Systemhantering

 • Dell OpenManage Essentials

 • Dells OpenManage-lösning för maskinvaruhantering som hjälper IT-avdelningar att hantera Dell PowerEdge™-servrar mer effektivt i virtuella, fysiska, lokala och fjärranslutna miljöer.
 • iDRAC-information

 • iDRAC hjälper dig att driftsätta, uppdatera, övervaka och underhålla Dell-servrar utan att du behöver installera ytterligare programvara
 • Information om Dells styrenhet för chassihantering (CMC)

 • Dells styrenhet för chassihantering (CMC) är en systemhanteringskomponent som är avsedd att hantera en eller flera Dell PowerEdge-system med bladservrar
 • Information om Lifecycle Controller

 • Med Lifecycle Controller får du en enkel, effektiv och automatiserad metod för hantering av servrar under hela deras livscykel, från att enheterna driftsätts, omkonfigureras och uppdateras till att de används till nya uppgifter eller blir föråldrade.
 • Dell OpenManage Server Administrator

 • Beskrivning: Dell OpenManage är en uppsättning systemhanteringsprogram som byggts med standardprotokoll och -specifikationer.
  Fördel: OMSA är utformad så att systemadministratörer ska kunna hantera system lokalt och via fjärrstyrning i nätverket.
 • Hårddiskar och RAID