Knowledge Base

Komputer nie włącza się lub nie uruchamia systemu Windows


 


Ten artykuł pomaga ustalić, dlaczego komputer nie włącza się, nie wyświetla obrazu, zatrzymuje się na ekranie z logo firmy Dell lub z innego powodu nie może uruchomić systemu operacyjnego.Poniżej można uzyskać dostęp do filmów, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Możesz też przejść bezpośrednio do Spisu treści, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Film (tylko w języku angielskim) — Mój Dell w 99 sekund: Nie możesz włączyć laptopa?

Kliknij tutaj, aby natychmiast wyświetlić film.

Film (tylko w języku angielskim) — Problemy z zasilaniem w komputerach firmy Dell

Kliknij tutaj, aby natychmiast wyświetlić film.


Spis treści

Brak reakcji komputera może mieć następujące przyczyny:


Brak zasilania

Komputery wyposażone są we wskaźniki, które świeceniem informują, czy urządzenie jest zasilane. W komputerach stacjonarnych jest to dioda LED na panelu przednim, w pobliżu przycisku zasilania. Aby wyeliminować problem z brakiem zasilania komputera, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Podłącz przewód do innego gniazdka ściennego i włącz komputer
 • Odłącz i starannie podłącz ponownie przewód zasilający, który biegnie do gniazda zasilacza w obudowie komputera, i włącz komputer
 • Zamień kabel zasilający komputera na kabel zasilający monitora i włącz komputer

W przypadku notebooków wskaźnikiem zasilania może być świecący przycisk zasilania albo dioda LED położona w górnej części klawiatury lub na przedniej krawędzi komputera.

Aby wyeliminować problem z brakiem zasilania notebooka, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Sprawdź, czy akumulator jest całkowicie naładowany
 • Wyjmij akumulator i odłącz od komputera zasilacz sieciowy; przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby rozładować pozostałe ładunki elektryczne
 • Włóż ponownie akumulator i włącz notebooka
 • Wyjmij akumulator i włącz notebooka, używając wyłącznie zasilacza sieciowego
 • Upewnij się, że dioda LED zasilacza sieciowego świeci się, co sygnalizuje jego poprawne działanie. Spróbuj także użyć innego, sprawdzonego zasilacza.
Powrót do góry

Brak testu POST

Termin POST (Power-On Self-Test) odnosi się do autotestu po włączeniu zasilania, który składa się z szeregu czynności kontrolnych wykonywanych przez komputer przy każdym uruchomieniu. Jeżeli komputer nie zaliczy jednego z testów, procedura uruchomienia zostanie zatrzymana.

Przykłady wskazań dotyczących niezaliczenia testu POST:

 

 • Jeżeli komputer wyświetla logo firmy Dell i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeżeli kontrolka zasilania zapala się i jest bursztynowa lub pomarańczowa, zazwyczaj oznacza to niezaliczenie testu POST.
 • Jeżeli widzisz tekst na czarnym ekranie, komputer właśnie wykonuje test POST. Jeżeli komputer pozostaje w tym stanie i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeżeli podczas procedury uruchamiania został wyświetlony jakikolwiek obraz, ale teraz ekran jest czarny, prawdopodobnie oznacza to, że test POST nie został zaliczony.
 • Jeśli komputer emituje sygnały dźwiękowe lub migają klawisze Caps/Num/Scroll Lock, zwróć uwagę, czy te sygnały lub błyśnięcia układają się w określony wzór.
   

   

 • Jeśli komputer nie emituje dźwięków, a klawisze Caps/Num/Scroll Lock nie migają, odłącz od niego wszystkie przewody i urządzenia multimedialne (np. monitory zewnętrzne), a następnie podłączaj je kolejno, sprawdzając, czy komputer działa.
 • W przypadku notebooka naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij przycisk zasilania. Spowoduje to włączenie testów wstępnych i uruchomienie diagnostyki ePSA. W przypadku komputera stacjonarnego, gdy na ekranie pojawi się logo firmy Dell, zacznij naciskać klawisz F12 w celu przejścia do menu jednorazowego rozruchu (One Time Boot Menu), a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Diagnostics (Diagnostyka) i naciśnij klawisz Enter. Niektóre komputery stacjonarne nie mają klawisza F12, więc aby uzyskać dostęp do opcji rozruchu, należy po wyświetleniu ekranu z logo firmy Dell naciskać klawisz <0> (zero).
   

Jeśli komputer nadal nie będzie przeprowadzać testów POST, spróbuj rozwiązać problem przy użyciu poniższych łączy:

Uwaga: w przypadku laptopów Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell pod tytułem Jak przywrócić działanie po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Powrót do góry

Bez uruchomienia

Po zakończeniu testu POST komputer rozpocznie uruchamianie systemu operacyjnego.
Jeżeli komputer nie zatrzymuje się na ekranie z logo firmy Dell, ale zatrzymuje się podczas wczytywania systemu operacyjnego, problem prawdopodobnie dotyczy rozruchu.

Jeśli komputer nie uruchamia się, poszukaj dalszych wskazówek dotyczących rozwiązania problemu. Zacznij od wybrania systemu operacyjnego:

Uwaga: w przypadku laptopów Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell pod tytułem Jak przywrócić działanie po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Powrót do góry

Brak obrazu

Jeżeli wskaźniki zasilania działają normalnie, ale podczas całej procedury uruchomienia na ekranie komputera nie pojawia się żaden obraz, prawdopodobnie oznacza to problem dotyczący braku obrazu.

Jeżeli posiadasz komputer stacjonarny i monitor ma własne zasilanie, sprawdź, czy monitor ma wskaźnik zasilania informujący o jego włączeniu.

Aby rozwiązać problem z brakiem obrazu, skorzystaj z poniższych łączy:

Article ID: SLN85632

Last Date Modified: 03.01.2017 04:25


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.