Wszystkie programy ,  Akcesoria,  Narzędzia systemowe i kliknij pozycję  Kreator transferu plików i ustawień.


  2      Zaznacz opcję Stary komputer i kliknij przycisk

     Dalej >   
  .

  Zaznaczenie tej opcji sprawia, że komputer traktowany jest jako źródło danych , które posłużą do utworzenia kopii zapasowej. Przygotowanie plików do następnego kroku może potrwać kilka minut.


  3      Wybierz metodę transferu spośród poniższych opcji:

   Stacja dysków lub innych nośników wymiennych (zalecane) — Wybierz tę opcję, jeśli masz napęd USB, dysk twardy USB, nagrywarkę CD lub DVD i puste płyty.

   Inny sposób — Wybierz tę opcję, jeśli komputer jest w sieci domowej i możesz zapisać pliki na innym komputerze lub na udostępnionym dysku sieciowym.

  Po wybraniu opcji kliknij przycisk

     Dalej >   
  .


  4      Zaznacz opcję Tylko pliki i kliknij przycisk

     Dalej >   
  .

  Kreator rozpocznie gromadzenie i zapisywanie plików w określonej lokalizacji. Jeśli został wybrany dysk wymienny, kreator może monitować o włożenie kolejnego pustego dysku, jeśli do zapisania wszystkich plików jest wymagana większa ilość miejsca. Oznacz odpowiednio dyski (np. „Moje pliki 1” itd.), aby można je było łatwo przywrócić.


  5      Po zakończeniu kliknij przycisk

     Zakończ   
   aby zamknąć kreatora.
  Możesz przejść do następnego kroku.
  Powrót do góry  Krok 2: Odłączenie wszystkich drugorzędnych urządzeń peryferyjnych


  Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne (pozostaw tylko monitor, klawiaturę i mysz):
   Uwaga:
  Zewnętrzne urządzenie peryferyjne to urządzenie podłączane do portu znajdującego się z przodu, z boku lub z tyłu komputera, takie jak drukarka czy pamięć USB.
  • skaner
  • drukarka
  • kabel sieciowy lub kabel modemu
  • Osobistego asystenta cyfrowego (PDA)
  • Dysk flash USB lub inny dysk zewnętrzny
  • Inne urządzenia zewnętrzne (np. urządzenia podłączone przez USB)
  • Jeśli używasz stacji dokującej, odłącz od niej komputer.

  Powrót do góry


  Krok 3: Przygotowanie komputera do ponownej instalacji systemu.

  Sprawdź, czy posiadasz wszystkie nośniki niezbędne do przeprowadzenia ponownej instalacji. Wymagane są następujące nośniki:
  • dysk CD/DVD firmy Dell do ponownej instalacji systemu operacyjnego;
  • dysk CD/DVD z zasobami Dell Resource;
  • wszystkie dyski instalacyjne z aplikacjami;
  • oprogramowanie i dokumentacja związana z łączeniem się z Internetem;
  • dyski instalacyjne urządzeń zewnętrznych (drukarek itp.) i urządzeń wewnętrznych dodanych do komputera po dostarczeniu go przez firmę Dell.

  Ostrzeżenie:  
    W przypadku komputerów, do których nie były dołączone płyty, firma Dell przygotowała dwa nowe programy do tworzenia kopii zapasowych i przywracania ustawień, które nie są sprzedawane na płytach. Szczegółowe informacje poniżej:
  Systemy Dell Inspiron, Studio i XPS od 22.04.2009 wykorzystują DataSafe Local Backup 2.0.
  Dell OptiPlex, Latitude, Vostro i Precision od 26.05.2009 wykorzystują Dell Backup and Recovery Manager.
  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym oprogramowaniu.
   


  Ostrzeżenie:
  W przypadku gdy komputer przenośny nie ma napędu optycznego, w celu instalacji zaleca się przesłanie komputera do serwisu lub zaopatrzenie się w zewnętrzny napęd optyczny.
  • Kliknij tutaj i wybierz jeden z adresów, pod który możesz wysłać swój komputer.
  • Kliknij tutaj, aby dokonać zakupu zewnętrznego napędu optycznego firmy Dell.
  Ostrzeżenie:
  Jeśli zakupiony komputer ma więcej niż jeden dysk twardy i zainstalowaną konfigurację RAID, dodatkowe informacje dotyczące typu konfiguracji RAID i sposobu przygotowania jej do ponownej instalacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

  Powrót do góry


  Krok 4: Ponowna instalacja systemu operacyjnego z użyciem dysku instalacyjnego.

  1      Włóż dysk CD systemu Windows XP do napędu CD-ROM i uruchom ponownie komputer. Gdy zostanie wyświetlony komunikat Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje rozruch z dysku CD..., naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć uruchamianie systemu z dysku CD.

   Uwaga:
  Jeśli komputer nie uruchamia się z dysku CD, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Jeśli następuje uruchomienie z dysku CD, zignoruj tę uwagę.

  Konfiguracja systemu w celu uruchamiania z napędu CD

  1    Włącz komputer i czekaj na pojawienie się logo firmy Dell.


  2    Kiedy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz <F12>, aby załadować Boot Menu (Menu startowe). Jeśli menu nie pojawi się, uruchom ponownie komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz <F12> na ekranie z logo firmy Dell.


  3    Gdy Boot Menu (Menu startowe) zostanie wyświetlone, zaznacz opcję napęd CD/DVD (zaznaczony na liście jako „CDROM”, „CD/DVD” lub „CD/DVD/CD-RW”) i naciśnij klawisz <Enter>.


  2      Gdy pojawi się ekran Instalacja systemu Windows XP (Rysunek 1) naciśnij klawisz <Enter>, aby zainstalować system Windows XP.

  Instalacja systemu Windows XP Professional

  Zapraszamy do programu instalacyjnego
  Ta część programu instalacyjnego przygotowuje system Microsoft(R)
  Windows(R) XP do uruchomienia na tym komputerze.


  • Aby rozpocząć instalację systemu Windows XP, naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby naprawić istniejącą instalację systemu Windows XP przy użyciu
   Konsoli odzyskiwania, naciśnij klawisz R.

  • Aby zakończyć pracę Instalatora bez instalowania systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3.   

    Enter=Kontynuuj  R=Napraw  F3=Zakończ


  Rysunek 1: Ekran instalacji systemu Windows XP

  3      Na ekranie Umowa licencyjna systemu Windows XP zapoznaj się z umową licencyjną, używając klawisza <Page Down>, aby przejść do dalszej części umowy.


  4      Naciśnij klawisz <F8>, aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Zostanie wyświetlony ekran partycji. W przypadku niektórych konfiguracji komputera mogą zostać wyświetlone następujące partycje: partycja PC Restore (2,7 to 4,75 GB) lub partycja MediaDirect (1,2 GB).


  5      Podświetl największą partycję i naciśnij klawisz <Enter>.

  Jeśli pojawi się monit o sformatowanie tej partycji, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby podświetlić opcję Formatuj partycję stosując system plików NTFS (Szybka). Naciśnij klawisz <Enter> lub <F> (jeśli ma to zastosowanie), aby sformatować partycję. Jeżeli Instalator ma wykonać sprawdzanie, czy dysk nie zawiera błędów należy wybrać opcję Formatuj partycję stosując system plików NTFS .

  Program instalacyjny sformatuje dysk w razie potrzeby i przekopiuje pliki niezbędne do instalacji. Może to potrwać kilka minut. Po zakończeniu tych czynności komputer zostanie ponownie uruchomiony, a instalacja będzie kontynuowana z dysku twardego.

   Uwaga:
  Nie naciskaj żadnych klawiszy, jeśli pojawi się komunikat Press any key to boot from the CD (Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić z dysku CD). Czas potrzebny na zakończenie powyższego procesu różni się w zależności od szybkości komputera i rozmiaru dysku twardego.


  6      Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja jest kontynuowana w graficznym interfejsie użytkownika (GUI) w klasycznej kompozycji Windows. Na tym etapie użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji w celu spersonalizowania instalacji. Podczas tego procesu ekran może kilka razy migać, jest to normalne zachowanie. Kolejność i typ informacji, jakie należy wprowadzić przedstawiono poniżej:


  1. Kliknij przycisk Dalej w oknie Opcje regionalne i językowe.

  2. Na ekranie Spersonalizuj swoje oprogramowanie wprowadź swoją nazwę w polu Nazwa: oraz, w razie potrzeby, nazwę swojej organizacji w polu Organizacja:, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Na ekranie Nazwa komputera wprowadź nazwę komputera w polu Nazwa komputera:, jeśli ma być zmieniona nazwa wprowadzona automatycznie. W przypadku systemu Windows XP Professional Edition wprowadź hasło w polu Hasło administratora:, a następnie wprowadź to samo hasło w polu Potwierdź hasło:.

  4. Kliknij przycisk Dalej.
    Uwaga:
   Jeśli zostanie wyświetlony ekran Informacje o wybieraniu numerów przez modem , postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami; w przeciwnym razie kontynuuj:

   1. Na ekranie Informacje o wybieraniu numerów przez modem kliknij, aby wybrać właściwy kraj/region w polu Kraj/region, w którym teraz przebywasz. .

   2. Wprowadź numer kierunkowy w polu Numer kierunkowy miasta, w którym teraz przebywasz:, a następnie wprowadź numer w polu Jeśli wybierasz numer w celu uzyskania połączenia z linią zewnętrzną, podaj ten numer (jeśli dotyczy).

   3. Kliknij, aby zaznaczyć jedną z poniższych pozycji pola Telefon w tej lokalizacji wykorzystuje:
    • Tonowe wybieranie numeru, jeśli linia telefoniczna wykorzystuje wybieranie tonowe.
    • Impulsowe wybieranie numeru, jeśli linia telefoniczna wykorzystuje wybieranie impulsowe.


   4. Kliknij przycisk Dalej.


  5. Na ekranie Ustawienia daty i godziny sprawdź, czy zostały wyświetlone prawidłowe informacje w polach Data, Godzina i Strefa czasowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Na ekranie Ustawienia sieciowe kliknij, aby zaznaczyć opcję Typowe, a następnie kliknij przycisk Dalej. O ile to możliwe, kliknij przycisk Pomiń, aby pominąć sekcję konfiguracji sieci. W przypadku systemu Windows XP Professional kliknij, aby zaznaczyć opcję Nie, tego komputera nie ma w sieci..., a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Program instalacyjny zakończy pracę, a instalacja potrwa jeszcze ok. 30 minut. Komputer uruchomi się ponownie po zakończeniu instalacji.

   Uwaga:
  Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlony komunikat Press any key to boot from the CD (Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić z dysku CD), nie naciskaj żadnych klawiszy na klawiaturze.

  7      Po ponownym uruchomieniu system przeprowadzi próbę skonfigurowania wykrytych urządzeń, jednak większość sterowników nie jest jeszcze zainstalowana. Aby przygotować komputer do instalacji sterowników i zakończyć proces konfiguracji, należy wykonać następujące kroki:


  1. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Ustawienia wyświetlania, kliknij przycisk OK.

  2. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Ustawienia monitora, kliknij przycisk OK.

  3. W oknie Witamy w systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Dalej.

  4. Na stronie rejestracji kliknij Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej. Monit o zarejestrowanie komputera pojawi się w późniejszym terminie.

  5. Zostanie wyświetlone okno Czy chcesz teraz skonfigurować dostęp do Internetu? kliknij opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej.

  6. W oknie Kto będzie używał tego komputera?, w polu Nazwa: wprowadź wybraną nazwę użytkownika. W polach Użytkownicy wprowadź dodatkowe nazwy użytkowników, którzy będą korzystali z tego komputera.

  7. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.

  8. Kliknij przycisk Zakończ.


  System Windows XP zostanie uruchomiony po raz pierwszy i będzie gotowy do instalowania sterowników.

  Powrót do góry


  Krok 5: Instalowanie sterowników i narzędzi firmy Dell.

  Sterowniki dla komputera Dell można zainstalować z płyty ResourceCD/DVD lub ze strony Sterowniki i pliki do pobrania .
  Faktyczne konfiguracje systemów mogą być różne. Na poniższej liście przedstawiono w ogólny sposób kolejność instalowania sterowników na komputerach stacjonarnych i notebookach firmy Dell. Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego należy zainstalować sterowniki w kolejności przedstawionej na poniższej liście. Zaleca się wydrukowanie tej listy i korzystanie z niej podczas instalowania sterowników.
  Ostrzeżenie:  
    Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo, jeśli instalacja sterowników nie zostanie przeprowadzona w odpowiedniej kolejności. Należy użyć poniższej listy i zainstalować sterowniki w odpowiedniej kolejności.  


  Uwaga:  
   
  Aby wybrać właściwe sterowniki, należy wiedzieć, jakie podzespoły zostały zainstalowane w komputerze. Aby ustalić, jakie podzespoły są zainstalowane w komputerze, należy skorzystać z informacji podanych w następującym artykule bazy wiedzy firmy Dell: „How to Determine Which Components are in Your Computer” (Jak określić, jakie podzespoły znajdują się w komputerze) — numer artykułu: 324898.
   

  1. Desktop System Software (DSS) lub Notebook System Software (NSS) — bardzo ważne narzędzie udostępniające krytyczne aktualizacje i poprawki dla systemu operacyjnego. W przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego lub aktualizacji wszystkich sterowników oprogramowanie to należy zainstalować jako pierwsze. Obecnie oprogramowanie DSS i NSS nie jest wymagane w komputerach z zainstalowanym systemem Windows Vista. Ten element znajduje się w kategorii  Narzędzia systemowe na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  2. Chipset — umożliwia systemowi Windows sterowanie układami i kontrolerami na płycie głównej. Ten element znajduje się w kategorii Chipset na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  3. Karta graficzna — zapewnia wysoką wydajność wyświetlania grafiki i wideo. Ten element znajduje się w kategorii Karty graficzne na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  4. Karta sieciowa (ang. Network Interface Card, NIC) — zapewnia dostęp do Internetu lub sieci lokalnej. Ten element znajduje się w kategorii Sieć na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  5. Karta dźwiękowa — sterowniki karty dźwiękowej umożliwiają korzystanie z kontrolera dźwiękowego i poprawiają jakość jego pracy. Ten element znajduje się w kategorii Dźwięk na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  6. Modem — umożliwia realizację połączeń za pośrednictwem sieci telefonicznej. Ten element znajduje się w kategorii Komunikacja na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  7. Karta sieci bezprzewodowej — umożliwia korzystanie z sieci bezprzewodowej i poprawia jakość pracy w tej sieci. Ten element znajduje się w kategorii Sieć na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  8. Panel dotykowy, wskaźnik, trackstick, myszy i klawiatury — sterowniki tych urządzeń wskazujących zwiększają ich funkcjonalność. Ten element znajduje się w kategorii Mysz i klawiatury na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  9. Pozostałe urządzenia 
   • Moduł Bluetooth®
    Ten element znajduje się w kategorii Komunikacja na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.
   • Karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej Dell
    Ten element znajduje się w kategorii Komunikacja na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.
   • Kontroler PCMCIA/Smartcard
    Ten element znajduje się w kategorii Zabezpieczenia na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  Najnowsze sterowniki do urządzeń wymienionych na powyższej liście można pobrać ze strony Sterowniki i pliki do pobrania. Zaleca się wydrukowanie tej listy z kolejnością instalacji sterowników przed rozpoczęciem procesu pobierania na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.
  Powrót do góry


  Krok 6: Podłączanie komputera do Internetu lub sieci.

  1      Podłącz odłączone wcześniej przewody modemu lub kable sieciowe. Jeśli komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Connect To A Wireless Network (Podłączanie do sieci bezprzewodowej) — numer artykułu: 338826.


  2      Jeśli komputer łączy się z Internetem poprzez router, niektóre (lub wszystkie) informacje dotyczące połączenia powinny znajdować się w routerze. Po podłączeniu komputera do sieci odczekaj kilka minut, aby komputer odnalazł i połączył się z siecią, a następnie przetestuj połączenie, uruchamiając przeglądarkę internetową.

  Jeśli można otwierać strony internetowe, oznacza to, że komputer jest podłączony do Internetu; przejdź do Kroku 7. W przeciwnym wypadku wykonaj poniższe czynności.


  3     Zainstaluj oprogramowanie wymagane przez usługodawcę internetowego (ISP). Oprogramowanie to powinno zostać dostarczone przez usługodawcę.


  4     Skonfiguruj ustawienia połączenia zgodnie z wymaganiami usługodawcy.
  Dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania połączenia z Internetem można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez usługodawcę internetowego lub uzyskać, kontaktując się z usługodawcą.

  Powrót do góry


  Krok 7: Instalowanie krytycznych i zalecanych aktualizacji systemu Windows.

  1      Po uzyskaniu połączenia z Internetem przejdź do witryny Windows Update. Jeśli pojawia się okno z komunikatem o zabezpieczeniach, kliknij Tak, aby kontynuować.


  2      Kliknij Skanuj w poszukiwaniu aktualizacji.


  3      Kliknij Sprawdź i zainstaluj aktualizacje.


  4      Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.


  5      Kliknij przycisk Akceptuj, aby kontynuować.


  6      Kliknij przycisk OK.
  Powtarzaj powyższe czynności do momentu, gdy nie zostaną znalezione żadne aktualizacje.
  Powrót do góry  Krok 8: Instalowanie aplikacji.

  Aby ponownie zainstalować aplikacje, należy włożyć dysk z każdą z nich do napędu CD/DVD i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie. (Firma Dell powinna zaopatrzyć Cię w dyski ze wszystkimi programami zakupionymi wraz z komputerem).
  Jeśli do zainstalowania oprogramowania są wymagane dodatkowe informacje, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną razem z dyskami instalacyjnymi.
  Powrót do góry


  Krok 9: Instalowanie sprzętu i sterowników innych producentów.

  Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji urządzeń dodanych do komputera po zakupieniu go od firmy Dell, należy zapoznać się z dokumentacją tych urządzeń dostarczoną przez ich producenta.

   Uwaga:
  Niektóre urządzenia (np. drukarki lub skanery) wymagają zainstalowania oprogramowania przed ich podłączeniem; inne nie wymagają takich zabiegów.

  Powrót do góry


  Krok 10: Przywracanie plików osobistych i danych z kopii zapasowych.

  Pliki zostaną przywrócone na komputer. Jeśli przywracanie plików następuje z wymiennego napędu, a pliki zajmują więcej niż jeden dysk, narzędzie przywracania poprosi o włożenie kolejnego dysku. Może to potrwać kilka minut (w zależności od liczby i wielkości plików).


  1      Kliknij przycisk

   Start   
  , wskaż kolejno pozycje Wszystkie programy ,  Akcesoria,  Narzędzia systemowe i kliknij pozycję  Kreator transferu plików i ustawień.


  2      Zaznacz opcję Nowy komputer i kliknij przycisk

     Dalej >   
  .

  Zaznaczenie tego pola oznacza, że dane zostaną przywrócone na tym komputerze.


  3      W oknie Czy posiadasz instalacyjny dysk CD systemy Windows XP? wybierz opcję Nie potrzebuję dysku kreatora... i kliknij przycisk

     Dalej >   
  .


  4      Wybierz lokalizację, w której zostały zapisane kopie zapasowe. Jeśli kopie zapasowe zostały zapisane na dysku CD lub DVD, włóż dysk do napędu. Jeśli kopia zawiera więcej dysków, włóż pierwszy dysk w kolejności. Następnie kliknij przycisk

     Dalej >   
  .

  Kreator rozpocznie przywracanie zapisanych plików w miejscach, gdzie były pierwotnie zapisane przed utworzeniem kopii zapasowej. Może to potrwać kilka minut (w zależności od liczby i wielkości plików). Jeśli dane zostały zapisane na dyskach CD lub DVD, kreator będzie monitował o włożenie następnych.


  5      Po zakończeniu kliknij przycisk

     Zakończ   
   aby zamknąć kreatora.
  Pliki zostały przywrócone.
  Powrót do góry   


  Article ID: SLN289658

  Last Date Modified: 30.03.2016 15:08


  Rate this article

  Accurate
  Useful
  Easy to understand
  Was this article helpful?
  Yes No
  Send us feedback
  Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
  Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

  Thank you. Your feedback has been sent.