Knowledge Base

Postup přechodu ze systému Windows 8 Pro na systém Windows 7 Professional


  
Shrnutí článku: V tomto článku najdete postup při downgradu na operační systém Windows 7 Professional Edition v počítači dodaném se systémem Windows 8 Professional Edition nainstalovaným výrobcem.


Obsah:
 1. Než začnete
 2. Vytvoření média pro obnovení systému Windows 8 Pro
 3. Stažení důležitých ovladačů a jejich zkopírování na jednotku USB
 4. Změna nastavení konfigurace systému na instalaci systému Windows 7
 5. Instalace systému Windows 7 Professional
 6. Aktualizace důležitých ovladačů z jednotky USB
 7. Aktualizace všech ovladačů z webu podpory společnosti Dell
Poznámka:
Tyto pokyny jsou určeny pouze pro zákazníky, kteří zakoupili počítač s předinstalovaným operačním systémem Windows 8 Professional a chtějí provést downgrade na systém Windows 7 Professional. Ostatní verze systému Windows 8 nemohou downgrade provést.

V následující tabulce najdete seznam počítačů, na kterých je možné provést downgrade ze systému Windows 8 Pro na Windows 7 Pro:

Poznámka:
Ačkoli licence systému Windows 8 Professional umožňuje provést downgrade na systém Windows 7, není záruka, že společnost Dell nebo výrobci komponent počítače mají k dispozici ovladače pro systém Windows 7. Počítače v následujícím seznamu jsou na trhu dostupné se systémem Windows 8 Pro. Ovladače pro systém Windows 7 nemusí být dostupné.

Vostro Inspiron XPS Latitude OptiPlex Precision
Vostro NB 3360 Inspiron 5737 XPS 14 (L421x) Latitude E6230 OptiPlex 9010 Precision M4700
Vostro NB 3460 Inspiron 5721 XPS 15 (L521x) Latitude E6330 OptiPlex 7010 Precision M6700
Vostro NB 3560 Inspiron 5537 XPS 2710 AIO Latitude E6430 OptiPlex 9010 AIO Precision R7610
Vostro NB 2420 Inspiron 5523 XPS 8500 Latitude E6430 ATG OptiPlex 3010 Precision M4800
Vostro NB 2520 Inspiron 5521 XPS 13 (L322x) Latitude E6430s OptiPlex 9020 Precision M6800
Vostro MT 470 Inspiron 5437/3437 XPS 2720 AIO Latitude E6530 OptiPlex 9020 AIO
Vostro DT 270s Inspiron 5423/3423 XPS 12 (9Q33) Latitude E5430 OptiPlex 3011 AIO
Vostro DT 270 Inspiron 5421/3421 XPS 8700 MT Latitude E5430V
Inspiron 3737/3537 Latitude E5530
Inspiron 3721/3521 Latitude E5530V
Inspiron DT 660s Latitude 6430U
Inspiron MT 660 Latitude E7240 (Latitude 12 7000)
Inspiron One 2330 AIO Latitude E7440
(Latitude 14 7000)
Inspiron One 2020 AIO   Latitude 3330
Tabulka 1.1.   Než začnete    

Při downgradu ze systému Windows 8 Professional Edition na systém Windows 7 Professional Edition si připravte následující materiál:
 • Ověření, zda jsou pro potřebné komponenty k dispozici ovladače pro systém Windows 7
 • Až čtyři (4) zapisovatelné disky DVD (DVD+R nebo DVD-R) NEBO jeden klíč USB o velikosti 16 GB
 • Instalační médium systému Windows 7 Professional (DVD nebo klíč USB)
 • Klíč USB pro důležité ovladače (64 MB nebo větší)
Zpět na začátek


2.   Vytvoření média pro obnovení systému Windows 8 Pro    

Než zahájíte downgrade, vytvořte média pro obnovení systému Windows 8 Professional. Později se tak budete moci vrátit k původnímu operačnímu systému. Média pro obnovení systému Windows 8 Professional Edition vytvoříte následovně:
 1. Na úvodní obrazovce systému Windows přejeďte prstem přes pravou stranu obrazovky (pokud používáte myš, umístěte kurzor do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky) a otevřete panel ovládacích tlačítek (nebo použijte klávesovou zkratku Windows + C).
 2. ovládacím tlačítku Hledání zadejte v části Aplikace slovo Backup (Záloha) a vyberte nástroj Dell Backup and Recovery.
 3. Přečtěte si dohodu o přihlášení koncového uživatele nástroje Dell Backup and Recovery a zaškrtnutím příslušných políček vyberte upřednostňovanou možnost týkající se aktualizací programu a sledování historie výrobního čísla v počítači. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 4. Klikněte na dlaždici Médium pro obnovení.
 5. Vyberte typ média, na kterém chcete vytvořit zálohu systému Windows 8 Pro, buď Klíč USB, nebo Disky.


 6. Upozornění:
  Vytvoření média pro obnovení vyžaduje až 16 GB místa na paměťovém klíči USB, nebo až ČTYŘI (4) disky DVD+R nebo DVR-R. Nepoužívejte klíč USB, který již obsahuje data. Disk bude zformátován a během tohoto procesu budou veškerá data na disku zničena.
   
 7. Vložte klíč USB nebo disk DVD do počítače. Nástroj Dell Backup and Recovery identifikuje jednotku a pokud je na ní dostatek místa pro vytvoření média pro obnovení, zobrazí se zelený symbol zaškrtnutí.
 8. Vyberte jednotku, poté zvolte možnost Spustit a pokračujte výběrem možnosti Ano v dolní části obrazovky.
 9. Nástroj vytvoří médium pro obnovení. Pokud používáte disky DVD, bude během procesu možná nutné disky měnit.
 10. Po vytvoření média pro obnovení ukončete nástroj kliknutím na tlačítko OK.
Zpět na začátek


3.   Stažení důležitých ovladačů a jejich zkopírování na jednotku USB    

Před instalací systému Windows 7 Professional stáhněte z webové stránky Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell důležité balíčky ovladačů, které vám umožní dostat se na internet, vrátit se na webové stránky společnosti Dell a nainstalovat zbývající hardwarové ovladače. Mezi důležité ovladače systému Windows 7, které je nutné stáhnout, patří:
 • Ovladač technologie Intel Rapid Storage Technology
 • Ovladač bezdrátové nebo místní sítě (LAN)
Poznámka:
Systémy, které používají procesory AMD, nemají ovladač technologie Intel Rapid Storage Technology. Pravděpodobně bude nutné si příslušný ovladač úložiště AMD stáhnout.

Poznámka:
Pro spoustu modelů počítačů Dell jsou k dispozici balíčky s ovladači Dell Driver Pack. Tyto balíčky (soubory s příponou CAB) umožňují uživatelům se znalostí zpracování bitových kopií načíst všechny ovladače během procesu zpracování bitových kopií.

Po stažení souborů ovladačů spusťte stažené spustitelné soubory (s příponou EXE) a extrahujte je. Jako cíl pro své soubory nezapomeňte vybrat klíč USB. Nepokračujte v instalaci ovladače, soubory pouze extrahujte. Extrahované soubory mohou být v závislosti na modelu počítače potřeba během instalace systému Windows 7 Professional.


Zpět na začátek


4.   Změna nastavení konfigurace systému na instalaci systému Windows 7    

Změny nastavení konfigurace systému Dell, které je nutné provést pro úspěšnou instalaci systému Windows 7 Professional:
 • Pokud je v konfiguraci systému povolena možnost SECURE BOOT (Bezpečné spuštění), je nutné ji deaktivovat možnosti DISABLED.
 • Změňte nastavení možnosti BOOT OPTION (Nabídka spouštění) z hodnoty UEFI na LEGACY (Původní).
 • Některé počítače mají rozšiřující volbu spouštění LEGACY OPTION ROM (Starší možnost ROM), kterou je nutné zapnout nastavením hodnoty ENABLED.
Příklady různých nastavení konfigurace systému v počítačích, u nichž je možné provést downgrade:

Konfigurace systému Phoenix (Vostro 3360, 3460, XPS 322x)Konfigurace systému Phoenix (Vostro 3560, Inspiron 5737, 5721, 5537, 5521, 3737, 3537, 3721, 3521, XPS L521x, L421x)
Konfigurace systému AMI (Vostro, 2420, 2520, 470, 270, Inspiron 5437, 3437, 5423, 3423, 5421, 3421, One 2330, One 2020, 660, XPS 8700, 8500, 2710, 2720, 9Q33)Konfigurace systému Dell (všechny počítače Latitude, OptiPlex a Precision Workstation )Chcete-li v počítači Dell získat přístup do konfigurace systému, je třeba povolit režim spuštění s upřesněným nastavením. Proveďte následující kroky:
 1. Přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky, stiskněte klávesovou zkratku Windows+C nebo umístěte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky a přetažením dolů/nahoru otevřete nabídku ovládacích tlačítek.
 2. Vyberte možnost Nastavení a poté položku Změnit nastavení počítače.
 3. Zvolte záložku Obecné.
 4. V sekci Spuštění s upřesněným nastavením vyberte možnost Restartovat.
Po restartování se v počítači zobrazí nabídka pro upřesnění nastavení. Konfiguraci systému spusťte následujícím způsobem:
 1. Vyberte možnost Odstranit potíže.
 2. Vyberte možnost Nastavení firmwaru UEFI.
 3. Klikněte na tlačítko Restartovat. Počítač se znovu restartuje, tentokrát v konfiguraci systému.
Zpět na začátek


5.   Instalace systému Windows 7 Professional    

V průběhu instalace systému Windows 7 Professional je nutné odebrat oddíly systému Windows 8 (systém Windows 7 není možné instalovat na oddíly GPT systému Windows 8 GPT).

Nainstalujte systém Windows 7 Professional do svého počítače. Proveďte následující kroky:
 1. Spusťte systém z média se systémem Windows 7 pomocí jednoho z následujících postupů:

 2. DVD

  Vložte disk DVD se systémem Windows 7 Professional do jednotky DVD-ROM a vypněte počítač. Zapněte znovu počítač, vyčkejte, až se na obrazovce objeví hlášení Stisknutím libovolné klávesy spustíte systém z disku CD nebo DVD, a pokračujte ve spouštění stisknutím mezerníku nebo kterékoli jiné klávesy na klávesnici.

  Poznámka: Pokud se systém nespustí (pouze DVD)
   Spusťte systém a počkejte na zobrazení loga společnosti Dell. Po zobrazení loga společnosti Dell načtěte stisknutím klávesy F12 spouštěcí nabídku. Pokud se nabídka nezobrazí, restartujte systém a po zobrazení loga společnosti Dell několikrát stiskněte klávesu F12. Po zobrazení spouštěcí nabídky přejděte v seznamu položek na jednotku CD/DVD (uvedenou jako „CDROM“, „CD/DVD“ nebo „CD/DVD/CD-RW“) a stiskněte klávesu Enter

  USB

  Vložte klíč USB do dostupného portu USB a restartujte počítač. Až se zobrazí logo společnosti Dell, stiskněte klávesu F12. Mělo by se ozvat pípnutí a v pravém horním rohu obrazovky by se mělo objevit hlášení Selective Boot Selected (Vybráno selektivní spuštění) nebo podobné. Vyberte možnost USB flash disk a stiskněte klávesu Enter .

 3. Po načtení instalačního programu systému Windows 7 potvrďte správnost nastavení položek Jazyk, Čas, Měna a Klávesnice a potom klikněte na tlačítko Další.
 4. Otevřete příkazové okno stisknutím klávesové zkratky SHIFT+F10. (V instalaci systému Windows 7 budeme pokračovat po odebrání oddílů systému Windows 8.)
 5. Vepište příkaz DISKPART a stiskněte klávesu Enter . Může se zobrazit výzva „Chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači?“. Pokud se zobrazí, vyberte možnost Ano.
 6. Vepište příkaz List Disk a stiskněte klávesu Enter . Zobrazí se seznam disků v systému. V závislosti na konfiguraci systému je možné, že v počítači máte více pevných disků. Vyberte správný disk podle velikosti a dalších dostupných informací. Ve většině případů se volí jednotka „0“.
 7. Vepište příkaz Select Disk # a stiskněte klávesu Enter. (Znak # nahraďte číslem jednotky, na kterou budete instalovat systém Windows.)


 8. Upozornění:
  Při výběru oddílu pro smazání buďte velice pečliví, je nutné vybrat správný oddíl. V opačném případě může dojít k neobnovitelné ztrátě dat. Pokud si nejste jistí, jak pokračovat, doporučujeme vám kontaktovat podporu společnosti Dell nebo případně místního profesionálního IT technika.

 9. Až vyberete disk, vepište příkaz clean a stiskněte klávesu Enter.
 10. Vepište příkaz List Partition a stiskněte klávesu Enter. Ověřte si, že vybraný oddíl byl smazán.
 11. Vepište příkaz Exit a stiskněte klávesu Enter. Program diskpart bude ukončen. Příkazové okno by se mělo zavřít a měla by se objevit obrazovka instalace systému Windows 7.
 12. Na stránce Instalace systému Windows 7 klikněte na možnost Nainstalovat.
 13. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a pokračujte kliknutím na možnost Souhlasím s licenčními podmínkami.
 14. V okně Jaký typ instalace požadujete? klikněte na možnost Normální.


 15. Poznámka:
  Pokud není možné najít v počítači jednotku pevného disku, bude nutné nainstalovat ovladač řadiče Intel Rapid Storage Technology nebo ovladač jiného řadiče jednotky pevného disku (např. PERC H310/H810) z jednotky USB, kterou jste si pro instalaci vytvořili v předchozích bodech postupu. Informace o načtení ovladače  řadiče jednotky naleznete v části NAČÍST OVLADAČ ve spodní části okna instalace systému Windows 7.

  Poznámka:
  Během instalace se počítač několikrát restartuje.

 16. Po přizpůsobení a dokončení nastavení systému Windows 7 se ocitnete na ploše systému Windows.
 17. Pokud používáte médium se systémem Windows 7 Professional značky Dell, aktivuje se systém Windows 7 Professional ve všech počítačích Dell dodaných s platnou verzí operačního systému Windows automaticky bez certifikátu pravosti systému Windows 7 Professional. Pokud používáte maloobchodní média od společnosti Microsoft, je třeba kopii systému Windows aktivovat pomocí kódu Windows Product Key, který naleznete na certifikátu pravosti dodaném spolu s médiem.
Zpět na začátek6.   Aktualizace důležitých ovladačů z jednotky USB    

Pomocí souborů vytvořených během kroku 2 nainstalujte do svého počítače ovladač technologie Intel Rapid Storage Technology a ovladač bezdrátové sítě nebo sítě LAN. Díky těmto ovladačům získáte přístup na internet a budete si moci stáhnout zbývající ovladače pro svůj počítač.

Zpět na začátek7.   Aktualizace všech ovladačů z webu podpory společnosti Dell    

Ovladače pro hardware vašeho počítače stáhněte ze stránek http://support.dell.com. Zadáním výrobního čísla počítače nebo automatickým zjištěním systému zobrazíte seznam konkrétních ovladačů potřebných pro váš počítač.

Zpět na začátek


Chcete-li odeslat názor formou příspěvku nebo požádat o pomoc ohledně čehokoli ve výše uvedeném článku, klikněte na níže uvedené tlačítko.

 

 

 


Article ID: SLN116104

Last Date Modified: 28.04.2015 15:43


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Feedback shows invalid character, not accepted special characters are <> () &#92;
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you. Your feedback has been sent.