Lasso

Lasso skapar en översiktsrapport med en ögonblicksbild över infrastrukturen, med servrar, chassin (M1000e och VRTX) och nätverksutrustning (SAN-nätverk, LAN-nätverk och NAS/nätverksansluten lagring).
Genom att automatisera inhämtningen av konfigurationsinformation i företagets IT-system är det relativt enkelt för kunder och Dells supporttekniker att minska tiden det tar att analysera ett system, vilket gör det möjligt att minska åtgärdstiden och minimera kostnaderna för oplanerade driftstopp.

Eftersom det ger en komplett överblick över de olika enheterna i företagets system är Dells supportverktyg ett värdefullt komplement till andra tjänster som ProSupport Plus (underhållstjänster och Support Assist Intelligence Engine-rapportering), Proactive Maintenance, SupportAssist, DSP (Dell Service Partner) och konsulttjänster.

Hämta Lasso