Knowledge Base

Podpora bitové kopie systému pro pevné disky s pokročilým formátováním v noteboocích a stolních počítačích pro podnikové klienty


Obsah:

 1. Co je pevný disk s pokročilým formátováním?
 2. Jaký vliv má pevný disk s pokročilým formátováním na bitové kopie operačního systému?
 3. Časová osa postupného zavádění pevných disků s pokročilým formátováním (512e)
 4. Detekce disků s pokročilým formátováním (512e)
 5. Požadavky na opětovné vytvoření bitové kopie kvůli podpoře pevných disků s pokročilým formátováním
 6. Možnosti uspořádání oddílů
 7. Stručná příručka 512e/4K/AF
 8. Pokročilé formátování: Řešení společnosti Dell pro podnikové zákazníky
 9. Často kladené dotazy (FAQ)
 10. Glosář a reference

Tento článek popisuje podporu obrazu systému pro notebooky a stolní počítače Dell™ pro pevné disky s pokročilým formátováním.
Byl revidován v červnu 2013 a obsahuje nejnovější dostupné informace.


1.  Co je pevný disk s pokročilým formátováním?

Průmysl pevných disků se posouvá směrem k podpoře pevných disků s pokročilým formátováním (AF) se sektory o velikosti 4 kB, čímž řeší současná technologická omezení disků se sektory o velikosti 512 B a dosahuje vyšších úložných kapacit.

Přechod na pevné disky s pokročilým formátováním umožní úložným zařízením snadnější adaptaci na vyšší kapacity u notebooků i stolních počítačů. Zatímco pevné disky, které přejdou na sektory o velikosti 4 kB, budou zajišťovat zpětnou kompatibilitu, současné pevné disky s pokročilým formátováním, známé také jako pevné disky 512e, budou směrem k hostitelům emulovat rozhraní SATA 512 B a fungovat s velikostí 4 kB.

Více informací o zavádění počítačů Dell s pevnými disky s pokročilým formátováním včetně „5 kroků připravenosti na pokročilé formátování“ najdete na webu Dell TechCenter.

Zpět na začátek


2.  Jaký vliv má pevný disk s pokročilým formátováním na bitové kopie operačního systému?

Přestože je jednotka s emulací 512e navržena tak, aby byla zpětně kompatibilní, většina aktuálních operačních systémů není na technologii pokročilého formátování připravena. Podle operačního systému a příslušné aktualizace Service Pack mohou být zapotřebí další kroky pro optimalizaci výkonu pevných disků s pokročilým formátováním (512e) a pro zachování plné funkčnosti operačního systému a aplikací. K těmto dalším krokům mohou být zapotřebí nástroje pro uspořádání. Slouží pro opravu neuspořádanosti sektorů vlivem použití bitové kopie nepřipravené pro pokročilé formátování na pevném disku s pokročilým formátováním, což by jinak mohlo způsobovat potíže s výkonem. Operační systém je na pokročilé formátování připraven tehdy, jestliže splňuje následující kritéria:

 • Dokáže rozlišovat mezi fyzickým a logickým sektorem.
 • Maximalizuje zápis pomocí násobků 4 kilobajtů.
 • Oddíl disku začíná na okraji 4kilobajtového sektoru.

Některé současné operační systémy Microsoft nejsou na pokročilé formátování připraveny (Tabulka 1). V systému nakonfigurovaném pomocí disku s pokročilým formátováním a s operačním systémem nepřipraveným na pokročilé formátování mohou vzniknout neuspořádané sektory vedoucí k potížím s výkonem či kompatibilitou.

Dokonce i v operačních systémech Microsoft, které jsou na pokročilé formátování připraveny, může být pro účely obnovení bitové kopie potřeba podniknout další kroky (podrobné příklady naleznete v tabulkách 2 a 3). Například může být potřeba:

 • provést instalaci nebo upgrade na nejnovější ovladač Intel Storage;
 • použít článek znalostní báze Microsoft KB;
 • uspořádat oddíly;
 • aktualizovat na nejnovější systém BIOS.
 
Operační systém Připravenost na pokročilé formátování
Microsoft® Windows® 7 SP1 Ano
Microsoft® Windows® 7 Ano
Microsoft® Vista® SP2 Ano
Microsoft® Vista® SP1 Ano
Microsoft® Vista® Ne
Microsoft® XP – všechny aktualizace Service Pack Ne
Microsoft® Windows® PE – verze 3.0 nebo vyšší Ano
Microsoft® Windows® PE – starší verze Ne

Tabulka 1: Operační systémy společnosti Microsoft a jejich připravenost na pokročilé formátování

Zpět na začátek


3.  Časová osa postupného zavádění pokročilého formátování (512e)

Společnost Dell nemá konkrétní datum ukončení přechodu na pevné disky s pokročilým formátováním (512e).
Přechod probíhá podle níže uvedených pokynů:

 • Od května 2011 dodává společnost Dell 2,5palcové pevné disky s pokročilým formátováním (512e). Společnost Dell bude pokračovat v dodávkách 2,5palcových pevných disků 512b a 512e až do ledna 2014.
 • Společnost Dell začala přibližně od ledna 2012 zavádět pevné disky 3,5” s pokročilým formátováním (512e). Společnost Dell bude pokračovat v dodávkách 3,5palcových pevných disků 512b a 512e až do ledna 2014, kdy přestane dodávat pevné disky 512b.
 • Tyto přechody platí u všech aktuálních dodávek notebooků, stolních počítačů a pracovních stanic pro podnikovou klientelu pouze se dvěma výjimkami.
  • Model OptiPlex XE zůstane u nativních pevných disků 512b.
  • Plán přechodu modelu Precision T7500 byl zpožděn a jeho dodávky disků 512e začaly v dubnu 2012.

upozornění:

 • Protože se disky s pokročilým formátováním zpočátku zavádějí postupně, mohou dodávky více jednotek obsahovat disky s pokročilým formátováním i konvenční disky (512b).
 • Náhradní díly budou vyměňovány metodou stejný za stejný.

Zpět na začátek


4.  Detekce disků s pokročilým formátováním (512e)

Pokud je používaný počítač zmíněný v seznamu dotčených platforem (Často kladené dotazy 7), potom může počítač disk 512e obsahovat. Aby bylo možné určit, zda počítač obsahuje disk 512e či ne, použijte nástroj Dell Paragon Alignment Tool Utility. Je to konzolová aplikace pro systém Windows, kterou je možné použít ke kontrole:

 1. zda daný pevný disk podporuje pokročilé formátování (AF);
 2. zda jsou oddíly na daném pevném disku uspořádány pomocí okrajů sektorů.


Obrázek 1: Příklad výchozího výstupu nástroje Dell Paragon Alignment Tool Utility, A02

Nástroj Dell Paragon Alignment Tool Utility je možné si stáhnout následujícím postupem:

 1. Kliknutím sem přejděte na stránku Ovladače a soubory ke stažení.
 2. Kliknutím na možnost Vložit výrobní číslo použijte své výrobní číslo k nalezení ovladače a poté klikněte na tlačítko Dále. Pokud nemáte výrobní číslo k dispozici, klikněte na položku Vybrat model, vyberte z nabídky Produktová řada a Model produktu a poté klikněte na položku Potvrdit.
 3. Z rozevíracího seznamu Operační systém: vyberte operační systém.
 4. Z rozevíracího seznamu Kategorie: vyberte možnost Disky SATA.
 5. Klikněte na možnost Dell Paragon Alignment Tool Utility.
 6. Pročtěte si informace na stránce a věnujte pozornost zejména částem Pokyny k instalaci a Důležité informace. Klikněte na tlačítko Stáhnout. Může se zobrazit upozornění a nabídka možnosti soubor spustit nebo uložit. Klikněte na tlačítko Uložit.
 7. Až se zobrazí okno Uložit jako, vyberte složku, do které má být stahovaný soubor uložen, a klikněte na tlačítko Uložit. Jakmile je stahování dokončeno, dvakrát klikněte na stažený soubor a postupujte podle pokynů průvodce instalací na obrazovce.
 8. Spusťte nástroj Dell Paragon Alignment Tool Utility
 9. Nástroj automaticky pozná, zda je daný pevný disk s pokročilým formátováním.
  • Disk n- označuje rozpoznání pevného disku 512b
  • AF Disk n- označuje rozpoznání pevného disku 512e nebo 4K Native s pokročilým formátováním

Zpět na začátek


5.  Požadavky na opětovné vytvoření bitové kopie kvůli podpoře pevných disků s pokročilým formátováním

 • Provedení čisté instalace operačního systému nebo bitové kopie na pevném disku s pokročilým formátováním může vyžadovat různé ovladače, upgrady softwaru nebo nástroje (Tabulka 2).

   
  Metoda instalace operačního systému společnosti Microsoft® Windows 7 a
  Windows 7 SP1
  Microsoft Vista SP1 a
  Microsoft Vista SP2
  Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP
  Použití médií operačních systémů od společnosti Dell
  Nebo
  Použití standardních médií operačních systémů od jiných výrobců než Dell
  1. Použijte článek znalostní báze Microsoft KB: 982018.
  2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
  1. Použijte článek znalostní báze Microsoft KB: 2470478.
  2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
  1. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
  2. Pro správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním použijte nástroj pro uspořádání (2).
  Použití systému Windows PE 3.0 nebo staršího
  Poznámka: Při použití verze systému Win PE starší než 3.0 použijte sadu Windows Automated KIT
  1. Použijte článek znalostní báze Microsoft KB: 982018.
  2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
  1. Použijte článek znalostní báze Microsoft KB: 2470478.
  2. Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
  Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
  Použití systému Windows PE 3.1 Nainstalujte nebo upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
  Tabulka 2: Požadavky operačního systému na čistou instalaci na pevné disky s pokročilým formátováním

  (1) Ovladač Intel RST verze 9.6 nebo vyšší pro váš systém je na webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu ovladačů SATA.
  (2) Další informace naleznete v části Možnosti uspořádání oddílů.
   
 • Pro použití předinstalovaných bitových kopií o velikosti sektoru 512 B na pevném disku s pokročilým formátováním platí některé jiné požadavky než při čisté instalaci operačního systému (Tabulka 3).
   
  Metoda instalace operačního systému společnosti Microsoft®
  (z pevných disků 512b na 512e/4kB)
  Windows 7 a
  Windows 7 SP1
  Microsoft Vista SP1 a
  Microsoft Vista SP2
  Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP
  Použití bitové kopie OEM společnosti Dell instalované při výrobě
  Žádné kroky nejsou zapotřebí. Bitové kopie společnosti Dell instalované při výrobě obsahují potřebné komponenty.
  Není k dispozici Není k dispozici
  Použití nástrojů pro sektory (tj. Norton Ghost, Altiris apod.)
  1.  Pro správné uspořádání oddílů na disku s pokročilým formátováním před obnovením bitové kopie použijte nástroj pro uspořádání (2).
  2. Použijte článek znalostní báze Microsoft KB: 982018.
  3. Upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. trong>(1)
  1.  Pro správné uspořádání oddílů na disku s pokročilým formátováním před obnovením bitové kopie použijte nástroj pro uspořádání (2).
  2. Použijte článek znalostní báze Microsoft KB: 2470478.
  3. Upgradujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. trong>(1)
  1. Pro správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním použijte nástroj pro uspořádání (2).
  2. Aktualizujte ovladač Intel RST Storage na verzi 9.6 nebo vyšší. (1)
  Tabulka 3: Požadavky na instalaci bitové kopie pro pevné disky s pokročilým formátováním

  (1) Ovladač Intel RST verze 9.6 nebo vyšší pro váš systém je na webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu ovladačů SATA.
  (2) Další informace naleznete v části Možnosti uspořádání oddílů.
 • K požadavkům na čistou instalaci a instalaci bitové kopie se mohou pro instalaci operačního systému na pevný disk s pokročilým formátováním přidat další požadavky na prostředí (Tabulka 4).
   
  Prostředí Činnost
  Konfigurace IRRT / RAID 0,1 a 5 Pro správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním použijte nástroje pro uspořádání (1)
  Ochrana dat / šifrování Před šifrováním disku zajistěte správné uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním pomocí nástrojů pro uspořádání (1).
  Poznámka: Neuspořádané zašifrované disky s pokročilým formátováním je nutné dešifrovat, uspořádat a znovu zašifrovat

  Tabulka 4: Další požadavky na prostředí a úkony pro pevné disky s pokročilým formátováním

Zpět na začátek


6.  Možnosti uspořádání oddílů

Uspořádání oddílů je vyžadováno u starších operačních systémů a je doporučeno pro nové operační systémy za účelem zajištění správného výkonu pevného disku a přenosu bitové kopie mezi pevnými disky s různou velikostí sektoru. Uspořádaný oddíl je takový oddíl, u něhož je počáteční posun oddílu dělitelný 4096 bajty nebo 8 (pro čísla adresování LBA). K ověření, jestli je oddíl uspořádaný, použijte nástroj Dell Paragon Alignment Tool Utility, jak je uvedeno v části Detekce disků s pokročilým formátováním (512e), nebo jednu z aplikací uvedených níže.

Možnosti uspořádání oddílů operačního systému před instalací:

Používání aplikace Ghost:< >Aplikace Ghost 11.5 zajistí zachování stavu uspořádání hlavní bitové kopie (Gold/Master). Pokud je bitová kopie disku vytvořena a uspořádána v jednotce s pokročilým formátováním (512e), zůstane uspořádání klonů této bitové kopie zachováno. Pokud je bitová kopie vytvořena na disku 512B, lze k zajištění uspořádání při nasazení na jiný disk použít přepínač příkazového řádku aplikace Ghost {-align=1MB}.Aplikaci DISKPART lze použít k vytvoření konfigurace úložiště nebo k vytvoření oddílu v přesně daném posunu na disku pomocí skriptu, vzdálené relace nebo jiného příkazového řádku. Chcete-li vytvořit oddíly pro instalaci systému Windows XP, doporučuje společnost Dell použít aplikaci Diskpart.exe prostředí WinPE (3.0 nebo vyšší) ze systémů Windows Vista nebo Windows 7. Tímto postupem vytvoříte oddíl uspořádaný v pokročilém formátování. Bez prostředí PE vytvoříte správné uspořádání oddílů tím, že k vytvoření oddílu pro systém Windows XP začnete použitím disků DVD se systémem Windows Vista nebo Windows 7. Informace o použití nástroje DISKPART a způsobu dělení hodnoty posunu vybraného oddílu naleznete v článku 300415 znalostní báze Microsoft Knowledge Base nazvaném Popis nástroje příkazového řádku Diskpart.Poinstalační varianta pro uspořádání oddílů operačního systému je nástroj Paragon Alignment Tool (PAT). Bezplatná edice nástroje PAT je diagnostický nástroj hardwaru, který lze stáhnout z webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu Ovladače SATA. Bezplatnou edici tohoto nástroje lze použít k uspořádání oddílů disku s pokročilým formátováním po instalaci operačního systému, jeden systém po druhém.Skriptovatelná poinstalační varianta pro uspořádání oddílu u rozsáhlých zavádění nebo u podnikových zákazníků je dostupná od listopadu 2011. Nástroj Paragon Alignment Tool (PAT) 3.0 Scriptable Staging Edition je diagnostický hardwarový nástroj vyžadující licenci, který lze získat u týmu prodeje společnosti Dell. Jedná se o nástroj podobný bezplatné edici, který provádí uspořádání po instalaci operačního systému pro zákazníky vyžadující další funkce postupného zavádění. Více informací o edici Scriptable Staging Edition nástroje PAT naleznete pod odkazem Pokročilé formátování: Řešení společnosti Dell pro podnikové zákazníkyPoinstalační variantou pro ověření uspořádání oddílů operačního systému je nástroj Dell Advanced Format Detection Tool. Nástroj Dell Advanced Format Detection Tool je diagnostický hardwarový nástroj, který lze stáhnout z webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu Ovladače SATA. Tento nástroj lze použít k uspořádání oddílů jednotky s pokročilým formátováním po instalaci operačního systému.

Zpět na začátek


7.  Stručná příručka 512e/4K/AF

Níže uvedený odkaz vede k článku, který poskytuje jednostránkovou stahovatelnou stručnou příručku o tom, jak používat pevné disky s pokročilým formátováním.
Stručná příručka 512e/4K/AF (pouze v angličtině)

Zpět na začátek


8.  Pokročilé formátování: Řešení společnosti Dell pro podnikové zákazníky

Níže uvedený odkaz vede k článku, který poskytuje jednostránkový přehled procesu potřebného pro používání pevných disků s pokročilým formátováním u podnikových zákazníků.
Pokročilé formátování: Řešení společnosti Dell pro podnikové zákazníky (pouze v angličtině)

Zpět na začátek


9.  Často kladené dotazy (FAQ)

 

Obsah:

 1. Vyžadují počítače s bitovou kopií Dell z výroby nějaké aktualizace kvůli plné podpoře disků s pokročilým formátováním?
 2. Bude bitová kopie vytvořená kvůli podpoře disků s pokročilým formátováním fungovat na starších discích se sektory o velikosti 512 B?
 3. Bude bitová kopie vytvořená na disku s pokročilým formátováním fungovat na starších discích se sektory o velikosti 512 B?
 4. Bude bitová kopie vytvořená na disku se sektorem 512 B fungovat na disku s pokročilým formátováním?
 5. Bude bitová kopie vytvořená na starším disku (512) fungovat na disku s pokročilým formátováním (512e), u něhož byla bitová kopie vytvořena ve výrobě u společnosti Dell?
 6. Budou bitové kopie starších generací modelů Dell Latitude, Precision či OptiPlex (včetně ovladače Intel RST) podporovat disky s pokročilým formátováním?
 7. Kterých platforem se tento problém týká?
 8. Jakým způsobem lze pro tvorbu bitových kopií získat jednotku pevného disku s pokročilým formátováním?
 9. Jaké kroky společnost Dell podniká ohledně pomoci při aktualizaci ovladače úložiště Intel a článku QFE/KB, které jsou v některých operačních systémech vyžadovány?
 10. Proč dojde k selhání služby Windows Update a proč jsou vyžadovány články QFE/KB?
 11. Co se stane, pokud nenainstaluji ovladač IRST?
 12. Proč je vyžadováno uspořádání oddílů?
 13. Kdy je uspořádání oddílů vyžadováno?
 14. Je třeba bitovou kopii uspořádat na starším disku s 512B (starším) formátováním?
 15. Jaké metody lze k uspořádání bitové kopie disku použít?
 16. Co se stane, pokud spustím nástroj pro uspořádání oddílů (například nástroj Paragon Alignment Tool) na disku, který je již uspořádán?
 17. Co se stane, pokud nespustím nástroj pro uspořádání oddílů?
 18. Lze používat aplikaci Ghost a zachovat uspořádání bitové kopie?
 19. Jak dlouho trvá uspořádat disk pomocí nástroje Paragon Alignment Tool (PAT)?
 20. Je nástroj PAT skriptovatelný?
 21. Jak lze po instalaci operačního systému ověřit, zda jsou oddíly uspořádány?
 22. Jaké jsou požadavky podpory disků s pokročilým formátováním v systémech Ubuntu Linux?
 23. Kde lze získat další pomoc se zaváděním systémů Dell s disky s pokročilým formátováním?
 24. Jaké možnosti podpory pro systémy Microsoft Windows XP s disky s pokročilým formátováním jsou k dispozici?
 25. Budou fungovat aplikace jiných výrobců, pokud se nainstalují do počítače s diskem s pokročilým formátováním?
 26. Jak vyřešit chybu při pokusu o rozšíření oddílu v průvodci Mini-Setup systému Windows XP?
 27. Jak rozlišit pevný disk s pokročilým formátováním a 512B disk při pohledu na štítek disku?
 28. Jak společnost Dell oznamuje zákazníkům, že nový počítač může obsahovat disk s pokročilým formátováním?
 29. Nástroj Paragon Alignment Tool (PAT) hlásí, že starší disky 512 B mají neoptimálně uspořádané oddíly. Co je třeba udělat?
 30. Co když je konfigurační režim SATA v systému BIOS s diskem s pokročilým formátováním nastaven na „režim ATA“?

Vyžadují počítače s bitovou kopií Dell z výroby nějaké aktualizace kvůli plné podpoře disků s pokročilým formátováním?

Systémy Dell jsou z výroby plně připraveny pro nasazení disků s pokročilým formátováním.

Zpět na začátek


Bude bitová kopie vytvořená kvůli podpoře disků s pokročilým formátováním fungovat na starších discích se sektory o velikosti 512 B?

Ano, je-li dodržen výše uvedený postup tvorby bitové kopie, bude výsledná bitová kopie s pokročilým formátováním zpětně kompatibilní se staršími disky se sektory o velikosti 512 B.

Zpět na začátek


Bude bitová kopie vytvořená na disku s pokročilým formátováním fungovat na starších discích se sektory o velikosti 512 B?

Ano, je-li dodržen výše uvedený postup tvorby bitové kopie, bude výsledná bitová kopie s pokročilým formátováním zpětně kompatibilní se staršími disky se sektory o velikosti 512 B.

Zpět na začátek


Bude bitová kopie vytvořená na disku se sektorem 512 B fungovat na disku s pokročilým formátováním?

Je-li dodržen výše uvedený postup tvorby bitové kopie, bude výsledná bitová kopie softwaru podporovat disky s pokročilým formátováním.

Zpět na začátek


Bude bitová kopie vytvořená na starším disku (512) fungovat na disku s pokročilým formátováním (512e), u něhož byla bitová kopie vytvořena ve výrobě u společnosti Dell?

Ano, pokud je na jednotce ovladač Intel RST verze 9.6 nebo novější. Požadavky odpovídajícího článku KB byly splněny a oddíly jednotky jsou uspořádány.

Zpět na začátek


Budou bitové kopie starších generací modelů Dell Latitude, Precision či OptiPlex (včetně ovladače Intel RST) podporovat disky s pokročilým formátováním?

Ano, pokud budou splněny všechny ostatní předpoklady z tabulky 2, dokáže výrobní proces Dell uspořádání zpracovat.

Zpět na začátek


Kterých platforem se tento problém týká?

Všech aktuálně dodávaných notebooků, stolních počítačů a pracovních stanic. Společnost Dell v současné době dodává 2,5” pevné disky s pokročilým formátováním. Společnost Dell začne postupně zavádět 3,5” pevné disky s pokročilým formátováním od ledna 2012. Více informací naleznete v části Časová osa postupného zavádění pevných disků s pokročilým formátováním (512e).

Zpět na začátek


Jakým způsobem lze pro tvorbu bitových kopií získat jednotku pevného disku s pokročilým formátováním?

Sada pevného disku s pokročilým formátováním 512e pro zákazníky je dostupná od prosince 2011. Více informací získáte od svého prodejce.

Zpět na začátek


Jaké kroky společnost Dell podniká ohledně pomoci při aktualizaci ovladače úložiště Intel a článku QFE/KB, které jsou v některých operačních systémech vyžadovány?

Ve výrobním procesu Dell bude podle verzí bitových kopií systému Windows ověřena přítomnost ovladače velkokapacitního paměťového zařízení a článku QFE/KB (Tabulka 2). V případě potřeby vám projektový manažer Dell GCS nabídne aktualizaci chybějících souborů.

Zpět na začátek


Proč dojde k selhání služby Windows Update a proč jsou vyžadovány články QFE/KB?

Aplikace vytvořené na základě součásti ESENT (jako je právě služba Windows Update) obdrží chybovou zprávu a jsou ukončeny tehdy, pokud se v rámci relací operačního systému změní hlášená velikost fyzického sektoru. Z tohoto důvodu platí, že pokud je obraz vytvořen v jednotce, která nepoužívá 4kilobajtové sektory, a je naklonován do jednotky s pokročilým formátováním (a opačně), zjistí operační systém rozdílnou velikost fyzického sektoru (4 kB oproti 512 bajtům). Dojde k zamrznutí aktualizace systému Windows. Tyto potíže může vyřešit restartování nebo opakovaná instalace.

Zpět na začátek


Co se stane, pokud nenainstaluji ovladač IRST?

V některých případech se během instalace objeví tato chybová zpráva: Instalační program systému Windows nemůže nakonfigurovat systém Windows pro fungování s hardwarem tohoto počítače.

Zpět na začátek


Proč je vyžadováno uspořádání oddílů?

Uspořádaný oddíl vám poskytne nejlepší výkon. Chcete-li snížit dopad na výkon, je třeba v maximální míře zajistit, aby každý oddíl začínal s posunem v adresování LBA, který je uspořádán s fyzickým 4kilobajtovým sektorem jednotky. U „neuspořádaných“ zápisů na disk musí pevný disk nejprve načíst původních 4096 bajtů, sloučit nová zapisovaná data s existujícími 4096 bajty, které jsou nezměněny, a teprve poté zapsat celý 4096bajtový blok zpět na disk. Tím dojde ke snížení výkonu přibližně o 20 až 30 %, a to zejména u výkonu při zápisu.

Zpět na začátek


Kdy je uspořádání oddílů vyžadováno?

Uspořádání oddílů je doporučeno v situaci, kdy provádíte činnosti měnící stav uspořádání (jako jsou například obnovení bitové kopie, opakovaná instalace nebo klonování).

Zpět na začátek


Je třeba bitovou kopii uspořádat na starším disku s 512B (starším) formátováním?

Ne, starší pevné disky s 512B formátováním není třeba uspořádávat. Pokud ale budete bitové kopie původně vytvořené na starších 512B jednotkách instalovat na 512e jednotku, může být potřeba dodatečné uspořádání. Výrobní proces Dell existující bitové kopie uspořádá tehdy, pokud zákazníci vytvoří bitové kopie kompatibilní s pokročilým formátováním.

Zpět na začátek


Jaké metody lze k uspořádání bitové kopie disku použít?

Možnosti:

 • Přepínač aplikace Ghost (při klonování): Přepínač příkazového řádku aplikace Ghost {-align=1MB}
 • Aplikace Diskpart (před instalací): Chcete-li vytvořit oddíly pro instalaci systému Windows XP, použijte aplikaci Diskpart.exe prostředí WinPE (3.0 nebo vyšší) ze systémů Windows Vista nebo Windows 7. Tímto postupem vytvoříte oddíl uspořádaný v pokročilém formátování. Bez prostředí PE vytvoříte správné uspořádání oddílů tím, že k vytvoření oddílu pro systém Windows XP začnete použitím disků DVD se systémem Windows Vista nebo Windows 7. Další informace od společnosti Microsoft týkající se používání aplikace Diskpart naleznete v článku 300415 znalostní báze Microsoft Knowledge Base nazvaném Popis nástroje příkazového řádku Diskpart. Po instalaci systému Windows je možné k uspořádání oddílů disku použít nástroje třetích stran Paragon (poinstalační).
 • Nástroj Paragon pro produkty Dell je k dispozici ke stažení z webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu Ovladače SATA.

Zpět na začátek


Co se stane, pokud spustím nástroj pro uspořádání oddílů (například nástroj Paragon Alignment Tool) na disku, který je již uspořádán?

Spustíte-li nástroj pro uspořádání oddílů na disku, který je již uspořádán, nástroj tuto skutečnost zjistí a bude ukončen bez jakéhokoli dopadu na disk či bitovou kopii.

Zpět na začátek


Co se stane, pokud nespustím nástroj pro uspořádání oddílů?

U systémů s neuspořádanými oddíly bude pravděpodobně docházet ke snižování výkonu a u některých nástrojů založených na sektorech a pracujících s bitovou kopií systému může docházet k problémům s kompatibilitou. Doporučujeme postupovat podle kroků pro tvorbu bitové kopie v části Detekce disků s pokročilým formátováním (512e).

Zpět na začátek


Lze používat aplikaci Ghost a zachovat uspořádání bitové kopie?

Ano, aplikace Ghost 11.5 zajistí zachování stavu uspořádání hlavní bitové kopie (Gold/Master). Pokud je bitová kopie disku vytvořena a uspořádána na disku s pokročilým formátováním (512e), zůstane uspořádání klonů této bitové kopie zachováno. Pokud je bitová kopie vytvořena na starším disku se sektorem o velikosti 512 B, lze k zajištění uspořádání při nasazení na jiný disk použít přepínač příkazového řádku aplikace Ghost {-align=1MB}.

Zpět na začátek


Jak dlouho trvá uspořádat disk pomocí nástroje Paragon Alignment Tool (PAT)?

Doba potřebná ke kompletnímu uspořádání závisí na objemu dat ve vybraných oddílech, celkovém výkonu systému a případných možnostech ochrany před ztrátou dat povolených v nástroji PAT. Obecně se dá říct (za předpokladu, že nejsou použity žádné ochranné mechanizmy proti ztrátě dat a kontroly systému souborů), že výkon nástroje PAT je gigabajt za minutu.

Zpět na začátek


Je nástroj PAT skriptovatelný?

Společnost Dell nabízí dvě edice nástroje pro uspořádání Paragon:

 • Bezplatná edice, která běží uvnitř operačního systému, není skriptovatelná a zákazníci si ji mohou stáhnout z webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu Ovladače SATA.
 • Společnost Dell také nabízí edici Scriptable Staging Edition nástroje PAT, která je vázána licencí a je vhodná pro zákazníky, kteří vyžadují další funkce postupného zavádění. Tato edice je k dispozici u týmu prodeje společnosti Dell. Více informací naleznete pod odkazem Pokročilé formátování: Řešení společnosti Dell pro podnikové zákazníky.

Zpět na začátek


Jak lze po instalaci operačního systému ověřit, zda jsou oddíly uspořádány?

Možnosti:

 • Použijte nástroj Dell Advanced Format HDD Detection Tool, který můžete najít na webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení, nebo jednu z aplikací uvedených níže.
 • Pomocí nástroje Dell Paragon Alignment Tool Utility: K ověření uspořádání oddílů lze použít nástroj Paragon Alignment Tool. Pokyny týkající se instalace a použití nástroje PAT pro váš systém můžete stáhnout z webu podpory společnosti Dell v části Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell v oddílu Ovladače SATA.
 • Pomocí skriptu: Můžete v příkazovém řádku použít příkazy wmic partition list full nebo wmic partition get startingoffset,name,index. Další možností je zadat v příkazovém řádku příkaz MSINFO32, poté v okně Systémové informace kliknout na položky Součásti, Úložiště a nakonec na položku Disky. Zde můžete najít číslo oddílu počátečního posunu a poté toto číslo vydělit číslem 4096. Pokud je výsledkem celé číslo, je oddíl uspořádán. Další ukázkové skripty (pro prostředí VBScript nebo Powershell) naleznete na webu Dell TechCenter.

Zpět na začátek


Jaké jsou požadavky podpory disků s pokročilým formátováním v systémech Ubuntu Linux?

Systémy Ubuntu 10.04 a RHEL 6.x nebo novější formátování nativně podporují.

Zpět na začátek


Kde lze získat další pomoc se zaváděním systémů Dell s disky s pokročilým formátováním?

Další informace a diskuzi naleznete na webu Dell TechCenter.

Zpět na začátek


Jaké možnosti podpory pro systémy Microsoft Windows XP s disky s pokročilým formátováním jsou k dispozici?

Zásady podpory společnosti Microsoft pro pevné disky s pokročilým formátováním jsou podrobně popsány v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base nazvaném Informace o zásadách podpory společnosti Microsoft pro disky s velkými sektory v systému Windows, číslo článku: 2510009. Vzhledem k tomu, že systém Windows XP pevné disky s pokročilým formátováním nepodporuje, doporučuje společnost Dell přechod na systém Windows 7. Pokud je použití systému Windows XP nevyhnutelné, podívejte se do části Požadavky na opětovné vytvoření bitové kopie kvůli podpoře pevných disků s pokročilým formátováním tohoto článku, která nastiňuje doporučení společnosti Dell týkající se zavádění systému Windows XP v počítačích s pevnými disky s pokročilým formátováním.

Zpět na začátek


Budou fungovat aplikace jiných výrobců, pokud se nainstalují do počítače s diskem s pokročilým formátováním?

Správci a uživatelé by se měli přesvědčit, zda jsou jejich aplikace kompatibilní s disky s pokročilým formátováním. Aplikace jiných výrobců mohou mít při připojení k těmto novým diskům problémy se spolehlivostí a výkonem. Obraťte se na dodavatele aplikace a hardwaru, jaké jsou jejich zásady podpory pro tyto disky.

Zpět na začátek


Jak vyřešit chybu při pokusu o rozšíření oddílu v průvodci Mini-Setup systému Windows XP?

Uživatelé mohou chybu, ke které dojde při pokusu o rozšíření oddílu v průvodci Mini-Setup systému Windows XP, vyřešit úpravou klíče ExtendOemPartition v souboru Sysprep.inf.  Hodnotu klíče ExtendOemPartition je třeba změnit z 1 na 0. Více informací naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base nazvaném Doporučené postupy pro použití nástroje Sysprep u svazků NTFS, číslo článku: 240126.

Zpět na začátek


Jak rozlišit pevný disk s pokročilým formátováním a 512B disk při pohledu na štítek disku?

Výrobci pevných disků budou na disky s pokročilým formátováním umísťovat logo Advanced Format (AF) (Obrázek 2). Některé pevné disky ale mohou být dodávány bez log. Pokud pevný disk nemá logo, uživatelé musí zkontrolovat číslo modelu disku a zjistit, zda se jedná o disk s pokročilým formátováním nebo 512B disk, případně použít k identifikaci jeden z postupů uvedených níže.

 

Zpět na začátek


Jak společnost Dell oznamuje zákazníkům, že nový počítač může obsahovat disk s pokročilým formátováním?

Do dodacích balení nových systémů Enterprise Client, které mohou mít disk s pokročilým formátováním, se vkládá leták (Obrázek 3). Je důležité si uvědomit, že leták neříká, že systém opravdu obsahuje disk s pokročilým formátováním a že není potřeba žádný úkon, pokud mají starší pevný disk 512 nebo není plánována přeinstalace operačního systému v počítači.
Pozorně si leták přečtěte, protože obsahuje velmi důležité informace.

Zpět na začátek


Nástroj Paragon Alignment Tool (PAT) hlásí, že starší disky 512 B mají neoptimálně uspořádané oddíly. Co je třeba udělat?

 Nástroj PAT podporuje uspořádání oddílů na nativních pevných discích 512 B (bez pokročilého formátování). Pokud se znovu vytvoří bitová kopie pevného disku, je obvyklé vytvořit / znovu vytvořit oddíly na pevném disku, aby byla bitová kopie přijata. Pokud je počáteční posun oddílu hodnota, která není dělitelná 4096, potom není oddíl řádně uspořádán a nástroj PAT nabídne jeho uspořádání, pokud disk uspořádání podporuje. Při použití klientského systému Dell s jedním starším diskem 512 B bez pokročilého formátování si může zákazník vybrat, zda si přeje oddíly uspořádat, protože na těchto discích nedojde k žádnému zlepšení ani zhoršení výkonu, ať už uspořádané jsou či ne. Při použití více starších pevných disků 512 B bez pokročilého formátování v konfiguraci RAID ale společnost Dell doporučuje uspořádání oddílů vzhledem k možnému snížení výkonu.

Zpět na začátek


Co když je konfigurační režim SATA v systému BIOS s diskem s pokročilým formátováním nastaven na „režim ATA“?

Ovladač úložiště Intel RST není možné v „režimu ATA“ konfiguračního režimu SATA použít, ovladač Intel RST je možné načíst pouze v konfiguračních režimech SATA RAID a AHCI. Společnost Dell doporučuje používání konfigurace zahrnující verzi ovladače úložiště Intel RST 9.6 nebo novější.

Zpět na začátek


10. Glosář a reference

Slovník:

 • Nativní velikost 512 B: Starší pevné disky (HDD) používají formátování dat se sektory o velikosti 512 B.
 • Sektor velikosti 4 kB: Nové pevné disky mají sektory o velikosti 4 kB, tedy 4096 B na sektor.
 • Emulace sektoru velikosti 512 B (512Be či 512e): Pevné disky se sektorem velikosti 4 kB emulují nativní velikost sektoru pevného disku 512 B, aby zajistily kompatibilitu operačního systému a dalšího softwaru. Na médiu je sice sektor o velikosti 4096 B, avšak na rozhraní se již jeví jako sektor velikosti 512 B. Všechny klientské jednotky se sektorem velikosti 4 kB používají emulaci 512e.
 • Pokročilé formátování: Odkazuje na jednotky s fyzickou velikostí sektoru 4 kB (s 512B emulací).
 

Odkazy:

 

Zpět na začátek

Article ID: SLN146650

Last Date Modified: 03.01.2017 04:54


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.