Knowledge Base

Vanliga frågor och svar om Dell DataSafe Local Backup 2.0


Innehållsförteckning:

 1. Allmänna frågor om Dell DataSafe Local Backup 2.0
 2. Frågor om användning av Dell DataSafe Local Backup 2.0
 3. Frågor om återställning med Dell DataSafe Local Backup 2.0
 4. Frågor om fel med Dell DataSafe Local Backup 2.0

Svar på vanliga frågor om Dells säkerhetskopierings- och återställningsprogram Datasafe Local 2.0.


Allmänna frågor om Dell DataSafe Local Backup 2.0

Vad är skillnaden mellan Dell DataSafe Local Backup 2.0 Basic och Pro?

Dell DataSafe Local Backup 2.0 Basic recovery för grundläggande återställning levereras kostnadsfritt till alla Dells privatkunders datorer och gör att all programvara som ursprungligen levererades med datorn kan återställas. Basic recovery innehåller följande funktioner:

 • Fabriksåterställning med en säkerhetskopia av filer och mappar
 • Skapande av återställningsskiva

Dell DataSafe Local Backup 2.0 Pro innehåller ytterligare funktioner för säkerhetskopiering som är direkt integrerade vid återställningen till fabriksinställningar och tillgängliga för alla Dells privatkunder mot en obetydlig uppgraderingsavgift. Uppgraderingsfunktionerna omfattar:

 • säkerhetskopior av systemet
 • säkerhetskopia av filer och mappar i Windows
 • profiler för säkerhetskopiering
 • schemalagd säkerhetskopiering.

Vad är systemsäkerhetskopiering?

Systemsäkerhetskopiering är en stegvis säkerhetskopiering av samtliga data, program, systeminställningar och operativsystemfiler på enheten C:. Systemsäkerhetskopiering ska utföras regelbundet för att hög systemsäkerhet ska bibehållas. Vid systemsäkerhetskopiering registreras bara ändringarna från den senast utförda systemsäkerhetskopieringen.


Vad är en säkerhetskopia av filer och mappar?

En säkerhetskopia av filer och mappar är en säkerhetskopia av filer och/eller mappar som särskilt valts ut för säkerhetskopiering. När du skapar en säkerhetskopia av en fil eller mapp kan du välja en filkategori, t.ex."Photos" (foton), "Videos" (videor) eller "Documents" (dokument), som du vill säkerhetskopiera. Du kan även välja specifika mappar på datorn som du vill säkerhetskopiera. De filer och mappar som du har valt att säkerhetskopiera lagras i profiler som kan schemaläggas eller köras manuellt.


Vad är återställningsskivor och varför är de viktiga?

Med Dell DataSafe Local kan du skapa en rad återställningsskivor som innehåller en fullständig kopia av all programvara som är installerad på din Dell-dator. När du skapar återställningsskivorna gör du en säkerhetskopia av all programvara som installerats på datorn på fabriken. Det innebär att du kan installera om alla program, drivrutiner och det operativsystem för Windows som följde med datorn. Eftersom det finns en liknande kopia av programvaran i återställningspartitionen fungerar återställningsskivorna som du skapat som ett extra skydd för den fabriksinstallerade programvaran.


Vad är en återställningspartition och varför har jag en återställningspartition på min dator?

Med Dell DataSafe Local får du som privatkund den senaste tekniken för återställning genom en återställningspartition som innehåller en kopia av all fabriksinstallerad programvara. Den skyddande partitionen startas även när Windows inte körs, och tillsammans med Dells programvara för fabriksåterställning kan du installera om all den programvara som följde med datorn.


Frågor om användning av Dell DataSafe Local Backup 2.0


Vad är profiler för säkerhetskopiering?

Profiler för säkerhetskopiering sparar information om schemaläggning och konfiguration för en säkerhetskopia av en fil eller mapp. Det inbegriper den typ av säkerhetskopia som ska göras, filtyper som ska säkerhetskopieras och platsen där säkerhetskopian ska sparas.


Hur hanterar jag systemsäkerhetskopior?

Systemsäkerhetskopior kan hanteras på inställningsskärmarna där du hittar följande alternativ för hantering:

 • Arkivera systemsäkerhetskopior – Överför alla befintliga systemsäkerhetskopior till en cd-/dvd-skiva och skapa en ny systemsäkerhetskopia. Gammal information lagras i arkivet för cd-/dvd-skivor och det aktuella systemet säkerhetskopieras.
 • Slå ihop systemsäkerhetskopior – Slå ihop äldre systemsäkerhetskopior för att spara utrymme genom att sammanfoga systemsäkerhetskopior, ta bort raderad information och ta bort de äldsta filversionerna i båda systemsäkerhetskopiorna
 • Ta bort systemsäkerhetskopior – Ta bort en systemsäkerhetskopia och alla de systemsäkerhetskopior som skapats efter vald säkerhetskopia.

Hur mycket diskutrymme kan systemsäkerhetskopior ta upp?

Som standard kan systemsäkerhetskopior fylla upp till 25 % av enheten C:. Den fördelningen kan ändras i menyn "Settings" (Inställningar) men säkerhetskopiorna kan aldrig ta upp mer än 30 % av utrymmet på enheten.


Vilken typ av skiva kan användas för att skapa en återställningsskiva?

Återställningsskivor ska vara dvd-skivor med enkelt eller dubbla lager.

Återskrivbara dvd-skivor (DVD-RW-skivor) får inte användas. Stöd för Blu-ray kan finnas på vissa system med Blu-ray-enheter.


Var kan jag lagra systemsäkerhetskopior?

Systemsäkerhetskopior kan lagras vilken inkopplad hårddisk som helst (t.ex. intern hårddisk, USB eller Firewire-hårddisk).


Var kan jag lagra säkerhetskopior av filer och mappar?

Säkerhetskopior av filer och mappar kan lagras på vilken inkopplad hårddisk som helst som systemsäkerhetskopior, och de kan skrivas till en cd-/dvd-skiva.


När jag tar bort en systemsäkerhetskopia raderas alla systemsäkerhetskopior som gjorts efter den valda säkerhetskopian. Varför?

Systemsäkerhetskopiering görs stegvis, vilket betyder att den senaste systemsäkerhetskopian bara innehåller de filer som ändrats sedan föregående säkerhetskopiering och återger aktuell status. Varje systemsäkerhetskopia är beroende av alla tidigare systemsäkerhetskopior vid återställning av datorn. För att datorn ska kunna återställas på rätt sätt går det inte att ta bort en systemsäkerhetskopia i mitten av kedjan. Därför tvingar programvaran fram en borttagning av alla systemsäkerhetskopior som skapats efter den valda systemsäkerhetskopian.


Hur flyttar jag systemsäkerhetskopior till en annan lagringsplats?

Du kan flytta systemsäkerhetskopior till en annan plats om du vill. Öppna bara Dell DataSafe och redigera den säkerhetskopierade profilen för systemsäkerhetskopiorna. När du väljer plats ska du välja den nya plats där du vill att alla systemsäkerhetskopior ska skapas. Programmet flyttar automatiskt alla systemsäkerhetskopior till den nya platsen.

Se till att du har tillräckligt med ledigt utrymme på den nya enheten för att rymma alla systemsäkerhetskopior.


Hur återställer jag en fil från en systemsäkerhetskopia?

Välj "Recover My Files" (återställ mina filer) i huvudmenyn Dell DataSafe Local. På efterföljande skärm väljer du "Restore individual files from a System Backup" (återställ enskilda filer från en systemsäkerhetskopia). Du uppmanas att välja systemsäkerhetskopia och filer.


Hur återställer jag en fil från en säkerhetskopia av filer och mappar?

Välj "Recover My Files" (återställ mina filer) i huvudmenyn Dell DataSafe Local. På efterföljande skärm väljer du "Restore individual files from a File and Folder Backup" (återställ enskilda filer från en säkerhetskopia av filer och mappar). Du uppmanas att välja säkerhetskopian för filer och mappar och filerna.


Frågor om återställning med Dell DataSafe Local Backup 2.0


Vad finns det för avancerade alternativ för återställning?

Under Advanced options (avancerade alternativ) kan du välja att gå direkt till säkerhetskopiering av filer och mappar och göra en säkerhetskopia före återställning. Du kan även välja en annan systemsäkerhetskopia än den senaste och återställa systemet.


Hur kommer jag åt systemsäkerhetskopior från en arkivskiva?

Du kan återställa datorn till en arkiverad systemsäkerhetskopia genom Windows eller återställningsplattformen. I Windows: Välj en systemsäkerhetskopia i listan under alternativet Recover Your Computer (återställ datorn). När datorn har startat om från återställningsplattformen väljer du Cancel (avbryt) på huvudskärmen för att välja andra alternativ för systemsäkerhetskopiering. En knapp som det står "Use Archived System Backups" (använd arkiverade systemsäkerhetskopior) på visas.

Från F8: När du startar om datorn för att återställa systemet via startmenyerna för F8 kan du välja Dell DataSafe Local Recovery (återställning av Dell DataSafe Local). Från huvudskärmen
kan du välja "Use Archived System Backups" (använd arkiverade systemsäkerhetskopior) för att komma åt arkiverade systemsäkerhetskopior. I båda fallen följer du instruktionerna på skärmen för att välja säkerhetskopia och starta återställningsprocessen.


Kan jag säkerhetskopiera data före återställningen?

Så länge enheten C: är tillgänglig kan du säkerhetskopiera personliga data före återställningen. Verktyget för säkerhetskopiering av filer och mappar kan användas innan återställningen startar och finns tillgängligt separat under "Advanced Options" (avancerade alternativ). Om inte enheten C: inte är tillgänglig kan inga filer säkerhetskopieras via återställningsplattformen.


Varför innehåller återställningsskivorna olika återställningsalternativ?

Återställningsskivor innehåller ytterligare ett alternativ med återställning av hela datorn till fabriksinställningar. Det alternativet tar bort alla filer och mappar på datorn och ordnar program och enheter så som de installerades på fabriken. Dessutom återinstalleras återställningspartitionen.


Frågor om fel med Dell DataSafe Local Backup 2.0


Vilka är vanliga felkoder för DataSafe Local?

Dell DataSafe Local hanterar alla fel med dialogrutor och alternativ som finns tillgängliga för slutanvändaren och ger instruktioner om hur problemen kan lösas.

Article ID: SLN128990

Last Date Modified: 2016-04-14 05:40


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Enter Captcha Code
There is an error with an entry. Please try again entering your CAPTCHA code.
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.