Dell OpenManage Server Administrator

Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) tillhandahåller en omfattande 1-till-1-lösning för systemhantering på två olika sätt: från ett integrerat, webbaserat grafiskt användargränssnitt (GUI) och från ett kommandoradsgränssnitt (CLI) via operativsystemet. Server Administrator är utformad så att systemadministratörer ska kunna hantera system lokalt och via fjärrstyrning i nätverket. Den gör det möjligt för systemadministratörer att fokusera på att hantera hela nätverk genom att tillhandahålla omfattande 1-till-1-systemhantering.


Senaste versionen 8.1 [7 april 2015] finns nu tillgänglig. Om du vill hämta programmet klickar du på det operativsystem som Server Administrator ska användas med:  


Windows:

                 •         Windows x86 (på Engelska)
                 •         Windows x64 (på Engelska)

Linux:

                 •         Konsoliderat paket (på Engelska) (1 528 MB) 
                 •         Red Hat Enterprise Linux 7 (x64) (på Engelska) (Distributionspaket, 184 MB) 
                 •         Red Hat Enterprise Linux 6 (x64) (på Engelska) (Distributionspaket, 181 MB) 
                 •         Novell SuSE Linux ES 11 (på Engelska) (Distributionspaket, 148 MB) 
                 •         Novell SuSE Linux ES12 (på Engelska) (distributionspaket, 134 MB)

ESXi VIB:

                 •         ESXi 5.1 (på Engelska) (6 MB)
                 •         ESXi 5.5 (på Engelska) (6 MB)
                 •         ESXi 6.0 (på Engelska) (6 MB)              

Om du vill använda ESXi VIB med VMWare vSphere-program kan du använda paket från Dells VMWare-depå.

                •         Dells VMware-depå (på Engelska) (Hämta OMSA VIB för olika ESXi-versioner)
                •         Dells VMWare-depå (på Engelska) (SSL)

XenServer (extrapaket): 

                •         XenServer 6.2 (på Engelska) (74 MB)

Mer hjälp och information om Dell OpenManage Server Administrator finns i wikin på Dell TechCenter: http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760 (på Engelska)