AlienRespawn Premium och Cloud

AlienRespawn Premium och Cloud

Med AlienRespawn får du en imponerande uppsättning verktyg för skydd och återställning av din dator. Med de nya funktionerna kan du säkerhetskopiera hela systemet, bland annat program och inställningar, och kontinuerligt skydda dina personliga filer.

Du kan göra följande med AlienRespawn Premium:

  • Skapa en fullständig säkerhetskopia av systemet (inklusive program och inställningar)
  • Minimera dataförluster genom att säkerhetskopiera filer kontinuerligt
  • Slå samman flera säkerhetskopior och arkivera gamla säkerhetskopior
  • Säkerhetskopiera och återställ filer baserat på typ

    AlienRespawn

Obs! Premium-versionen är endast avsedd för lokal säkerhetskopiering (till en hårddisk eller USB-enhet).

Obs! Molntjänsten för AlienRespawn håller på att fasas ut och nya prenumerationer godkänns inte. Om du redan prenumererar på AlienRespawn-molntjänsten kommer viktig information om tjänsten att skickas till din registrerade e-postadress. Mer information finns i vanliga frågor om molnavveckling här.

AlienRespawn