Dell Chassis Management Console

CMC 4.0

Poprawki i usprawnienia

Enhancements:
- Support for PowerEdge M620 and iDRAC7 servers.
- Save and restore chassis configuration.
- Improved the SEL log.
- Broadcom 57810-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Broadcom 57810-k Dual Port 10Gb Blade Mezzanine Card.
- Intel I350 Quad Port 1Gb Blade Mezzanine Card.
- Intel x520-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Intel x520-k Dual Port 10Gb Blade Mezzanine Card.
- Qlogic QMD8262-k Dual Port 10Gb Blade Network Daughter Card.
- Mellanox M4001Q QDR/DDR InfiniBand Switch.
- Mellanox M4001F FDR InfiniBand Switch.
- Mellanox ConnectX-3 QDR/DDR InfiniBand Blade Mezzanine Card.
- Mellanox ConnectX-3 FDR InfiniBand Blade Mezzanine Card.
- Expanded the CMC MIB to contain OIDs for Chassis Physical Location.
- Expanded the CMC MIB to contain OIDs for Blade Server Service Tag and Slotname.
- Option for OpenManage Power Center to manage server power.
- One to many replication of BIOS server settings for iDRAC6 and iDRAC7 servers (Server Cloning).
- Capability added to Multi-Chassis Management feature to synchronize properties of new member to those of the leader.
- CPU and Memory information is available from GUI for servers which support the Lifecycle Controller (LC).
- Support for inventory of Servers and IOMs and report generation for an MCM (multi-chassis management) group.

Wersja

Wersja 4.0, A00

Kategoria

Zarządzanie obudową

Data wydania:

06 mar 2012

Ostatnia aktualizacja:

23 maj 2013

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Rel-Notes-Text
Nazwa pliku:CMC_README.txt
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 9 KB
Opis formatu:Ten format pliku zawiera zwykły tekst, który można wyświetlić za pomocą standardowego edytora tekstu.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
2dd87ebc27e0efd7f19afe007880cd95
SHA1:
91ceaa5245523fe271c6d1cdceb757965bed0941
SHA-256:
Niedostępne
Format pliku:Modular Chassis Package
Nazwa pliku:firmimg-4.00-A00.cmc
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 36 MB
Opis formatu:Pakiety Dell dla kontrolera zarządzania obudową (CMC) zapewniają spełnienie określonych kryteriów weryfikacji, zanim zostanie przeprowadzona aktualizacja.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
b3d6e2755695986317588d7fedaa1b5a
SHA1:
7552a47b61443ce8cb7fe4166cd2c5aa53dd1ec1
SHA-256:
Niedostępne
Format pliku:Modular Chassis Package Signature
Nazwa pliku:firmimg-4.00-A00.cmc.sign
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 0.2 KB
Opis formatu:Podpisu pakietów Dell dla kontrolera zarządzania obudową (CMC) można użyć w celu uwierzytelnienia tożsamości firmy Dell w powiązanym pakiecie CMC. Publiczny klucz GnuPG firmy Dell można pobrać, odwiedzając witrynę internetową Dell | Linux.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
b7374da7f4ba5c3b82ff77934415bd46
SHA1:
f51445f8bd3206201530e98a970744f66718a384
SHA-256:
Niedostępne
Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:CMC4_0_A00.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 33 MB
Opis formatu:Ten format pliku zawiera archiwum plików, które można zdekompresować do katalogu na dysku twardym. Z tego katalogu można następnie przeprowadzić instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
87c9617cd316815551b2d629dc32774d
SHA1:
459597f9768a971637699ca4e3df12f68088b54f
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Instrukcje dotyczące instalacji
Instructions for CMC A00_README.TXT:

1) Click Download now.
The File Download window appears.

2) Click the Save button.
The Save As window appears.

3) Select Desktop using the drop-down menu to the right of Save in.

4) Click the Save button.
A progress meter moves as the download is completed.

5) If necessary, click X in the upper right-hand corner of the Download Progress Window to close it upon completion.

6) Double click the Icon on your desktop for the newly saved file.
The Dell Bios Release Notes window appears.

Instructions for CMC4_0_A00.exe

Download
1. Click the Download Now link to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.

Extract Files
1. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file to unzip the download package.
2. Specify the location to unzip the files.
3. Click on the unzip button to extract files.
x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).