Resurscenter för företag

Företagsverktyg

Dell OpenManage Server Administrator

Beskrivning: Dell OpenManage är en uppsättning systemhanteringsprogram som byggts med standardprotokoll och -specifikationer.
Fördel: OMSA är utformad så att systemadministratörer ska kunna hantera system lokalt och via fjärrstyrning i nätverket.

Lasso

Lasso är ett Windows baserat supportverktyg avsett för både kunder och Dell och används för att hämta konfigurationsinformation om SAN-, LAN-nätverk och NAS-enheter (nätverksansluten lagring), vilket underlättar vid validering av konfigurationer.

Support Live Image

Beskrivning: Support Live Image är en startbar aktiv image som innehåller en samling Dell-verktyg för dina supportbehov
Fördel: Kom åt Dell-verktyg utan att behöva röra operativsystemet

Andra användbara verktyg

Verktyg som hjälper till med insamling av loggar, övervakning och funktioner (på engelska)

DSET – Dells e-supportverktyg för Dell-servrar

Beskrivning: Verktyg som sammanställer utförliga rapporter och samlar in loggfiler

Fördel: Kortare tid till problemlösning med möjlighet att kontrollera serverns status och utföra felsökning från operativsystemet utan att behöva starta om

32-bitars diagnostik

Beskrivning: Detaljerat diagnostikverktyg för att verifiera maskinvarans funktionalitet
Fördel: Utför ett omfattande diagnostiktest utanför operativsystemet

TechDirect (på engelska)

Beskrivning: Anpassningsbar onlineportal där man kan öppna/hantera supportärenden och själv skicka ut reservdelar

Fördel: Slipp använda telefon tack vare det här kostnadsfria, bekväma och lättanvända verktyget med meddelandecenter och anpassade rapporter

SupportAssist

Programvara för proaktiv övervakning med automatisk feldetektering, meddelanden och initiering av supportärenden för snabb problemlösning. Den är kostnadsfri, säker och effektiviserar de traditionella supportrutinerna för Dell-, Force10- och EQL-produkter