DSET – Dells e-supportverktyg för Dell-servrar

Välkommen till Dells e-supportverktyg för system

Du kan använda Dells e-supportverktyg för system (DSET) för att samla in information om maskinvara, lagringsenheter och operativsystem från en Dell PowerEdge-server.

Observera att DSET kommer att tas ur drift i början 2017 och kommer att ersättas av Dell SupportAssist som det primära samlingsverktyget för Dells tekniska support. Båda verktygen är tillgängliga fram till dess att DSET tas ur drift.

Informationen samlas i en konfigurationsrapport som kan användas för att felsöka eller inhämta inventarieinformation om ett system. Webbläsarens användargränssnitt gör det möjligt att på ett enkelt sätt visa specifika data via hierarkiskt indelade menyträd.

Observera att när du kontaktar Dells tekniska support kan du som en del i felsökningsprocessen bli ombedd att tillhandahålla en DSET-loggfil.


Hämta DSET för Windows
Hämta DSET för 32-bitars Linux
Hämta DSET för 64-bitars Linux
Hämta användarhandboken för DSET