iDRAC-information

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) har tagits fram för att göra serveradministratörer mer produktiva och förbättra den allmänna tillgängligheten för Dells servrar. iDRAC7 varnar administratörer om serverproblem, hjälper dem med fjärrhantering av servrar och minskar behovet av fysisk åtkomst till servern.

Eftersom den fasta programvaruversionen 2.10.10.10 för iDRAC med Lifecycle Controller (livscykelstyrenhet) [lanserad 5 april 2015] ger stöd för att använda samma fasta iDRAC-programvara för 12:e och 13:e generationens PowerEdge-servrar är iDRAC7 och iDRAC8 funktionellt sett i stort sett likadana.

iDRAC7 med Lifecycle Controller (livscykelstyrenhet) ingår i en större datacenterlösning som bidrar till att hålla affärskritiska program och arbetsbelastningar tillgängliga hela tiden utan avbrott. Tekniken gör att administratörer kan installera, övervaka, hantera, konfigurera, uppdatera, felsöka och åtgärda Dell-servrar från valfri plats och utan att behöva använda agenter. Detta fungerar oavsett operativsystem, tillstånd eller om det finns ett hypervisor-program.

Om du behöver hjälp med att konfigurera eller hantera iDRAC och Lifecycle Controller (livscykelstyrenhet) kan du läsa kunskapsbasartikeln Konfigurationsinformation för Dells PowerEdge-servrar av 12:e och 13:e generationen (på Engelska) eller artikeln Ställa in och hantera din iDRAC eller CMC för PowerEdge-servrar av 9:e, 10:e, 11:e och 12:e generationen och bladchassiservrar (på Engelska).

Om din iDRAC blir långsam eller inte svarar kan du läsa kunskapsbasartikeln Ytterligare iDRAC-felsökning (på Engelska) för att få hjälp.