Dell PC Tune Up Application

This package provides the Dell PC Tune Up Application and is supported on Inspiron, Studio Laptop, Studio XPS Laptop, Studio Hybrid Desktop and XPS Desktop models that are running the following Windows Operating Systems: XP and Vista.

Poprawki i usprawnienia

Fixes - Not Applicable Enhancements - Added support for 64-bit OS

Wersja

Wersja 2.1.3.2, A06

Kategoria

Zastosowanie

Data wydania:

27 kwi 2009

Ostatnia aktualizacja:

05 mar 2014

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:R217043.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 16 MB
Opis formatu:Ten plik zawiera skompresowane archiwum lub zestaw plików. Pobierz plik do folderu na dysku twardym, a następnie uruchom go (klikając dwukrotnie), aby rozpakować zestaw plików. Postępuj według instrukcji, aby dokończyć instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
65ea87d6cd83637e5abfc00d758eb649
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Vista, 32-bit
MS Windows Vista (wersja 64-bitowa)
Windows XP
Windows XP, 64-bit
Instrukcje dotyczące instalacji
Custom Instructions for R217043.EXE: Hard Drive Installation (via WinZip) with Setup.exe File for R217043.EXE Download 1. Click Download File, to download the file. 2. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. The Save In: window appears. 3. From the Save As field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. The file will download to your desktop. 4. If the Download Complete window appears, click Close. The file icon appears on your desktop. Install 1. Double-click the new icon on the desktop labeled R217043.EXE. 2. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\R217043". 3. The Self-Extractor window appears. 4. Click OK. 5. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6. Follow the on-screen installation instructions.
x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).