Information om Lifecycle Controller

I Lifecycle Controller ingår följande komponenter:

  • En GUI-baserad livscykelstyrenhet:
    • Detta är ett inbyggt konfigurationsprogram som finns på ett inbäddat flash-minneskort
    • Det liknar BIOS-verktyget som körs under startsekvensen och kan fungera i miljön innan operativsystemet har startat
    • Det gör att system- och lagringshantering kan köras från en integrerad miljö i hela systemets livscykel.
  • Tjänster via fjärråtkomst (WS-hantering) ger enklare heltäckande livscykelhantering med en-till-många-metoden. Det fungerar för fjärrinstallation tillsammans med Dell OpenManage Essentials och partnerkonsoler.

Dell Lifecycle Controller möjliggör avancerad och integrerad systemhantering för uppgifter som att driftsätta, konfigurera, uppdatera, underhålla och diagnostisera systemet via ett grafiskt användargränssnitt. Den levereras som en del av iDRAC out-of-band-lösningen och inbäddade UEFI-program (Unified Extensible Firmware Interface) i Dells senaste servrar. iDRAC fungerar med inbyggd UEFI-programvara och möjliggör åtkomst och hantering alla delar av maskinvaran, inklusive komponenter och delsystem utöver vad som är möjligt med en traditionell BMC-styrenhet (Baseboard Management Controller).

Mer hjälp och information finns i wikin om Lifecycle Controller i Dell TechCenter (på Engelska).