Bestellingen wijzigen en retourneren

Veelgestelde vragen over het wijzigen en retourneren van bestellingen

 


Kan ik mijn bestelling wijzigen?

Voordat u een bestelling plaatst, moet u controleren of u alle benodigde artikelen hebt besteld, omdat we geen wijzigingen kunnen doorvoeren nadat de bestelling is geplaatst.
Uw bestelling wordt meteen opgenomen in ons systeem voor verwerking van bestellingen. De bestelling wordt helemaal volgens uw wensen samengesteld en daarom kunt u de bestelling na plaatsing niet meer wijzigen.
Als u iets hebt vergeten, kunt u dat alsnog apart bestellen via de website. Klik hiervoor op het tabblad Winkelen in het hoofdmenu.

 

Terug naar boven


Kan ik mijn bestelling annuleren?

In alle gevallen waarin het wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing is, kunt u uw bestelling alleen annuleren als we nog niet zijn begonnen met de productie of het verzendklaar maken. Als u wilt controleren of u uw bestelling nog kunt annuleren, gaat u naar de Dell tool voor de bestellingsstatus. Als bij uw bestelling staat dat deze ‘In productie’ of ‘Verzonden’ is, kunt u uw bestelling niet meer annuleren. Contacteer [hier] onze klantenservice indien u een bestelling wenst te annuleren of indien u hierover vragen heeft.

Terug naar boven


Hoe kan ik mijn bestelling herroepen?

Als consument heeft U het recht uw order te herroepen als volgt:
• Producten – U heeft het recht om te herroepen en het Product terug te sturen (“Herroepingsrecht”). U heeft dit recht gedurende een periode van veertien (14) kalenderdagen te beginnen op de dag na: 1) de dag waarop u de Orderbevestiging ontvangt OF 2) de dag van levering;
• Diensten – U heeft het Herroepingsrecht zoals hierboven, vanaf de dag volgend op de dag waarop u uw Orderbevestiging ontvangt. Indien u uw order voor Diensten annuleert binnen de herroepingsperiode maar Dell reeds verzocht had om aan te vangen met Diensten te leveren gedurende deze periode, zullen we u terugbetalen in verhouding tot de Diensten die werden geleverd tot en met de datum van ontvangst van uw melding van herroeping aan Dell; en
• Software – U heeft het Herroepingsrecht zoals hierboven, vanaf de dag volgend op de dag waarop u uw Orderbevestiging ontvangt, zij het dat u het Herroepingsrecht verliest indien de verzegeling van de software elektronisch of anderszins is verbroken. Indien u de Software aankoopt die ter beschikking was gesteld via digitale download, verliest u het Herroepingsrecht indien u de Software downloadt (inclusief via automatische download) gedurende de herroepingsperiode van 14 kalenderdagen. U beschikt niet over een herroepingsrecht of recht op terugbetaling met betrekking tot Software of een besturingssysteemelement dat verbonden is aan een Product. Indien u de vooraf geïnstalleerde Software of het vooraf geïnstalleerde OS/besturingssysteemelement niet wilt, dient u het order met betrekking tot het Product te herroepen. Indien deze Diensten of Software gebruikt kunnen worden onafhankelijk van andere Product(en) of Diensten verkocht onder hetzelfde Contract, zal het Herroepingsrecht onverminderd van toepassing zijn op deze andere Product(en) of Diensten.

Om uw Herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u een ondubbelzinnige verklaring tot uitoefening van uw Herroepingsrecht richten aan: Dell NV – Klantenservice - RPR (Brussel) nr. 0447.550.278 - Z.3 Doornveld 130 - 1731 Zellik – België - Tel.: 02 481 90 30. Of u kunt gebruik maken van het modelformulier dat [hier] beschikbaar is. Het modelformulier kan online of per post worden verstuurd. U hebt uw herroepingsrecht tijdig uitgeoefend indien u de verklaring of het modelformulier verzendt voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal Dell ervoor zal zorgen dat (de) Product(en) worden opgehaald of anderszins instructies geven voor een gepaste retournering. U dient alle geannuleerde Producten onbeschadigd (u zal verantwoordelijk zijn voor enige schade) en in de oorspronkelijke staat aan Dell te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van uw melding van herroeping, tenzij Dell voorziet in een latere ophalingsdatum. De verzendingskosten voor de retournering moeten door u betaald worden. Wanneer u uw bestelling herroept, zal Dell de prijs (met inbegrip van de standaard leveringskosten voor de initiële verzending) na aftrek van de verzendingskosten voor de retournering van het Product (indien Dell deze verzendingskosten betaald zou hebben) zo snel mogelijk en binnen de 14 kalenderdagen van ontvangst van uw herroepingsmelding terugbetalen. Dell kan echter de terugbetaling inhouden zolang zij het te retourneren Product (in de oorspronkelijke staat) niet heeft ontvangen.

 

Terug naar boven


Hebt u verdere ondersteuning nodig?

Neem contact op met onze experts van Dell klantensupport.

Terug naar boven