Informasjon om livssykluskontroller

Livssykluskontrolleren har følgende komponenter:

  • GUI-basert livssykluskontroller:
    • Er et innebygd konfigurasjonsverktøy som ligger på et innebygd Flash-minnekort.
    • Ligner BIOS-verktøyet som startes ved oppstart, og fungerer i et pre-operativsystemmiljø.
    • Aktiverer systemer og administreringsoppgaver for lagring fra et innebygd miljø i hele systemets livssyklus.
  • Eksterne tjenester (WS-Management) forenkler administreringen av hele livssyklusen til serveren ved hjelp av én-til-mange-metoden. Den fungerer som grensesnitt for ekstern implementering som er integrert med Dell OpenManage Essentials og partnerkonsoller.

Dell Lifecycle Controller sørger for avansert innebygd systemadministrering for å utføre systemadministreringsoppgaver, for eksempel å implementere, konfigurere, oppdatere, vedlikeholde og diagnostisere via et grafisk brukergrensesnitt. Den leveres som en del av iDRAC out-of-band-løsningen og innebygde UEFI-programmer (Unified Extensible Firmware Interface) i de nyeste Dell-serverne. iDRAC fungerer med UEFI-fastvare for å få tilgang til og administrere alle aspekter av maskinvaren, inkludert komponent- og undersystemadministrering som går utover tradisjonelle BMC-funksjoner (Baseboard Management Controller).

Hvis du trenger mer hjelp eller informasjon, kan du lese om livssykluskontrolleren på Dell TechCenter-wikien (på engelsk).