Dell Server PRO Management Pack for Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008, v.2.1

Integracja pakietu administracyjnego z obsługą funkcji PRO firmy Dell z aplikacjami System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 i SCOM 2007 R2/SP1, SCE 2007 SP1/2010 umożliwia klientom efektywne zarządzanie urządzeniami sprzętowymi zwirtualizowanych serwerów firmy Dell przy użyciu funkcji PRO. Umożliwia wykonywanie działań naprawczych i otrzymywanie zaleceń, takich jak migracja maszyn wirtualnych i przełączenie hosta w tryb ograniczony na podstawie alertów generowanych przez hosta obsługującego środowisko wirtualne Hyper-V.

Poprawki i usprawnienia

Usprawnienia:
— Obsługa systemów PowerEdge 12. generacji.
— Obsługa oprogramowania Dell OpenManage do wersji 7.0 na systemach od x9xx do yx2x.
— Dodano obsługę aplikacji SCVMM 2008 R2 SP1 i SCE 2010, które obsługują migrację maszyn wirtualnych na żywo.
— Dodano obsługę dodatkowych alertów oprogramowania Open Manage i alertów kart sieciowych.
— Migracja na żywo odbywa się według priorytetów maszyn wirtualnych i wykorzystania procesorów.
— Serwery wirtualne firmy Dell w widoku stanu są uporządkowane według kondycji (najpierw mające stan krytyczny)

Wersja

Wersja 2.1, A00

Kategoria

Zarządzanie systemami

Data wydania:

02 maj 2012

Ostatnia aktualizacja:

28 lis 2014

Priorytet

Dostępne formaty

Format pliku:Hard-Drive
Nazwa pliku:Dell_PROPack_v2.1.0_A00.exe
Rodzaj pobierania:HTTP
Rozmiar pliku: 789 KB
Opis formatu:Ten format pliku zawiera archiwum plików, które można zdekompresować do katalogu na dysku twardym. Z tego katalogu można następnie przeprowadzić instalację.
Aby zapewnić poprawne pobranie pliku, sprawdź sumę kontrolną.
MD5:
c91fa0c06c750fb52e4aeafe903f62f3
SHA1:
Niedostępne
SHA-256:
Niedostępne

Pobierając plik, akceptujesz warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie firmy Dell. (w języku angielskim)

Inne wersje
5.0,A00 27 cze 201714:26:34
4.0,A00 08 wrz 201405:51:47
3.0.1,A00 26 gru 201309:44:29
2.0,A00 03 lip 201317:33:16
3.0,A00 24 maj 201209:15:38
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows Server 2008 x64
Microsoft Hyper-V
Windows Server 2008 R2
Instrukcje dotyczące instalacji
Instalacja z dysku twardego (za pomocą programu WinZip) przy użyciu pliku Setup.exe

Pobieranie

1. Kliknij opcję Download File (Pobierz plik), aby pobrać plik.
2. Po wyświetleniu okna File Download (Pobieranie pliku) kliknij przycisk Save (Zapisz) lub Save this program to disk (Zapisz ten program na dysku), a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone okno Save In (Zapisywanie w).
3. W polu Save In (Zapisz w) kliknij strzałkę w dół, wybierz Pulpit i kliknij przycisk Save (Zapisz). Plik zostanie pobrany na pulpit.
4. Gdy zostanie wyświetlone okno Download Complete (Pobieranie zakończone), kliknij przycisk Close (Zamknij). Ikona pliku zostanie wyświetlona na pulpicie.

Instalacja

1. Kliknij dwukrotnie nową ikonę na pulpicie.
2. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania z monitem o wyodrębnienie lub rozpakowanie plików do katalogu C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx (gdzie „Rxxxx” jest nazwą pliku przeznaczonego do wyodrębnienia). Zapisz tę ścieżkę, aby w przyszłości można było odnaleźć plik wykonywalny (Setup.exe).
3. Zostanie wyświetlone okno samowyodrębniania.
4. Kliknij przycisk OK.
5. Jeżeli po zakończeniu wyodrębniania plików okno samowyodrębniania pozostanie otwarte, zamknij je.
6. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Uruchom.
7. Wpisz ciąg „C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx” (gdzie „Rxxxxx” jest nazwą pliku) w polu tekstowym Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ważne informacje
— Pakiet Dell Server PRO Management Pack 2.1 jest obsługiwany przez aplikacje System Center Operations Manager 2007 R2/SP1, System Center Virtual Machine Manager 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 i System Center Essentials 2007 SP1/2010.
— Obsługiwane są uaktualnienia z wersji Dell Server PRO MP v2.0 do Dell Server PRO MP v2.1.
— Uaktualnienia z poprzedniej wersji Dell Server PRO MP v1.0 nie są obsługiwane.
x
Ostrzeżenie: podczas aktualizowania systemu BIOS nie wyłączaj komputera ani nie odłączaj go od zasilania, ponieważ może to spowodować awarię. W trakcie aktualizacji komputer zostanie ponownie uruchomiony i na chwilę pojawi się czarny ekran.

Aby zapewnić maksymalną zgodność i wydajność, ten sterownik został przetestowany zarówno przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV), jak i firmę Dell na systemach operacyjnych, kartach graficznych i aplikacjach obsługiwanych przez urządzenie. Szczegóły

Firma Dell zaleca zastosowanie tej aktualizacji w następnym zaplanowanym cyklu aktualizacji. Aktualizacja zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność oprogramowania systemowego i jego zgodność z innymi modułami systemu (oprogramowaniem wewnętrznym, systemem BIOS, sterownikami i aplikacjami).