Server- og lagringsprodukter

Finne service-ID-en på en server eller et lagringssystem fra Dell.

Dells service-ID er en identifikator på sju tegn som er unik for produktet ditt. I tillegg til service-ID-en er det en ekspresservicekode som er en 10-sifret numerisk versjon av service-ID-en som kan skrives inn i en telefon for samtaleruting. Selv om de fleste Dell-produkter har en service-ID, er det enkelte typer tilbehør og eksterne enheter som ikke har det. Som regel har stasjonære og bærbare datamaskiner, servere og lagringsenheter, skrivere og mobile enheter (for eksempel telefoner og nettbrett) en service-ID.

Virksomhetsservere og lagringssystemer er blant annet: PowerEdge-servere, PowerVault og DellEMC-lagring.

Service-ID-etiketten finner du vanligvis på baksiden av kabinettet.

Serverlagring