Diagnostik- och hanteringsverktyg

 • SupportAssist för företagssystem (servrar, lagring och nätverkshantering)

 • Ett proaktivt övervakningsprogram för snabb problemlösning med automatiska funktioner för feldetektering, meddelanden och initiering av supportärenden. Det är kostnadsfritt, säkert och effektiviserar de traditionella supportrutinerna för Dell-, Force10- och EqualLogic-produkter
 • Support Live Image

 • Beskrivning: Support Live Image är en startbar aktiv image som innehåller en samling Dell-verktyg för dina supportbehov
  Fördel: Kom åt Dell-verktyg utan att behöva röra operativsystemet
 • DSET – Dells e-supportverktyg för Dell-servrar

 • Beskrivning: Verktyg som sammanställer utförliga rapporter och samlar in loggfiler

  Fördel: Kortare tid till problemlösning med möjlighet att kontrollera serverns status och utföra felsökning från operativsystemet utan att behöva starta om

 • Andra användbara verktyg

 • Verktyg som hjälper till med logginhämtning, övervakning och andra funktioner (på engelska)
 • 32-bitars diagnostik

 • Beskrivning: Detaljerat diagnostikverktyg för att verifiera maskinvarans funktionalitet
  Fördel: Utför ett omfattande diagnostiktest utanför operativsystemet
 • Lasso

 • Lasso är ett Windows baserat supportverktyg avsett för både kunder och Dell och används för att hämta konfigurationsinformation om SAN-, LAN-nätverk och NAS-enheter (nätverksansluten lagring), vilket underlättar vid validering av konfigurationer.