Szczegóły sterownika

Dell Asset Utility

This package provides the Dell Asset Utility and is supported on XPS Desktop, Dimension, OptiPlex and Precision models.

Poprawki i usprawnienia

Initial Release

Wersja

Wersja 2.09, 2.09

Kategoria

Narzędzia systemowe

Data wydania:

23 maj 2007

Ostatnia aktualizacja:

21 mar 2014

Priorytet

Opcjonalnie

Dostępne formaty

Format pliku:Floppy
Nazwa pliku:R109071.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 554KB
Opis formatuTen plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
Niedostępne
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell.

Obsługiwane systemy operacyjne

Nie dotyczy

Dotyczy

Asset Utility

Instrukcje dotyczące instalacji

Floppy Disk Boot to Disk
Download

1. Click Download File, to download the file.
2. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In: window appears.
3. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop.
4. If the Download Complete window appears, click Close. The file icon appears on your desktop.

Hard Drive Floppy Disk Creation

1. Get 1 blank, formatted floppy disks.
2. Double-click the new icon (it looks like a floppy diskette) on the desktop. The Self-Extractor window appears.
3. Click Setup. An black MS-DOS window appears with a message indicating that you need 1 floppy diskettes.
4. Press the (ENTER) key. A message appears prompting you to insert a blank floppy diskette.
5. Insert a floppy disk into the floppy disk drive.
6. Press the (ENTER) key. A message appears indicating that all data on the disk will be erased.
7. Press the (y) key and then press the (ENTER) key. The files are copied to the floppy diskette. If the procedure requires more than one diskette, repeat steps 5 - 7 until you reach the end of the diskette set.
8. After all the files have been copied to the last floppy disk, press the (ENTER) key and the MS-DOS window closes.

Install

1. Insert the first (or the only) disk of the set into the Floppy drive.
2. Click Start, click Shutdown, click Restart, and then click OK. Windows XP Users need only click restart.
3. Follow the on-screen instructions.
My Download List-#1 (0 )

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS lub oprogramowania wewnętrznego nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji
Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły
Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.