Zabezpečenie a podpora pri odstraňovaní vírusov

Vaše údaje sú neoceniteľné, a práve preto ich máte uložené v systéme Dell. Tu v centre zabezpečenia spoločnosti Dell vám pomôžeme zálohovať a zabezpečiť informácie a chrániť tak vaše investície pred fyzickými krádežami.

Vyberte online kurz:


Navštívte Centrum bezpečnosti a zabezpečenia spoločnosti Microsoft, kde získate ďalšie informácie o zabezpečení počítačov, digitálnej ochrane súkromia a zabezpečení online.

Videokurzy

Videá sú v angličtine. Pre niektoré jazyky sú dostupné preložené titulky