Knowledge Base

Ręczna ponowna instalacja systemu operacyjnego Windows XP


Spis treści:

 1. Krok 1: Tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i danych.
 2. Krok 2: Odłączanie wszystkich drugorzędnych urządzeń peryferyjnych.
 3. Krok 3: Przygotowanie komputera do ponownej instalacji systemu.
 4. Krok 4: Ponowna instalacja systemu operacyjnego z użyciem dysku instalacyjnego.
 5. Krok 5: Instalowanie sterowników i narzędzi firmy Dell.
 6. Krok 6: Podłączanie komputera do Internetu lub sieci.
 7. Krok 7: Instalowanie krytycznych i zalecanych aktualizacji Windows Updates.
 8. Krok 8: Instalowanie aplikacji.
 9. Krok 9: Instalowanie sprzętu i sterowników innych producentów.
 10. Krok 10: Przywracanie plików osobistych i danych z kopii zapasowych.


  Ostrzeżenie:  
    Po ręcznym dokonaniu ponownej instalacji nie będzie już możliwe skorzystanie z programu PC Restore ani funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych. Przed przystąpieniem do ręcznego wykonania ponownej instalacji sprawdź, czy możliwe jest skorzystanie z programu PC Restore, można w ten sposób zaoszczędzić czas. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcje programu PC Restore.  

  Krok 1: Tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i danych.


  Użycie kreatora transferu plików i ustawień systemu Windows XP w celu utworzenia kopii zapasowej plików i danych
  Kreator transferu plików i ustawień automatycznie zgromadzi pliki z folderów Moje dokumenty, łącznie z folderami Muzyka, Obrazy i Wideo. Dodatkowo kreator zbierze i zapisze pliki z pulpitu i folderów Dokumenty udostępnione i Udostępniony pulpit (jeśli więcej niż jedna osoba udostępnia pliki na różnych kontach użytkownika na tym komputerze).

  1      Kliknij przycisk

   Start   
  , wskaż kolejno pozycje Wszystkie programy ,  Akcesoria,  Narzędzia systemowe i kliknij pozycję  Kreator transferu plików i ustawień.


  2      Zaznacz opcję Stary komputer i kliknij przycisk

     Dalej >   
  .

  Zaznaczenie tej opcji sprawia, że komputer traktowany jest jako źródło danych , które posłużą do utworzenia kopii zapasowej. Przygotowanie plików do następnego kroku może potrwać kilka minut.


  3      Wybierz metodę transferu spośród poniższych opcji:

   Stacja dysków lub innych nośników wymiennych (zalecane) — Wybierz tę opcję, jeśli masz napęd USB, dysk twardy USB, nagrywarkę CD lub DVD i puste płyty.

   Inny sposób — Wybierz tę opcję, jeśli komputer jest w sieci domowej i możesz zapisać pliki na innym komputerze lub na udostępnionym dysku sieciowym.

  Po wybraniu opcji kliknij przycisk

     Dalej >   
  .


  4      Zaznacz opcję Tylko pliki i kliknij przycisk

     Dalej >   
  .

  Kreator rozpocznie gromadzenie i zapisywanie plików w określonej lokalizacji. Jeśli został wybrany dysk wymienny, kreator może monitować o włożenie kolejnego pustego dysku, jeśli do zapisania wszystkich plików jest wymagana większa ilość miejsca. Oznacz odpowiednio dyski (np. „Moje pliki 1” itd.), aby można je było łatwo przywrócić.


  5      Po zakończeniu kliknij przycisk

     Zakończ   
   aby zamknąć kreatora.
  Możesz przejść do następnego kroku.
  Powrót do góry  Krok 2: Odłączenie wszystkich drugorzędnych urządzeń peryferyjnych


  Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia peryferyjne (pozostaw tylko monitor, klawiaturę i mysz):
   Uwaga:
  Zewnętrzne urządzenie peryferyjne to urządzenie podłączane do portu znajdującego się z przodu, z boku lub z tyłu komputera, takie jak drukarka czy pamięć USB.
  • skaner
  • drukarka
  • kabel sieciowy lub kabel modemu
  • Osobistego asystenta cyfrowego (PDA)
  • Dysk flash USB lub inny dysk zewnętrzny
  • Inne urządzenia zewnętrzne (np. urządzenia podłączone przez USB)
  • Jeśli używasz stacji dokującej, odłącz od niej komputer.

  Powrót do góry


  Krok 3: Przygotowanie komputera do ponownej instalacji systemu.

  Sprawdź, czy posiadasz wszystkie nośniki niezbędne do przeprowadzenia ponownej instalacji. Wymagane są następujące nośniki:
  • dysk CD/DVD firmy Dell do ponownej instalacji systemu operacyjnego;
  • dysk CD/DVD z zasobami Dell Resource;
  • wszystkie dyski instalacyjne z aplikacjami;
  • oprogramowanie i dokumentacja związana z łączeniem się z Internetem;
  • dyski instalacyjne urządzeń zewnętrznych (drukarek itp.) i urządzeń wewnętrznych dodanych do komputera po dostarczeniu go przez firmę Dell.

  Ostrzeżenie:  
    W przypadku komputerów, do których nie były dołączone płyty, firma Dell przygotowała dwa nowe programy do tworzenia kopii zapasowych i przywracania ustawień, które nie są sprzedawane na płytach. Szczegółowe informacje poniżej:
  Systemy Dell Inspiron, Studio i XPS od 22.04.2009 wykorzystują DataSafe Local Backup 2.0.
  Dell OptiPlex, Latitude, Vostro i Precision od 26.05.2009 wykorzystują Dell Backup and Recovery Manager.
  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym oprogramowaniu.
   


  Ostrzeżenie:
  W przypadku gdy komputer przenośny nie ma napędu optycznego, w celu instalacji zaleca się przesłanie komputera do serwisu lub zaopatrzenie się w zewnętrzny napęd optyczny.
  • Kliknij tutaj i wybierz jeden z adresów, pod który możesz wysłać swój komputer.
  • Kliknij tutaj, aby dokonać zakupu zewnętrznego napędu optycznego firmy Dell.
  Ostrzeżenie:
  Jeśli zakupiony komputer ma więcej niż jeden dysk twardy i zainstalowaną konfigurację RAID, dodatkowe informacje dotyczące typu konfiguracji RAID i sposobu przygotowania jej do ponownej instalacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

  Powrót do góry


  Krok 4: Ponowna instalacja systemu operacyjnego z użyciem dysku instalacyjnego.

  1      Włóż dysk CD systemu Windows XP do napędu CD-ROM i uruchom ponownie komputer. Gdy zostanie wyświetlony komunikat Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje rozruch z dysku CD..., naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć uruchamianie systemu z dysku CD.

   Uwaga:
  Jeśli komputer nie uruchamia się z dysku CD, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Jeśli następuje uruchomienie z dysku CD, zignoruj tę uwagę.

  Konfiguracja systemu w celu uruchamiania z napędu CD

  1    Włącz komputer i czekaj na pojawienie się logo firmy Dell.


  2    Kiedy zostanie wyświetlony ekran z logo firmy Dell, naciśnij klawisz <F12>, aby załadować Boot Menu (Menu startowe). Jeśli menu nie pojawi się, uruchom ponownie komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz <F12> na ekranie z logo firmy Dell.


  3    Gdy Boot Menu (Menu startowe) zostanie wyświetlone, zaznacz opcję napęd CD/DVD (zaznaczony na liście jako „CDROM”, „CD/DVD” lub „CD/DVD/CD-RW”) i naciśnij klawisz <Enter>.


  2      Gdy pojawi się ekran Instalacja systemu Windows XP (Rysunek 1) naciśnij klawisz <Enter>, aby zainstalować system Windows XP.

  Instalacja systemu Windows XP Professional

  Zapraszamy do programu instalacyjnego
  Ta część programu instalacyjnego przygotowuje system Microsoft(R)
  Windows(R) XP do uruchomienia na tym komputerze.


  • Aby rozpocząć instalację systemu Windows XP, naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby naprawić istniejącą instalację systemu Windows XP przy użyciu
   Konsoli odzyskiwania, naciśnij klawisz R.

  • Aby zakończyć pracę Instalatora bez instalowania systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3.   

    Enter=Kontynuuj  R=Napraw  F3=Zakończ


  Rysunek 1: Ekran instalacji systemu Windows XP

  3      Na ekranie Umowa licencyjna systemu Windows XP zapoznaj się z umową licencyjną, używając klawisza <Page Down>, aby przejść do dalszej części umowy.


  4      Naciśnij klawisz <F8>, aby zaakceptować warunki umowy licencyjnej. Zostanie wyświetlony ekran partycji. W przypadku niektórych konfiguracji komputera mogą zostać wyświetlone następujące partycje: partycja PC Restore (2,7 to 4,75 GB) lub partycja MediaDirect (1,2 GB).


  5      Podświetl największą partycję i naciśnij klawisz <Enter>.

  Jeśli pojawi się monit o sformatowanie tej partycji, użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby podświetlić opcję Formatuj partycję stosując system plików NTFS (Szybka). Naciśnij klawisz <Enter> lub <F> (jeśli ma to zastosowanie), aby sformatować partycję. Jeżeli Instalator ma wykonać sprawdzanie, czy dysk nie zawiera błędów należy wybrać opcję Formatuj partycję stosując system plików NTFS .

  Program instalacyjny sformatuje dysk w razie potrzeby i przekopiuje pliki niezbędne do instalacji. Może to potrwać kilka minut. Po zakończeniu tych czynności komputer zostanie ponownie uruchomiony, a instalacja będzie kontynuowana z dysku twardego.

   Uwaga:
  Nie naciskaj żadnych klawiszy, jeśli pojawi się komunikat Press any key to boot from the CD (Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić z dysku CD). Czas potrzebny na zakończenie powyższego procesu różni się w zależności od szybkości komputera i rozmiaru dysku twardego.


  6      Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja jest kontynuowana w graficznym interfejsie użytkownika (GUI) w klasycznej kompozycji Windows. Na tym etapie użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji w celu spersonalizowania instalacji. Podczas tego procesu ekran może kilka razy migać, jest to normalne zachowanie. Kolejność i typ informacji, jakie należy wprowadzić przedstawiono poniżej:


  1. Kliknij przycisk Dalej w oknie Opcje regionalne i językowe.

  2. Na ekranie Spersonalizuj swoje oprogramowanie wprowadź swoją nazwę w polu Nazwa: oraz, w razie potrzeby, nazwę swojej organizacji w polu Organizacja:, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Na ekranie Nazwa komputera wprowadź nazwę komputera w polu Nazwa komputera:, jeśli ma być zmieniona nazwa wprowadzona automatycznie. W przypadku systemu Windows XP Professional Edition wprowadź hasło w polu Hasło administratora:, a następnie wprowadź to samo hasło w polu Potwierdź hasło:.

  4. Kliknij przycisk Dalej.
    Uwaga:
   Jeśli zostanie wyświetlony ekran Informacje o wybieraniu numerów przez modem , postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami; w przeciwnym razie kontynuuj:

   1. Na ekranie Informacje o wybieraniu numerów przez modem kliknij, aby wybrać właściwy kraj/region w polu Kraj/region, w którym teraz przebywasz. .

   2. Wprowadź numer kierunkowy w polu Numer kierunkowy miasta, w którym teraz przebywasz:, a następnie wprowadź numer w polu Jeśli wybierasz numer w celu uzyskania połączenia z linią zewnętrzną, podaj ten numer (jeśli dotyczy).

   3. Kliknij, aby zaznaczyć jedną z poniższych pozycji pola Telefon w tej lokalizacji wykorzystuje:
    • Tonowe wybieranie numeru, jeśli linia telefoniczna wykorzystuje wybieranie tonowe.
    • Impulsowe wybieranie numeru, jeśli linia telefoniczna wykorzystuje wybieranie impulsowe.


   4. Kliknij przycisk Dalej.


  5. Na ekranie Ustawienia daty i godziny sprawdź, czy zostały wyświetlone prawidłowe informacje w polach Data, Godzina i Strefa czasowa, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  6. Na ekranie Ustawienia sieciowe kliknij, aby zaznaczyć opcję Typowe, a następnie kliknij przycisk Dalej. O ile to możliwe, kliknij przycisk Pomiń, aby pominąć sekcję konfiguracji sieci. W przypadku systemu Windows XP Professional kliknij, aby zaznaczyć opcję Nie, tego komputera nie ma w sieci..., a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Program instalacyjny zakończy pracę, a instalacja potrwa jeszcze ok. 30 minut. Komputer uruchomi się ponownie po zakończeniu instalacji.

   Uwaga:
  Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlony komunikat Press any key to boot from the CD (Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić z dysku CD), nie naciskaj żadnych klawiszy na klawiaturze.

  7      Po ponownym uruchomieniu system przeprowadzi próbę skonfigurowania wykrytych urządzeń, jednak większość sterowników nie jest jeszcze zainstalowana. Aby przygotować komputer do instalacji sterowników i zakończyć proces konfiguracji, należy wykonać następujące kroki:


  1. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Ustawienia wyświetlania, kliknij przycisk OK.

  2. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Ustawienia monitora, kliknij przycisk OK.

  3. W oknie Witamy w systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Dalej.

  4. Na stronie rejestracji kliknij Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej. Monit o zarejestrowanie komputera pojawi się w późniejszym terminie.

  5. Zostanie wyświetlone okno Czy chcesz teraz skonfigurować dostęp do Internetu? kliknij opcję Nie, nie tym razem i kliknij przycisk Dalej.

  6. W oknie Kto będzie używał tego komputera?, w polu Nazwa: wprowadź wybraną nazwę użytkownika. W polach Użytkownicy wprowadź dodatkowe nazwy użytkowników, którzy będą korzystali z tego komputera.

  7. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.

  8. Kliknij przycisk Zakończ.


  System Windows XP zostanie uruchomiony po raz pierwszy i będzie gotowy do instalowania sterowników.

  Powrót do góry


  Krok 5: Instalowanie sterowników i narzędzi firmy Dell.

  Sterowniki dla komputera Dell można zainstalować z płyty ResourceCD/DVD lub ze strony Sterowniki i pliki do pobrania .
  Faktyczne konfiguracje systemów mogą być różne. Na poniższej liście przedstawiono w ogólny sposób kolejność instalowania sterowników na komputerach stacjonarnych i notebookach firmy Dell. Po ponownym zainstalowaniu systemu operacyjnego należy zainstalować sterowniki w kolejności przedstawionej na poniższej liście. Zaleca się wydrukowanie tej listy i korzystanie z niej podczas instalowania sterowników.
  Ostrzeżenie:  
    Niektóre urządzenia mogą nie działać prawidłowo, jeśli instalacja sterowników nie zostanie przeprowadzona w odpowiedniej kolejności. Należy użyć poniższej listy i zainstalować sterowniki w odpowiedniej kolejności.  


  Uwaga:  
   
  Aby wybrać właściwe sterowniki, należy wiedzieć, jakie podzespoły zostały zainstalowane w komputerze. Aby ustalić, jakie podzespoły są zainstalowane w komputerze, należy skorzystać z informacji podanych w następującym artykule bazy wiedzy firmy Dell: „How to Determine Which Components are in Your Computer” (Jak określić, jakie podzespoły znajdują się w komputerze) — numer artykułu: 324898.
   

  1. Desktop System Software (DSS) lub Notebook System Software (NSS) — bardzo ważne narzędzie udostępniające krytyczne aktualizacje i poprawki dla systemu operacyjnego. W przypadku ponownej instalacji systemu operacyjnego lub aktualizacji wszystkich sterowników oprogramowanie to należy zainstalować jako pierwsze. Obecnie oprogramowanie DSS i NSS nie jest wymagane w komputerach z zainstalowanym systemem Windows Vista. Ten element znajduje się w kategorii  Narzędzia systemowe na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  2. Chipset — umożliwia systemowi Windows sterowanie układami i kontrolerami na płycie głównej. Ten element znajduje się w kategorii Chipset na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  3. Karta graficzna — zapewnia wysoką wydajność wyświetlania grafiki i wideo. Ten element znajduje się w kategorii Karty graficzne na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  4. Karta sieciowa (ang. Network Interface Card, NIC) — zapewnia dostęp do Internetu lub sieci lokalnej. Ten element znajduje się w kategorii Sieć na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  5. Karta dźwiękowa — sterowniki karty dźwiękowej umożliwiają korzystanie z kontrolera dźwiękowego i poprawiają jakość jego pracy. Ten element znajduje się w kategorii Dźwięk na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  6. Modem — umożliwia realizację połączeń za pośrednictwem sieci telefonicznej. Ten element znajduje się w kategorii Komunikacja na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  7. Karta sieci bezprzewodowej — umożliwia korzystanie z sieci bezprzewodowej i poprawia jakość pracy w tej sieci. Ten element znajduje się w kategorii Sieć na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  8. Panel dotykowy, wskaźnik, trackstick, myszy i klawiatury — sterowniki tych urządzeń wskazujących zwiększają ich funkcjonalność. Ten element znajduje się w kategorii Mysz i klawiatury na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  9. Pozostałe urządzenia 
   • Moduł Bluetooth®
    Ten element znajduje się w kategorii Komunikacja na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.
   • Karty szerokopasmowej sieci bezprzewodowej Dell
    Ten element znajduje się w kategorii Komunikacja na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.
   • Kontroler PCMCIA/Smartcard
    Ten element znajduje się w kategorii Zabezpieczenia na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.

  Najnowsze sterowniki do urządzeń wymienionych na powyższej liście można pobrać ze strony Sterowniki i pliki do pobrania. Zaleca się wydrukowanie tej listy z kolejnością instalacji sterowników przed rozpoczęciem procesu pobierania na stronie Sterowniki i pliki do pobrania.
  Powrót do góry


  Krok 6: Podłączanie komputera do Internetu lub sieci.

  1      Podłącz odłączone wcześniej przewody modemu lub kable sieciowe. Jeśli komputer jest wyposażony w kartę sieci bezprzewodowej, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Connect To A Wireless Network (Podłączanie do sieci bezprzewodowej) — numer artykułu: 338826.


  2      Jeśli komputer łączy się z Internetem poprzez router, niektóre (lub wszystkie) informacje dotyczące połączenia powinny znajdować się w routerze. Po podłączeniu komputera do sieci odczekaj kilka minut, aby komputer odnalazł i połączył się z siecią, a następnie przetestuj połączenie, uruchamiając przeglądarkę internetową.

  Jeśli można otwierać strony internetowe, oznacza to, że komputer jest podłączony do Internetu; przejdź do Kroku 7. W przeciwnym wypadku wykonaj poniższe czynności.


  3     Zainstaluj oprogramowanie wymagane przez usługodawcę internetowego (ISP). Oprogramowanie to powinno zostać dostarczone przez usługodawcę.


  4     Skonfiguruj ustawienia połączenia zgodnie z wymaganiami usługodawcy.
  Dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania połączenia z Internetem można znaleźć w dokumentacji dostarczonej przez usługodawcę internetowego lub uzyskać, kontaktując się z usługodawcą.

  Powrót do góry


  Krok 7: Instalowanie krytycznych i zalecanych aktualizacji systemu Windows.

  1      Po uzyskaniu połączenia z Internetem przejdź do witryny Windows Update. Jeśli pojawia się okno z komunikatem o zabezpieczeniach, kliknij Tak, aby kontynuować.


  2      Kliknij Skanuj w poszukiwaniu aktualizacji.


  3      Kliknij Sprawdź i zainstaluj aktualizacje.


  4      Kliknij przycisk Zainstaluj teraz.


  5      Kliknij przycisk Akceptuj, aby kontynuować.


  6      Kliknij przycisk OK.
  Powtarzaj powyższe czynności do momentu, gdy nie zostaną znalezione żadne aktualizacje.
  Powrót do góry  Krok 8: Instalowanie aplikacji.

  Aby ponownie zainstalować aplikacje, należy włożyć dysk z każdą z nich do napędu CD/DVD i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie. (Firma Dell powinna zaopatrzyć Cię w dyski ze wszystkimi programami zakupionymi wraz z komputerem).
  Jeśli do zainstalowania oprogramowania są wymagane dodatkowe informacje, należy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną razem z dyskami instalacyjnymi.
  Powrót do góry


  Krok 9: Instalowanie sprzętu i sterowników innych producentów.

  Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji urządzeń dodanych do komputera po zakupieniu go od firmy Dell, należy zapoznać się z dokumentacją tych urządzeń dostarczoną przez ich producenta.

   Uwaga:
  Niektóre urządzenia (np. drukarki lub skanery) wymagają zainstalowania oprogramowania przed ich podłączeniem; inne nie wymagają takich zabiegów.

  Powrót do góry


  Krok 10: Przywracanie plików osobistych i danych z kopii zapasowych.

  Pliki zostaną przywrócone na komputer. Jeśli przywracanie plików następuje z wymiennego napędu, a pliki zajmują więcej niż jeden dysk, narzędzie przywracania poprosi o włożenie kolejnego dysku. Może to potrwać kilka minut (w zależności od liczby i wielkości plików).


  1      Kliknij przycisk

   Start   
  , wskaż kolejno pozycje Wszystkie programy ,  Akcesoria,  Narzędzia systemowe i kliknij pozycję  Kreator transferu plików i ustawień.


  2      Zaznacz opcję Nowy komputer i kliknij przycisk

     Dalej >   
  .

  Zaznaczenie tego pola oznacza, że dane zostaną przywrócone na tym komputerze.


  3      W oknie Czy posiadasz instalacyjny dysk CD systemy Windows XP? wybierz opcję Nie potrzebuję dysku kreatora... i kliknij przycisk

     Dalej >   
  .


  4      Wybierz lokalizację, w której zostały zapisane kopie zapasowe. Jeśli kopie zapasowe zostały zapisane na dysku CD lub DVD, włóż dysk do napędu. Jeśli kopia zawiera więcej dysków, włóż pierwszy dysk w kolejności. Następnie kliknij przycisk

     Dalej >   
  .

  Kreator rozpocznie przywracanie zapisanych plików w miejscach, gdzie były pierwotnie zapisane przed utworzeniem kopii zapasowej. Może to potrwać kilka minut (w zależności od liczby i wielkości plików). Jeśli dane zostały zapisane na dyskach CD lub DVD, kreator będzie monitował o włożenie następnych.


  5      Po zakończeniu kliknij przycisk

     Zakończ   
   aby zamknąć kreatora.
  Pliki zostały przywrócone.
  Powrót do góry   


  Article ID: SLN289658

  Last Date Modified: 30.03.2016 15:08


  Rate this article

  Accurate
  Useful
  Easy to understand
  Was this article helpful?
  Yes No
  Send us feedback
  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
   
  Enter Captcha Code
  There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
  Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
  Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

  Thank you. Your feedback has been sent.