Szczegóły sterownika

PLDS DH-16A6S SATA HH DVDRW Firmware Update

Ten pakiet zawiera aktualizację oprogramowania wewnętrznego przeznaczoną dla systemów Windows/DOS dla napędu DVDRW PLDS DH-16A6S SATA HH i jest przeznaczony dla komputerów Alienware Desktop, Inspiron Desktop, OptiPlex, Precision, Studio Desktop, Studio XPS Desktop, Vostro Desktop oraz XPS Desktop z zainstalowanymi następującymi systemami operacyjnymi: Windows XP, Vista oraz DOS.

Poprawki i usprawnienia

Poprawki — Nie dotyczy. Usprawnienia — Ulepszono zgodność aplikacji do nagrywania z nośnikami DVD-R DL — Ulepszono działanie tacki — Ulepszono możliwości odczytu nośników Qflix.

Wersja

Wersja YD12, A01

Kategoria

Wymienna pamięć masowa

Data wydania:

23 gru 2009

Ostatnia aktualizacja:

05 mar 2014

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:HA6NYD12.zip
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 2 MB
Opis formatuTen format pliku zawiera archiwum plików, które można zdekompresować do katalogu na dysku twardym. Z tego katalogu można następnie przeprowadzić instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
ca3ef96a928374f3c5667d2ef1c09a72
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Windows XP
Windows XP, 64-bit
Instrukcje dotyczące instalacji
Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego napędu DVDRW PLDS DH-16A6S dla systemu Windows: 1. Pobierz plik HA6NYD12.zip i rozpakuj go na komputerze. 2. W folderze HA6NYD12 poszukaj folderu Windows. 3. Upewnij się, że masz prawa administratora do folderu Windows, i kliknij dwukrotnie plik YD12Win.EXE. 4. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj). Proces może potrwać do dwóch minut. Poczekaj na zakończenie procesu. 5. Powinien pojawić się komunikat „Firmware has been updated successfully!” (Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego zakończyła się pomyślnie). 6. Aby operacja została ukończona, należy ponownie uruchomić system Windows. Zapisz wszystkie dane i kliknij pozycję „Now” (Teraz). Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego napędu DVDRW PLDS DH-16A6S dla systemu DOS: 1. Rozpakuj plik HA6NYD12.zip na nośnik rozruchowy USB. 2. W folderze Dos wpisz ciąg „YD12DOS.EXE”. 3. Wybierz opcję „1” (przy założeniu, że jest to jedyny napęd optyczny) i poczekaj 2 minuty. 4. Powinien pojawić się komunikat „Firmware update successfully!” (Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego zakończyła się pomyślnie). 5. Aby operacja została ukończona, należy ponownie uruchomić system Windows. Wybierz pozycję „y” (Tak).
Ważne informacje
1. Przed rozpoczęciem aktualizacji zamknij inne aplikacje. 2. Nie wyłączaj komputera podczas aktualizowania oprogramowania wewnętrznego. 3. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wewnętrznego ponownie uruchom komputer.
Moje listy plików do pobrania
Zaloguj się

My Download List-#1


Video Tutorials

Using the Latest Device Drivers (00:02:05)
Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest driver versions. Closed captions available in many languages.

Pomoc i poradniki dotyczące sterowników

x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Moje listy plików do pobrania

Moje listy plików do pobrania umożliwiają tworzenie i zapisywanie list sterowników do zainstalowania w późniejszym czasie. Listy można zapisać tylko po zalogowaniu się do istniejącego konta lub utworzeniu nowego i wybraniu polecenia „Zapisz tę listę”.
Więcej informacji

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zapoznanie się z informacjami o aktualizacji w celu ustalenia, czy ma ona zastosowanie dla systemu użytkownika. Aktualizacja zawiera zmiany wpływające tylko na niektóre konfiguracje lub oferuje nowe funkcje, które mogą, ale nie muszą mieć zastosowania w środowisku użytkownika.