Szczegóły sterownika

Broadcom 57XX Gigabit Integrated Controller, 59XX 10/100 Ethernet Controller, v.v10.15.01, A00

Broadcom Win XP/2K, Vista 32b Broadcom Advanced Control Suite

Wersja

Wersja v10.15.01, A00

Zgodność

Systemy operacyjne
  • MS Windows Vista (wersja 32-bitowa)
  • MS Windows 2000
  • MS Windows XP

Dotyczy

57XX Gigabit Integrated Controller

Data

Data wydania:
2007-06-28
Ostatnia aktualizacja:
2011-11-03

Priorytet

Zalecane. Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).

Dostępne formaty

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell.


Poprawki i usprawnienia

Initial Release

Instrukcje dotyczące instalacji

Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for R151336.EXE

Download

1.Click Download Now, to download the file.
2.When the File Download window appears, click Save (Windows XP
users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In:
window appears.
3.From the Save In: field, click the down arrow then click to
select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4.If the Download Complete window appears, click Close. The file
icon appears on your desktop.

Install

1.Double-click the new icon on the desktop labeled R151336.EXE.
2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or
unzip to C:\DELL\DRIVERS\R151336. Write down this path so the executable (I.e.
Setup.exe) file can be found later.
3.The Self-Extractor window appears.
4.Click OK.
5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor
window is still open, close it.
6.Click the Start button and then click Run.
7.Type C:\DELL\DRIVERS\R151336 in the Open textbox and then click OK.
8.Follow the on-screen installation instructions.

My Download List-#1 (0 )

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji