Support för produkter som inte kommer från Dell

Dell erbjuder inte teknisk support för produkter som inte har tillverkats av Dell.
Kontakta den aktuella tillverkaren eller tjänsteleverantören om du behöver teknisk support för en produkt som inte har tillverkats av Dell.

Om du vill ha information om Dells policyer läser du Dells försäljningsvillkor.
Klicka här om du vill visa serviceavtal.