Dell OpenManage Server Administrator

Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) är en omfattande lösning för systemhantering 1-till-1, med två olika användningsalternativ:

  • Genom ett integrerat, webbläsarbaserat grafiskt användargränssnitt (GUI)
  • Genom ett kommandoradsgränssnitt (CLI) via operativsystemet (OS)
Med Server Administrator kan systemadministratörer fokusera på att hantera hela nätverket samtidigt som de kan hantera system 1-till-1 både lokalt och på distans.

Om du vill hämta programmet väljer du det operativsystem som Server Administrator ska användas med:

Windows:

Linux:

ESXi VIB:

Om du vill använda ESXi VIB med programmet VMWare vSphere bör du använda paketen som finns påDell VMWare Depot (på Engelska).

Mer hjälp och information om Dell OpenManage Server Administrator finns i wikin på Dell TechCenter: http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/w/wiki/1760 (på Engelska)