Andra användbara verktyg

Verktyg för att hantera och underhålla ditt datacenter (på engelska)

Övervakning och insamling av loggar

IPMI (Intelligent Platform Management Interface)
Beskrivning: Ett verktyg som övervakar maskinvaran, loggar händelser, kontrollerar fjärranslutna plattformar och återställer efter fel
Fördel: IPMI är en öppen standard och kan därmed dra nytta av utvecklingen av fritt tillgänglig programvara för systemhantering och verktyg med öppen källkod

PECLogs – loggningsverktyg för PowerEdge-molnservrar (endast USA)
Beskrivning: Ett verktyg som samlar in konfigurations- och loggdata för PowerEdge-molnservrar
Fördel: Ett användbart verktyg som liknar DSET för molnbaserade servrar

iDRAC 7+8 – Exportera TSR-rapport (för teknisk support) och loggar för RAID-styrenhet (på engelska)
Beskrivning: Information om hur du exporterar RAID-styrenhetsloggen och rapporten för teknisk support (TSR) via det integrerade webbgränssnittet i Dell Remote Access Controller (iDRAC) med Dell PowerEdge-servrar av 12:e och 13:e generationen.
Fördel: Gör det möjligt att samla in och exportera viktig systeminformation.
 
Driftsättnings- och uppdateringsverktyg

Repository Manager
Beskrivning: Ett verktyg för att skapa drivrutiner och uppdatera ISO-filer för uppdatering av servrar
Fördel: Gör det möjligt för kunden att skapa ISO-filer för uppdatering från startbara CD-filer, USB-minnen och med många andra metoder

DTK – driftsättningsverktyg
Beskrivning: En uppsättning verktyg för konfigurering och driftsättning av Dell PowerEdge
Fördel: För kunder som behöver skapa skriptade installationer för att driftsätta ett stort antal servrar på ett tillförlitligt sätt utan att behöva göra dramatiska förändringar av de befintliga driftsättningsprocesserna

SUU – verktyg för serveruppdatering
Beskrivning: CD-baserat program för att identifiera och tillämpa uppdateringar i systemet
Fördel: Visar en jämförelserapport över installerade versioner och tillgängliga versioner och ger alternativet att uppdatera komponenterna

Datacenterverktyg

DCCP – kapacitetsplanerare för datacenter (äldre system)
Beskrivning: Ett verktyg som analyserar ström, värme, vikt och annat som bör tas hänsyn till vid rackmontering
Fördel: Gör det möjligt att planera infrastrukturen utifrån olika miljöfaktorer från en webbaserad miljö för äldre företagsmaskinvara

Dells lösningar för konvergerad infrastruktur – Dell Active Systems Manager
Beskrivning: Automatiserar arbetsbelastningar och ger heltäckande infrastrukturhantering
Fördel: Gör det möjligt att planera infrastrukturen utifrån olika miljöfaktorer från en webbaserad miljö