Knowledge Base

Często zadawane pytania — Sterowniki i pliki do pobrania


Spis treści:

 1. Co to jest sterownik?
 2. Kiedy należy zaktualizować sterownik?
 3. Określanie podzespołów znajdujących się w komputerze
 4. Jak pobrać i zainstalować sterownik?
 5. Kategorie sterowników i plików do pobrania
  1. Aplikacje
  2. Dźwięk
  3. BIOS
  4. Chipset
  5. Komunikacja
  6. Diagnostyka
  7. Sterowniki urządzeń wejściowych
  8. Sieć
  9. Wymienne nośniki danych
  10. Serial ATA
  11. Narzędzia systemowe
  12. Grafika
 6. Film (tylko w języku angielskim) — Etapy aktualizacji systemu BIOS w komputerze

 7. Film (tylko w języku angielskim) — Etapy uruchamiania programu Dell PC Diagnostics


Ten artykuł zawiera informacje na temat korzystania z witryny Sterowniki i pliki do pobrania.


Co to jest sterownik?

Sterownik jest to program umożliwiający systemowi Microsoft®® Windows® (lub innemu systemowi operacyjnemu) komunikowanie się z urządzeniami sprzętowymi w systemie. Wszystkie urządzenia, takie jak karty wideo, karty dźwiękowe i modemy, wymagają sterowników do poprawnej pracy w systemie Windows. Niekiedy system Windows zawiera sterowniki danego urządzenia, jednak z reguły sterowniki trzeba pobierać i instalować niezależnie od systemu.


Kiedy należy zaktualizować sterownik?

Aplikacja Dell Support oferuje teraz możliwość skanowania niektórych komputerów Dell w celu aktualizacji sterowników.

Jeżeli na stronie Sterowniki i Pliki do pobrania znajduje się opcja Scan Your System for Updates (Skanuj system w celu aktualizacji), kliknij ją, aby rozpocząć skanowanie systemu. Sterowniki i oprogramowanie wewnętrzne urządzeń zainstalowanych w komputerze należy aktualizować z kilku powodów. Oto kilka z nich:

zwiększenie wydajności systemu;
poprawa skuteczności zabezpieczeń (poprawki);
zgodność z szerszą gamą produktów;
dodatkowe możliwości;
eliminacja problemów;
zalecenia publikowane przez firmę Dell.

Jeśli jednak komputer działa prawidłowo, a sterownik na liście elementów do pobrania nie jest wymieniony jako Pilne lub Zalecane, prawdopodobnie nie ma powodu do aktualizacji. Instalowanie sterowników, gdy nie ma takiej konieczności może w niektórych przypadkach spowodować nowe problemy. Więcej informacji można znaleźć na stronie pobierania sterowników, w sekcji Criticality (Krytyczność).
Więcej informacji na temat sposobu aktualizacji sterowników na komputerach firmy Dell? Kliknij tutaj


Określanie podzespołów znajdujących się w komputerze

Istnieją dwa sposoby określania podzespołów znajdujących się w komputerze.

Opcja 1: Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell i użyj kodu serwisowego, aby uzyskać zwięzłą listę sterowników i plików do pobrania dla danego komputera.
Opcja 2: Jeśli potrzebujesz wyłącznie listy podzespołów, bez plików do pobrania, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Przejdź do strony System Configuration (Konfiguracja systemu).
 2. Wybierz zakładkę Original System Configurations (Pierwotna konfiguracja systemu).
 3. Wprowadź kod serwisowy, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Na ekranie pojawi się lista zainstalowanych w komputerze komponentów.
Na podstawie tej listy będzie można określić, jakie komponenty wymagają zainstalowania sterowników.

Jak pobrać i zainstalować sterownik?

 1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell.
 2. Wprowadź kod serwisowy lub kod usług ekspresowych. Zostanie otwarta strona produktów firmy Dell.
  Jeśli kod serwisowy jest niedostępny, kliknij opcję Detect my Product (Wykryj mój produkt). Więcej informacji o znajdowaniu kodu serwisowego lub kodu usług ekspresowych.
 3. Przewiń w dół na stronie produktów firmy Dell i wybierz opcję Get Drivers and downloads (Pobieranie sterowników i plików).
 4. Wybranie opcji Service Tag (Kod serwisowy) w sekcji Show me driver updates by (Pokaż aktualizacje sterowników według) spowoduje wyświetlenie listy sterowników odpowiednich dla posiadanego komputera. Wybranie opcji System Analysis (Analiza systemu) spowoduje wyświetlenie krótkiej listy sterowników odpowiednich dla komputera.
  Czasami wyświetlanie według kodu serwisowego nie zwraca wszystkich dostępnych pozycji — w takich wypadkach wybierz opcję analizy systemu.
 5. Na stronie pobierania wybierz z listy sterownik, który chcesz pobrać. Aby lepiej zrozumieć zawartość' list kategorii, zapoznaj się z częścią 5.
 6. Kliknij przycisk Pobierz. Może pojawić się ostrzeżenie i możliwość wyboru pomiędzy uruchomieniem, a zapisaniem pliku.
 7. Po zakończeniu pobierania uruchom plik z rozszerzeniem .exe. Może się pojawić monit o zrestartowanie komputera.
 8. Jeśli chcesz pobrać kilka sterowników, możesz kliknąć opcję Add To Download List (Dodaj do listy pobierania).
 9. Po wybraniu wszystkich sterowników, które chcesz pobrać, kliknij przycisk I'm Done (Gotowe).
 10. Przewiń w dół do pozycji My Download List (Listy pobierania). Aby potwierdzić wybór, możesz kliknąć View List (Wyświetl listę). Kliknij opcję Download this list (Pobierz listę). Lista może zostać zapisana lub dodana.
  Jeśli po raz pierwszy korzystasz z funkcji Add to my Download List (Dodaj do listy pobierania) w celu pobrania wielu sterowników, zostanie zainstalowany program Dell System Detect. Po zakończeniu pobierania oprogramowania zobaczysz żądanie zaakceptowania umowy licencyjnej użytkownika indywidualnego (EULA).
 11. Możesz też zaznaczyć plik i kliknąć Download selected file(s) (Kliknij wybrane pliki).
 12. Aby zobaczyć widok z podziałem na kategorie, przewiń w dół. Poniżej pozycji More Filters (Inne filtry) zobaczysz opcje wyświetlenia według kategorii, ważności i daty wydania.

Kategorie sterowników i plików do pobrania

Aplikacje

Aplikacje to programy do pobrania dostarczane przez firmę Dell do użytku z komputerem, obejmujące przede wszystkim:

 • Program Dell QuickSet Utility
 • Program Dell Webcam Manager
 • Program Roxio Creator
 • Program Dell Support Center

Dźwięk

Sterowniki urządzeń audio umożliwiające prawidłowe działanie lub zwiększające możliwości tych urządzeń.
Sterowniki audio instaluje się w celu rozwiązania problemów z brakiem dźwięku lub jego słabą jakością.


BIOS

Akronim BIOS oznacza Basic Input/Output System (Podstawowy system wejścia/wyjścia). Po włączeniu komputera system BIOS uruchamia wszystkie elementy sprzętowe, dzięki którym możliwe jest uruchomienia komputera. Elementy te to m.in.:

 • Program Dell QuickSet Utility
 • Program Dell Webcam Manager
 • Program Roxio Creator
 • Program Dell Support Center
  Po zakończeniu tego procesu system BIOS przekazuje kontrolę nad działaniem komputera zainstalowanemu systemowi operacyjnemu.

Zestaw układów mikroprocesorowych (Chipset)

Chipset to zestaw układów scalonych, które odpowiadają za realizację określonych funkcji płyty głównej.
Często konstruuje się je specjalnie pod kątem współpracy z określonym podzespołem, na przykład procesorem.


Komunikacja

Sterowniki urządzeń komunikacyjnych są przeznaczone do modemów 56k, urządzeń umożliwiających połączenia telefoniczne oraz do kart szerokopasmowych sieci bezprzewodowych.


Diagnostyka

Narzędzia diagnostyczne służą do diagnozowania usterek komputera. W przypadku diagnostyki internetowej firma Dell zaleca używanie narzędzia Dell Online Diagnostics.


Sterowniki urządzeń wejściowych

Sterowniki urządzeń wejściowych są przeznaczone do paneli dotykowych, kamer internetowych, myszy i klawiatur.


Sieć

Aby móc rozpoznać kartę sieciową i używać jej, system operacyjny będzie& potrzebował sterownika urządzenia. Sterownik sieci jest instalowany, aby umożliwić systemowi operacyjnemu komunikację z urządzeniem sieciowym.


Wymienne nośniki danych

Oprogramowanie wewnętrzne napędów CD/DVD zwiększa lub rozszerza możliwości nagrywarek CD/DVD w zakresie odczytu i zapisu danych. Zazwyczaj umożliwia ono rozwiązanie problemów z zapisem lub odczytem danych przez napęd.


Serial ATA

Narzędzia dyskowe do zarządzania pamięcią masową w systemie operacyjnym, a także poza nim.


Narzędzia systemowe

Narzędzie Dell System Software umożliwia przeprowadzenie krytycznych aktualizacji i instalację poprawek systemu operacyjnego. Jest niezbędne do prawidłowej pracy komputera Dell.


Grafika

Sterowniki kart graficznych umożliwiają działanie lub zwiększają możliwości kart graficznych.

Article ID: SLN128938

Last Date Modified: 21.09.2016 07:55


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.