Virksomhetsverktøy

 • Dell OpenManage Server Administrator

 • Beskrivelse: Dell OpenManage er et sett med programmer for systemadministrering som er bygget ved hjelp av bransjestandardiserte protokoller og spesifikasjoner.
  Fordel: Med OMSA kan systemadministratorene administrere serversystemer både lokalt og eksternt i nettverket.
 • SupportAssist for servere, lagring og nettverk

 • Proaktiv overvåkingsprogramvare med automatisk oppdaging av feil, varsling og saksoppretting for rask problemløsing. For Dell-, Force10- og EQL-produkter er det kostnadsfritt og sikkert med effektive tradisjonelle støtterutiner
 • Lasso

 • Lasso er et Windows-basert tjenesteverktøy som kundene og Dell kan bruke til å samle inn konfigureringsinformasjon om SAN (Storage Area Network), LAN (Local Area Network) og NAS (Network Attached Storage) som du kan bruke i validering av konfigureringer.
 • Andre nyttige verktøy

 • Verktøy som bidrar til innsamling av loggdata, overvåking og andre verktøy (på engelsk)
 • Direkte-image for kundestøtte

 • Beskrivelse: Support Live Image er et oppstartbart direkte-image med en samling Dell-verktøy for kundestøttebehov
  Fordel: Tilgang til Dell-verktøy uten bruk av operativsystemet
 • DSET – Dell Server E-Support-verktøyet for Dell-servere

 • Beskrivelse: Omfattende verktøy for rapportering og loggfiloppsamling

  Fordel: Øk løsningstiden med mulighet til å se gjennom serverstatusen og utføre feilsøking fra operativsystemet, uten at du trenger å starte på nytt

 • 32-Bit Diagnostics

 • Beskrivelse: Detaljert diagnoseverktøy for å bekrefte maskinvarefunksjonaliteten
  Fordel: Gir omfattende diagnostiseringstesting utenfor operativsystemet
 • TechDirect (på engelsk)

 • Beskrivelse: Online tilpassbar portal for å åpne/administrere kundestøttesaker og selvutsending av deler

  Fordel: Hopp over telefonstøtte med dette kostnadsfrie, praktiske og brukervennlige verktøyet med meldingssenter og egendefinerte rapporter