Andra användbara verktyg

Verktyg för att hantera och underhålla ditt datacenter (på engelska)

Övervakning och insamling av loggar

IPMI-verktyg (Intelligent Platform Management Interface) (på engelska)
Beskrivning: Verktyg som övervakar maskinvaran, loggar händelser, kontrollerar fjärranslutna plattformar och återställer efter fel
Fördel: IPMI är en öppen standard och kan därmed dra nytta av utvecklingen av fritt tillgänglig programvara för systemhantering och verktyg med öppen källkod

PECLogs – PowerEdge molnloggningsverktyg (endast USA)
Beskrivning: Verktyg som samlar in konfigurations- och loggdata för PowerEdge-molnservrar
Fördel: Ett användbart verktyg som liknar DSET för molnbaserade servrar
 
Driftsättnings- och uppdateringsverktyg

Repository Manager (på engelska)
Beskrivning: Verktyg för att skapa drivrutin och uppdatera ISO för uppdatering av servrar
Fördel: Gör att kunden kan skapa ISO för att uppdatera från startbara CD-skivor och USB-minnen och med många andra metoder

DTK – verktyg för driftsättning (på engelska)
Beskrivning: En uppsättning verktyg för konfigurering och driftsättning av Dell PowerEdge
Fördel: För kunder som behöver skapa skriptade installationer för att driftsätta ett stort antal servrar på ett tillförlitlig sätt utan att behöva göra dramatiska förändringar av de befintliga driftsättningsprocesserna

SUU – verktyg för serveruppdatering (på engelska)
Beskrivning: CD-baserat program för att identifiera och tillämpa uppdateringar i systemet
Fördel: Visar en jämförelserapport över installerade versioner och tillgängliga versioner och gör det möjligt att uppdatera komponenterna


Datacenterverktyg

ESSA – rådgivningsverktyg för Energy Smart-lösningar (aktuellt system) (på engelska)
Beskrivning: Verktyg som analyserar ström, värme, vikt och annat som man måste ta hänsyn till vid rackmontering
Fördel: Gör det möjligt att planera infrastrukturen utifrån olika miljöfaktorer från en webbaserad miljö för aktuell maskinvara för företag

DCCP – kapacitetsplanerare för datacenter (äldre system) (på engelska)
Beskrivning: Verktyg som analyserar ström, värme, vikt och annat som man måste ta hänsyn till vid rackmontering
Fördel: Gör det möjligt att planera infrastrukturen utifrån olika miljöfaktorer från en webbaserad miljö för äldre maskinvara för företag


Dells lösningar för konvergerad infrastruktur – Dell Active Systems Manager
Beskrivning: Ger automatiserade arbetsbelastningar och heltäckande infrastrukturhantering
Fördel: Gör det möjligt att planera infrastrukturen utifrån olika miljöfaktorer från en webbaserad miljö