Knowledge Base

Nedgradera från Microsoft Windows Vista till Windows XP


Obs!  
  När ett operativsystem i en Dell-dator har ändrats utanför fabriken omfattas det inte längre av support från Dell. Om så är fallet kontaktar du tillverkaren av operativsystemet. Du kan fortfarande anlita Dell för felsökning av problem mot en avgift.  

Proceduren med att ändra operativsystemet från Windows Vista till Windows XP, så kallad nedgradering, omfattar följande huvudåtgärder (klicka på en åtgärd så visas mer information om avsnittet):
 1. Ta reda på vilka drivrutiner som är tillgängliga för Windows XP

  Om du nedgraderar en Dell-dator där Windows Vista installerades i fabriken kontrollerar du att drivrutinerna finns tillgängliga på Drivrutiner och hämtningsbara filer.
  Dessutom kontrollerar du att drivrutiner finns tillgängliga för komponenter som installerades efter att du köpte datorn genom att kontakta tillverkaren. Många tillverkare tillhandahåller drivrutinsinformation på sin webbplats.

 2. Kontrollera programvarukompatibilitet

  Många program fungerar antingen i Windows Vista eller Windows XP men inte nödvändigtvis i båda. Kontakta programtillverkaren. Många tillverkare tillhandahåller information om operativsystemskompatibilitet på sin webbplats.

  Ta reda på om programvaran är Windows XP-kompatibel på något av följande sätt:

  • Läs systemkraven på paketet för att ta reda på vilka operativsystem som programvaran kan användas i.
  • Sök reda på systemkraven på webbplatsen för att se vilka operativsystem som är kompatibla med programvaran.
 3. Införskaffa medium och licens för Windows XP-operativsystemet

  Innan du nedgraderar Windows Vista-operativsystemet måste du införskaffa en godkänd version av Windows XP-operativsystemet. Se till att du installerar det fullständiga operativsystemet och inte en uppgradering. En fullständig installation krävs.
  Det krävs att du använder Windows Vista-installationsskivan för att nedgradera till Windows XP. Använd en säkerhetskopieringskopia eller införskaffa en annan kopia.

 4. Säkerhetskopiera hårddisken

  Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar alla användardata innan du fortsätter med installationen av operativsystemet för att undvika eventuell dataförlust.
  Obs!
  När du byter operativsystem tas alla data bort från hårddisken. Se till att du säkerhetskopierar hela hårddisken.  
  Obs!  
    De vanligaste platserna för användardata: e-postmappar, adressböcker i Outlook®, mappen Mina dokument, skrivbordet, Favoriter, webbläsarbokmärken och andra data som du använder dig av.

  Mer information om säkerhetskopiering av data finns i följande artiklar i Microsofts kunskapsbas:

 5. Ta bort de flesta externa enheter


  När du ska göra en ren installation bör du ta bort alla onödiga externa enheter. Genom att ta bort enheter som du inte behöver kan du minimera risken för oväntade händelser.
  I följande lista visas de enheter som du inte bör ta bort:
  • Bildskärm
  • Tangentbord
  • Mus

  Följande lista är exempel på enheter som måste kopplas bort:
  • Skanner
  • Skrivare
  • Handenheter
  • Andra externa enheter

 6. Utför en ren installation


  När du har förberett datorn för nedgradering följer du anvisningarna nedan för att partitionera, installera och konfigurera Windows XP-operativsystemet:

  Obs!  
    Processen tar mellan 30 och 90 minuter. Under processen startas systemet om en gång men förutom det bör du inte stänga av eller starta om datorn.  

  1. Se till att du har alla Windows XP-installationsskivor och information om systemet till hands.

  2. Sätt i Windows XP-skivan.

  3. Håll ned <Ctrl>+<Alt>+<Del> samtidigt så startas datorn om.

  4. När datorn startas om och skärmbilden med Dells logotyp visas trycker du på <F12>.

  5. På menyn Start använder du <uppil> eller <nedpil> för att välja cd- eller dvd-enheten och trycker sedan på <Enter> när du vill fortsätta.

  6. Om du uppmanas till det trycker du på valfri tangent för att fortsätta. Om du inte trycker på någon tangent startas datorn från hårddisken. I så fall väntar du tills Windows har startats och fortsätter sedan.

  7. I fönstret för konfiguration av Windows XP väljer du Om du vill installera Windows XP nu trycker du på Enter och trycker sedan på <Enter>.

  8. Tryck på <F8> om du accepterar villkoren i licensavtalet.

   Obs!  
     Som standard markeras opartionerat utrymme. Andra partitioner som visas, som inte tidigare har skapats av dig, kan vara en PC Restore-partition eller en MediaDirect-partition.  


  9. I partitionsfönstret Installationsprogrammet för Windows trycker du på <Enter> när du vill partitionera hårddisken. Granska de partitioner som visas i fönstret. Partitionen för det ursprungliga operativsystemet betecknas med OS och är den största partitionen.

  10. Använd <uppil> och <nedpil> på tangentbordet för att markera OS-partitionen och tryck på <D> för att ta bort partitionen.

  11. När fönstret Bekräftelse visas granskar du varningarna och trycker på <Enter> för fortsätta. Du återgår nu till föregående fönster.

  12. Använd <uppil> och <nedpil> på tangentbordet för att markera det opartitionerade utrymmet och tryck på <Enter> när du vill konfigurera Windows XP. Fönstret Installationsprogram för Windows XP visas med följande information markerad: Formatera partitionen med filsystemet FAT.

  13. Tryck på <Enter> för att fortsätta. I nästa fönster visas formateringsprocessen med en förloppsindikator. När formateringen är klar kopieras konfigurationsfilerna till hårddisken.
   Följande meddelande visas: Vänta medan filer kopieras till installationsmapparna. Detta kan ta några minuter.
   Sedan visas Iinstallationsprogrammet kopierar filer. I statusfältet visas hur stor andel i procent som har slutförts. När kopieringen har slutförts startas datorn om och konfigurationsguiden visas.

  14. När fönstret Nationella inställningar och språkinställningar visas gör du önskade inställningar och klickar sedan på Nästa.

  15. När fönstret Anpassa programvaran visas anger du ett namn och en organisation, om det krävs, och klickar sedan på Nästa.

  16. När fönstret Produktnyckel visas anger du produktnyckel och klickar sedan på Nästa.

  17. When the Datornamn och administratörslösenord visas anger du ett lösenord om det krävs och klickar sedan på Nästa.
   Kontrollera att Caps Lock är avaktiverat när du anger lösenordet. Lösenord är skiftlägeskänsliga.

  18. När fönstret Datum och tid visas gör du önskade inställningar och klickar sedan på Nästa. Windows installeras. En förloppsindikator visar ungefär hur mycket av processen som har slutförts.

  19. Datorn startas om.

   Hela Windows XP-operativsystemet har installerats.
 


Article ID: SLN79656

Last Date Modified: 2015-04-29 11:17


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.