Postal Address

Dell s.r.o. – spoločnosť s ručením obmedzeným,
sídlo Fazuľová 7, Bratislava 811 07;
identifikačné číslo 35 848 481;
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli Sro, číslo vložky 27839/B