Support Live Image

En startbar aktiv image med en samling Dell-verktyg för dina supportbehov.

Support Live Image är en samling gemensamma verktyg för support, service och uppdatering av dina PowerEdge-, PowerEdge C- och PowerVault-produkter. Dessa verktyg tillhandahålls i den aktiva miljön CentOS (Community ENTerprise Operating System) vilket gör Support Live Image utmärkt att använda i följande sammanhang:

  • Vid användning av ett operativsystem som inte stöds eller är skadat
  • När RAID har felkonfigurerats
  • När det inte går att installera verktygen i ditt befintliga operativsystem

Denna aktiva CentOS-image ger tillgång till alla verktyg och hjälpmedel som finns i vanliga CentOS-installationer. Många av tjänsterna är förkonfigurerade så att du t.ex. ska kunna använda ett fjärrskrivbord för en dator som startats i Support Live Image och överföra filer till och från en dator som startats i Support Live Image via HTTP, FTP och Samba.

Dessutom ger Support Live Image tillgång till många Dell-verktyg, bland annat följande:

  • En funktion för inventariemärkning: Denna funktion ger möjlighet att läsa och visa FRU-fält för inventariemärkning, service tag och PPID. Den ger också möjlighet att uppdatera fältet för inventariemärkning.
  • OMSA: OpenManage Server Administrator (OMSA) gör det möjligt för systemadministratörer att hantera enskilda servrar från ett integrerat, webbläsarbaserat grafiskt användargränssnitt (GUI) och från ett kommandoradsgränssnitt (CLI) via operativsystemet. Server Administrator är utformad så att systemadministratörer ska kunna hantera system lokalt och via fjärrstyrning i nätverket.
  • DSET: Dells e-supportverktyg för system (DSET) låter dig samla in information om maskinvara, lagringsenheter och operativsystem från en Dell PowerEdge-server.
  • 32-bitarsdiagnostik: Med 32-bitarsdiagnostik kan du verifiera att maskinvaran i ditt Dell PowerEdge- eller Dell PowerEdge C-system fungerar som den ska utanför en operativsystemmiljö på hög nivå.
  • SUU: Detta verktyg för serveruppdatering är ett program för identifiering och tillämpning av uppdateringar i dina Dell PowerEdge-system eller för visning av de uppdateringar som finns tillgängliga för systemen som stöds av SUU.
  • Ett iDRAC-verktyg för utvärderingslicens: Det här verktyget är till för kunder som nyligen har bytt ut moderkortet och måste installera om sin iDRAC7 Enterprise-licens lokalt (utan nätverksanslutning) och aktivera det dedikerade nätverkskortet. Verktyget installerar en 30-dagars utvärderingslicens för iDRAC7 Enterprise som gör att användaren kan återställa iDRAC från det delade nätverkskortet till det dedikerade nätverkskortet

Support Live Image används ofta för att köra DSET för att tillhandahålla Dells tekniska support med den information som behövs för att lösa supportproblem, använda verktyg för att diagnostisera maskinvaran, utföra uppdateringar av fast programvara och BIOS i den tillhandahållna säkra miljön samt hantera PowerEdge molnuppdateringar och verktyg.

OBS! Support Live Image är en ersättning för OMSA Live CD och ett nytt varumärke för DSP SLI.

Hämta Support Live Image till en DVD, Flash-enhet eller extern hårddisk så kan du börja använda Dell-verktyg för dina supportbehov i den aktiva CentOS-miljön.

Hämta användarhandboken för Support Live Image