Dell DataSafe Online

                                                        Kunngjøring om Dell™ DataSafe Online-tjenesten


Dell DataSafe Online-tjenesten avsluttes 4. juni 2015. Dell skal vedlikeholde den eksisterende kontoen din i hele perioden.

Før kontoen utløper ber vi deg benytte anledningen til å laste ned data fra Dell DataSafe Online-kontoen din til datamaskinen. Dataene dine blir permanent slettet fra Dell™ DataSafe Online-systemet 30 dager etter at kontoen utløper.

                                                                Vanlige spørsmål

Spørsmål: Når mister jeg tilgangen til dataene mine på DSO?
Svar:
Dataene er tilgjengelige i minst 30 dager etter at kontoen din utløper. Gå til https://www.delldatasafe.com for å få tilgang til og hente data.

Spørsmål: Hvordan henter jeg dataene mine?
Svar:
Som Dell DataSafe Online-kunde kan du bruke Internett-portalen for å få tilgang til og hente data.

Du kan bruke gjenopprettingsfunksjonen i Internett-portalen https://www.delldatasafe.com/) til å laste ned dataene til en hvilken som helst Windows-PC.

              Merk: Avhengig av hvor mange filer du har valgt, og hvor mange ganger du 
             har sikkerhetskopiert dem, kan det ta flere minutter til flere timer å hente dataene.

Gjenopprettingsprosess for DSO 1.1-brukere

Følg trinnene nedenfor for å få tilgang til og hente dataene.  

  1. Logg deg på DataSafe 
  2. Velg Gjenopprett filene mine til venstre på startsiden
  3. Velg filene du vil gjenopprette
  4. Velg hvor du vil legge de gjenopprettede filene, og klikk på Neste

           
             Merk:
Hvis du vil gjenopprette filene på en annen plassering, for eksempel en ekstern enhet eller 
             DVD, må du sørge for at enheten er koblet til og velge at du vil angi en alternativ plassering. 
              Klikk på Bla gjennom, og velg en plassering for filene. Klikk på Neste.

   5. Klikk på Gjenopprett filer nå for å starte prosessen            


Gjenopprett prosessen for DSO 2.0-brukere

Se https://delldatasafe.backup.com/help for å få mer informasjon


Spørsmål: Hva skjer med dataene mine etter at jeg ikke lenger har tilgang til kontoen min?
Svar:
Etter 4. juni 2015 avsluttes Dell DataSafe-tjenesten, og du mister tilgangen. Alle lagrede data blir slettet fra Dell DataSafe Online-systemet

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg ikke henter dataene mine innen kontoen utløper?
Svar:
Dataene er tilgjengelige i minst 30 dager etter at kontoen din utløper. Etter dette slettes dataene dine fra systemet. Vi anbefaler at du laster ned en kopi av dataene dine før kontoen utløper.

Spørsmål: Kan dere anbefale andre alternativer for sikkerhetskopiering?
Svar:
Vi anbefaler Dell Backup and Recovery som et pålitelig alternativ for sikkerhetskopiering for Dells kunder. Bruk denne koblingen hvis du ønsker mer informasjon.

Spørsmål: Kan jeg beholde min eksisterende Dell DataSafe Online-konto?
Svar: Dell avslutter dette programmet på permanent basis. Du kan bare beholde kontoen fram til gjeldende utløpsdato. 

Spørsmål: Kan jeg få pengene tilbake hvis jeg avslutter kontoen før utløpsdatoen?
Svar: Selv om du ikke kan fornye kontrakten for en ekstra periode, kan du gjerne bruke kontoen i hele perioden for den gjeldende kontrakten.