Ressurssenter for virksomheter

Virksomhetsverktøy

Dell OpenManage Server Administrator

Beskrivelse: Dell OpenManage er et sett med programmer for systemadministrering som er bygget ved hjelp av bransjestandardiserte protokoller og spesifikasjoner.
Fordel: Med OMSA kan systemadministratorene administrere serversystemer både lokalt og eksternt i nettverket.

Direkte-image for kundestøtte

Beskrivelse: Support Live Image er et oppstartbart direkte-image med en samling Dell-verktøy for kundestøttebehov
Fordel: Tilgang til Dell-verktøy uten bruk av operativsystemet

Lasso

Lasso er et Windows-basert tjenesteverktøy som kundene og Dell kan bruke til å samle inn konfigureringsinformasjon om SAN (Storage Area Network), LAN (Local Area Network) og NAS (Network Attached Storage) som du kan bruke i validering av konfigureringer.

Andre nyttige verktøy

Verktøy som bidrar til innsamling av loggdata, overvåking og andre verktøy (på engelsk)

DSET – Dell Server E-Support-verktøyet for Dell-servere

Beskrivelse: Omfattende verktøy for rapportering og loggfiloppsamling

Fordel: Øk løsningstiden med mulighet til å se gjennom serverstatusen og utføre feilsøking fra operativsystemet, uten at du trenger å starte på nytt

32-Bit Diagnostics

Beskrivelse: Detaljert diagnoseverktøy for å bekrefte maskinvarefunksjonaliteten
Fordel: Gir omfattende diagnostiseringstesting utenfor operativsystemet

SupportAssist

Proaktiv overvåkingsprogramvare med automatisk oppdaging av feil, varsling og saksoppretting for rask problemløsing. For Dell-, Force10- og EQL-produkter er det kostnadsfritt og sikkert med effektive tradisjonelle støtterutiner

TechDirect (på engelsk)

Beskrivelse: Online tilpassbar portal for å åpne/administrere kundestøttesaker og selvutsending av deler

Fordel: Hopp over telefonstøtte med dette kostnadsfrie, praktiske og brukervennlige verktøyet med meldingssenter og egendefinerte rapporter