Kontakt ossPremier-innlogging Logg på

Virksomhetsverktøy

DSET – Dell Server E-Support-verktøyet for Dell-servere

Beskrivelse: Omfattende verktøy for rapportering og loggfiloppsamling

Fordel: Øk løsningstiden med mulighet til å se gjennom serverstatusen og utføre feilsøking fra operativsystemet, uten at du trenger å starte på nytt

Direkte-image for kundestøtte

Beskrivelse: Support Live Image er et oppstartbart direkte-image med en samling Dell-verktøy for kundestøttebehov
Fordel: Tilgang til Dell-verktøy uten bruk av operativsystemet

Lasso

Lasso SAN (Storage Area Network)-innsamlingsverktøy som innhenter relevant informasjon om konfigurering og problemer for maskinvare og programvare fra aktuelle SAN-tilkoblede servere

Dell OpenManage Server Administrator

Beskrivelse: Dell OpenManage er et sett med programmer for systemadministrering som er bygget ved hjelp av bransjestandardiserte protokoller og spesifikasjoner.
Fordel: Med OMSA kan systemadministratorene administrere serversystemer både lokalt og eksternt i nettverket.

32-Bit Diagnostics

Beskrivelse: Detaljert diagnoseverktøy for å bekrefte maskinvarefunksjonaliteten
Fordel: Gir omfattende diagnostiseringstesting utenfor operativsystemet

Andre nyttige verktøy

Verktøy som bidrar til innsamling av loggdata, overvåking og andre verktøy (på engelsk)

SupportAssist

Proaktiv overvåkingsprogramvare med automatisk oppdaging av feil, varsling og saksoppretting for rask problemløsing. For Dell-, Force10- og EQL-produkter er det kostnadsfritt og sikkert med effektive tradisjonelle støtterutiner

TechDirect (på engelsk)

Beskrivelse: Online tilpassbar portal for å åpne/administrere kundestøttesaker og selvutsending av deler

Fordel: Hopp over telefonstøtte med dette kostnadsfrie, praktiske og brukervennlige verktøyet med meldingssenter og egendefinerte rapporter